OFA bladet 2007 - 03

  • Published on
    31-Mar-2016

  • View
    219

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

OFA-bladet er klubbens talerr og udkommer hvert kvartal. Bladet sendes til OFAs medlemmer, til fotoklubber og kan fs p bibliotekerne i Odense og i byens fotoforretninger.

Transcript

<ul><li><p>Oden</p><p>se F</p><p>otog</p><p>rafis</p><p>ke A</p><p>mat</p><p>rkl</p><p>ub </p><p>www.ofa.dk juli-september 2007 </p></li><li><p>2 </p><p>Formanden har ordet </p><p>Forsiden Billedet er af modellen Sara, der her er fotograferet af Stefan Faber. Stefan er som flere andre i OFA blevet bidt af den mentale og billedmssige udfordring, der ligger i at skabe spndende og sevrdige billeder i samarbejde med en model. Se flere af Stefans modelbilleder p www.ofa.dk/medlemsgallerier. </p><p>Foto</p><p>: Erli</p><p>ng H</p><p>ollm</p><p>ann </p><p>Vi gr et spndende efterr i mde Det er naturligvis altid spndende at g i gang med behandlingen af som-merens billedfiler og negativer til fr-dige billeder og gre klar til udstillin-ger og konkurrencer, men dette efter-r byder ogs p et par store arrange-menter, som er lidt ud over det sd-vanlige. SDFs landsmde, som afholdes 5. 7. oktober i Kbenhavn, markerer SDFs 50 rs jubilum, hvorfor der naturligvis er gjort ekstra meget ud af forberedelserne. Vi kender endnu ikke alle detaljer i programmet, men her er helt sikkert basis for en god weekend sammen med andre ligesin-dede. Jeg vil hbe, at ogs nogle af de nye medlemmer vil benytte sig af det-te tilbud. Flg med p www.sdf-landsmoede.dk. </p><p>Flles Fynske den 17.18. november i Svendborg er nu blevet SDF god-kendt og arrangeres i samarbejde mellem Svendborg Fotoklub og den nyetablerede styregruppe. Som noget nyt kan ogs personlige SDF med-lemmer bosat p Fyn deltage, og kate-gorien serier er kommet til. Der er basis for en rigtig flot og stor udstil-ling, hvor alle indleverede billeder prsenteres. Jeg vil opfordre til, at s mange som muligt bakker op om ar-rangementet og indleverer billeder. Vi vil forsge at tilbageerobre titlen som klubmester fra Svendborg Foto-klub, selvom de har hjemmebanefor-delen i r. Poul Chr. Jensen </p></li><li><p>3 </p><p>Statistik Til Den Nationale 2007 blev der indsendt 3.532 billeder fra 212 medlemmer af SDF. I billedantallet indgr 165 serier med 649 billeder, men i grafen regnes hver serie som et billede. Billedernes fordeling p de syv afleverings-kategorier fremgr af grafen. Kilde: www.sdf-landsmoede.dk </p><p>DM i fotografi 2007 Af Brian Jagd Mauritzen Forsinket resultat P www.sdf-landsmoede.dk havde man optimistisk lovet, at resultatet af DM i fotografi 2007 ville blive of-fentliggjort omkring den 1. juni. Den 2. juni kunne man p landsm-dets hjemmeside blot lse, hvem der havde fet guldmedalje i kategorierne dias, farvepapir, monokrompapir og serier - det var alt. Man manglede resultatet vedr. de to nye digitale kategorier: digital farve og monokrom, som skulle bedmmes af Fotografiska Freningen i Mal-m, men reprsentanterne fra vort broderfolk var blevet forsinkede. I ventetiden kunne man spekulere p, hvad vi egentlig skal med de to nye digitale kategorier. Ideen er klar, nr det drejer sig om internationale digi-tale konkurrencer, hvor der deltager </p><p>autorer fra hele