OČNÍ LÉK AŘST VÍ– OPHT ALMOL OGY

 • Published on
  28-Jan-2017

 • View
  219

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 • NSTROJE PRO ON LKASTVINSTRUMENTS FOR OPHTALMOLOGY

  O

  N

  L

  K

  A

  ST

  V

  O

  PH

  TA

  LM

  OL

  OG

  Y

 • 100

  2030

  4050

  6070

  8090

  100

  110

  120

  140

  130

  150

  160

  170

  180

  190

  200

  210

  220

  230

  240

  250

  260

  270

  280

  (mm)

 • 100

  2030

  405

  060

  7080

  901

  00

  110

  120

  140

  130

  15

  016

  017

  018

  019

  02

  00

  210

  220

  230

  240

  25

  026

  027

  02

  80

  (mm

  )

 • 100

  2030

  405

  060

  7080

  901

  00

  110

  120

  140

  130

  15

  016

  017

  018

  019

  02

  00

  210

  220

  230

  240

  25

  026

  027

  02

  80

  (mm

  )

 • NSTROJE PRO ON LKASTV | INSTRUMENTS FOR OPHTALMOLOGYMEDIN, a.s. 3

  MEDIN, a.s.Vlachovick 619Nov Msto na MoravCZ 592 31Czech RepublicIO 43378030DI CZ43378030

  CENTRLAtel.: 566 684 111

  PRODEJ ESK REPUBLIKAtel.: 566 684 327-8 fax: 566 684 384e-mail: prodej@medin.cz

  PRODEJNA PRAHAJana elivskho 6Praha 3CZ 130 00tel./fax: 222 592 334 mobil: 606 686 530

  PRODEJ SLOVENSK REPUBLIKAtel.: +420 566 684 332fax: +420 566 684 385e-mail: export@medin.cz

  EXPORTphone: +420 566 684 336fax: +420 566 684 385e-mail: export@medin.cz

  www.medin.cz

 • NSTROJE PRO ON LKASTV | INSTRUMENTS FOR OPHTALMOLOGY MEDIN, a.s.4

  Certifikt ISO 9001Certificate ISO 9001

  Certifikt EN ISO 13485Certificate EN ISO 13485

  0434

  C ifik EN ISO 3 8 C ifik ISO 900 Certifikt ISO 14001Certificate ISO 14001

 • NSTROJE PRO ON LKASTV | INSTRUMENTS FOR OPHTALMOLOGYMEDIN, a.s. 5

  MEDIN, the joint-stock company, having its headquarters in Nov Msto na Morav commenced its activity on May 4, 1992 as a legal successor of the former state-owned enterprise Chirana Nov Msto na Morav.

  MEDIN, the joint-stock company, is the greatest Czech producer of instru-ments for human medicine in all main fields of medical specialisations, includ-ing the bone surgery and implants for traumatology and orthopaedics. It is also the biggest producer of surgery and rotary dental instruments.

  A long standing tradition of surgical instruments production, founded as early as 1949, has established a know-how that enables to provide products of high quality and safety corresponding to high level of health protection. The standards, quality and safety of all instruments are carefully evaluated. The quality and safety of the instruments are traditionally anchored in the compa-nys quality policy and companys strategy. We use the effective procedures according to the International Standard ISO 9001 Systems of quality manage-ment and ISO 13485 Quality Systems Medical Instruments whose certificates are regularly renewed. It is also very important to follow the legislative condi-tions when launching the products on the market, mainly the European Directive Medical Devices 93/42/EEC.

  MEDIN, the joint-stock company, cares about the environment actively and minimises the impacts of the companys activity on the environment. The complex of production, auxiliary and administration buildings of the company meets the strict environmental aspects with the applied technologies and energy sources.

  We permanently keep a considerate relation with our environment through our professionals and specialists. The Environmental management of the company is in conformity with ISO 14001 Systems of environmental management.

  Akciov spolenost MEDIN se sdlem v Nov Mst na Morav zahjila innost 4. 5. 1992 jako prvn nstupce bvalho sttnho podniku Chirana Nov Msto na Morav.

  MEDIN, a.s., je nejvt esk vrobce nstroj pro humnn lkastv ve vech hlavnch oborech lkaskch specializac vetn kostn chirurgie a implantt pro traumatologii a ortopedii. Zrove je nejvtm eskm vrob-cem dentlnch nstroj jak ordinanch, tak rotanch.

