Nwhw week 47 14

 • View
  222

 • Download
  8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Noordwijkerhouts Weekblad, 18 november 2014

Transcript

 • Jubileumreceptie Kaninefaaten in TespelduynCarnaval n In de afgelopen 55 jaar lid geweest, meegewerkt bij of carnavalsfeesten bezocht van De Kaninefaaten? Dan ben je van harte uitgenodigd voor de jubileumreceptie op zaterdag 22 november, van 20.30 tot 23.00 uur in Landgoed Tespelduyn.

  Carnavalsvereniging De Kanine-faaten viert het 55-jarig jubileum voor alle Noordwijkerhouters. Alle mensen die het carnaval in Noord-wijkerhout zo groot gemaakt hebben zijn uitgenodigd. Denk daarbij aan (oud) deelnemers van de carnavalsoptochten, zowel indi-viduele lopers, paren als loopgroe-pen. En ook de wagenbouwers, de Tonneprossers, deelnemers aan de liedfestivals en andere carnavalsac-tiviteiten van De Kaninefaaten.Vanaf 23.00 uur start het jubileum-feest. Dat duurt tot 1.00 uur. Meer informatie op www.kaninefaaten.nl.

  Arrestatie voor vuurwerkpolitie n De politie hield zondag 16 november twee jongens uit Noordwijkerhout aan voor het in bezit hebben van zwaar ille-gaal vuurwerk.

  Op de Gooweg werd rond 17.00 uur een 17-jarige scooterrijder aange-houden. Toen de agenten naar zijn legitimatiebewijs vroegen opende hij de buddy van zijn scooter. Op dat moment zagen agenten een verdacht pakketje zwaar na controle twee doosjes met in totaal 40 stuks illegaal vuurwerk (nitraten) zaten. De jongen is op dat moment aange-houden voor het in bezit hebben van zwaar illegaal vuurwerk. Na onder-zoek trof de politie in de woning van de verdachte nog eens zes doosjes met in totaal 115 nitraten aan. Hier-voor werd ook een 16-jarige jongen uit Noordwijkerhout aangehouden. De jongens zijn naar het politiebu-reau overgebracht voor verhoor.

  Alcoholcontrole op 11-11politie n Na afloop van de Prinsverkie-zing op 11 november zijn er rondom De Schelft alcoholcontroles gehouden. Van de 28 gecontroleerde bestuurders, bleken er twee onder invloed van alco-hol te zijn. Een autobestuurder blies op het politiebureau 405 ug/l, terwijl 220 ug/l maximaal is toegestaan. Hij ontving een boete. Een bestuurder van een snorscooter blies 605 ug/l en moest, omdat hij voor een zelfde over-treding al eerder is aangehouden, zijn rijbewijs inleveren.

  Gouwe handjes in De Duinpantoneel n Na twee voorstellingen in De Schelft speelt toneelvereniging ODI op zaterdag 22 november Gou-we Handjes in de Duinpan. De zaal gaat open om 19.30 uur, de voorstel-ling begint om 20.00 uur. Het stuk speelt zich af rondom het leven van Louis (Hennie Rutting), een gepensioneerde zakenman met gouwe handjes. Helaas komt zijn tweede vrouw Emma (Thea Klein) te overlijden maar beloofd hij haar op haar sterfbed dat hij weer gelukkig zal worden. Eigenlijk heeft Louis daar helemaal geen zin meer in, hij is er wel klaar mee. Dan belt een halfjaar naar het overlijden van Emma een mooie jonge vrouw aan, Claire (Mandy Wolvers). Door haar krijgt hij zijn levenslust weer terug. Niet iedereen is daar blij mee. Zo-wel zijn dochter Alice (Ella Dui-venvoorden), schoonzus Charlotta (Annemieke Hoogeboom) als zijn werkster Suze (Els Akerboom in haar debuutrol bij ODI) proberen invloed uit te oefen op zijn nieuwe leven. Kaarten kosten 8 euro. Meer op www.toneelverenigingodi.nl.

