Odywianie w yciu czowieka

  • Published on
    03-Jan-2016

  • View
    46

  • Download
    0

DESCRIPTION

Odywianie w yciu czowieka. Gwne pojcia:. Dietetyka nauka o ywieniu zajmujca si: zasadami ywienia biochemicznymi podstawami ywienia psychologi ywienia technologiami gastronomicznymi. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

Kebap :D:D dla Gramza xd

Odywianie w yciu czowiekaGwne pojcia:Dietetyka nauka o ywieniu zajmujca si:zasadami ywieniabiochemicznymi podstawami ywieniapsychologi ywieniatechnologiami gastronomicznymi.

Dieta(z stgr. diaita "styl ycia"):sposb odywiania. Czsto uywane w stosunku do diet odchudzajcych.Tabela diet

Zoofagia (z gr. zon zwierz, phagen je), misoerno sposb odywiania zwierzt i rolin polegajcy na zjadaniu ywych lub martwych organizmw zwierzcych. Wystpuje w postaci drapienictwa, padlinoernoci i pasoytnictwa.Wszystkoerno sposb odywiania si (pobierania pokarmu) polegajcy na braku specjalizacji pokarmowej i w konsekwencji odywianiu si rnorodnym pokarmem, zarwno misnym jak i rolinnym ywym lub martwym.Pescowegetarianizm :nazwa pochodzi od sowa pesco (z ac. ryba). Jest to dieta bdca niesusznie uznawana za odmian wegetarianizmu. Polega na wyczeniu z diety misa czerwonego i drobiu, a pozostawiajca ryby.Witarianizm dieta wykluczajca spoywanie pokarmw poddanych obrbce termicznej. Najczciej, cho nie zawsze jest czony z wegetarianizmem lub weganizmem

Wegetarianizm- rodzaj diety charakteryzujcy si wyczeniem z posikw produktw pochodzenia zwierzcego i ewentualnie jaj lub nabiau z pobudek moralnych, etycznych bd zdrowotnych. W jzyku potocznym wegetarianizm to zbir kilku diet, ktre w rnym stopniu ograniczaj spoywanie produktw pochodzenia zwierzcego.Weganizm - styl ycia, czsto bdnie nazywany rodzajem wegetarianizmu. Zwolennicy d do wyeliminowania produktw pochodzenia zwierzcego nie tylko z diety, ale te ze wszystkich innych aspektw ycia. Zatem, wegetarianizm jest czci skadow weganizmu. Weganie unikaj nie tylko misa, ale te ywnoci przy produkcji ktrej nie zostao zabite zwierz (nabia, jajka, mid), nie kupuj kosmetykw i ubra powstaych z odzwierzcych surowcw (skry, futra, wena, jedwab), nie korzystaj z rozrywek, w ktrych wykorzystuje si zwierzta oraz z produktw, ktre co prawda nie zawieraj skadnikw odzwierzcych, ale byy na nich testowane.Kalorie 1 kaloria [cal] jest to ilo ciepa potrzebna do ogrzania 1 [g] wody chemicznie czystej o 1 stopie Celsjusza przy cinieniu 1 atmosfery

Podstawow jednostk energii w midzynarodowych ukadzie SI jest Jul (Dul) - [J]

1 kilokaloria [kcal] = 1000 [cal]1 kilojul [kJ] = 1000 [J]1 [kcal] = 4,184 [kJ]Warto energetyczn ywnoci oznacza si za pomoc tzw. rwnowanikw energetycznych: fizycznych i fizjologicznych

Rwnowanik energetyczny fizyczny - jest to ilo energii jaka si wyzwala podczas spalania 1 [g] biaka, 1 [g] tuszczu, 1 [g] wglowodanw w warunkach pozaustrojowych, w tzw. bombie kalorymetrycznej.

Rwnowanik energetyczny fizjologiczny - jest to ilo energii jak organizm czowieka wyzwala z 1 [g] biaka, 1 [g] tuszczu, 1 [g] wglowodanw.

Do oblicze stosuje si: Rwnowanik Atwatera (bardziej popularny, uywany powszechnie do oblicze), ktry dotyczy energii netto, czyli energii przyswajalnej, uzyskanej z ywnoci po uwzgldnieniu strawnoci i przyswajalnoci.

Rwnowanik Rubnera, ktry dotyczy energii brutto.

Dzienne zapotrzebowanie energetyczne

Zasady zdrowego odywiania 1. Spoywaj 4-5 posikw dziennie2. Pij pyny przed posikiem albo 2 godziny po posiku.3. Dokadnie gry i przeuwaj spoywany pokarm.4. Unikaj nadmiernej iloci cholesterolu.5. Spoywaj produkty nieprzetworzone zawierajce naturalne witaminy, sole mineralne, bonnik, Niezbdne Nienasycone Kwasy Tuszczowe.

