Novinarska konferenca 28. oktober 2011 stat.si/nk

 • Published on
  21-Feb-2016

 • View
  50

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Novinarska konferenca 28. oktober 2011 www.stat.si/nk. Vsebina Aktualni kazalniki: Inflacija v oktobru 2011 Prebivalstvo Slovenije, 1. april 2011 31. oktobra 2011: 7 milijard prebivalcev na Zemlji mag. Irena Kriman, generalna direktorica Analiza: - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Novinarska konferenca

  28. oktober 2011

  www.stat.si/nk

 • Vsebina

  Aktualni kazalniki:Inflacija v oktobru 2011Prebivalstvo Slovenije, 1. april 201131. oktobra 2011: 7 milijard prebivalcev na Zemljimag. Irena Kriman, generalna direktorica

  Analiza: Blagovna menjava Slovenije, 2000 - 2010 Simon Pere, vodja oddelka za statistiko zunanje trgovineEkonomski rauni za gozdarstvo, 1995 - 2010 pela Gale, strokovnjakinja za statistiko gozdarstva

 • Inflacija, oktober 2011 (konni podatki)

  mesena stopnja inflacije: 0,7 %letna stopnja inflacije: 2,7 %(dvig cen na letni ravni v vseh skupinah blaga in storitev razen v 2 skupinah: komunikacije, rekreacija in kultura)

  januar oktober: 2,3 %

 • Prebivalstvo Slovenije (zaasni podatki) Prebivalci, 1. april 2011:2.052.496Dravljani:1.968.759Tujci: 83.737

  Demografsko gibanje, 2. etrt. 2011 (zaasni podatki)Rojeni:5.335Umrli:4.443

  Naravni prirast prebivalstva:892Selitveni prirast prebivalstva:327

  Skupni prirast prebivalstva: 1.219

 • Ocena Zdruenih narodov: 31. oktobra 2011 bo na Zemlji 7 milijard ljudi

 • Blagovna menjava Slovenije, 2000 - 2010

  Simon Pere, vodja oddelka za statistiko zunanje trgovine

 • Vsebina predstavitveIzbrani kazalniki blagovne menjave Slovenije, 2000-2010Struktura blagovne menjave Slovenije po znailnostih izvoznikov in uvoznikov, 2009

 • Izbrani kazalniki blagovne menjaveSlika 1: Realne vrednosti izvoza in uvoza blaga, 2000=100

 • Izbrani kazalniki blagovne menjaveRealna rast izvoza in uvoza blaga, indeks 2010/2000, primerjava z dravami lanicami EUSlika 2: Realna rast izvoza blagaSlika 3: Realna rast uvoza blaga

 • Izbrani kazalniki blagovne menjaveSlika 4: Dele izvoza blaga in dele uvoza blaga v BDP, 2000-2010

 • Izbrani kazalniki blagovne menjaveIzvoz in uvoz po izbranih skupinah dravSlika 5: Izvoz v izbrane skupine dravSlika 6: Uvoz iz izbranih skupin drav

 • Izbrani kazalniki blagovne menjaveSlika 7: Izvoz v najpomembneje trgovinske partnerice, 2000-2010

 • Izbrani kazalniki blagovne menjaveSlika 8: Uvoz iz najpomembnejih trgovinskih partneric

 • Izbrani kazalniki blagovne menjaveIzvoz in uvoz najpomembnejih proizvodov po blagovnih skupinah SMTKSlika 9: Izvoz najpomembnejih proizvodovSlika 10: Uvoz najpomembnejih proizvodov

 • Struktura blagovne menjave po znailnostih izvoznikov in uvoznikovSlika 11: Struktura izvoznikov in uvoznikov po dejavnosti podjetja ter vrednost njihove blagovne menjave, 2009

 • Struktura blagovne menjave po znailnostih izvoznikov in uvoznikovStruktura izvoza in uvoza po velikosti izvoznikov in uvoznikov, 2009 Slika 12: Struktura izvoza po velikosti izvoznikov Slika 13: Struktura uvoza po velikosti uvoznikov

