Oferta szkół rolniczych z terenu Wielkopolski

  • Published on
    06-Feb-2017

  • View
    213

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Kierunki ksztacenia w zawodach rolniczych nabr 2015/2016 </p><p>Nazwa szkoy Adres </p><p>Tele</p><p>fon</p><p>e-m</p><p>ail </p><p>Stro</p><p>na </p><p>ww</p><p>w </p><p>Nabr 2014/2015 </p><p>Kierunek ksztacenia Liczba uczniw </p><p>na kadym z kierunkw </p><p>Prywatny Zesp Szk w Czarnkowie </p><p>ul. Harcerska 4 64-700 Czarnkw </p><p> 67</p><p> 25</p><p>5 4</p><p>4 8</p><p>1 </p><p> sek</p><p>reta</p><p>tari</p><p>at@</p><p>pzs</p><p>czar</p><p>nko</p><p>w.e</p><p>du</p><p>.pl </p><p> ww</p><p>w.c</p><p>zarn</p><p>kow</p><p>.ed</p><p>u.p</p><p>l </p><p> Technik rolnik Technik hodowca koni </p><p> 20 uczniw 20 uczniw </p><p>Zesp Szk Ponadgimnazjanlnych Nr 1 </p><p>ul. Sobieskiego 20 62-200 Gniezno </p><p>61</p><p> 42</p><p>62</p><p>07</p><p>3 </p><p>zsp</p><p>1gn</p><p>iezn</p><p>o@</p><p>wp</p><p>.pl </p><p>ww</p><p>w.z</p><p>sp1</p><p>-gn</p><p>iezn</p><p>o.p</p><p>l </p><p>- technik architektury krajobrazu - technik geodeta - technik mechanizacji rolnictwa - technik rolnik </p><p>Szkoa jest w trakcie naboru uczniw i informacj o liczbie uczniw na danym kierunku udzieli mi w wrzeniu br. </p><p>Zesp Szk Rolniczych im. gen. Jzefa Wybickiego </p><p>w Grabonogu </p><p>Grabong 63 63-820 Piaski </p><p>65</p><p> 57</p><p> 39</p><p> 14</p><p>6 </p><p>sekr</p><p>etar</p><p>iat@</p><p>grab</p><p>on</p><p>og.</p><p>pl </p><p>ww</p><p>w.g</p><p>rab</p><p>on</p><p>og.</p><p>pl </p><p> Technik rolnik Technik weterynarii </p><p> 12 uczniw 11 uczniw </p><p>ZSP im. Eugeniusza Kwiatkowskiego </p><p>w Grodzisku Wlkp. </p><p>Kotowo 17 62-066 Granowo </p><p>61</p><p> 44</p><p> 72</p><p> 02</p><p>7 </p><p>zsp</p><p>koto</p><p>wo</p><p>@e.</p><p>pl </p><p>ww</p><p>w.z</p><p>spko</p><p>tow</p><p>o.e</p><p>du</p><p>pag</p><p>e.o</p><p>rg.p</p><p>l Technik rolnik Technik architektury krajobrazu </p><p> 13 osb Brak chtnych </p><p>Zesp Szk Przyrodniczo-Biznesowych </p><p>im. Jadwigi Dziubiskiej w Tarcach </p><p>Tarce 19 63-200 Jarocin </p><p>62</p><p> 74</p><p>72</p><p>44</p><p>3 </p><p>tarc</p><p>e@w</p><p>p.p</p><p>l </p><p>ww</p><p>w.t</p><p>arce</p><p>.ed</p><p>u.p</p><p>l </p><p>Technik Architektury Krajobrazu Technik Agrobiznesu Technik Weterynarii </p><p>7 </p><p>17 </p><p>11 </p></li><li><p>Zesp Szk Ponadgimnazjalnych </p><p>nr. 2 w Jarocinie im. Eugeniusza </p><p>Kwiatkowskiego </p><p>ul. Franciszkaska 2 63-200 Jarocin </p><p>62</p><p> 74</p><p>72</p><p>24</p><p>0 </p><p>szko</p><p>la@</p><p>zsp</p><p>2ja</p><p>roci</p><p>n.p</p><p>l </p><p>ww</p><p>w.z</p><p>sp2</p><p>jaro</p><p>cin</p><p>.pl </p><p>Mechanik Operator