Nwhw week 47 14

  • Published on
    06-Apr-2016

  • View
    220

  • Download
    8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Noordwijkerhouts Weekblad, 18 november 2014

Transcript

<ul><li><p>Jubileumreceptie Kaninefaaten in TespelduynCarnaval n In de afgelopen 55 jaar lid geweest, meegewerkt bij of carnavalsfeesten bezocht van De Kaninefaaten? Dan ben je van harte uitgenodigd voor de jubileumreceptie op zaterdag 22 november, van 20.30 tot 23.00 uur in Landgoed Tespelduyn.</p><p>Carnavalsvereniging De Kanine-faaten viert het 55-jarig jubileum voor alle Noordwijkerhouters. Alle mensen die het carnaval in Noord-wijkerhout zo groot gemaakt hebben zijn uitgenodigd. Denk daarbij aan (oud) deelnemers van de carnavalsoptochten, zowel indi-viduele lopers, paren als loopgroe-pen. En ook de wagenbouwers, de Tonneprossers, deelnemers aan de liedfestivals en andere carnavalsac-tiviteiten van De Kaninefaaten.Vanaf 23.00 uur start het jubileum-feest. Dat duurt tot 1.00 uur. Meer informatie op www.kaninefaaten.nl. </p><p>Arrestatie voor vuurwerkpolitie n De politie hield zondag 16 november twee jongens uit Noordwijkerhout aan voor het in bezit hebben van zwaar ille-gaal vuurwerk.</p><p>Op de Gooweg werd rond 17.00 uur een 17-jarige scooterrijder aange-houden. Toen de agenten naar zijn legitimatiebewijs vroegen opende hij de buddy van zijn scooter. Op dat moment zagen agenten een verdacht pakketje zwaar na controle twee doosjes met in totaal 40 stuks illegaal vuurwerk (nitraten) zaten. De jongen is op dat moment aange-houden voor het in bezit hebben van zwaar illegaal vuurwerk. Na onder-zoek trof de politie in de woning van de verdachte nog eens zes doosjes met in totaal 115 nitraten aan. Hier-voor werd ook een 16-jarige jongen uit Noordwijkerhout aangehouden. De jongens zijn naar het politiebu-reau overgebracht voor verhoor.</p><p>Alcoholcontrole op 11-11politie n Na afloop van de Prinsverkie-zing op 11 november zijn er rondom De Schelft alcoholcontroles gehouden. Van de 28 gecontroleerde bestuurders, bleken er twee onder invloed van alco-hol te zijn. Een autobestuurder blies op het politiebureau 405 ug/l, terwijl 220 ug/l maximaal is toegestaan. Hij ontving een boete. Een bestuurder van een snorscooter blies 605 ug/l en moest, omdat hij voor een zelfde over-treding al eerder is aangehouden, zijn rijbewijs inleveren.</p><p>Gouwe handjes in De Duinpantoneel n Na twee voorstellingen in De Schelft speelt toneelvereniging ODI op zaterdag 22 november Gou-we Handjes in de Duinpan. De zaal gaat open om 19.30 uur, de voorstel-ling begint om 20.00 uur. Het stuk speelt zich af rondom het leven van Louis (Hennie Rutting), een gepensioneerde zakenman met gouwe handjes. Helaas komt zijn tweede vrouw Emma (Thea Klein) te overlijden maar beloofd hij haar op haar sterfbed dat hij weer gelukkig zal worden. Eigenlijk heeft Louis daar helemaal geen zin meer in, hij is er wel klaar mee. Dan belt een halfjaar naar het overlijden van Emma een mooie jonge vrouw aan, Claire (Mandy Wolvers). Door haar krijgt hij zijn levenslust weer terug. Niet iedereen is daar blij mee. Zo-wel zijn dochter Alice (Ella Dui-venvoorden), schoonzus Charlotta (Annemieke Hoogeboom) als zijn werkster Suze (Els Akerboom in haar debuutrol bij ODI) proberen invloed uit te oefen op zijn nieuwe leven. Kaarten kosten 8 euro. Meer op www.toneelverenigingodi.nl.