  Dlouholet tradice vroby lkaskch nstroj, zanajc ji v roce 1949, vytvoila know-how umoujc dodvat vrobky vysok kvality s ohledem na dosaen vysok mry bezpenosti odpovdajc vysok rovni ochrany zdrav. rove, kvalita a bezpenost vech nstroj je peliv posuzovna. Akcent na kvalitu a bezpenost nstroj je tradin zakotven ve firemn politice jakosti a strategii firmy. V kvalit pouv firma innch postup dle mezinrodnch norem ISO 9001 Systmy managementu kvality a ISO 13485 Systmy jakosti Zdravotnick prostedky, jejich certifikty jsou pravideln obnovovny. Dleitou oblast je splnn legislativnch podmnek pi uvdn vrobk na trh, zejmna evropsk direktivy Medical Device 93/42/EHS.

  MEDIN, a.s., uplatuje aktivn postoj k ochran ivotnho prosted a praktickou innost smuje k minimalizaci dopad vliv firemnch innost na ivotn prosted. Komplex vrobnch, pomocnch a administrativnch prostor spolenosti spluje pouitmi technologiemi a energetickmi zdroji psn ekologick hlediska. Prostednictvm profesn i odborn zpsobilch pracovnk trvale udruje etrn vztah k ivotnmu prosted. Environmentln management firmy je udrovn v souladu s mezinrodn normou ISO 14001 Systmy environmentlnho managementu.

