Oferta przedszkola

  • Published on
    12-Jul-2015

  • View
    11.267

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Oferta przedszkola nr 7 w Ktach</p></li><li><p>Idea naszego przedszkola</p><p> Koncentrujemy si na indywidualnym, wszechstronnym rozwoju dziecka w atmosferze penej ciepa i radoci. </p><p>Jestemy otwarci na potrzeby i zainteresowania dziecka, wspomagamy jego aktywno i kreatywno. </p><p>Szczeglnie dbamy o partnerstwo z rodzin w procesie wychowania dziecka. </p><p>Jestemy przedszkolem z oddziaami integracyjnymi, dziki czemu przedszkolaki ucz si tolerancji i szacunku wobec innych.</p></li><li><p>W budynku znajduje si 5 sal duych, jasnych, estetycznych, owietlonych naturalnym wiatem dobrze wyposaonych w zabawki, sprzt oraz pomoce dydaktyczne. </p></li><li><p>Nasz ogrd jest peen zieleni, w ktrym dzieci mog aktywnie spdza czas i dowiadcza pikna przyrody. Przedszkole posiada rwnie duy parking. </p></li><li><p> Nauczyciele to pedagodzy, ktrzy posiadaj dowiadczenie, ustawicznie si rozwijaj, a nauczanie jest ich pasj. W placwce s zatrudnieni specjalici oligofrenopedagog, psycholog, logopeda oraz rehabilitant. </p></li><li><p>Poprzez poznawanie wielozmysowe wszechstronnie rozwijamy umiejtnoci:matematyczne</p></li><li><p>jzykowe</p></li><li><p> artystyczne, poprzez udzia w teatrzykach oraz zabawach w teatr</p></li><li><p>muzyczne, wzbogacone o zajcia rytmiczne</p></li><li><p>plastyczne, ktre rozwijaj kreatywno i wyobrani dziecka</p></li><li><p>Wyposaamy rwnie dzieci w wiedz na temat prawidowych nawykw zdrowotnych oraz ekologicznych</p></li><li><p>uczestniczymy w zajciach na basenie</p></li><li><p>Zapraszamy rodzicw do udziau w zajciach otwartych oraz do wsplnego witowania</p></li><li><p>Na stae w kalendarz naszego przedszkola wpisay si uroczystoci takie jak:</p><p>Pasowanie na przedszkolakaDzie pluszowego misiaAndrzejkiSpotkanie wigilijneDzie Babci i DziadkaBal karnawaowyZielony Dziewito RodzinyUroczyste zakoczenie roku szkolnego</p></li><li><p>Wyjedamy na ciekawe wycieczki</p></li><li><p>Poznajemy najblisz okolic poprzez odwiedzanie rnych instytucji i miejsc</p></li><li><p>wsppracujemy z Domem Kultury, Miejsk Bibliotek oraz Muzeum, w ktrym uczestniczymy w ciekawych warsztatach</p></li><li><p>Zapraszamy do przedszkola ciekawych goci jak np: straakw, policjantw, lenikw, lekarzy</p></li><li><p>Uczestniczymy w wielu oglnopolskich projektachAKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA</p><p>KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY</p><p>MAMO, TATO WOL WOD </p><p>ZAKRTKI.INFO POMAGAMY NIE TYLKO PRZYRODZIE</p></li><li><p> Nasze dzieci poznaj wiat i ucz si przez najlepsz form przekazywania wiedzy jak jest zabawa.</p><p> Pozwlmy dziecku dowiadcza, eksperymentowa, dowiadywa si i porwnywa, szuka i dry w gbinach wiedzy, wyrusza w podre odkrywcze czasami trudne, ale jakie bogate i fascynujce. C. Freinet</p></li></ul>