verden, idet man nemt, hurtigt og billigt kan sende sine billeder frem, og arrangrerne har ik-ke efterflgende problemer med at skulle returnere originalbilleder. Men ved DM i fotografi virker de di-gitale kategorier mindre oplagte. Der skal under alle omstndigheder frem-sendes papirbilleder, og de skal retur-neres. Dertil kommer, at de digitale billeder ikke giver den samme oplevelse p en udstilling. Man kan vise billederne enkeltvis via en projektor - som man gr med dias - men det er ikke s ud-stillingsvenligt. SFD lancerede de digitale kategorier som den store nyhed i 2007, men hvad nyt er der i disse kategorier? Der er blot tale om en anden afleverings-form - indholdet er det samme som i papirkategorierne. </p></li><li><p>4 </p><p>Kun delresultat ved deadline Den 21. juni - tre uger efter det sam-lede resultat skulle have foreligget - forel der stadig kun et delresultat vedr. de ikke-digitale kategorier. Derfor kan resultatet af DM i foto 2007 desvrre ikke bringes i denne udgave af bladet, men flg med p www.sdf-landsmoede.dk, hvor det samlede resultat vil blive offentlig-gjort, nr det foreligger. I 2007 deltog 11 autorer fra OFA, hvilket er to mere end i 2006, men der er stadig tale om en meget begrnset deltagelse fra vores side. Vi er over 50 medlemmer og Den Nationale er en af de mest betydende fotokonkur-rencer i Danmark, s jeg vil opfordre til, at mange flere deltager i 2008, hvor OFA ogs er vrt for Dan-marksmesterskabet i foto. </p><p>Autor Mono-krom- papir </p><p>Farve- papir </p><p>Dias </p><p>Henrik R. Kristensen </p><p>2 (Bedste landskab) </p><p>2 </p><p>Nicolai Brix </p><p>1 (Bedste action) </p><p>1 </p><p>Niels Jrgen Valentin </p><p> 4 </p><p>Sren Olsen </p><p>2 </p><p>Svend Aage Kenlev </p><p> 2 </p><p>Egon Aarenstrup </p><p> 1 </p><p>Halldr Gudlaugsson </p><p>1 </p><p>Brian Jagd Mauritzen </p><p> 1 </p><p>Del</p><p>resu</p><p>ltat: </p><p>Anta</p><p>l ant</p><p>agel</p><p>ser o</p><p>g pr</p><p>m</p><p>ier t</p><p>il O</p><p>FA </p><p>OFAs autorer afleverede billeder i de fleste konkurrencekategorier - dog ingen serier. Der blev i alt indleveret 181 billeder fra vores side, svarende til 5,1% af alle indleverede billeder. Antagelser og diplomer Otte af OFAs fotografer fik antaget billeder ved DM 2007 i kategorierne monokrompapir, farvepapir og dias. Nicolai Brix og Henrik R. Kristensen fik begge diplomer for henholdsvis Bedste Action og Bedste landskab. Deres to billeder er vist p side 5. Nr det endelige resultat foreligger, kan det vise sig, at resultatet bliver bedre, idet OFAs fotografer har indle-veret 62 fotos i de to digitale katego-rier. S mon ikke det skulle blive til et par ekstra antagelser. </p><p>Aut</p><p>or: H</p><p>erni</p><p>k R</p><p>. Kris</p><p>tens</p><p>en. B</p><p>edst</p><p>e la</p><p>ndsk</p><p>ab i </p><p>mon</p><p>okro</p><p>mpa</p><p>pir v</p><p>ed D</p><p>M 0</p><p>7 </p></li><li><p>5 </p><p>Aut</p><p>or: N</p><p>icol</p><p>ai B</p><p>rix. B</p><p>edst</p><p>e ac</p><p>tion </p><p>i mon</p><p>okro</p><p>mpa</p><p>pir v</p><p>ed D</p><p>M 0</p><p>7 </p></li><li><p>6 </p><p>Flyvende Nrregaard Anden runde i klubkonkurrencen afsluttet </p><p>Af Halldr Gudlaugsson Biografsalen med de blde stole blev taget i brug under bedmmelsen af anden runde. Denne gang