 • Struktura blagovne menjave po znailnostih izvoznikov in uvoznikovTabela 1: Koncentracija blagovne menjave v najvejih izvoznikih in uvoznikih, 2009

  Izbrane skupine podjetij po vrednosti blagovne menjaveBlagovna menjava z dravamilanicami EUnelanicami EUlanicami EUnelanicami EUizvozuvozPrvih 521,321,513,123,0Prvih 1028,328,517,633,2Prvih 2036,236,224,241,4Prvih 5048,749,435,853,1Prvih 10059,161,144,762,3Prvih 50081,184,368,181,2Prvih 100087,090,977,787,0

  %

  Vir: SURS

 • Struktura blagovne menjave po znailnostih izvoznikov in uvoznikovtevilo izvoznikov in uvoznikov po trgovinskih partnericah, 2009Blagovna menjava z dravami lanicami EUnajve podjetij je izvaalo v najpomembneje trgovinske partnerice Slovenije Nemijo (62,4 %), Avstrijo (61,3 %) in Italijo (57,0 %)najve podjetij je uvaalo iz najpomembnejih trgovinskih partneric Slovenije Nemije (68,6 %), Italije (68,5 %) in Avstrije (59,3 %)Blagovna menjava z dravami nelanicami EUnajve podjetij je izvaalo v drave, ki so nastale iz republik nekdanje Jugoslavije Hrvako (61,9 %), Bosno in Hercegovino (36,3 %), Srbijo (31,3 %), Makedonijo (15,5 %) in rno goro (10,9 %); v vsaj eno od teh drav je izvaalo skoraj 90 % podjetij, ki so izvaala v drave nelanice EUnajve podjetij je uvaalo iz Kitajske (32,6 %), Hrvake (31,4 %) in Zdruenih drav (26,9 %)

 • Ekonomski rauni za gozdarstvo, 1995 - 2010

  pela Gale, Sektor za statistiko okolja

 • Ekonomski rauni za gozdarstvo

  izraun dohodkovnih kazalnikov (bruto dodana vrednost, faktorski dohodek)

  gospodarska vrednost in vloga gozdov

  spremljanje stanja v zaetnem delu gozdno-lesne verige

  doloanje in usmerjanje gozdarske politike

  okoljska vloga gozdov (sistem integriranih okoljskih in ekonomskih raunov za gozdove)Foto: Grzegorz Blachowski

 • Proizvodnja gozdarstva

  vrednost proizvodnje se je v 1995-2010 poveala za ve kot 100 % (na 269 mio EUR v 2010)dele gozdarskih proizvodov v povpreju okrog 90 %; od tega najve stojei les (41 % v 2010)

  dele gozdarskih storitev znaal okrog 10 % in naraal najhitreje naraal dele lesa za kurjavo (od 3 % v 1995 do 13 % v 2010)

  Chart10

  40.6435331418

  34.16347681

  12.8734511721

  4.0121184812

  0.2096085325

  0.1270737786

  7.9707380838

  2010

  2010

  41%

  34%

  13%

  8%

  4%

  grafikon 1

  Bruto dodana vrednost gozdarske dejavnosti, tekoe cene, Slovenija, 1995-2010

  Gross value added of the forestry industry, current prices, Slovenia, 1995-2010

  KOLIINE

  1995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010

  Mio EUR

  101.9112.2114.6120.0118.9136.4147.9155.0165.8174.6181.8239.9241.0261.2246.1269.0

  29.135.440.040.136.042.745.249.156.462.169.394.973.185.086.895.0

  Bruto dodana vrednost72.876.874.679.982.993.8102.7105.9109.4112.4112.6145.0167.9176.2159.3174.0

  BDP10356.811946.513607.515076.316922.218565.720764.923194.725195.327164.728722.331045.034562.337279.535310.635415.8

  Dele BDV v BDP (%)0.70.60.50.50.50.50.50.50.40.40.40.50.50.50.50.5

  Dele bruto dodane vrednosti gozdarstva v bruto domaem proizvodu Slovenije, %, 1995-2010

