Obrazac IEPDV PRIJAVA ZA IZMENU PODATAKA ZA - iepdv prijava za izmenu podataka za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost obveznik pdv

  • Published on
    07-Feb-2018

  • View
    227

  • Download
    7

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p> Obrazac IEPDV </p><p>PRIJAVA ZA IZMENU PODATAKA ZA EVIDENTIRANjE </p><p>OBVEZNIKA POREZA NA DODATU VREDNOST </p><p>obveznik PDV _____________________________________________________________, (firma (puna oznaka) / ime i prezime) </p><p>PIB/JMBG _____________________ broj potvrde o izvrenom evidentiranju _______________. </p><p>Redni Broj* </p><p>Opis Podatak iz potvrde o evidentiranju (stari) </p><p>Podatak koji treba izmeniti (novi) </p><p>1 2 3 4 </p><p>1 Firma (puna oznaka) </p><p>2 Firma (skraena oznaka) </p><p>3 Ime i prezime (za JMBG) </p><p>4 Potanski broj i mesto </p><p>5 Optina </p><p>6 Ulica </p><p>7 Kuni broj (broj i slovo) </p><p>8 Sprat, broj stana i slovo </p><p>9 Nadlena filijala u kojoj se podnose PPPDV </p><p>10 Pozivni broj i broj telefona - faxa </p><p>11 Pozivni broj i broj faxa </p><p>12 E-mail </p><p>13 ifra delatnosti </p><p>14 Procenat </p><p>15 ifra delatnosti </p><p>16 Procenat </p><p>17 ifra delatnosti </p><p>18 Procenat </p><p>19 Iznos ukupnog prometa u prethodnih 12 meseci </p><p>20 Broj rauna u poslovnoj banci </p><p>* NAPOMENA: ne popunjavaju se svi podaci od rednog broja 1 do 20, ve samo podatak na rednom broju koji se menja, zaokruivanjem tog broja i upisivanjem podatka u kolonu 3 i 4. Ukoliko se promenom sedita obveznika menja nadlena filijala za procesuiranje PDV-a obavezan je upis nadlene filijale. Filijala/CVPO _______________ </p><p>U __________ datum: __________ Ovlaeno lice obveznika PDV </p><p> (M.P.) </p><p>Datum prijema: _______________ ___________________________ </p><p>Potpis primaoca: _____________ </p><p>1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 14: 16: 17: 18: 19: 20: 21: 22: 23: 24: 25: 26: 27: 28: 29: 30: 31: 32: 33: 34: 35: 36: 37: 38: 39: 40: 41: 42: 43: 44: 45: 46: 47: 48: 49: </p></li></ul>