  Sint weer in het landsint n De hoofdpiet, de huispiet, Pietje Paniek, de Welles Piet en zelfs de Opa Piet, ze waren er allemaal, zaterdag bij de aan-komst van de Goed Heiligman. Sint Nicolaas was helemaal fit en goed uitgerust, alle on-

  rust was voor niks en waren alle Pieten gewoon weer terug. Opa Piet bedacht met zijn Pie-tenopleidingscentrum een doordachte oplossing en Sint Nicolaas verzekerde, dat mensen

  zich in Nederland over de Pieten helemaal geen zorgen hoeven te maken.Het komt allemaal goed. Na de ontvangst in Gouda, was de Goedheiligman naar Noordwij-kerhout gesneld. | Foto: THV

  Nieuw carnavalsseizoen bol van jubilea

  Carnaval n Met de verkie-zing van Prins Stone en Prin-ses Jagger van de Keiebijters, afgelopen zondagmiddag in een overbevolkt Catgebouw, is carnavalesk Kokkerhout helemaal klaar voor het ko-mend carnaval. Eerder open-den de Duinknijnen en de Kaninefaaten het carnavals-seizoen.

  Door Thea ter Heide - Vrolijk

  Het nieuwe prinsenpaar van de Keiebijters werd gepresenteerd met verrassend aan de scepter nie-mand minder dan Gerard Kuijpers (61), voorzitter van de Keiebijters en al 25 jaar nauw betrokken bij de carnavalsvereniging. Een ooit geda-ne belofte zorgde ervoor dat hij de charmante Suzanne van Teijlingen als zijn prinses naast hem mocht hebben. Vijftig jaar Keijebijters, met een ode aan 50 jaar Rolling Stones. Nog meer jubilea te vieren, zoals 100 jaar Bavo-Rivierduinen. Dat belooft wat. Ook aanwezig de overige kersvers gekozen prinsen-paren; v.l.n.r. op de foto: Prins Ho-liday met zijn prinses Sunshine van de Duinknijnen, jeugdprinsenpaar Prins Vegas en Prinses Paris van

  de Dwergknijnen, Prins Stone en Prinses Jagger, Prins Valentijn en Prinses Baccara der Kaninefaaten en Prins Piero & Prinses Pearl van

  de Babyfaaten. Een mooi plaatje. De prinsenparen hebben er veel zin an en gezien hun toepasselijk gekozen namen en de diverse ju-

  bilea, bieden deze volop inspiratie voor een opnieuw spetterend car-navalsseizoen. Zie verder elders in de krant. (THV)

  n Prins Stone en Prinses Jagger 50e prinsenpaar der Keiebijters

  Prins Holiday met zijn prinses Sunshine van de Duinknijnen, jeugdprinsenpaar Prins Vegas en Prinses Paris van de Dwergknijnen, Prins Stone en Prinses Jagger, Prins Valentijn en Prinses Baccara der Kaninefaaten en Prins Piero & Prin-ses Pearl van de Babyfaaten. | Foto: THV

  In Memoriam: Cor van der Klaauw

  Weer ruime winst VVSB

  prins valentiJn en prinses BaCCara 55ste KanineFaatenpaar

  18 november 2014 JAARGANG 32 NR 47

  reportage P9 nieuws P3 sport P15

  straat in BeelD n De Steeg P14

  UitGeveriJ verHaGen Bv WWW.NOORDWIJKERHOUTSWEEKBLAD.NL lokaal betrokken en betrouwbaar

  M ed.nlM ed.nl

  Moed om te doneren!

  giro 1107

 • Nijverheidsweg 10 - Voorhout - Tel. 0252-21 57 62 www.berNardschulTe.Nl

  VOOrhOuT

  SCHULTE BVBERNARDCENTRALE VERWARMING, AIRCONDITIONING,

  LOODGIETERSWERK EN VENTILATIESYSTEMEN

  Warme service inkoude dagen! Comfortabel warm huis, zonder hoge stookkosten of gezondheidsrisicos Gedegen onderhoud 24-uurs storingsdienst Grondige inspectie door ervaren warmte specialisten Energie besparen zonder comfort te verliezen Leverancier van duurzame energie zoals zonnepanelen Reinigen van luchtkanalen / onderhoud aan mechanische afzuiging Wij werken met gerenommeerde merken als Nefit, Remeha en Vaillant Showroom met verschillende typen designradiatoren, sanitair en CV installaties, bezoek graag op afspraak

  Als iemand even helpt met mijn infuus, dan kleed ik me zelf wel aan.