  Share of gross value added in gross domestic product of Slovenia, %, 1995-2010

  1995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010

  Dele BDV v BDP0.70.60.50.50.50.50.50.50.40.40.40.50.50.50.50.5

  grafikon 1

  Dele BDV v BDP

  %

  tabela 1

  Dele BDV v BDP

  %

  Dele BDV v BDP

  grafikon 2

  Ekonomski rauni za gozdarstvo, Slovenija, 1995-2010

  Economic accounts for forestry, Slovenia, 1995-2010

  1995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010

  Tekoe cene / Current prices, mio EUR

  Proizvodnja v osnovnih cenah101.9112.2114.6120.0118.9136.4147.9155.0165.8174.6181.8239.9241.0261.2246.1269.0Production in basic prices

  Vmesna potronja29.135.440.040.136.042.745.249.156.462.169.394.973.185.086.895.0Total intermediate consumption

  Bruto dodana vrednost72.876.874.679.982.993.8102.7105.9109.4112.4112.6145.0167.9176.2159.3174.0Gross value added

  Faktorski dohodek70.073.770.777.380.089.799.099.499.1100.999.5130.9152.2158.3137.9156.2Factor income

  Dele BDV v BDP (%)0.70.60.50.50.50.50.50.50.40.40.40.50.50.50.50.5Share of GVA of forestry in GDP (%)

  Na polnovredno delovno mo (PDM) / Per annual work unit (AWU), EUR

  Bruto dodana vrednost13055.954088952714086.573734409413630.549972592715044.247787610616044.126185407418259.68464084120417.495029821118733.415885370621083.060319907524768.620537681818785.452118785524390.24390243927811.827066423728543.657864895526326.227069905830292.4791086351Gross value added

  Faktorski dohodek1255413517.975055025712917.960898958514554.69779702515482.872072769517340.034796056419681.908548707817583.583937732219098.092117941822234.464521815816599.933266599922018.502943650125211.197614709325643.933257735322789.62155015727193.5933147632Factor income

  Zaposlenost v polnovrednih delovnih moeh (PDM) / Employment in annual work units (AWU)

  Zaposlenost (1000)5.65.55.55.35.25.15.05.75.24.56.05.96.06.26.15.7Employment (1000)

  Od tega: zaposleni (1000)2.32.22.12.01.91.91.82.42.21.81.81.71.71.91.81.5From that: employees (1000)

  grafikon 3

  Vrednost drugih subvencij na proizvodnjo v gozdarstvu, Slovenija, mio EUR, 1995-2010

  Value of other subsidies in forestry industry, Slovenia, mio EUR, 1995-2010

  mio EUR

  1995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010

  Druge subvencije na proizvodnjo2.12.82.64.24.13.74.93.03.13.33.33.33.33.23.22.5

  grafikon 3

  Druge subvencije na proizvodnjo

  mio EUR

  grafikon 4

  Struktura zaposlenih v gozdarski dejavnost, Slovenija, 2000-2010

  Structure of labour input, Slovenia, 1995-2010

  1995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010

  Employed by entrepreneurs0.10.10.71.32.22.72.83.33.63.92.83.03.34.23.53.6

  Employed in enterprises41.639.937.235.934.533.932.939.339.336.227.025.525.326.126.122.6

  Entrepreneurs1.01.41.92.23.13.33.43.54.15.34.75.05.55.96.27.1

  Farmers57.358.660.260.760.260.261.053.953.054.665.566.465.963.964.266.6

  povpreje

  Zaposleni pri samostojnih podjetnikih2.6

  Zaposleni v podjetjih32.7

  Samostojni podjetniki4.0

  Kmetje60.8

  100.0

  1995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010

  Plaana delovna sila41.740.037.937.136.736.635.742.642.940.129.828.528.630.229.626.3

  Zaposleni pri samostojnih podjetnikih / Employed by entrepreneurs0.10.10.71.32.22.72.83.33.63.92.83.03.34.23.53.6