</p><p>Sint weer in het landsint n De hoofdpiet, de huispiet, Pietje Paniek, de Welles Piet en zelfs de Opa Piet, ze waren er allemaal, zaterdag bij de aan-komst van de Goed Heiligman. Sint Nicolaas was helemaal fit en goed uitgerust, alle on-</p><p>rust was voor niks en waren alle Pieten gewoon weer terug. Opa Piet bedacht met zijn Pie-tenopleidingscentrum een doordachte oplossing en Sint Nicolaas verzekerde, dat mensen </p><p>zich in Nederland over de Pieten helemaal geen zorgen hoeven te maken.Het komt allemaal goed. Na de ontvangst in Gouda, was de Goedheiligman naar Noordwij-kerhout gesneld. | Foto: THV</p><p>Nieuw carnavalsseizoen bol van jubilea</p><p>Carnaval n Met de verkie-zing van Prins Stone en Prin-ses Jagger van de Keiebijters, afgelopen zondagmiddag in een overbevolkt Catgebouw, is carnavalesk Kokkerhout helemaal klaar voor het ko-mend carnaval. Eerder open-den de Duinknijnen en de Kaninefaaten het carnavals-seizoen. </p><p>Door Thea ter Heide - Vrolijk</p><p>Het nieuwe prinsenpaar van de Keiebijters werd gepresenteerd met verrassend aan de scepter nie-mand minder dan Gerard Kuijpers (61), voorzitter van de Keiebijters en al 25 jaar nauw betrokken bij de carnavalsvereniging. Een ooit geda-ne belofte zorgde ervoor dat hij de charmante Suzanne van Teijlingen als zijn prinses naast hem mocht hebben. Vijftig jaar Keijebijters, met een ode aan 50 jaar Rolling Stones. Nog meer jubilea te vieren, zoals 100 jaar Bavo-Rivierduinen. Dat belooft wat. Ook aanwezig de overige kersvers gekozen prinsen-paren; v.l.n.r. op de foto: Prins Ho-liday met zijn prinses Sunshine van de Duinknijnen, jeugdprinsenpaar Prins Vegas en Prinses Paris van </p><p>de Dwergknijnen, Prins Stone en Prinses Jagger, Prins Valentijn en Prinses Baccara der Kaninefaaten en Prins Piero &amp; Prinses Pearl van </p><p>de Babyfaaten. Een mooi plaatje. De prinsenparen hebben er veel zin an en gezien hun toepasselijk gekozen namen en de diverse ju-</p><p>bilea, bieden deze volop inspiratie voor een opnieuw spetterend car-navalsseizoen. Zie verder elders in de krant. (THV)</p><p>n Prins Stone en Prinses Jagger 50e prinsenpaar der Keiebijters</p><p>Prins Holiday met zijn prinses Sunshine van de Duinknijnen, jeugdprinsenpaar Prins Vegas en Prinses Paris van de Dwergknijnen, Prins Stone en Prinses Jagger, Prins Valentijn en Prinses Baccara der Kaninefaaten en Prins Piero &amp; Prin-ses Pearl van de Babyfaaten. | Foto: THV</p><p>In Memoriam: Cor van der Klaauw</p><p>Weer ruime winst VVSB</p><p>prins valentiJn en prinses BaCCara 55ste KanineFaatenpaar</p><p>18 november 2014 JAARGANG 32 NR 47</p><p>reportage P9 nieuws P3 sport P15</p><p>straat in BeelD n De Steeg P14</p><p>UitGeveriJ verHaGen Bv WWW.NOORDWIJKERHOUTSWEEKBLAD.NL lokaal betrokken en betrouwbaar </p><p>M ed.nlM ed.nl</p><p>Moed om te doneren!</p><p>giro 1107</p></li><li><p>Nijverheidsweg 10 - Voorhout - Tel. 0252-21 57 62 www.berNardschulTe.Nl</p><p>VOOrhOuT</p><p>SCHULTE BVBERNARDCENTRALE VERWARMING, AIRCONDITIONING,</p><p>LOODGIETERSWERK EN VENTILATIESYSTEMEN</p><p>Warme service inkoude dagen! Comfortabel warm huis, zonder hoge stookkosten of gezondheidsrisicos Gedegen onderhoud 24-uurs storingsdienst Grondige inspectie door ervaren warmte specialisten Energie besparen zonder comfort te verliezen Leverancier van duurzame energie zoals zonnepanelen Reinigen van luchtkanalen / onderhoud aan mechanische afzuiging Wij werken met gerenommeerde merken als Nefit, Remeha en Vaillant Showroom met verschillende typen designradiatoren, sanitair en CV installaties, bezoek graag op afspraak</p><p>Als iemand even helpt met mijn infuus, dan kleed ik me zelf wel aan.</p><p>TOPAZ.NL</p><p>Als uw gezondheid achteruitgaat wilt u misschien extra zorg. Maar ook wonen en leven zoals u het graag heeft. Topaz maakt dat mogelijk. U doet wat u nog kan. En heeft u (specialistische) zorg nodig, dan schakelt u de medewerkers van Topaz in. </p><p>Oegstgeesterweg 30 2231 AZ Rijnsburg T 071 408 25 25 E info@pavimenton.nl www.pavimenton.nl</p><p>Keramisch parKet Keramische binnenvloeren </p><p>Keramische buitenvloeren natuurstenen binnenvloeren</p><p>vloerverwarming eigen vaKbeKwame tegelzetters</p><p>NIEUWOPEN!</p><p>Onderdeel van Bouwton BV</p><p>25 jaar Keurslagerij Koot!Wij laten u graag proeven van ons vakmanschap.