6. Zachowuj rwnowag kwasowo - zasadow organizmu.7. Ograniczaj spoywanie ywnoci z dodatkami sztucznych barwnikw, konserwantw i innych syntetycznych dodatkw.8. Spoywaj ostatniego posiek najpniej na 2 godziny przed nocnym spoczynkiem.9. Spoywaj minimum 1 litr wody dziennie.10. Staraj si ogranicza ilo spoywanego cukru

Piramida ywieniowa

Choroby ywieniowe Do najbardziej znanych chorb ywieniowych, na ktre choruj osoby w wieku od kilkunastu do trzydziestu lat, zaliczamy bulimi i anoreksj. S to dwie przeciwstawne sobie choroby: bulimia polega na obarstwie, a anoreksja na zbyt skpej diecie. Obie te choroby zaliczane s rwnie do chorb psychicznych, a ich leczenie wymaga dobrego dietetyka, a czasem nawet i psychologa. Ze odywianie moe prowadzi rwnie do chorb takich jak miadyca i nadcinienie. Jeeli bdziemy mieli za duo cholesterolu, to bdzie zwa si wiato naczy krwiononych, co moe prowadzi nawet do pkania ttnic w zwizku z duym cinieniem.

BulimiaObok anoreksji, bulimia stanowi jedno z najpowaniejszych i najbardziej niebezpiecznych zaburze odywiania. Choroba ta jest grona dla zdrowia, a nawet ycia czowieka. Schorzenie, zwane take wilczym godem, polega na okresowych napadach arocznoci i braku kontroli nad iloci spoywanego pokarmu. Osoby dotknite tym schorzeniem nie mog zapanowa nad uczuciem godu, ktre moe si pojawi nawet chwil po zjedzeniu posiku. Nazwa choroby pochodzi od sowa bulimis, oznaczajcego dosownie byczy gd.

Objawia si powtarzajcymi, niekontrolowanymi epizodami spoywania duych iloci pokarmu, a do pojawienia si nudnoci. Objadanie si koczy si prowokacj wymiotw i przeczyszczeniem. Osoby z bulimi maj uszkodzone zby spowodowane czstym dziaaniem wydalanego podczas wymiotw kwasu odkowego.

Objawy towarzyszce bulimii to: cige zmczenie i ospao, problemy z sercem, ble i zawroty gowy, zaburzenie miesiczkowania, ble brzucha.

Anoreksja Anoreksja inaczej jadowstrt psychiczny jest to zaburzenie percepcji, dotykajce zwykle mode kobiety. Anoreksja polega na tym, e osoba chora odbiera siebie jako osob oty, gdy w rzeczywistoci moe by bardzo szczupa. Anoreksja powoduje wyniszczenie organizmu, pozostawiajce czsto nieodwracalne zmiany. Dochodzi do ograniczania iloci jedzenia co w efekcie prowadzi do wychudzenia. Chorzy z jadowstrtem powinni by pod kontrol psychiatry. W przypadku duego zaawansowania choroby osoba powinna by hospitalizowana.

Zmiana wygldu osoby chorej, chudnicie, nieprzyjmowanie jedzenia. Osoby chore chcc uzyska szczup sylwetk doprowadzaj si czsto do cakowitego wyniszczenia. Pacjenci nie tylko odmawiaj przyjmowania pokarmw ale wywouj u siebie wymioty, zaywaj leki przeczyszczajce itp. Wyniszczeniu fizycznemu nie towarzyszy zachwianie sprawnoci psychicznej - chorzy nie trac dobrego nastroju, aktywnoci w nauce, czy pracy. U kobiet z reguy dochodzi do wstrzymania miesiczki.Objawy:

BMIBody Mass Index (ang. wskanik masy ciaa, w skrcie BMI) wspczynnik powstay przez podzielenie masy ciaa podanej w kilogramach przez kwadrat wysokoci podanej w metrach.

Dla osb dorosych warto BMI wskazuje na:

< 16,0 wygodzenie16,017,0 wychudzenie (spowodowane czsto przez cik chorob lub anoreksj)1718,5 niedowag18,525,0 warto prawidow25,030,0 nadwag30,035,0 I stopie otyoci35,040,0 II stopie otyoci (otyo kliniczna) 40,0 III stopie otyoci (otyo skrajna)

Zrda:http://pl.wikipedia.org

http://tabelekaloryczne.w.interia.pl/zapotrzebowanie.htm

http://www.odzywianie.info.pl/Zasady-zdrowego-odzywiania.html

http://www.odzywianie.info.pl/Zasady-zdrowego-odzywiania.html

http://www.diety.baseto.com/choroby-zywieniowe.html

http://www.bulimia.net.pl/index.html

http://www.we-dwoje.pl/anoreksja;u;chlopcow,artykul,21018.html

http://www.megapedia.pl/jak-dobrze-jesc.html

http://anoreksja-nieee.blog.onet.pl/

http://www.nutralegacy.com/blog/general-healthcare/what-is-bulimia-nervosa/

http://bulimia-sintomas.blogspot.com/

http://www.anoreksja.medserwis.pl/nm.asp?p=5,70,8

Prezentacje przygotoway: Klaudia SitekDaria JurkowskaJoanna Tomaszewska

Klasa I b