  Zaposleni v podjetjih / Employed in enterprise41.639.937.235.934.533.932.939.339.336.227.025.525.326.126.122.6

  Neplaana delovna sila58.360.062.162.963.363.464.357.457.159.970.171.571.469.870.473.7

  Samostojni podjetniki / Entrepreneurs1.01.41.92.23.13.33.43.54.15.34.75.05.55.96.27.1

  Kmetje / Farmers57.358.660.260.760.260.261.053.953.054.665.566.465.963.964.266.6

  grafikon 4

  Employed by entrepreneurs

  Employed in enterprises

  Entrepreneurs

  Farmers

  tabela 2

  60%

  3%

  4%

  33%

  grafikon 5

  Storilnost gozdarske dejavnosti, PDM/ha, Slovenija, 2000-2009

  1995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010

  PDM5576545254735311516751375033564551894653599458586037617360515744AWU

  Gospodarski gozdovi (1000 ha)1025.41026.31037.11038.41043.01061.61070.21077.01085.21091.11059.51064.21073.51075.41076.71077.3Forests available for wood supply (1000 ha)

  PDM/1000 ha5.45.35.35.15.04.84.75.24.84.35.75.55.65.75.65.3AWU / 1000 ha

  grafikon 6

  Proizvodnja gozdarske dejavnosti, tekoe proizvajaleve cene, Slovenija, 1995-2010

  Output of the forestry industry, current producer prices, Slovenia, 1995-2010

  1995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010

  Mio EUR

  Proizvodnja gozdarske dejavnosti101.9112.2114.6120.0118.9136.4147.9155.0165.8174.6181.8239.9241.0261.2246.1269.0Output of the forestry industry

  Proizvodnja gozdarskih proizvodov101.7111.8112.6116.8115.7132.3143.3146.6155.0158.7164.4210.6226.5244.8224.7247.2Forestry goods output

  Stojei les52.654.752.555.756.264.670.272.372.676.577.489.991.998.093.1109.3Standing timber

  Hlodi za ago in furnir36.041.542.543.543.249.753.554.561.262.661.284.998.0107.589.491.9Sawlogs and veneer logs

  Les za kurjavo (vkljuuje les za oglje)3.55.28.27.76.87.64.24.05.111.018.025.625.928.730.934.6Fuelwood (including charcoal)

  Les za celulozo in ploe9.19.88.78.98.69.814.815.215.58.17.19.610.110.010.810.8Pulpwood

  Ostali gozdarski proizvodi0.50.60.81.00.70.60.70.60.60.50.60.70.70.60.50.6Other forestry products

  Gozdarske storitve0.20.42.03.13.34.14.68.410.815.917.429.214.516.421.421.8Forestry services output

  Pogozdovanje0.10.20.40.90.20.20.20.10.10.10.10.20.20.20.20.3Afforestation and reafforestation

  Ostale gozdarske storitve0.10.21.62.33.14.04.48.210.615.717.329.014.316.221.221.4Other forestry services

  Struktura (%) Structure (%)

  Proizvodnja gozdarske dejavnosti100, 0100, 0100, 0100, 0100, 0100, 0100, 0100, 0100, 0100, 0100, 0100, 0100, 0100, 0100, 0100, 0Output of the forestry industry

  Proizvodnja gozdarskih proizvodov99.899.698.397.397.397.096.994.693.590.990.487.894.093.791.391.9Forestry goods output

  Stojei les51.648.845.846.447.347.447.546.743.843.842.637.538.137.537.940.6Standing timber

  Hlodi za ago in furnir35.337.037.136.336.336.436.135.136.935.833.735.440.741.236.334.2Sawlogs and veneer logs

  Les za kurjavo (vkljuuje les za oglje)3.44.67.26.45.75.52.82.63.16.39.910.710.711.012.512.9Fuelwood (including charcoal)

  Les za celulozo in ploe8.98.77.67.47.27.210.09.89.44.73.94.04.23.84.44.0Pulpwood

  Ostali gozdarski proizvodi0.50.50.70.80.60.50.40.40.40.30.40.30.30.20.20.2Other forestry products