 • NSTROJE PRO ON LKASTV | INSTRUMENTS FOR OPHTALMOLOGYMEDIN, a.s. 7

  397 111 | Diagnostika Diagnostics 9

  397 112 | Nstroje ezn Cutting Instruments 1011

  397 113 | Nky Scissors 1217

  397 114 | Pinzety Forceps 1825

  397 115 | Svorky Clamps, Forceps 26

  397 118 | Hky Hooks, Retractors 2729

  397 119 | Rozvrae Retractors 30

  397 121 | Lopatky Spatulas 31

  397 124 | krabky Raspatories 32

  397 125 | Liky Spoons 3334

  397 126 | Kyrety Curettes 35

  397 132 | Jehly, jehelce Needles, Needle Holders 3642

  397 133 | Ptradla Probes 4344

  seln rejstk Numerical Index 4548

 • NSTROJE PRO ON LKASTV | INSTRUMENTS FOR OPHTALMOLOGYMEDIN, a.s. 9

  111DIAGNOSTIKADIAGNOSTICSDIAGNOSTIKADIAGNOSTICS

  MTKORULE

  111 38 003010,5 cm

  1/1

  MTKO NA UREN TRHLINRULE FOR CRACKS DETERMINATION

  111 38 001013,0 cm

  1/1

  SKLERLN DEPRESORCOMPRESSOR111 38 0200

  prmr diameter20 mm

  4,2 cm

  1/1

 • NSTROJE PRO ON LKASTV | INSTRUMENTS FOR OPHTALMOLOGY MEDIN, a.s.10

  NSTROJE EZNCUTTING INSTRUMENTS112

  SKALPELY ONEYE KNIVES

  NSTROJ DVOJIT NA CIZ TLESO V ROHOVCEDOUBLE FOREIGN BODY INSTRUMENT

  112 38 220010,0 cm

  1/1

  1/1

  1/1112 38 0010Fig. 1

  12,5 cm

  1/1

  112 38 0020Fig. 2

  13,0 cm

  1/1

  112 38 0030Fig. 4

  13,5 cm

  1/1

  112 38 0040Fig. 5

  14,0 cm

  1/1

  112 38 0110Fig. 7

  12,5 cm

  1/1

  112 38 0120Fig. 8

  13,0 cm

  1/1

  112 38 0130Fig. 9

  13,5 cm

  1/1

  112 38 0140Fig. 10

  14,0 cm

  1/1

  1/1

  DIEFFENBACH12,5 cm

 • NSTROJE PRO ON LKASTV | INSTRUMENTS FOR OPHTALMOLOGYMEDIN, a.s. 11

  NSTROJE EZNCUTTING INSTRUMENTS 112

  NSTROJE EZNCUTTING INSTRUMENTS

  N NA KERATOPLASTIKUKERATOPLASTY KNIFE

  112 38 093013,3 cm

  1/1

  DRTKO LOMKU ILETEKBLADE FRAGMENT HOLDER

  112 38 14409,0 cm

  1/1

  SYNECHIOTOMSYNECHIOTOME

  112 38 098013,7 cm

  1/1

  1/11/1

  1/1

 • NSTROJE PRO ON LKASTV | INSTRUMENTS FOR OPHTALMOLOGY MEDIN, a.s.12

  113 NKYSCISSORSNKY ONEYE SCISSORS

  rovn straight zahnut curved

  113 38 0010 10,0 cm 113 38 0040113 38 0071 11,5 cm 113 38 0091

  1/1 1/1

  rovn straight zahnut curved

  113 38 0030 10,0 cm 113 38 0060113 38 0081 11,5 cm 113 38 0161

  1/1 1/1

  rovn straight zahnut curved

  113 38 0020 10,0 cm 113 38 0050113 38 0150 11,5 cm 113 38 0100

  1/1 1/1

  Original 11,5 cm

  1/2

  tup blunt

  113 38 026010,5 cm

  1/1

  1/1 1/1

  hrotnat sharp

  113 38 021010,5 cm

 • NSTROJE PRO ON LKASTV | INSTRUMENTS FOR OPHTALMOLOGYMEDIN, a.s. 13

  NKYSCISSORS 113

  NKY ONEYE SCISSORS

  NKY ONEYE SCISSORS113 38 0311

  11,5 cm

  1/1

  1/1

  1/1

  NKY ENUKLEANENUCLEATION SCISSORS

  113 38 0550zahnut curved

  13,0 cm

 • NSTROJE PRO ON LKASTV | INSTRUMENTS FOR OPHTALMOLOGY MEDIN, a.s.14

  NKYSCISSORS113

  NKY ONEYE SCISSORS

  1/2

  Original 11,5 cm

  STEVENS

  113 91 0379 113 91 0381 113 91 0383 113 91 0385 10,5 cm 10,5 cm 10,5 cm 10,5 cm

  113 91 0380 113 91 0382 113 91 0384 113 91 0386 11,5 cm 11,5 cm 11,5 cm 11,5 cm

