Obrazac PPI-3 (Poreska prijava za utvrđivanje poreza na nasleđe i

  • Published on
    09-Feb-2017

  • View
    229

  • Download
    7

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p> -3 2 </p><p> - </p><p> _____________________________ </p><p>1 </p><p> 1. A3 </p><p> 1.1. , </p><p> 1.2. (, ) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| </p><p> 1.3. ( , ) |_|_|_|_|_|_|_|_| </p><p>1.4. / - : </p><p> 1.4.1. </p><p> 1.4.2. </p><p> 1.4.3. </p><p> 1.4.4. ( ) |_|_|_| |_| </p><p> 1.4.5. , |_|_| |_|_|_| |_| </p><p> 1.4.6. |_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_| </p><p> 1.4.7. -il </p></li><li><p>2. </p><p> |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| </p><p> |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| </p><p> |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| </p><p>1 : - - - ; - , , ( ) - - , , - , ( ) , , , - , , - , , ; - , , - - . 2 3 - ; - , , ; J, </p></li><li><p>3. , </p><p>3.1. </p><p> 3.1.1. : |_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_| |_|_| |_|_|_|_| </p><p> |_|_| |_|_| |_|_|_|_| </p><p> ( ) ( ) </p><p> 3.1.2. , . : |_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_| |_|_| |_|_|_|_| </p><p> ( </p><p> ) </p><p>3.2. , 3.2.1. 3.2.1.1. 3.2.1.1.1. 4 5 6 </p><p> / |_|_|_| h |_|_| |_|_| m2 </p><p> () (. ) () </p><p> / |_|_|_| h |_|_| |_|_| m2 </p><p> () (. ) () </p><p> / |_|_|_| h |_|_| |_|_| m2 </p><p> () (. ) () </p><p> 3.1.1.1.2. 4 </p><p> 5 6 </p><p> / |_|_| |_|_|_|_| </p><p> () ( ) () ( m2) </p><p> / |_|_| |_|_|_|_| </p><p> () ( ) () ( m2) </p><p> / |_|_| |_|_|_|_| </p><p> () ( ) () ( m2) </p><p> 3.2.1.1.3. 3.2.1.1.2. </p><p> |_|_|_|h |_|_| |_|_|m2 </p><p> ( ) () </p></li><li><p>3.2.2. </p><p>6 </p><p> / |_|_|_| h |_|_| |_|_ |m2 </p><p> () (. ) () </p><p> / |_|_|_| h |_|_| |_|_| m2 </p><p> () (. ) () </p><p>3.2.3. |_|_|_|_|_| </p><p> |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| </p><p> () () </p><p> |_|_|_|_|_| </p><p> |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| </p><p> () () </p><p>3.2.4. |_|_|_|_|_| </p><p> |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| </p><p> () () </p><p> |_|_|_|_|_| </p><p> |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| </p><p> () () </p><p>3.2.5. |_|_|_|_|_| </p><p> |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| </p><p> () () </p><p> |_|_|_|_|_| </p><p> |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| </p><p> () () </p><p>3.2.6. </p><p> |_|_|_|_|_| </p><p> |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| </p><p> () () </p><p> |_|_|_|_|_| </p><p> |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| </p><p> () () 4 5 : - , - , - , - , - , - , - , - , - , - 6 </p><p>3.2.7. </p><p>() </p><p>() </p></li><li><p>3.2.8. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_| </p><p> () ( ) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_| </p><p> () ( ) 3.2.9. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_| </p><p> () ( ) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_| </p><p> () ( ) 3.2.10. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_| </p><p> () ( ) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_| </p><p> () ( ) 3.2.11. , . 3.2.3. 3.2.10. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| () </p><p> 4. , </p><p>4.1. , </p><p> |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| </p><p> |_|_|_|_|_|_|_|_| </p><p> () ( .) </p><p> |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| </p><p> |_|_|_|_|_|_|_|_| </p><p>() ( .) </p><p>4.2. , , ( ), , </p><p>4.2.1. |_|_|_|_|_|_|_|_| ( ) </p><p>|_|_| |_|_| |_|_|_|_| ( ) </p><p>|_|_| |_|_| |_|_|_|_| ( </p><p>) </p><p>4.2.2. ( ) |_|_|_|_|_|_|_|_| ( ) </p><p>|_|_| |_|_| |_|_|_|_| ( ) </p><p>4.3. , , ( ), , </p><p>4.3.1. , </p><p>|_|_|_|_|_|_|_|_| ( ) </p><p>|_|_| |_|_| |_|_|_|_| () </p><p>4.3.2. ( ) |_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_| |_|_| |_|_|_|_| </p></li><li><p>( ) () </p><p>4.4. , </p><p> ______________________ () </p><p>|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ( </p><p>) </p><p>|_|_| |_|_| |_|_|_|_| () </p><p> |_|_| |_|_| |_|_|_|_| ( ) </p><p>|_|_|_|_|_|_|_|_| ( ) </p><p>|_|_|_|_|_| () </p><p> ( , ) </p><p>5. 7 </p><p>________________________________________ () </p><p> ______________________________________________________________________________ </p><p>() </p><p>________________________________________ () </p><p> ______________________________________________________________________________ </p><p>() </p><p>________________________________________ () </p><p> ______________________________________________________________________________ </p><p>() </p><p> 6. : </p><p> 7. : </p></li><li><p> 8 </p><p>, : </p><p> ( ) ( ) </p><p> ( , ) </p><p> ( ) </p><p>() () ( ) </p><p> ___________________________ _______________________________ </p><p>: ________________________ ( ) </p><p> : </p><p>7 21. 8 </p><p>9.0.0.2.20101008.1.734229Z3: CheckBox1: 0Z4: </p></li></ul>