OFA bladet 2009 - 01

  • Published on
    25-Mar-2016

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

OFA-bladet er klubbens talerr og udkommer hvert kvartal. Bladet sendes til OFAs medlemmer, til fotoklubber og kan fs p bibliotekerne i Odense og i byens fotoforretninger.

Transcript

<ul><li><p>www.ofa.dk januar-marts 2009 </p><p>Oden</p><p>se F</p><p>otog</p><p>rafis</p><p>ke A</p><p>mat</p><p>rkl</p><p>ub </p></li><li><p>2 </p><p>Forsiden Billedet Religist lys 1 af Henrik R. Kristensen var med p Flles Fynskes fotoudstilling 2008. Et eksempel p et af de mange gode billeder, der ikke blev antaget - endsige modtog en pr-mie. Niveauet var hjt p Flles Fynske, men dommerne mtte max. antage 20% af de indleverede billeder. </p><p>/bjm </p><p>Formanden har ordet Fo</p><p>to: K</p><p>ent B</p><p>ovin</p><p>Et billede bestr af punkter, en frygte-lig masse punkter ja, flere millioner af slagsen. Nu til dags hedder punk-terne pixels og for blot f r siden be-tegnede vi punkterne som korn, som stammede fra filmen. Korn og pixels kan nok ikke direkte sammenlignes, men i bund og grund er princippet det samme. Nr vi betragter alle disse svimlende mange punkter, opfatter vi et billede, og der behves smnd ik-ke srlig mange punkter, fr vi opfat-ter et billede. Det er en proces vores hjerne tager sig af - ganske automa-tisk endda. Man kan sige, at vi nr-mest pr. automatik forsger at danne billeder af det, vi betragter, og vi for-sger at danne et billede af noget, vi kender. Nu er det heldigvis ikke sdan, at vi alle er kodet ens og danner det sam-me billede af det, vi betragter. Vi kender det fra fikserbilleder, hvor der </p><p>i et tilsyneladende virvar af prikker og streger kan ligge op til flere bille-der gemt, som frst kommer frem ef-ter lngere tids betragtning. Afhn-gig af vores baggrund, kn, kultur mv. er det forskellige billeder, vi l-ser i dette tilsyneladende virvar af streger og prikker. Hvis vi frer ana-logien videre kan man sige, at vi l-ser billeder forskelligt, og at proces-sen i hj grad finder sted i vores ho-veder. I sidste kvartal s vi i temakonkurren-cen billeder af hverdagsting optaget tt p. Ja, nogle gik s tt p, at hverdagstingene fremstod fuldstn-dig ugenkendelige, fordi vores sd-vanlige evne til at danne et genkende-ligt billede ikke slog til. En sjov og udfordrende leg, som giver stof til ef-tertanke. Hvis vi udfordres af et an-derledes og mystisk billede, bruger vi flere ressourcer p at afkode det, og dermed brnder det sig bedre fast i vores hukommelse. Leg med fotografiske virkemidler er et spndende omrde, men mindst li-ges spndende er det, at det selv samme billede kan lses vidt forskel-ligt af beskuerne </p><p>Poul Chr. Jensen </p></li><li><p>3 </p><p>Valentins dag </p><p>Af Brian Jagd Mauritzen Selv om det var november og ikke februar, s var det alligevel Valentins dag p Flles Fynskes udstilling 2008. Niels Jrgen Valentin blev fynsmester for tredje gang med syv antagne billeder, heraf to serier, et dommerdiplom fra Ida Refsgaard, en slvmedalje og en guldmedalje beg-ge medaljer i kategorien serier. Ingen kan lngere vre i tvivl - Niels Jrgen har et unikt fotografisk je. Han ser ganske enkelt motiver, som vi andre gr forbi. Det vre sig gamle