fordi dom-meren, Morten Fog, cheffotograf for Studio 1-2s reklamefotografafdeling var blevet kaldt p arbejde og ikke kunne mde op i klublokalerne for at aflgge sin dom. Til gengld fik vi bedmmelsen p CD, og under pro-jektorens lyskegle fik vi hans klare og nogle gange lidt hrde bedmmelse at hre. For at gre showet mere liv-agtigt havde han inddraget sin kollega Kasper for at snakke om billederne og vurdere dem. Det virkede fint. De rigtige papirbilleder blev vist frem samtidig med, at vi hrte dommerens kommentarer. Antallet af indleverede billeder var lidt hjere end til frste runde. Det har sin forklaring i de nye medlem-mer, som nu deltog for frste gang i klubkonkurrencen. 108 billeder blev det til, mod 89 sidste gang. Kun to medlemmer, som deltog i frste runde i henholdsvis monokrom og farvepa-pir, valgte ikke at deltage denne gang, og n faldt fra i dias. Fem nye kom ind i bde monokrom og farvepapir, og n ny viste dias. Farvepapirbillederne fik gennem-snitlig den svageste karakter: 8,23 point blev det til, sammenlignet med 11,9 i frste runde. Dommere bruger skalaen forskelligt, men det kan ppe-ges, at i monokrom var gennemsnittet nsten det samme som i frste runde, og diasbillederne gav gennemsnitska-rakteren 10,4, mod 9,3 sidste gang. </p><p>Mske kan her spores den klare me-ning, som dommeren havde; at over-drevet brug af billedbehandlingspro-grammer delgger billederne. Dog med den undtagelse, at hvis det er gjort med fuldt overlg, hndvrket er godt og resultatet spndende, kan det give pote. Farvepapir Andenpladsen i farvepapir, Steen Gauss Grsk frehyrde, er godt ek-sempel p et vellykket manipuleret billede. Frstepladsen tilfaldt Klaus Thiesen for et unavngivet billede, der </p></li><li><p>7 </p><p>ses herunder. Nummer tre blev Lars Nrregaard, ogs med et billede uden titel. Alle tre deltog for frste gang i klubkonkurrencen, men bde Steen og Lars har vret medlemmer p et tidligere tidspunkt, og de viser nu de-res kunnen efter at vre indmeldt igen. Monokrom I monokrom blev Preben H. Hansen aftenens vinder med et billede fra et bryllup. Billedet er uden titel, og des-vrre kan vi ikke vise det her i bladet, da de portrtterede ikke nsker of-fentliggrelse. Det er frste gang, Preben stryger helt til tops, og han har tit og ofte fet hug for sine spnden-de, men strkt bearbejdede billeder, men nu kom der et mere normalt, og dommerne kvitterede med ros. </p><p>Nicolai Brix fik andenpladsen for sit Shadowlands, et billede som han havde taget med som genganger fra frste runde, hvor billedet fik 14 point. Nu var det oppe p 17, og det var nok til slvet. Som nummer tre kom Lars Nrregaard, billedet uden titel. Dias De tolv indleverede dias fik hurtige kommentarer. Karaktererne var ikke s hje som i de andre kategorier, men heller ikke noget billede med mindre end syv point. Det er f auto-</p><p>Klaus Thiesens frstepladsbillede fra kategorien farvepapir. </p></li><li><p>8 </p><p>rer, der navngiver deres diasbilleder, mske er det for besvrligt at skrive p rammen. Alle tre vinderbilleder var uden titel. Halldr Gudlaugsson satte sig p bde frste- og anden-pladsen, mens Lars Nrregaard fik taget tredjepladsen med samme antal point som Halldrs tredje billede. Den samlede vinder Som bekendt er det ikke kun de frste tre