  TOPAZ.NL

  Als uw gezondheid achteruitgaat wilt u misschien extra zorg. Maar ook wonen en leven zoals u het graag heeft. Topaz maakt dat mogelijk. U doet wat u nog kan. En heeft u (specialistische) zorg nodig, dan schakelt u de medewerkers van Topaz in.

  Oegstgeesterweg 30 2231 AZ Rijnsburg T 071 408 25 25 E info@pavimenton.nl www.pavimenton.nl

  Keramisch parKet Keramische binnenvloeren

  Keramische buitenvloeren natuurstenen binnenvloeren

  vloerverwarming eigen vaKbeKwame tegelzetters

  NIEUWOPEN!

  Onderdeel van Bouwton BV

  25 jaar Keurslagerij Koot!Wij laten u graag proeven van ons vakmanschap.

  100% NederlandsKeten Duurzaam Varkensvlees bestaat voor 100% uit Nederlandse familiebedrijven die elkaar vaak persoonlijk kennen. Alle partijen uit de keten zijn bovendien gecerti ceerd door een onafhankelijke instantie, waardoor de kwaliteit en veiligheid is gewaarborgd en ieder stukje vlees moeiteloos van boer tot winkelvloer getraceerd kan worden. De varkensboeren van Keten Duurzaam Varkensvlees hebben samen met een maatschappelijke organisaties afspraken gemaakt om het welzijn van de dieren te verbeteren en hun natuurlijk gedrag te stimuleren.

  JUBILEUMKOOPJE VLEESWARENKOOPJE MAALTIJDENKOOPJE

  + GRATIS

  KRIELTJES

  Gepaneerde varkens schnitzels

  100 gram fricandeau + stukje brulee worst

  Witlof-beenhamschotel

  4 stuks 695 samen 425 300 gram 330 Keurslagerij KootZeestraat 11, NoordwijkerhoutTel. 0252-372230www.kootnoordwijkerhout.keurslager.nl

  Aanbiedingen geldig van 17 t/m 22 november 2014

  KETE

  N DU

  URZAAM RUNDVLEES

 • nieuws dinsdag 18 november 2014noordwijkerhouts weekblad 3

  In memoriam: Cor van der Klaauwgedachte n Wandelend in de Ha-venstraat vroeg zijn kleinkind: Opa krijg ik een ijsje?. Dat kon niet want de ijssalon was nog gesloten. Nou, opa jij bent toch de baas, dan heb je toch een sleutel?. Cor van der Klaauw was 21 jaar wethouder met de portefeuilles maatschappelijke zorg, volksgezondheid, vorming, sport en cultuur, recreatie, toeris-me, zwembad en woningverdeling, waaraan in 1980 de portefeuille on-derwijs werd toegevoegd. In de volksmond Cor Klaauw, was wethouder niet voor het geld of status, nee, Cor was er voor de bur-gers. Voor iedereen. Zo maakte hij het mogelijk dat gelijk geaarde pa-ren ingeschreven konden worden als woningzoekenden. Eens in de week hield hij als wethouder wo-ningverdeling spreekuur en dan zat de gang van het gemeentehuis vol. Helaas kon niet altijd iedereen, zo hij het noemde, blij maken. Toch deed hij zijn best iedereen zo goed mogelijk te helpen en toch met een min of meer tevreden gevoel zijn kamer te verlaten. Als wethouder sport stond hij aan de wieg van De Schelft, maar gaf ook in Noordwij-

  kerhout de aftrap voor een landelij-ke actie ter bevordering van sport. Als loco-burgemeester introduceer-de hij tijdens de nieuwjaarsreceptie de nieuwjaarsrede, die nu nog ie-der jaar wordt uitgesproken. Cor Klauw was vanaf juni 1971 be-stuurslid en vanaf augustus 1972 penningmeester tot hij bij het be-reiken van zijn 70ste verjaardag m