Pojazdw i Maszyn Rolniczych </p><p>1 </p><p>Technikum im. ks. W. Bliziskiego </p><p>ul. Twrcw Liskowa 1, </p><p>62 850 Liskw </p><p>62</p><p> 76</p><p>34</p><p>00</p><p>9 </p><p>1b</p><p>ud</p><p>@w</p><p>p.p</p><p>l </p><p>zs1</p><p>lisko</p><p>w.p</p><p>l </p><p> Technik mechanizacji rolnictwa </p><p> I 25 uczniw II 16 uczniw III 21 uczniw </p><p>Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 2 </p><p>w Kpnie </p><p>ul. Przemysowa 10c, 63-600 Kpno </p><p> 6</p><p>2 7</p><p>82</p><p> 27</p><p> 21</p><p>zsp</p><p>nr2</p><p>kep</p><p>no</p><p>@in</p><p>teri</p><p>a.p</p><p>l </p><p> Rolnik, mechanik maszyn rolniczych (Zasadnicze zawodowe) Technik agrobiznesu </p><p>Zesp Szk Centrum Ksztacenia Rolniczego </p><p>w Powierciu </p><p>Powiercie 31 62-600 Koo </p><p>63</p><p> 26</p><p> 15</p><p> 19</p><p>7 </p><p>zsp</p><p>_po</p><p>wie</p><p>rcie</p><p>@go</p><p>2.p</p><p>l </p><p>ww</p><p>w.p</p><p>ow</p><p>ierc</p><p>ie.e</p><p>u </p><p>Technikum Technik architektury krajobrazu, Technik mechanizacji rolnictwa. Zasadnicza Szkoa Zawodowa (3 lata) -ogrodnik, -mechanik-operator pojazdw i maszyn rolniczych. </p><p> 0 32 0 7 </p><p>Zesp Szk Rolniczych Centrum Ksztacenia </p><p>ustawicznego im. St. Staszica w Kocielcu </p><p>ul. Kocielna 2 62-604 Kocielec </p><p>63</p><p> 27</p><p>22</p><p>89</p><p>7 </p><p>zsrc</p><p>kuko</p><p>scie</p><p>lec@</p><p>gmai</p><p>l.co</p><p>m </p><p>ww</p><p>w.z</p><p>srck</p><p>u-k</p><p>osc</p><p>iele</p><p>c.p</p><p>l </p><p> Technik Rolnik </p><p> 15 </p><p>Zasadnicza Szkoa Zawodowa w Wilczynie </p><p>w Zespole Szk Ponadgimnazjalnych </p><p>w Kleczewie </p><p>Wilczogra 7 62- 550 Wilczyn </p><p>63</p><p> 27</p><p>01</p><p> 02</p><p>4 </p><p>zsp</p><p>klec</p><p>zew</p><p>@o</p><p>p.p</p><p>l </p><p>zsp</p><p>klec</p><p>zew</p><p>.pl </p><p> Rolnik </p><p>4 </p><p>Kursy kwalifikacyjne w Wilczynie </p><p>Wilczogra 7 62- 550 Wilczyn </p><p>63</p><p> 26</p><p>83</p><p>01</p><p>6 </p><p>zszw</p><p>ilczy</p><p>n@</p><p>op</p><p>.pl </p><p>R 16 organizacja i nadzorowanie produkcj rolnicz R 3 prowadzenie produkcji rolniczej </p><p>21 </p><p>25 </p><p>mailto:zspnr2kepno@interia.pl</p></li><li><p>Zesp Szk Ekonomiczno-Usugowych </p><p>im. Fryderyka Chopina w ychlinie (Technikum) </p><p>ychlin ul. Parkowa 2, </p><p>62-571 Stare Miasto </p><p>63</p><p> 24</p><p>42</p><p>55</p><p>3 </p><p>zseu</p><p>@ko</p><p>nin</p><p>.lm.p</p><p>l </p><p>zych</p><p>lin.e</p><p>du</p><p>.pl </p><p> Technik agrobiznesu </p><p> 11 </p><p>Zesp Szk Ekonomiczno-Usugowych </p><p>im. Fryderyka Chopina w ychlinie (kurs) </p><p>ychlin ul. Parkowa 2, </p><p>62-571 Stare Miasto </p><p>63</p><p> 24</p><p>42</p><p>55</p><p>3 </p><p>zseu</p><p>@ko</p><p>nin</p><p>.lm.p</p><p>l </p><p>zych</p><p>lin.e</p><p>du</p><p>.pl </p><p>Kwalifikacyjny Kurs zawodowy R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej R.6.Organizacja i prowadzenie przedsibiorstwa w agrobiznesie </p><p> 53 15 </p><p>ZSP im. Jana Kasprowicza w Nietkowie </p><p>Nietkowo, ul. Dudycza 4, 64-030 migiel </p><p>65</p><p> 51</p><p>8 0</p><p>0 2</p><p>7 </p><p>sekr</p><p>eter</p><p>aiat</p><p>@zs</p><p>pn</p><p>ieta</p><p>zko</p><p>wo</p><p>.pl </p><p>ww</p><p>w.z</p><p>spn</p><p>ieta</p><p>zko</p><p>wo</p><p>.pl </p><p>Technik rolnik Technik architektury krajobrazu Mechanik-operator pojazdw i maszyn rolniczych </p><p>8 osb Brak chtnych 1 osoba </p><p>Zesp Szk Ponadgimnazjalnych im. </p><p>Jzefa Marcica w Kominie Wlkp. </p><p>ul. Zamkowa 1 63-720 Komin </p><p>Wlkp. </p><p>62</p><p>-72</p><p>1-6</p><p>8-2</p><p>8 /</p><p> 62</p><p>-72</p><p>1-0</p><p>6-8</p><p>3 </p><p>sekr</p><p>etar</p><p>iat@</p><p>zsp</p><p>kozm</p><p>in.p</p><p>l </p><p>ww</p><p>w.z</p><p>spko</p><p>zmin</p><p>.pl </p><p>Technik rolnik </p><p>30 </p><p>Zesp Szk Ponadgimnazjalnych im. </p><p>Jzefa Marcica w Kominie Wlkp. </p><p>ul. Zamkowa 1 63-720 Komin </p><p>Wlkp. </p><p>62</p><p>-72</p><p>1-6</p><p>8-2</p><p>8 /</p><p> 62</p><p>-72</p><p>1-0</p><p>6-8</p><p>3 </p><p>sekr</p><p>etar</p><p>iat@</p><p>zsp</p><p>kozm</p><p>in.p</p><p>l </p><p>ww</p><p>w.z</p><p>spko</p><p>zmin</p><p>.pl </p><p>Technik architektury krajobrazu </p><p>15 </p><p>Zesp Szk Ponadgimnazjalnych im. </p><p>Jzefa Marcica w Kominie Wlkp. </p><p>ul. Zamkowa 1 63-720 Komin </p><p>Wlkp. </p><p>62</p><p>-72</p><p>1-6</p><p>8-2</p><p>8 /</p><p> 62</p><p>-72</p><p>1-0</p><p>6-8</p><p>3 </p><p>sekr</p><p>etar</p><p>iat@</p><p>zsp</p><p>kozm</p><p>in.p</p><p>l </p><p>ww</p><p>w.z</p><p>spko</p><p>zmin</p><p>.pl </p><p>Technik agrobiznesu </p><p> 15 </p></li><li><p>Zesp Szk Ponadgimnazjalnych im. </p><p>Jzefa Marcica w Kominie Wlkp. </p><p>ul. Zamkowa 1 63-720 Komin </p><p>Wlkp. </p><p>62</p><p>-72</p><p>1-6</p><p>8-2</p><p>8 /</p><p> 62</p><p>-72</p><p>1-0</p><p>6-8</p><p>3 </p><p>sekr</p><p>etar</p><p>iat@</p><p>zsp</p><p>kozm</p><p>in.p</p><p>l </p><p>ww</p><p>w.z</p><p>spko</p><p>zmin</p><p>.pl </p><p> Technik mechanizacji rolnictwa </p><p>15 </p><p>Zesp Szk Ponadgimnazjalnych im. </p><p>Jzefa Marcica w Kominie Wlkp. </p><p>ul. Zamkowa 1 63-720 Komin </p><p>Wlkp. </p><p>62</p><p>-72</p><p>1-6</p><p>8-2</p><p>8 /</p><p> 62</p><p>-72</p><p>1-0</p><p>6-8</p><p>3 </p><p>sekr</p><p>etar</p><p>iat@</p><p>zsp</p><p>kozm</p><p>in.p</p><p>l </p><p>ww</p><p>w.z</p><p>spko</p><p>zmin</p><p>.pl </p><p> Technik turystyki wiejskiej (Szkoa Policealna dla Dorosych, cykl 2 lata, forma zaoczna) </p><p>30 </p><p> Zesp