placeringer, der tller. Alle tre bil-leder fra hver autor giver et samlet antal point til klubkonkurrencen. Her kommer Lars Nrregaard til at st som absolut vinder af anden runde. Han startede efter sin genindmelding </p><p>med at vinde frste runde af temakon-kurrencen, og nu deltog han for frste gang i klubkonkurrencen. Det samle-de resultatet, hvis alle tre billeder i hver kategori lgges sammen, blev til en frsteplads i bde farvepapir og monokrom, samt andenpladsen i dias. Godt klaret! Se i vrigt tabellen p side 11. Der kan man ogs se store ndrin-ger fra frste runde - bde op og ned ad tabellens stige. Nogle af de gamle travheste kom lidt langsomme ud af startboksen, men galopperer nu frem. I monokrom kan nvnes Sren, som nu har indtaget sin vante plads i tabel-len, Valentin som nu er oppe p en </p></li><li><p>9 </p><p>Steen Gauss fik andenpladsen i farvepapir med Grsk frehyrde - et godt eksempel p et vellykket manipuleret billede. </p><p>tredjeplads i farvepapir, og i dias har Halldr flyttet sig fra bunden og op p andenpladsen. Om de nye med-lemmer, eller de unge gangere suser vrinskende forbi i anden halvdel af lbet, ved vi ikke. </p><p>God sommer! </p><p>Lars Nrregaard fik tredjepladsen i kategorien farvepapir med dette </p><p>billede uden titel. </p></li><li><p>10 </p><p>Kategorien monokrom Frstepladsen i kategorien mono-krom blev, som tidligere nvnt, vundet af Preben H. Hansen med et bryllupsbillede, men vi kan desvrre ikke vise billedet, da de portrtterede ikke nsker offent-liggrelse. Andenpladsen blev vundet af Nicolai Brix med billedet Shadowlands, der ses verst p siden. </p><p>Tredjepladsbilledet, der er uden titel, blev leveret af Lars </p><p>Nrregrd. Det ses til hjre. </p></li><li><p>11 </p><p>Farvepapir Autor 1. runde 2. runde Samlet </p><p>Jens Groth 46 28 74 Brian Jagd Mauritzen 41 29 70 Niels Jrgen Valentin 27 40 67 Halldr Gudlaugsson 30 32 62 </p><p>Poul Chr. Jensen 31 27 58 Lars Mller 43 14 57 </p><p>Stefan Faber 42 14 56 Carlo Pedersen 41 12 53 </p><p>Egon Aarenstrup 31 20 51 Svend Aage Kenlev 29 20 49 </p><p>Nicolai Brix 18 31 49 Ole Bgelund 27 21 48 </p><p>Preben H. Hansen 40 6 46 Lars Nrregaard - 43 43 </p><p>Henrik Olesen 32 - 32 Steen Jansdal - 29 29 Steen Gauss - 26 26 </p><p>Klaus Thiesen - 26 26 Kasper Laurvig Borch 10 - 10 </p><p>Ole Marseen - 10 10 </p><p>Monokrom Autor 1. runde 2. runde Samlet </p><p>Sren Olsen 35 37 72 Stefan Faber 44 21 65 </p><p>Brian Jagd Mauritzen 39 23 62 Niels Jrgen Valentin 42 19 61 </p><p>Svend Aage Kenlev 37 24 61 Nicolai Brix 29 32 61 </p><p>Preben H. Hansen 21 28 49 Lars Mller 28 19 47 </p><p>Carlo Pedersen 29 16 45 Poul Chr. Jensen 26 19 45 Lars Nrregaard - 43 43 </p><p>Halldr Gudlaugsson 28 12 40 Ole Bgelund - 38 38 Steen Gauss - 36 36 </p><p>Vibeke N. Torp 28 - 28 Steen Jansdal - 26 26 </p><p>Kasper Laurvig Borch 10 - 10 Klaus Thiesen - 6 6 St</p><p>illin</p><p>gen </p><p>i klu</p><p>bkon</p><p>kurr</p><p>ence</p><p>n ef</p><p>ter 2</p><p>. run</p><p>de </p></li><li><p>12 </p><p>Autor 1. runde 2. runde Samlet Svend Aage Kenlev 37 26 63 </p><p>Halldr Gudlaugsson 24 37 61 Poul Chr. Jensen 25 27 52 Lars Nrregaard - 35 35 </p><p>Lars Mller 26 - 26 </p><p>Kategorien dias - efter 2. runde </p><p>Halldr Gudlaugssons billede uden titel fik frstepladsen. En