  1/1 1/1 1/1 1/1

  1/2

  10,0 cmsharp

  113 91 0387 113 91 0388 rovn straight zahnut curved

  10,0 cmblunt

  113 91 0389 113 91 0390 rovn straight zahnut curved

  9,5 cmsharp

  113 91 0393 113 91 0394 rovn straight zahnut curved

  9,5 cmblunt

  113 91 0395 113 91 0396 rovn straight zahnut curved

  1/2 1/2 1/2

  1/1 1/1 1/1 1/1

 • NSTROJE PRO ON LKASTV | INSTRUMENTS FOR OPHTALMOLOGYMEDIN, a.s. 15

  113NKYSCISSORSNKY ON

  EYE SCISSORS

  NOYES12,0 cm

  113 91 0490 113 91 0492 113 91 0494

  Original 10,0 mm

  BARRAQUER5,5 cm

  113 91 0499 5,0 mm113 91 0500 7,0 mm113 91 0501 10,0 mm

  1/1

  CASTROVIEJO113 91 0507

  10,0 cm

  1/1

  1/1 1/1

  1/1

  rovn straight

  113 38 0850

  1/1

  1/1 1/1

  CASTROVIEJO113 91 0508

  10,0 cm

  zahnut curved

  113 38 0860

  13,0 cm

  1/1 1/1 1/1

  1/1

 • NSTROJE PRO ON LKASTV | INSTRUMENTS FOR OPHTALMOLOGY MEDIN, a.s.16

  113 NKYSCISSORSNKY ONEYE SCISSORS

  WESTCOTT113 91 0518

  11,0 cm

  1/1

  1/1 1/1 1/1 1/1

  1/1

  CASTROVIEJO113 91 0521

  11,0 cm

  1/1 1/1

  WESTCOTT113 91 0517

  11,0 cm

  CASTROVIEJO113 91 0522

  11,0 cm

  CASTROVIEJO9,0 cm

  113 91 0503

  1/1

  1/1

  113 91 0502

  1/1

  113 91 0505

  1/1

 • NSTROJE PRO ON LKASTV | INSTRUMENTS FOR OPHTALMOLOGYMEDIN, a.s. 17

  NKYSCISSORS 113

  NKY ONEYE SCISSORS

  1/1

  113 38 10209,1 cm

  113 38 10309,2 cm

  1/1

  1/1 1/1

 • NSTROJE PRO ON LKASTV | INSTRUMENTS FOR OPHTALMOLOGY MEDIN, a.s.18

  114 PINZETYFORCEPSPINZETY ONEYE FORCEPS

  GRAEFE10,5 cm

  1/1

  114 38 0010

  114 38 0030nemagneticknon magnetic

  114 38 0020jemn fine

  114 38 0040jemn, nemagnetick

  fine, non magnetic

  1/1 1/1 1/1 1/1

  114 38 0150

  114 38 0170nemagneticknon magnetic

  114 38 0160jemn fine

  114 38 0100jemn fine

  114 38 0110

  1/1

  1/1 1/1

  1/1

  114 38 0120nemagneticknon magnetic

  114 38 0200jemn fine

  1/1

  114 38 0210nemagneticknon magnetic

  GRAEFE10,0 cm

  1/1

  GRAEFE10,0 cm

  1/1

  114 91 0366 114 91 368

  1/1 1/1 1/1 1/1

  114 91 0372 114 91 0374

 • NSTROJE PRO ON LKASTV | INSTRUMENTS FOR OPHTALMOLOGYMEDIN, a.s. 19

  PINZETYFORCEPS 114

  PINZETY ON, FIXANEYE, FIXATION FORCEPS

  GRAEFE114 38 0350

  11,0 cm

  GRAEFE114 38 0360

  se zmkem with lock

  11,0 cm

  ELSCHNIG114 38 0370

  10,5 cm

  1/11/1

  1/1

  1/1

  (1 2)

  PINZETA ENUKLEANENUCLEATION FORCEPS

  114 38 075014,0 cm

  1/1

  (5 4)

  1/1 1/1

  1/1

 • NSTROJE PRO ON LKASTV | INSTRUMENTS FOR OPHTALMOLOGY MEDIN, a.s.20

  PINZETYFORCEPS114

  PINZETY NA DUHOVKUIRIS FORCEPS

  KUHNT114 38 0590

  10,2 cm

  1/1

  ELSCHNIG114 38 0600

  10,7 cm

  1/1

  KOUTN114 38 0230

  10,0 cm

  1/1

  114 38 0250anatomick tissue

  4,8 cm

  1/1 1/1

  5/1

  114 38 0270chirurgick dressing

  4,8 cm

  1/11/1

  (2 1)

  ELSCHNIG114 38 0610

  10,7 cm

  1/1

  Fig. 1 Fig. 2

  1/1

  1/1

  1/1

  1/1

  LANDOLT114 38 0290

  6,5 cm

  1/1

  114 38 03008,5 cm

  1/1

  1/1(2 1)

  (2 1)