  Gozdarske storitve0.20.41.72.62.83.03.15.46.59.19.612.26.06.38.78.1Forestry services output

  Pogozdovanje0.10.20.30.80.20.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1Afforestation and reafforestation

  Ostale gozdarske storitve0.10.21.41.92.62.93.05.36.49.09.512.15.96.28.68.0Other forestry services

  tabela 3

  Struktura proizvodnje gozdarske dejavnosti (osnovne cene), 1995-2010

  Structure of the output of the forestry industry (basic prices), Slovenia, 1995-2010

  1995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010

  Forestry goods output99.899.698.397.397.397.096.994.693.590.990.487.894.093.791.391.9

  Forestry services0.20.41.72.62.83.03.15.46.59.19.612.26.06.38.78.1

  tabela 3

  Forestry goods output

  Forestry services

  %

  tabela 4

  Struktura proizvodnje gozdarske dejavnosti (osnovne cene), 1995-2010

  Structure of the output of the forestry industry (basic prices), Slovenia, 1995-2010

  1995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010

  Stojei les51.648.845.846.447.347.447.546.743.843.842.637.538.137.537.940.6

  Hlodi za ago in furnir35.337.037.136.336.336.436.135.136.935.833.735.440.741.236.334.2

  Les za kurjavo3.44.67.26.45.75.52.82.63.16.39.910.710.711.012.512.9

  Les za celulozo in ploe8.98.77.67.47.27.210.09.89.44.73.94.04.23.84.44.0

  Drugi gozdarski proizvodi0.50.50.70.80.60.50.40.40.40.30.40.30.30.20.20.2

  Pogozdovanje0.10.20.30.80.20.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1

  Druge gozdarske storitve0.10.21.41.92.62.93.05.36.49.09.512.15.96.28.68.0

  19952010

  Stojei les51.640.6

  Hlodi za ago in furnir35.334.2

  Les za kurjavo3.412.9

  Les za celulozo in ploe8.94.0

  Drugi gozdarski proizvodi0.50.2

  Pogozdovanje0.10.1

  Druge gozdarske storitve0.18.0

  2010

  Stojei les40.6

  Hlodi za ago in furnir34.2

  Les za kurjavo12.9

  Les za celulozo in ploe4.0

  Drugi gozdarski proizvodi0.2

  Pogozdovanje0.1

  Druge gozdarske storitve8.0

  tabela 4

  Stojei les

  Hlodi za ago in furnir

  Les za kurjavo

  Les za celulozo in ploe

  Drugi gozdarski proizvodi

  Pogozdovanje

  Druge gozdarske storitve

  grafikon 7

  1995

  1995

  0%

  35%

  3%

  9%

  53%

  Sheet11

  2010

  2010

  4%

  8%

  13%

  34%

  41%

  Sheet10

  Gibanje odkupnih cen gozdno lesnih sortimentov, EUR, Slovenija, 1995-2010

  Movement of purchase prices of raw wood categories, EUR, Slovenia, 1995-2010

  1995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010

  Iglavci24262325262527282633364150555055Coniferous trees

  Hlodi za ago in furnir29322932323133363538414655605661Sawlogs and veneer logs

  Les za celulozo in ploe12131213121212121214141620202022Pulpwood

  Ostali okrogel ind.les28302020222116152024293033363337Other industrial roundwood

  Listavci42525055545749475259505457645657Broadleaved trees

  Hlodi za ago in furnir69697175757680768178586669797272Sawlogs and veneer logs

  Les za celulozo in ploe14151414141414141411162632332932Pulpwood

  Ostali okrogel ind.les32332323262627262629323440373030Other industrial roundwood

  Les za kurjavo (igl.+lis.)15141514131414141415192633313131Fuelwood (including charcoal) conif. + broad.

  Sheet3

  Vmesna potronja v gozdarski dejavnosti, tekoe cene, Slovenija, 1995-2010

  Intermediate consumption of the forestry industr...