stikkontakter, som han for-vandler til en guldmedalje ved at an-</p><p>lgge det rigtige lys og se motivet i den rigtige vinkel. Eller Niels Jrgen ser en murerarbejdsplads. Mureren er get hjem, men ikke desto mindre giver Niels Jrgen vrktjet s meget liv, at det udlste en slvmedalje. Det rigtige tidspunkt spiller i denne for-bindelse ikke den store trille, da stik-kontakterne, murerspanden og mange af Niels Jrgens andre motiver er ganske statiske. (Se slvmedaljeseri-en p side 24-25.) Der er nsten noget magisk over Niels Jrgen, nr han fortolker sine motiver. Han kan f for lngst dde majsblade, der er godt p vej ind i </p><p>Niels Jrgen Valentin fik en guldme-dalje for serien Kontakt. Den bestr af tre billeder, hvoraf det sidste ses </p><p>her. De originale billeder er i farve. </p></li><li><p>4 </p><p>naturens evige kredslb, til at leve eller rde rr, der stikker op gennem betonen, til at blive sevrdige. Niels Jrgens billeder bliver til jenbnere, og de fr hverdagen og de sm ting omkring os til at blive mere interes-sante. Tak for dine billeder, Niels Jrgen og tillykke med dit hattrick. Succes for OFA Men det var ikke kun Niels Jrgen Valentin, der reprsenterede OFA p flotteste vis ved dette rs udgave af </p><p>Flles Fynske. P de fem verste pladser i det individuelle fynsmester-skab satte fotografer fra OFA sig p de fire. Kre Selvejer kom ind p en flot andenplads blot et enkelt point efter Niels Jrgen Valentin. P hen-holdsvis fjerde- og femtepladsen pla-cerede Nicolai Brix og Kent Bovin sig. Dertil kommer, at OFA suvernt og endnu en gang satte sig p frste-pladsen i klubmesterskabet med en kvotient, der nsten er dobbelt s hj </p><p>Autor Antagelser Medaljer mv. Point </p><p>Niels Jrgen Valentin </p><p>7 Guld (Serie), Slv (Serie) Dommerdiplom </p><p>18 </p><p>Kre Selvejer </p><p>6 Guld (dias), slv (dias) dommerdiplom </p><p>17 </p><p>Nicolai Brix </p><p>4 Bronze (monokrom), bedste portrt, dommerdiplom </p><p>11 </p><p>Kent Bovin </p><p>3 Guld (farvepapir) dommerdiplom </p><p>10 </p><p>Sren Olsen </p><p>4 Guld (monokrom) 9 </p><p>Stefan Faber </p><p>5 Dommerdiplom 7 </p><p>Carlo Pedersen </p><p>4 Dommerdiplom 6 </p><p>Poul Chr. Jensen </p><p>4 Dommerdiplom 6 </p><p>Halldr Gudlaugsson </p><p>4 4 </p><p>Henrik R. Kristensen </p><p>2 Bedste reportage 4 </p><p>Marianne Mller </p><p>2 2 </p><p>Brian Jagd Mauritzen </p><p>1 1 </p><p>Svend Aage Kenlev </p><p>1 1 </p><p>Thomas Linow </p><p>1 1 </p><p>OFAs resultat p Flles Fynske 2008 </p></li><li><p>5 </p><p>som gennemsnittet for alle fotoklub-berne p Fyn. Kvotienten fremkom-mer - som bekendt - ved at dele de enkelte klubbers opnede point med det antal billeder, som de enkelte klubber har indleveret. P bedste demokratiske vis elimi-nerer man derved den kvantitative forskel p klubberne i form af ulige medlemstal og deraf naturlig flgende forskel i antallet af afleverede bille-der. Kvotienten udtrykker sledes ale-</p><p>ne kvaliteten af rets billeder, sdan som dommerne s dem. rets dommere rets dommere, Ida Refsgaard og Sren Skov, begge fra Esbjerg Foto-klub, samt Karsten Hviid, der er re-klamefotograf, havde vret p en hrd opgave. De skulle bedmme de i alt 442 indleverede billeder, hvoraf der kun skulle antages 15-20%. Den-ne antagelsesprocent