  1/1

  PINZETY ONEYE FORCEPS

 • NSTROJE PRO ON LKASTV | INSTRUMENTS FOR OPHTALMOLOGYMEDIN, a.s. 21

  PINZETYFORCEPS 114

  PINZETY ONEYE FORCEPS

  BONEFONE114 38 0640

  10,7 cm

  1/1

  VERHOFF114 38 0650

  10,6 cm

  1/1

  1/1 1/11/1

  1/1

  ARRUGA114 38 0620

  10,8 cm

  1/1

  KALT114 38 0630

  10,2 cm

  1/1

 • NSTROJE PRO ON LKASTV | INSTRUMENTS FOR OPHTALMOLOGY MEDIN, a.s.22

  114 PINZETYFORCEPSPINZETY ONEYE FORCEPS

  PINZETA NA OPERACI ILHNSTRABISMUS FORCEPS

  se zmkem with lock

  9,5 cm

  1/1

  BLASCOVICSse roubem with screw

  9,5 cm

  1/1

  1/1

  1/1

  1/1

  1/1

  114 38 0810prav right

  114 38 0820lev left

  114 38 0830prav right

  114 38 0840lev left

  114 38 0510PINZETA NA IT ROHOVKOVHO TERE

  FORCEPS FOR CORNEA SUTURING11,0 cm

  1/1

  1/1

  114 38 04604,5 mm

  1/1

  114 38 04705,0 mm

  1/1

  114 38 04805,5 mm

  1/1

  114 38 04906,0 mm

  1/1

  114 38 05007,0 mm

  1/1

  114 38 05108,0 mm

  1/1

  114 38 04504,0 mm

  PINZETA NA SILIKONOV PLOMBYSILICON SEAL FORCEPS

  114 38 114013,0 cm

  1/1

  1/1

 • NSTROJE PRO ON LKASTV | INSTRUMENTS FOR OPHTALMOLOGYMEDIN, a.s. 23

  PINZETYFORCEPS 114

  PINZETY ONEYE FORCEPS

  1/1

  DESMARRES

  114 38 0920Fig. 2

  9,2 cm

  1/1

  114 38 0910Fig. 1

  8,8 cm

  1/1

  114 38 0930Fig. 3

  9,5 cm

  1/1

  114 38 0950Fig. 5

  10,0 cm1/1

  Original 10,0 cm

  LAMBERT114 38 0960

  9,0 cm

  1/1

  PINZETA NA ASYCILIA FORCEPS114 38 1170

  8,7 cm

  BEER8,5 cm

  1/1 1/1

  1/1

  1/1

  1/1

  114 38 1110

  114 38 1120

  PINZETA STEHOVSUTURING FORCEPS

  114 38 13407,8 cm

  1/1

  1/1

  1/1

  1/1

  114 38 0940Fig. 4

  9,8 cm

  1/1

  114 38 13407,8 cm

  114 38 13508,2 cm

  (2 1)

  (2 1)

 • NSTROJE PRO ON LKASTV | INSTRUMENTS FOR OPHTALMOLOGY MEDIN, a.s.24

  114 PINZETYFORCEPSPINZETY ONEYE FORCEPS

  PINZETA NA ROHOVKUCORNEAL SUTURING FORCEPS

  10,0 cm

  1/1

  1/1

  1/1

  CASTROVIEJO114 38 0850

  10,0 cm

  1/1

  2/1

  1/1

  (2 1)

  114 38 0860rovn straight

  114 38 0870zahnut curved

  PINZETA ICSUTURING FORCEPS

  114 38 1310hladk smooth

  8,5 cm

  PINZETA ICSUTURING FORCEPS

  114 38 1320hkov hooked

  8,5 cm

  1/1

  PINZETA ICSUTURING FORCEPS

  114 38 13308,2 cm

  1/1

  1/1

  5/1

  1/1 1/1

  2/1

  1/1

  2/1

  KOLIBRI114 38 1300

  8,0 cm

  1/1 1/1

  (2 1)5/1

  KOLIBRI114 38 0720

  8,0 cm

  1/1

  1/1

  (2 1)

