Obrazac IEPDV PRIJAVA ZA IZMENU PODATAKA ZA - iepdv prijava za izmenu podataka za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost obveznik pdv

 • Published on
  07-Feb-2018

 • View
  227

 • Download
  7

Embed Size (px)

Transcript

 • Obrazac IEPDV

  PRIJAVA ZA IZMENU PODATAKA ZA EVIDENTIRANjE

  OBVEZNIKA POREZA NA DODATU VREDNOST

  obveznik PDV _____________________________________________________________, (firma (puna oznaka) / ime i prezime)

  PIB/JMBG _____________________ broj potvrde o izvrenom evidentiranju _______________.

  Redni Broj*

  Opis Podatak iz potvrde o evidentiranju (stari)

  Podatak koji treba izmeniti (novi)

  1 2 3 4

  1 Firma (puna oznaka)

  2 Firma (skraena oznaka)

  3 Ime i prezime (za JMBG)

  4 Potanski broj i mesto

  5 Optina

  6 Ulica

  7 Kuni broj (broj i slovo)

  8 Sprat, broj stana i slovo

  9 Nadlena filijala u kojoj se podnose PPPDV

  10 Pozivni broj i broj telefona - faxa

  11 Pozivni broj i broj faxa

  12 E-mail

  13 ifra delatnosti

  14 Procenat

  15 ifra delatnosti

  16 Procenat

  17 ifra delatnosti

  18 Procenat

  19 Iznos ukupnog prometa u prethodnih 12 meseci

  20 Broj rauna u poslovnoj banci

  * NAPOMENA: ne popunjavaju se svi podaci od rednog broja 1 do 20, ve samo podatak na rednom broju koji se menja, zaokruivanjem tog broja i upisivanjem podatka u kolonu 3 i 4. Ukoliko se promenom sedita obveznika menja nadlena filijala za procesuiranje PDV-a obavezan je upis nadlene filijale. Filijala/CVPO _______________

  U __________ datum: __________ Ovlaeno lice obveznika PDV

  (M.P.)

  Datum prijema: _______________ ___________________________

  Potpis primaoca: _____________

  1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 14: 16: 17: 18: 19: 20: 21: 22: 23: 24: 25: 26: 27: 28: 29: 30: 31: 32: 33: 34: 35: 36: 37: 38: 39: 40: 41: 42: 43: 44: 45: 46: 47: 48: 49: