odbor 6. Međunarodne konferencije o nastavi fizike u srednjim školama, Aleksinac, 9 – 11. mart 2018. godine Raspisuje KONKURS Za najbolji eksperimentalni rad učenika srednjih škola iz Fizike Mnoge pojave i

  • Published on
    15-Apr-2018

  • View
    216

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Organizacioni odbor 6. Meunarodne konferencije o nastavi fizike u srednjim kolama, Aleksinac, 9 11. mart 2018. godine </p><p>Raspisuje </p><p>KONKURS </p><p>Za najbolji eksperimentalni rad uenika srednjih kola </p><p>iz Fizike </p><p>Mnoge pojave i procesi iz oblasti fizike se mogu esto demonstrirati uz pomo naprava konstruisanih za kratko vreme i od materijala koji postoje u svakom domainstvu. Na taj nain se upoznavanje uenika sa nekim osnovnim pojavama i procesima u prirodi svodi na konstrukciju i izvoenje malih kunih ogleda. </p><p>Dragi uenici, prihvatite izazov i osmislite eksperimentalni rad iz Fizike. </p><p>Pokaite svoju originalnost i kreativnost. </p><p>Opis predloene ideje, duine do jedne strane, na kojoj e se nai prikaz ogleda </p><p>(grafiki i tekstualni), poslati na adresu: konferenija.aleksinac@gmail.com, sa subject-</p><p>om za konkurs. </p><p> Rad moe da ukljuuje vrenje merenja ili samo demonstraciju pojave. Prezentacija odabranih radova bie organizovana u okviru Konferencije 10. marta 2018. godine. Radove e ocenjivati struna komisija. Najbolji radovi bie nagraeni. </p><p>Konkurs je otvoren do 31. 01.2018. godine. </p><p>Organizacioni odbor </p></li></ul>

Recommended

View more >