  PINZETA NA KERATOPLASTIKUKERATOPLASTIC FORCEPS

  114 38 12308,5 cm

  1/1

  2/1 2/1

  KALT114 38 1260

  9,5 cm

  1/1

  1/1

 • NSTROJE PRO ON LKASTV | INSTRUMENTS FOR OPHTALMOLOGYMEDIN, a.s. 25

  PINZETYFORCEPS 114

  PINZETY BIPOLRNBIPOLAR FORCEPS

  1/21/2

  1/2

  1/2

  1,2 mm

  114 08 147022,5 cm

  1/1

  0,7 mm

  114 08 148022,5 cm

  1/1

  2 mm

  114 08 149022,5 cm

  1/1

  2 mm

  114 08 150019,5 cm

  1/1

  1,2 mm

  114 08 151019,5 cm

  1/1

  2 mm

  114 08 153019,3 cm

  1/1

  1,2 mm

  114 08 154019,3 cm

  1/1

  0,7 mm

  114 08 172011,5 cm

  1/1

  0,4 mm

  114 08 173011,5 cm

  1/1

  0,7 mm

  114 08 175011,3 cm

  1/1

  0,4 mm

  114 08 176011,3 cm

  1/1

  2 mm

  114 08 156016,5 cm

  1/1

  1,2 mm

  114 08 157016,5 cm

  1/1

  0,7 mm

  114 08 158016,5 cm

  1/1

  2 mm

  114 08 169016,3 cm

  1/1

  1,2 mm

  114 08 170016,3 cm

  1/1

  0,7 mm

  114 08 171016,3 cm

  1/1

  bajonetov bay-shaped

 • NSTROJE PRO ON LKASTV | INSTRUMENTS FOR OPHTALMOLOGY MEDIN, a.s.26

  SVORKYCLAMPS, FORCEPS115

  SVORKY ONEYE FORCEPS

  MOSQUITO115 38 0050

  5,5 cm

  1/1

  1/1

  MOSQUITO 115 38 0060

  5,3 cm

  1/1

  1/1

  SVORKA NA OKOHYBN SVALCLAMP FOR EYE MUSCLE

  115 38 007012,5 cm

  1/1

  SVORKA NA CVY ONCLAMP FOR EYE VESSELS

  115 38 00808,6 cm

  1/1

  1/1 1/1

 • NSTROJE PRO ON LKASTV | INSTRUMENTS FOR OPHTALMOLOGYMEDIN, a.s. 27

  118HKYHOOKS, RETRACTORSHKY JEMN, HKY ON

  DELICATE HOOKS, EYE HOOKS

  DESMARRES13,0 cm

  1/1

  1/1

  118 38 001010 mm

  118 38 002012 mm

  118 38 003013 mm

  1/1

  1/1

  GRAEFE118 38 0060

  tup blunt

  14,0 cm

  1/1

  HEK NA OKOV POUZDROCAPSULE HOOK118 38 0090

  14,0 cm

  1/1

  1/1

  tup blunt

  1/1

  GRAEFE118 38 0050

  ostr sharp

  13,0 cm

  1/1

  1/1

 • NSTROJE PRO ON LKASTV | INSTRUMENTS FOR OPHTALMOLOGY MEDIN, a.s.28

  HKYHOOKS, RETRACTORS118

  HKY JEMN, HKY ONDELICATE HOOKS, EYE HOOKS

  118 38 036014,5 cm

  1/1

  118 38 037015,0 cm

  1/1

  1/1

  118 38 02102,6 mm

  5,0 mm

  1/110,0 mm

  1/1 1/11/1

  118 38 02203,2 mm

  118 38 021013,5 cm

  1/1

  118 38 02304,0 mm

 • NSTROJE PRO ON LKASTV | INSTRUMENTS FOR OPHTALMOLOGYMEDIN, a.s. 29

  HKYHOOKS, RETRACTORS 118HKY JEMN, HKY ON

  DELICATE HOOKS, EYE HOOKS

  GRAEFE14,5 cm

  1/1

  JAEGER118 38 0460

  14,5 cm

  1/1

  1/1

  1/1

  118 38 050014,0 cm

  1/1

  1/1118 38 0410

  7,0 mm

  1/1

  118 38 04209,0 mm

 • NSTROJE PRO ON LKASTV | INSTRUMENTS FOR OPHTALMOLOGY MEDIN, a.s.30

  119 ROZVRAERETRACTORSROZVRAE VEKLIDS RETRACTORS

  WEBERprav right

  119 38 00508,0 cm

  1/1

  WEBERlev left

  119 38 00608,0 cm

  1/1

  119 10 0100kojeneck infantile

  4,3 cm

  1/1

  119 38 0070mikro micro

  4,6 cm

  1/1

  1/1

  MLLER119 38 0400

  7,0 cm

  1/1

  DRTKO VEKLID RETRACTOR119 38 0200

  4,9 cm

  DRTKO VEKLID RETRACTOR119 38 0210

  4,9 cm

  1/1

 • NSTROJE PRO ON LKASTV | INSTRUMENTS FOR OPHTALMOLOGYMEDIN, a.s. 31

  LOPATKYSPATULAS 121

  LOPATKYSPATULAS

  JAEGER121 38 0010

  10,7 cm19/19 mm

  1/1

  1/1

  1/1

  1/1

  1/1

  1/1

  PAGENSTECHER121 38 0020

  14,5 cm

  1/1

  LOPATKA NA DUHOVKUIRIS SPATULA

  13,5 cm

  1/1

  WEBER121 38 0210

  14,0 cm

  1/1

  1,5 mm

  2,5 mm

  121 38 0110Fig. 1

  121 38 0120Fig. 2

  1/1

 • NSTROJE PRO ON LKASTV | INSTRUMENTS FOR OPHTALMOLOGY MEDIN, a.s.32

  KRABKYRASPATORIES124

  KRABKYRASPATORIES

  KRABKA NA ROHOVKUCORNEAL SCARIFIER

  124 38 001012,5 cm

  KRABKA NA OPERACI SLZNHO VAKULACHRYMAL SAC RASPATORY

  124 38 016017,2 cm

  1/1

  1/1

  1/1

  1/1

  1/1

  3,4 mm

  KRABKA NA ROHOVKUCORNEAL SCARIFIER

  124 38 007012,5 cm

  1/1 1/11/1

 • NSTROJE PRO ON LKASTV | INSTRUMENTS FOR OPHTALMOLOGYMEDIN, a.s. 33

  LIKYSPOONS 125

  LIKY ONEYE SPOONS

  2/1

  125 38 0010prmr diameter

  1,6 mm

  2/1 2/1 2/1 2/1

  125 38 0020prmr diameter