</p><p>100% NederlandsKeten Duurzaam Varkensvlees bestaat voor 100% uit Nederlandse familiebedrijven die elkaar vaak persoonlijk kennen. Alle partijen uit de keten zijn bovendien gecerti ceerd door een onafhankelijke instantie, waardoor de kwaliteit en veiligheid is gewaarborgd en ieder stukje vlees moeiteloos van boer tot winkelvloer getraceerd kan worden. De varkensboeren van Keten Duurzaam Varkensvlees hebben samen met een maatschappelijke organisaties afspraken gemaakt om het welzijn van de dieren te verbeteren en hun natuurlijk gedrag te stimuleren.</p><p>JUBILEUMKOOPJE VLEESWARENKOOPJE MAALTIJDENKOOPJE</p><p>+ GRATIS </p><p>KRIELTJES</p><p>Gepaneerde varkens schnitzels</p><p>100 gram fricandeau + stukje brulee worst </p><p>Witlof-beenhamschotel</p><p>4 stuks 695 samen 425 300 gram 330 Keurslagerij KootZeestraat 11, NoordwijkerhoutTel. 0252-372230www.kootnoordwijkerhout.keurslager.nl</p><p>Aanbiedingen geldig van 17 t/m 22 november 2014</p><p>KETE</p><p>N DU</p><p>URZAAM RUNDVLEES</p></li><li><p>nieuws dinsdag 18 november 2014noordwijkerhouts weekblad 3</p><p>In memoriam: Cor van der Klaauwgedachte n Wandelend in de Ha-venstraat vroeg zijn kleinkind: Opa krijg ik een ijsje?. Dat kon niet want de ijssalon was nog gesloten. Nou, opa jij bent toch de baas, dan heb je toch een sleutel?. Cor van der Klaauw was 21 jaar wethouder met de portefeuilles maatschappelijke zorg, volksgezondheid, vorming, sport en cultuur, recreatie, toeris-me, zwembad en woningverdeling, waaraan in 1980 de portefeuille on-derwijs werd toegevoegd. In de volksmond Cor Klaauw, was wethouder niet voor het geld of status, nee, Cor was er voor de bur-gers. Voor iedereen. Zo maakte hij het mogelijk dat gelijk geaarde pa-ren ingeschreven konden worden als woningzoekenden. Eens in de week hield hij als wethouder wo-ningverdeling spreekuur en dan zat de gang van het gemeentehuis vol. Helaas kon niet altijd iedereen, zo hij het noemde, blij maken. Toch deed hij zijn best iedereen zo goed mogelijk te helpen en toch met een min of meer tevreden gevoel zijn kamer te verlaten. Als wethouder sport stond hij aan de wieg van De Schelft, maar gaf ook in Noordwij-</p><p>kerhout de aftrap voor een landelij-ke actie ter bevordering van sport. Als loco-burgemeester introduceer-de hij tijdens de nieuwjaarsreceptie de nieuwjaarsrede, die nu nog ie-der jaar wordt uitgesproken. Cor Klauw was vanaf juni 1971 be-stuurslid en vanaf augustus 1972 penningmeester tot hij bij het be-reiken van zijn 70ste verjaardag moest aftreden. Vanaf 1963 was Cor Klauw bestuurslid van VVSB. Bij zijn benoeming tot wethouder trad hij af en werd benoemd tot erelid van VVSB. In 1978 werd naast Cor van der Klaauw, de heer Piet Heemskerk (VVD) benoemd als wethouder. De twee kenden elkaar als ras Noord-wijkerhouters al vanaf de lagere school. Met Cor op de softe kant en Piet op de harde regeerden zij vijftien jaar over Noordwijkerhout. Cor was een vergaderman en zijn commissievergaderingen liepen vaak uit. Geen probleem voor Cor; Het wordt vanzelf 12 uur was zijn bekende gezegde. Bij Piet Heems-kerk, de zakenman lag dat anders. Die verzuchtte vaak: Als ze in het zakenleven zo werkte als hier, ging </p><p>iedereen failliet. Tot en met maart 1984 was Cor van der Klaauw wethouder en was hij in totaal ruim twintig jaar politiek actief. Bij Koninklijk besluit van 21 maart 1994 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nas-sau. In september 1996 besloot de gemeenteraad Cor voor zijn grote verdiensten de erepenning der gemeente Noordwijkerhout toe te kennen. In een interview in het Leidsch Dagblad merkte Cor op, dat hij de mooiste portefeuille had, om-dat hij zo ontzettend veel met men-sen te maken kreeg. Het is zon prachtige job, ik snap er helemaal niets van dat er altijd zo weinig ani-mo voor is. Vijftien jaar lang vormden Cor en Piet een legendarisch bestuurlijke tandem. Noordwijkerhout zal ech-ter Cor van der Klaauw, zo als zijn kleinkind vond, niet als baas maar als een zeer aimabel persoon her-innerd worden. Zo als burgemees-ter Goedhart tijdens de afscheids-dienst aangaf: Wij, Noordwijker-hout, hebben een vriend verloren. </p><p>Jacques Looijestijn.