NR 3(71) WRZESIEŃ 2009 - 71).pdf · 23. o.pwd. Kowalska Lidia ... 46. hm. Wojtaszewska Regina ...…

  • Published on
    28-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>GAZETKA REDAGOWANA PRZEZ CZERWONE BRACTWONAKAD:100 EGZEMPLARZY</p> <p>NR 3(71) WRZESIE 2009</p> <p>GAZETKA REDAGOWANA PRZEZ CZERWONE BRACTWO</p> <p>2 GONIEC WRZESIE 2009</p> <p>II Hufcowy Festiwal Piosenki Harcerskiej NOWE CZAPLE 2009</p> <p>Obz ukcin I turnus 2009</p> <p>Obz ukcin II turnus 2009</p> <p>3 GONIEC WRZESIE 2009</p> <p>www.goniec.org gonieczhp@goniec.org</p> <p>1. Rozkaz Specjalny L1/2009.....................................................2. Rozkaz Specjalny L2/2009.....................................................3. Rozkaz L3/2009......................................................................4. Odeszli.....................................................................................5. Tematyki posiedze KH..........................................................6. Tematyki odpraw druynowych..............................................7. II Hufcowy Festiwal Piosenki Harcerskiej Harcerska Biesiada Nowe Czaple 2009..............................8. III Zaz Harcerzy Starszych 29-31.05.09 w wibnej.............. 9. Modzie o polskich korzeniach z Tarnopola po raz VII w arach..................................................................................10. Ludmia Ukraina wibna 2009..............................................11. wibna II turnus 05-18.07.2009.............................................12. Wspomnienia z ukcina.......................................................13. Krzywka ...........................................................................14. Humor....................................................................................</p> <p>str. 4str. 4str. 5str. 8</p> <p>str. 14str. 16</p> <p> str. 17str. 19</p> <p>str. 20str. 22 str. 25str. 26str. 29str. 30</p> <p>w numerze</p> <p>4 GONIEC WRZESIE 2009</p> <p>Zwizek Harcerstwa Polskiego Kunice, dn. 13.07.2009 r.Komendant Hufca im. II Armii Wojska PolskiegoARY</p> <p>ROZKAZ SPECJALNY L1/2009Druhny i druhowie!</p> <p>Odszed dh hm. Rudolf Orowski. Ogaszam 3 dniow aob dla zuchw, harcerzy i instruktorw arskiego hufca. Podpisa w imieniu zuchw, harcerzy i instruktorw arskiego hufca imienia II Armii Wojska Polskiego. Hufcowy hm. Mirosaw Zengiel. Twoi Druhowie, przyjaciele z ar, Zielonej Gry, Wolsztyna, Puszczykowa, Wrocawia, bdcy w cznoci internetowej z Australii i Czerniowiec. </p> <p>Czuw aj!!! </p> <p>Zwizek Harcerstwa Polskiego ary, dn. 09.09.2009 r.Komendant Hufca im. II Armii Wojska PolskiegoARY</p> <p>ROZKAZ SPECJALNY L2/2009Druhny i druhowie!</p> <p>Odszed dh hm. Jerzy Winiewski. Ogaszam 3 dniow aob dla zuchw, harcerzy i instruktorw arskiego hufca.</p> <p>Podpisa w imieniu zuchw, harcerzy i instruktorw arskiego hufca imienia II Armii Wojska Polskiego.