grshoppe p en blank rd flade. </p><p>Halldr Gudlaugsson fik ogs anden-pladsen med dette billede, som ikke </p><p>har nogen titel. </p><p>Lars Nrregaard fik en tredjeplads med billedet, der ses nederst p side </p><p>13. Dette billede har heller ikke nogen titel. </p></li><li><p>13 </p></li><li><p>14 </p><p>Program </p><p>16.8. Tur til Flyvesandet Efterrsssonen startes med en foto-tur til Flyvesandet. Vi mdes kl. 19 lngst ude p Flyvesandsvej. (Poul Chr.) 18.8. Flles Fynske Fototur til Ly Tur for alle fynske fotoklubber til Ly. Program er udsendt p ofa-information og kan ogs ses p www.fynfoto.dk. 23.8. Billeder fra fototure Vi ser billeder fra fototurene til Lan-geland, Universitetet og Flyvesandet. Der m ogs gerne medbringes ferie-billeder. Der vil vre projektor og computer til rdighed. Medbring et passende udvalg p maks. 20 billeder. Der udleveres en billedfil med materi-ale til opgaven den 4.10. Har du en USB-dongle, s tag den med eller hent materialet i medlemsomrdet p www.ofa.dk. (Poul Chr.) 30.8. Aflevering 3. runde Der afleveres til klubkonkurrencens 3. runde. Dommer er fotoklubben Fo-cus Silkeborg. Der m afleveres 3 bil-leder i hver af kategorierne farvepa-pir, monokrom og dias. Regler for mrkning og konkurrencen kan fin-des p www.ofa.dk. Frsteprmien i farvepapir er denne gang en forstrrelse i format 60x90 cm sponsoreret af Fotomagasinet. Vi gennemgr billederne med en kort prsentation fra autor og mulighed for kommentarer fra salen. (Halldr) </p><p>6.9. Queer-fotografi Birthe Havmller holder et foredrag med titlen: Den unvnelige krlig-hed, fotografens og beskuerens be-gr - Queer-fotografi siden 1860'er-ne. Queer-fotografi er: 'Fotografier taget af queer-fotografer eller bille-der, som skildrer queer-menneskers liv og drmme'. Queer er et begreb, der som en para-ply dkker over betegnelserne homo, homoseksuel, bsse, lesbisk, biseksu-el og transseksuel. En del af billeder-ne har skabt stor debat om, hvad et galleri kan tillade sig udstille. Andre billeder har vret hemmelige og har s at sige vret med fotografen 'i ska-bet' og er frst blevet vist offentligt lnge efter fotografens dd. Inden Birthes foredrag er der afleve-ring til Flles Fynske. Bemrk, at der er nye regler. Der m afleveres ialt 10 billeder fordelt p monokrom og farvepapir, 5 dias og endelig 3 se-rier. Deltagergebyret betaler klubkas-sen. Se mere om mrkning og regler p www.fynfoto.dk. 13.9. Temakonkurrence Det er tid for temakonkurrencens 3. runde. Denne gang er temaet Bedste venner. Der m maks. afleveres 2 umonterede billeder, hvoraf det bed-ste tller med i den samlede konkur-rence. Bedmmelsen foretages ved pointgivning blandt de fremmdte. Nste kvartal er temaet: Med de nye briller. (Erling) </p></li><li><p>15 </p><p>3. kvartal 2007 </p><p>20.9. Resultat 3. runde Dommerne fra Focus Silkeborg gennemgr deres bedmmelse af klubkonkurrencens 3. runde. Der er prmier for de bedste billeder i hver kategori. (Halldr) 27.9. Dyst med stfyns Fotoklub Vi fr besg af stfyns Fotoklub til en festlig dyst p billeder. Hver klub deltager med 32 billeder, s med-bring hver 3-4 stk. sort/hvid eller farve, monteret p let stttekarton. Billederne vises op mod hinanden to og to. Freddy Larsen fra Odense Fo-toklub, der er headhuntet so...</p></li></ul>