o Senin o Selasa Rabu .20 21 22 (D Mar Apr Mei Ags o Sep ... ?· Lian ti biantara-biantara, diramekeun…

  • Published on
    13-Mar-2019

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>- - - - - -- -</p> <p>1/1!lOllllgH~o Senin</p> <p>12317 18 19</p> <p>OJan OPeb</p> <p>o Selasa 0 Rabu</p> <p>4 (D 6 720 21 22.Mar 0 Apr 0 Mei</p> <p>. Kamis 0 Jumat8 9 10 1123 24 25 26</p> <p>O.un OJul 0 Ags</p> <p>o Sabtu 0 Minggu12 13 14 15 16</p> <p>27 28 29 30 31</p> <p>o Sep 0 Okt 0 Nav 0 Des</p> <p>Ke Heula</p> <p>,</p> <p>AHMAD HERYAWAN</p> <p>Mieling"Hari Ibu Internasional" kamari ieukabeurangnakeun di Unpad anu museur</p> <p>kana Basa Indung urang Sunda nyaeta Basa Sunda,karasa loba punjulna ti nu enggeus-enggeus.</p> <p>Lian ti biantara-biantara, diramekeun oge ku acara Maca Sajakkaasup Ninijeung Aki maraca Sajak.</p> <p>Puncakna Gupernur Jawa Barat putra Sundati Sukabumi maparin hadiah ku haleuang lagu buhun "Balakbak",</p> <p>nu baheula diajarkeun di SD saurna teh.Tetela geuningan sakitu pinterna Bapa Gupernurl ana ngong teh;</p> <p>"Aya warung sisi jalan rame pisan, CitamenglAwewena luas-Iuis geulis pisan... ngagorengl</p> <p>lalakina los ka pipir nyoo monyet... nyanggerenglGerrr hadirin surak jeung saleuseurian, kayungyun..</p> <p>----</p> <p>Kliping Humos UnpoJ 2009.--.-</p>