</p> <p> Hufcowy hm. Mirosaw Zengiel </p> <p>Twoi Druhowie, przyjaciele z ar, agania, Zielonej Gry, Wolsztyna, Pusz-czykowa, Wrocawia, Australii i Niemiec. </p> <p>Czuwaj!!! </p> <p>5 GONIEC WRZESIE 2009Zwizek Harcerstwa Polskiego ary, dn. 18.09.2009 r.Komendant Hufcaim. II Armii Wojska Polskiego ARY</p> <p>ROZKAZ L3/2009 Zarzdzenia.1.1. </p> <p>Zwouj Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Hufca w dniu 04 listopada 1.1.1. 2009 roku, w Gimnazjum nr 2, o godzinie 1600, ulica Broni Pancernej8 </p> <p>1.1.4. Zwouj Chorgwiany Zlot Druyn Nieprzetartego Szlaku w dniach 08-10 padziernika 2009 roku w wibnej Leny Dwr. </p> <p>Zgodnie z ordynacj wyborcz podaj do wiadomoci list uprawnionych 1.1.1. instruktorw i harcerzy starszych na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Hufca ZHP ary im. II Armii WP (instruktorzy mianowani na funkcje rozkazem Komendanta Hufca).</p> <p>1. dh Babuka Anna druynowa 26 DH Sokole Oko Nowe Czaple2. o.phm. Biegaski Adam druynowy 13 DH Tygrysy3. o.phm. Bogdanowicz Sawomir - Z-ca Komendanta Hufca, Redaktor Naczelny Goca4. o.pwd. Brudny Piotr druynowy DSH Gimnazjum Bieniw5. phm. Bry Boena czonek Namiestnictwa Harcerskiego6. o.phm. Cielak Halina druynowa 41 GZ Lene Skrzaty SP Bieniw7. dh Cudyk-aba Magdalena druynowa 18 DH Potok SP- Niwica8. pwd. Czerwiski Krystian czonek Namiestnictwa Harcerskiego9. hm. Daszkiewicz Tadeusz Skarbnik Hufca10. phm. Delak Aneta Z-ca Przew. Komisji Stopni Instruktorskich11. hm. Galicka Wanda czonek Hufcowej Komisji Stopni12. pwd. Grabowska Katarzyna druynowa 9 DH Buki SP- Grzyn13. dh Gruber Katarzyna druynowa NS 29 DH Diabliki - Orodek Dla Dzieci z Wadami Suchu i Mowy14. dh Grzeszczuk Iwona druynowa 20 DH Przyrodnicy SP- Trzebiel15. dh Grzyski Tomasz czonek Zespou Redakcyjnego Goniec16. hm. Hercik Wojciech czonek Komendy Hufca17. pwd. Jankowiak Artur czonek Zespou Redakcyjnego Goniec18. pwd. Januszewicz Tomasz - czonek Zespou Redakcyjnego Goniec 19. phm. Jarosz Katarzyna druynowa 40 DH Korczaki SP- Zotnik, Czonek Komendy Hufca20. hm. Kalarus Piotr druynowy 1 JDH im. T. Kociuszki21. hm. Gonia Maria druynowa 54 DH Korczakowscy SP- Lubanice22. phm. Klisowska Mirosaw Z-ca Przew. Hufcowej Komisji Rewizyjnej</p> <p>6 GONIEC WRZESIE 2009</p> <p>23. o.pwd. Kowalska Lidia druynowa 16 DH Dragoni SP-3 Lubsko 24. dh Mickiewicz Marek druynowy 27 DH Krg- Lubsko25. hm. Kurkiewicz Elbieta druynowa NS 37 DH Lena Gromada Miowice26. pwd. abuda Marzena druynowa 14 DH Turystyczna Zesp Szk Specjalnych w arach27. pwd. Lenda Sylwia czonek Komendy Hufca28. dh Ganczar Justyna- druynowa 1 GZ Lene Sowy- arki Wielkie 29. dh Lewicka Magorzata druynowa 2 GZ- Lubsko30. hm. Markowska Magorzata Przewodniczca Krgu Instruktorskiego Nr 2 Watra31. phm. Hacio Elbieta Przewodniczca Krgu Instruktorskiego Nr 4 Szaniec- SP Lubsko32. dh Grzebyk Dorota- druynowa 2 DH- Lubsko33. o.pwd. Kaua Katarzyna- druynowa 6 DH Eska IV im. Aleksandra Kamiskiego34. pwd. Mielniczuk Ewa druynowa 21 DH Mdre Sowy- Mirostowice 35. pwd. Modrzejewska