er fastsat af SDF, og den er uafhngig billedernes </p><p>Kre Selvejer fik en guldmedalje i kategorien Dias for dette billede, der har titlen Tang med rimfrost. Det originale billede er i farve, og </p><p>det er i hj grad samspillet mellem de sarte farver og kontrasten, der skaber dette billede. Det spil gr desvrre tabt her i bladet. </p></li><li><p>6 </p><p>kvalitet. Dommerne valgte at antage 19,2% af de indleverede billeder. P rets udstilling kunne man n-sten have nsket sig, at antagelsespro-centen alene var bestemt af billeder-nes kvalitet, thi s ville den utvivl-somt have sprngt SDFs norm. Der var efter min mening mange, mange billeder, som ikke blev anta-get, men som ikke desto mindre var p et meget hjt teknisk og fotogra-fisk niveau. Men vi fik heldigvis ogs disse billeder at se. Det fantastiske ved Flles Fynskes udstilling er net-op, at alle indleverede billeder vises. Man kan stte sig i dommernes sted og vurdere, om man er enig eller uenig i deres valg. </p><p> Det er ikke let at vre dommer, idet der ikke eksisterer objektive vur-deringskriterier. Der m ndvendigvis vurderes ud fra, hvordan et billede opleves subjektivt - ud fra den enkelte dommers personlighed, interesser og erfaring. Men jeg kan ikke lade vre med at spekulere p, hvordan dom-mernes arbejdsvilkr spiller ind, nr de giver et billede point. De har kun f sekunder, fr de skal afgive deres pointtal. Jeg ved ikke, hvilken indflydelse denne kendsgerning har p vurderin-gen, men da jeg kiggede udstillingen igennem, oplevede jeg en tendens til, at billeder, der er meget enkle med t klart budskab, tilsyneladende lettere </p><p>Sren Olsen fik i kategorien monokrom en guldmedalje for billedet Kvier, Wedelsborg. Hvis nogen skulle vre i tvivl, s kan det oplyses, at billedet ikke er opstillet. </p></li><li><p>7 </p><p>bliver antaget. Er dette et tilflde, eller er det enkle billede bare det bed-ste - eller er det en mulig konsekvens af dommernes arbejdsvilkr? Selv om det enkle billede p bedste reklamemanr hurtigt kan aflses, s kan der vel vre eksem-pler p, at mere komplekse billeder holder lngere - p vggen og i be-vidstheden. Prmier og diplomer OFA-fotografernes hst af prmier var imponerende stor. Det blev til i alt 15 medaljer og diplomer, heraf guld-medaljer i alle de fire kategorier, der blev konkurreret i. Niels Jrgen Va-lentin satte sig p svel guld- som </p><p>slvmedaljen i kategorien serie, mens Kre Selvejer gjorde ham kunsten efter i kategorien dias. Sren Olsen satte sig for jeg ved ikke hvilken gang p guldmedaljen i kategorien Monokrom, og Kent Bo-vin fik en superflot debut ved Fyns-mesterskabet med en guldmedalje i kategorien Farvepapir. </p><p>Alle indleverede, antagne og prmierede billeder kan ses p </p><p>www.fynfoto.dk. Siden har fet et grafisk lft, s den er et besg vrd - </p><p>ogs af den grund. </p><p>Kent Bovin fik i kategorien farvepapir en guldmedalje for billedet Det grnne rum. Farverne giver prikken over iet, men det klarer sig </p><p>ogs ganske flot i sort/hvidt her i bladet. </p></li><li><p>8 </p><p>Poul Chr. Jensen byder velkommen til dommer-gennemgang og medaljeuddeling. Foto: Brian Jagd Mauritzen </p><p>Foto</p><p>s fra</p><p> F</p><p>lle</p><p>s Fy</p><p>nske</p><p>s </p><p>udst</p><p>illin</p><p>g 20</p><p>08 </p><p>verst nste side: Niels Jrgen Valentin bliver kret </p><p>som Fynsmester 2008. Foto: Lars Mller. </p><p>Hunderupskolens smukke lokaler ud-gjorde rammen om Flles Fynske </p><p> fotoudstilling 2008. Rummets sjler blev brugt til </p><p> at prsentere billederne fra kategorien serier. </p><p>Foto: Preben H. Hansen </p></li><li><p>9 </p></li><li><p>10 </p><p>Hverdagsting close-up Af Sren Olsen Er der en skudsikker definition p close-up? Nppe men det er noget med tt p meget tt p. S tt at det ogs kan vre makro, som - s vidt jeg er orienteret - er defineret ved, at genstandens strrelse p nega-tivet er lig med eller strre end n. OFAgrafer er bl.a. defineret ved, at de frygtlst kaster sig ud i hvad som helst, ogs selvom det mtte mislyk-kes. Sledes ogs med emnet close-up af hverdagsting, som var kravet til </p><p>rets sidste temakonkurrence - en gr og trist novemberdag. Toogtyve for-slag blev forelagt dommerne, som ogs var os selv. Opdelt efter teknik var der fire grup-per: Frste gruppe: almindelig close-up. Blomster og bier, lskum og rejemad, en sandwich i fotografisk forstand bestende af bolt og je, stearinlys, glasgenstande, en tvetydig grankogle samt nrlsning af avisens skildring af moderne brnefamiliers stressfyld-te liv. Anden gruppe: det omvendte objek-tivs teknik. Her ss pincetten, der </p></li><li><p>11 </p><p>trkker et hr ud uden at afslre kropsregionen, men buddene var mange; et sugerrs harmonikabjning malet med lys samt stilken p en kle-mentin. Tredje gruppe: mikroskopbilleder. Hvis man lgger et sknt dameben under mikroskopet og trkker damen ud af nylonstrmpen og blot ser p denne, s viser der sig et uudgrunde-ligt mnster af ormelignende sam-menslyngede vsener. Og en kugle-pennestreg viser sig som spredte klat-ter p papirets grove fibre. Fjerde gruppe: ikke close-up billeder. Her var der efter min formening fire billeder. En ishockeyspiller i halvfi-</p><p>gur, et krt pindsvin under havebor-det, et nsten forladt (thi OFAs kas-serers tyndslidte sokker ss i nedre hjre hjrne) festbord. Og endelig en anatomisk dukke, der var lodret skal-peret efter at have fet kun 16.000 volt igennem knoppen. Hvor sart kan man vre? Og s til vinderne Lars Mller fik tredjepladsen for et meget velkomponeret billede af spid-serne af 8 farveblyanter. Halldr Gudlaugsson fik andenplad-sen for at have maltrakteret en gaffel, s der blev modhager p de tre tnder ud af fire. Og dens skygge p vggen blev en fuck-finger. </p><p>Niels Jrgen Valentins vinderbillede ses p side 10. </p><p>Halldr Gudlaugssons anden- pladsbillede herunder. </p></li><li><p>12 </p><p>Som suvern vinder, med vanlig sik-ker hnd om teknikken, ikke for den-nes skyld, men for billedets, kom Niels Jrgen Valentin ind p frste-pladsen med et partielt, men umisken-deligt selvportrt, der koncentrerede sig om allernederste del af nsen og verste del af moustachen. Han forstr lysets betydning og me-strer det. Og heldigvis er det til over-flod ogs blevet forstet i et utal af sammenhnge. </p><p>Lars Mllers tredjepladsbillede. </p><p>Autor 1. runde 2. runde 3. runde 4. runde Total Halldr Gudlaugsson 5,88 7,59 5,17 6,50 25,14 </p><p>Lars Mller 6,47 5,18 4,83 6,21 22,69 </p><p>Svend Aage Kenlev 