</p><p>102 matches op een bruisende Beursvloervereniging n Met een slag op de gong van twee vrijwilligers van de muziektheater MuBo begon woensdag 12 november de derde Beursvloer Bollenstreek in het Teylingen College Leeu-wenhorst. Maatschappelijke organisaties, verenigingen en bedrijven konden van start met de grote ruilhandel. In ruil voor een microfoon, komen we drie keer optreden.</p><p>De bijeenkomst is voor maatschap-pelijke organisaties, verenigingen en bedrijven uit de streek, waar met gesloten portemonnees diensten en producten onderling worden geruild. Het initiatief komt van de Lions-club Bollenstreek, die zes jaar ge-leden startte met de eerste Beurs-vloer in het gemeentehuis in Lisse, samen met de gemeente Hillegom en Noordwijkerhout. In het tweede jaar, in 2012, sloot ook Teylingen aan en tijdens deze editie maakt Noord-wijk het vijftal compleet. De Lions-club werkt in de organisatie samen met de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijkerhout en Noordwijk. </p><p>Match 32Even na 17.00 uur ging de beurs van start en werd door veel deelnemers </p><p>het motto Durf te ruilen te harte genomen. Na 45 minuten zijn er al 31 matches gemaakt. De twee partij-en meldden zich bij de organisatie en daar wordt de samenwerking of-ficieel vastgelegd. Match 32 is voor de Speelakker, die nogal wat klussen heeft inge-diend. Van het uitbaggeren van de sloot tot hulp bij de snoeien van bomen, er is genoeg te doen bij de waterspeeltuin. Paulien Hartlief heeft met het bedrijf ing. Mitchell van der Meij uit Lisse een goede af-spraak kunnen maken. Samen gaan ze, zoals alle matches, op de foto, inclusief het bord van Van der Meij over gratis zonnepanelen. Maar de Speelakker was toch niet op zoek naar panelen? Nee, dat klopt, zegt Hartlief lachend, maar zij hebben wel de machines om ons te helpen een speeltoestel uit de zandbak te </p><p>halen. Dat kunnen wij niet alleen, dus vandaar deze match. In ruil daarvoor mogen ze bij ons hun be-drijfsnaam op de website plaatsen. </p><p>MicrofoonOok succes voor dameszangkoor Ladies Melody. Zij zijn een van de 102 matches die tijdens de bijeen-komst zijn gemaakt. Net als twee jaar geleden ging de zoektocht uit naar een microfoon, legt Diny van den Bercken uit, maar toen kwam het niet tot een deal. Nu heeft ze aanmerkelijk meer succes. De microfoon is geregeld, roept ze vrolijk, nadat de overeenkomst op papier is gezet. De Noordwij-kerhoutse zanger/entertainer Paul Sellers gaat er voor zorgen. In ruil komt het koor drie keer gratis op-treden in het Voorhoutse verzor-gingstehuis waar de Noordwijker-houter ook werkzaam is. We had-den al een betaald optreden afspro-ken, maar dat wordt nu dus gratis, aldus Sellers. Van den Bercken is er gelukkig mee. En nu op zoek naar een bus, al zal dat een stuk lastiger worden!</p><p>Met een optreden van Mubo wordt de derde beursvloer in het leeuwenhorst geopend. de deelnemers kijken toe.</p><p>Ingezonden: Zwabber- gedrag van het CDAingezonden n Tijdens het be-grotingsdebat afgelopen week kwam het dossier Bouwen op de BAVO weer eens voorbij. NZLo-kaal kwam met een motie die, in lijn met hun verkiezingsbelofte, opriep een pas op de plaats te ma-ken en geen grootschalige (700) (dure) woningbouw te plannen op het terrein. Helaas werd deze motie niet gesteund door de an-dere partijen. Wel bleek het CDA een zeer onverwachte draai ge-maakt te hebben. </p><p>Stond voor de verkiezingen deze partij nog voor maximaal 400-450 woningen op het terrein, nu on-dersteunde diezelfde partij zonder blikken of blozen de lijn van de co-alitiegenoten VVD en D66 waarbij 700 woningen worden gepland. En dat met een CDA-wethouder, waar-</p><p>van je enig tegengas mag verwach-ten als het gaat om het totaal aantal woningen. De belangrijkste moti-vatie van het CDA in het debat was; andere me...</p></li></ul>