Danuta 5 GZ Gumisie SP-3 Lubsko36. hm. Muyowska Helena czonek Komisji Stopni Instruktorskich37. pwd. Nowakowski Dawid czonek Komisji Rewizyjnej38. hm. Pawowicz Sawomir Przewodniczcy Sdu Harcerskiego39. pwd. Pilarski Grzegorz Przewodniczcy Komisji Rewizyjnej40. hm. Ramirez Angela - czonek Sdu Harcerskiego41. o.pwd. Ksiuk Sylwia- druynowa DH -Trzebiel42. dh Rzetecki Arkadiusz Kapelan Hufca ZHP ary43. phm. Skiba Mirosawa druynowa 38 DH Czarni SP- Bieniw44. phm. Tur Marcin Z-ca Komendanta Hufca, Przew. Krgu Instr. Nr emkem45. phm. Wieczyska Halina druynowa NS 36 DH Cicha Stopa- Miowice46. hm. Wojtaszewska Regina czonek Komisji Stopni Instruktorskich47. o.phm. Wywijas Mirosaw czonek Zespou Redakcyjnego Goniec48. pwd. Zabawa Ewa druynowa 3 DH Lene Mrwy -SP Olszyniec49. hm. Zengiel Krystyna Komendantka Orodka Leny Dwr w wibnej50. hm. Zengiel Mirosaw Komendant Hufca ZHP ary51. pwd. Wall Micha- druynowy 1 DH Wilki- SP-2 ary52. pwd. Zengiel Kamil- instruktor d/s wsppracy z zagranic53. pwd. Drgas Emilia- czonek Komisji Ksztacenia54. o.pwd. Pieko Emilia- druynowa 24 DH Lampart- Przewz</p> <p>Instruktorzy z biernym prawem wyborczym:</p> <p>1. phm. Andruszkiewicz Irena - Barya czonek Krgu Watra2. hm. Arkuszewski Jan- instruktor 3. phm. Dobrewski Grzegorz instruktor4. hm. Domaradzka Zofia czonek Krgu SENEX5. pwd. Drg Arkadiusz instruktor6. hm. Drewniak Stanisawa czonek Krgu SENEX7. pwd. Bogdanowicz Joanna - instruktor 8. dh Mielczarek Magorzata czonek Krgu Szaniec 9. hm. Karpiska Helena - czonek Krgu SENEX 10. phm. Kodnicka Jadwiga instruktor 11. hm. Kochanowski Ryszard - czonek Krgu SENEX </p> <p>7 GONIEC WRZESIE 2009</p> <p> 12. hm. Janusz Lewicki - instruktor 13. hm. Pietrzak Barbara czonek Krgu Watra 14. hm. Senyk Micha czonek Krgu SENEX 15. hm. Senyk Emilia czonek Krgu SENEX 16. hm. Stupkiewicz Helena instruktor 17. hm. Strojek Stefania czonek Krgu SENEX 18. pwd lzak Katarzyna czonek Krgu emkem 19. pwd. Matysiak Magorzata - instruktor 20. hm. Warliska Halina - czonek Krgu SENEX 21. hm. Wocal Marcin instruktor 22. pwd. Zabawa Iwona instruktor 23. dh Hercik Ewa- instruktor 24. dh Kuprel Renata - instruktor 25. dh Krupa Zdzisaw- instruktor 26. dh Radzion Jan- czonek Krgu Szaniec 27. dh Ry Jarosaw- instruktor 28. dh Drgas Pawe- instruktor 29. dh Krzywokulski Rafa- instruktor 30. phm. Wlekliska Renata- instruktor 31. dh Dbrowski Andrzej- instruktor 32. phm. Kliski Andrzej- instruktor 3.2.3. Rozwizuj z dniem 01 wrzenia 2009 r.</p> <p> 17 DH 4 ywioy3.3.2. Zwalniam z funkcji druynowego z dniem 01 wrzenia 2009 r.</p> <p> 17 DH 4 ywioy dh Piotra Skib.</p> <p>Zwolnienia.Zwalniam z funkcji Komendanta Obozu w ukcinie, I i II turnusu, phm. Renat WlekliskKomendanta Obozw w wibnej, I i II turnusu, hm. Mirosawa Zengiela</p> <p> hm. Mirosaw Zengiel</p> <p>8 GONIEC WRZESIE 2009</p> <p>Szanowni Pastwo!Wielce czcigodna, pogrona w smutku rodzino! Przyjaciele i znajomi !</p> <p>Druhny i Druhowie!