5,29 4,95 6,42 5,14 21,80 </p><p>Jens Groth 5,53 5,77 6,00 4,00 21,30 </p><p>Preben H, Hansen 6,00 5,27 4,58 5,00 20,85 </p><p>Henrik Gils 5,00 4,55 5,50 5,21 20,26 </p><p>Niels Jrgen Valentin 6,88 5,45 7,86 20,19 </p><p>Bjarne Grubbe 5,53 5,14 4,93 15,60 </p><p>Erling C. Hollmann 7,68 5,50 13,18 </p><p>Sren Olsen 5,95 2,83 3,93 12,71 </p><p>Steen Gauss 6,06 5,36 11,42 </p><p>Anna Maria Meloni Rnn </p><p>5,47 5,64 11,11 </p><p>Stefan Faber 6,06 5,00 11,06 </p><p>Ebbe Rosendahl 7,94 7,94 </p><p>Flemming stergaard 7,77 7,77 </p><p>Jrgen Jrgensen 6,17 6,17 </p><p>Jan Lauenborg 5,00 5,00 </p><p>Ole Bgelund 4,71 4,71 </p><p>Gert Grnholdt 4,41 4,41 </p><p>Temakonkurrencen - efter sidste runde </p></li><li><p>13 </p></li><li><p>14 </p><p>Program (B) = Aftenen egnet til at medbringe billeder, som man vil hre andres mening om. 8.1. rets billede Dommer Andreas Reister Haugen gennemgr sin bedmmelse af rets billede 2008. Efterflgende viser An-dreas nogle af sine egne billeder. (Thomas) 15.1. Billeder fra Polen Vi ser et udvalg af nogle spndende og kreative billeder og diaporamaer fra Fotoklub Stettin, som Jrgen Jr-gensen har modtaget. (Erling) 22.1. Nemme og svre masker i Photoshop Der er ingen maskeforbud i Photo-shop. Tvrtimod kan man faktisk komme meget lettere omkring mange korrektioner og justeringer, hvis man lrer at bruge masker. Masker kan la-ves nemt og enkelt, eller svrt og kompliceret. P denne Photoshopaf-ten vil Kent Bovin demonstrere fem forskellige lsninger p samme opga-ve - nemlig klassikeren, hvor noget af motivet er i sort/hvid og noget andet er i farve. (Poul Chr.) 29.1. Aflevering 1. runde Der afleveres til klubkonkurrencens 1. runde. Der er desvrre ikke fundet en dommer ved redaktionens slut-ning, men navnet offentliggres hur-tigst muligt. Der m afleveres to far-vepapir, to monokrom og tre dias. Vi gennemgr de indleverede billeder in-den afsendelse til dommerne. (Halldr). 5.2. Digicup (B) Vi afholder en cup med digitale bille-der, som vises via projektor. Med-bring fire billeder p CD, memory-</p><p>card eller USB-dongle. Billedstrrel-se: max. 1024 x 768 pixels, navngivet med helt forskellige navne af 8 tegn indeholdende bde bogstaver og tal. Se detaljeret vejledning p www.ofa.dk. Vi forsger os med et nyt system, hvor de medlemmer, der nsker det, p skift er dommer i hver sin runde - udvalgt ved lodtrkning. (Erling) 12.2. Besg fra Nstved Fotoklub Vi fr besg af tre spndende foto-grafer fra Nstved Fotoklub. Leif B. Koth, Mona Grundse, Lars Srensen viser billeder. (Thomas) 19.2. Teknisk sprgeaften (B) Denne aften er der mulighed for at sprge klubbens eksperter om tekni-ske sprgsml - fortrinsvis indenfor omrdet billedbehandling. (Erling) 26.2. Generalforsamling Der afholdes ordinr generalforsam-ling. P valg er: Thomas Linow, Gert Grnholdt og Poul Chr. Jensen. Ind-kaldelse sendes rundt med dette blad. (Poul Chr.) 5.3. Resultat 1. runde Dommeren gennemgr sin bedm-melse af klubkonkurrencens 1. runde. Der er prmier for de bedste billeder. (Halldr) 12.3. Temakonkurrence (B) Vi fortstter med temakonkurrencen i nste undret form og hber, at flere medlemmer vil deltage i r. Konkur-rencen afvikles med en runde i hvert kvartal, og ved rets slutning kres d...</p></li></ul>