</p> <p> Odszed druh harcmistrz Jerzy Winiewski Druynowy Komendant Kierownik Referatu Starszoharcerskiego - Przewodniczcy Krgu In-struktorskiego SENEX. Nasz wspaniay kole-ga, druh, instruktor, ktry przez wiele lat by dla nas przykadem do naladowania w swojej pracy pedagogicznej, pasji instruktorskiej i turystycz-nej. Szczeglnie w pracy z modzie i osobami dorosymi da si pozna jako wspaniay peda-gog i instruktor harcerski, oddany pracy i mode-mu czowiekowi, rzec by mona pokoleniu, czy </p> <p>kilku pokoleniom. Mia bardzo ciepy, serdeczny stosunek do wszystkiego co robi, co jego otaczao. Zawsze z lekkim umiechem, zamylony, snujcy nowe plany, pomysy na kolejne kroki w jego dziaaniu. Pogodny w swoim zachowa-niu, postpowaniu. Mawiajcy: trzeba z ycia korzysta z kadej chwili, bo jest krtkie i bezcenne. Urodzi si 20 kwietnia 1936 roku w Muszynie nieopodal Krynicy. Rasowy gral, z wszystkimi cechami charakteru zachowania i postpowania. Uparty, stanowczy, konsekwentny w dziaaniu, wiadomy swoich zamierze i dziaa-nia, przekonany do swoich racji. Zapewne te wspaniae, pikne cechy charakteru wpyny na jego osobowo, pac zawodow i spoeczn. W czasie studiw w Krakowie dziaa w harcerstwie akademickim na Uni-wersytecie Jagielloskim. W tym czasie rozwija si jego wyjtkowa przygoda ycia pasja zwizana z grami, jak przystao na syna tego wyjtkowego ro-dowiska. Po przeprowadzce do ar z Jeleniej Gry podejumuje prac w Technikum Budowlanym i Szkole Rzemios Budowlanych. Harcerstwo, po turystyce jest jego drugim yciem. Staje si ona wielk ksig, zapisan w Jego wyjtkowo aktywnym i bogatym yciu. Wyjtkowy pedagog, wychowawca, nauczyciel, opiekun. Umia powiza prace zawodow z dziaalnoci spoeczn, oddajc si bez reszty harcerstwu i turystyce. Od samego pocztku w arach aktywnie wcza si w dziaalno struktur wok hufca arskiego. Bdc aktywnym in-struktorem - wychowawc, druynowym, kierownikiem referatu, komendantem </p> <p> GONIEC8 GONIEC8 WRZESIE 2009</p> <p>Szanowni Pastwo!Wielce czcigodna, pogrona w smutku rodzino! Przyjaciele i znajomi !</p> <p>Druhny i Druhowie!</p> <p> Odszed druh harcmistrz Jerzy Winiewski Druynowy Komendant Kierownik Referatu Starszoharcerskiego - Przewodniczcy Krgu In-struktorskiego SENEX. Nasz wspaniay kole-ga, druh, instruktor, ktry przez wiele lat by dla nas przykadem do naladowania w swojej pracy pedagogicznej, pasji instruktorskiej i turystycz-nej. Szczeglnie w pracy z modzie i osobami dorosymi da si pozna jako wspaniay peda-gog i instruktor harcerski, oddany pracy i mode-mu czowiekowi, rzec by mona pokoleniu, czy </p> <p>kilku pokoleniom. Mia bardzo ciepy, serdeczny stosunek do wszystkiego co robi, co jego otaczao. Zawsze z lekkim umiechem, zamylony, snujcy nowe plany, pomysy na kolejne kroki w jego dziaaniu. Pogodny w swoim zachowa-niu, postpowaniu. Mawiajcy: trzeba z ycia korzysta z kadej chwili, bo jest krtkie i bezcenne. Urodzi si 20 kwietnia 1936 roku w Muszynie nieopodal Krynicy. Rasowy gral, z wszystkimi cechami charakteru zachowania i postpowania. Uparty, stanowczy, konsekwentny w dziaaniu, wiadomy swoich zamierze i dziaa-nia, przekonany do swoich racji. Zapewne te wspaniae, pikne cechy charakteru wpyny na jego osobowo, pac zawodow i spoeczn. W czasie studiw w Krakowie dziaa w harcerstwie akademickim na Uni-wersytecie Jagielloskim. W tym czasie rozwija si jego wyjtkowa przygoda ycia pasja zwizana z grami, jak przystao na syna tego wyjtkowego ro-dowiska. Po przeprowadzce do ar z Jeleniej Gry podejumuje prac w Technikum Budowlanym i Szkole Rzemios Budowlanych. Harcerstwo, po turystyce jest jego drugim yciem. Staje si ona wielk ksig, zapisan w Jego wyjtkowo aktywnym i bogatym yciu. Wyjtkowy pedagog, wychowawca, nauczyciel, opiekun. Umia powiza prace zawodow z dziaalnoci spoeczn, oddajc si bez reszty harcerstwu i turystyce. Od samego pocztku w arach aktywnie wcza si w dziaalno struktur wok hufca arskiego. Bdc aktywnym in-struktorem - wychowawc, druynowym, kierownikiem referatu, komendantem </p> <p>9 GONIEC WRZESIE 2009 9 GONIEC WRZESIE 2009 GONIEC WRZESIE 2009 GONIEC</p> <p>wielu obozw staych. Szczeglnie umiowa obozy wdrowne pozwalajce w sposb aktywny poznawa pikno polskich, gr, wyjtkowej przyrody, ludzi i miejsc charakterystycznych dla tego rodowiska. Przy tym zaraajc wielk rzesz swoich uczniw przyjaci, wycigajc ich praktycznie w kady pitek, sobot, niedziel, czsto na tydzie czy podczas wakacji na dwa tygodnie, dajc moliwo przeycia w obcowaniu z grami wyjtkowych chwil. Przy tym mia bardzo du wiedz z ktr dzieli si bez reszty z kadym, ktrego dane miejsce, wyjtkowa sytuacja, chwila interesowaa. We wszyst-kim co robi, by zawsze profesjonalny. Wszystko co obserwowa, zwiedza, skrupulatnie byo udokumentowane: spisane, sfotografowane, sfi lmowane. By organizatorem niezliczonej liczby rajdw, zazw, biwakw, obozw, wypraw, spyww, sejmikw. By moe On tylko wiedzia, ile to osobodni by poza do-mem, realizujc kolejne pomysy, pozwalajce wyj z domu i zobaczy otacza-jcy wiat przyrody i ludzi. W domu by warsztat pracy w jego ulubionym pokoju, gdzie sporzdza do-kumentacj swoich wdrwek i dziaalnoci. Prowadzi tysice kronik, na rn okazj, czsto wieloletnich systematycznych do danych zagadnie. Wyjt-kow warto edukacyjn, poznawcz, rzecz by mona naukow, miay sej-miki krajoznawcze dla modziey, pedagogw, rzeszy przyjaci i pasjonatw, o ktrych zawsze w kadym roku dba, eby byli uczestnikami. Pamitajc o kadym, dajc kademu na pamitk suwenir, dyplom, medal. Swoj sub instruktorsk wypenia prac i treci, zaangaowaniem w pracy codziennej na terenie harcerskiego rodowiska w arach, ukcinie, So-snwce Grnej. Zdobywa kolejne stopnie instruktorskie przewodnika, pod-harcmistrza, harcmistrza, harcmistrza Polski Ludowej. Ze swojej suby instruktorskiej zoy meldunek Naczelnikowi Zwizku Har-cerstwa Polskiego i w 1977 roku jako jeden z pierwszych otrzymaa honorowy stopie Harcmistrz Polski Ludowej. W tym okresie uczestniczy w licznych...</p>