Szk </p><p>Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie </p><p>ul. Mickiewicza 11 63-700 Krotoszyn </p><p>62</p><p>-72</p><p>5-3</p><p>2-7</p><p>5 </p><p>zsp</p><p>1kr</p><p>ot@</p><p>op</p><p>.pl </p><p>ww</p><p>w.z</p><p>sp1</p><p>kro</p><p>tosz</p><p>yn.p</p><p>l Technik weterynarii </p><p> 15 </p><p>Zesp Szk Ponadgimnazjalnych </p><p>w Zdunach </p><p>ul. Strzelecka 10 63-760 Zduny </p><p>62</p><p>-72</p><p>1-5</p><p>7-2</p><p>3 </p><p>zsp</p><p>zdu</p><p>ny@</p><p>wp</p><p>.pl </p><p>ww</p><p>w.z</p><p>sp.z</p><p>du</p><p>ny.</p><p>pl </p><p> Technik turystyki wiejskiej </p><p> 30 </p><p>Zesp Szk nr 3 im. prof. dr. Felicjana </p><p>Cieszkowskiego- Dembiskiego </p><p>ul. Dworcowa 24 64-400 Midzychd </p><p>95</p><p> 74</p><p>8 2</p><p>4 7</p><p>8 </p><p>sekr</p><p>etar</p><p>iatz</p><p>srm</p><p>@p</p><p>ocz</p><p>ta.o</p><p>net</p><p>.pl </p><p>zs3</p><p>mie</p><p>dzy</p><p>cho</p><p>d.e</p><p>du</p><p>pag</p><p>e.o</p><p>rg </p><p> Technik rolnik </p><p> 14 </p><p>Zesp Szk im. prof. Maksymiliana </p><p>Siy-Nowickiego </p><p>ul. Wroniecka 25 64-410 Sierakw </p><p>61</p><p> 29</p><p>5 2</p><p>0 2</p><p>4 </p><p>zssi</p><p>erak</p><p>@p</p><p>ocz</p><p>ta.o</p><p>net</p><p>.pl </p><p>zs.s</p><p>iara</p><p>kow</p><p>.pl </p><p> Technik rolnik Technik rybactwa rdldowego </p><p> 40 14 </p></li><li><p>Zesp Szk RCKU Trzcianka 15a 64-316 Kulin </p><p>61</p><p> 44</p><p>73</p><p>03</p><p>2 </p><p>szko</p><p>a@</p><p>zsrc</p><p>ku.c</p><p>om</p><p>ww</p><p>w.z</p><p>srck</p><p>u.c</p><p>om</p><p>Technik rolnik Technik weterynarii Technik architektury krajobrazu i technik ywienia Kwalifikacyjny kurs w zakresie rolnik </p><p>23 23 33 28 </p><p>Zesp Szk im A. Mickiewicza w Objezierzu </p><p>Objezierze 3, 64-600 Oborniki </p><p>61</p><p> 29</p><p>6 6</p><p>2 7</p><p>6 </p><p>zs@</p><p>ob</p><p>iezi</p><p>erze</p><p>.pl </p><p>zs.o</p><p>bje</p><p>zier</p><p>ze.p</p><p>l </p><p>Technikum rolnicze. Mechanik, operator pojazdw i maszyn rolniczych </p><p> 7 osb 8 osb </p><p>Zesp Szk Ponadgimnazjalnych Centrum Ksztacenia </p><p>Ustawicznego </p><p>ul. PTR 6 63-421 Przygodzice </p><p> 6</p><p>2 7</p><p>33</p><p> 61</p><p> 31</p><p>, 6</p><p>2 7</p><p>35</p><p> 00</p><p> 68</p><p>zsp</p><p>cku</p><p>@p</p><p>ocz</p><p>ta.o</p><p>net</p><p>.pl </p><p>htt</p><p>p:/</p><p>/zsp</p><p>cku</p><p>.web</p><p>d.p</p><p>l/ </p><p> Technik Rolnik </p><p> 28 </p><p>Zesp Szk Nr 2 im. Przyjani Polsko-</p><p>Norweskiej w Ostrzeszowie </p><p>ul. Kracowa 7 63-500 Ostrzeszw </p><p>62</p><p> 73</p><p>2 0</p><p>7 7</p><p>5 </p><p>zs2</p><p>ost</p><p>rzes</p><p>zow</p><p>@n</p><p>eost</p><p>rad</p><p>a.p</p><p>l </p><p>ww</p><p>w.z</p><p>s2.o</p><p>strz</p><p>eszo</p><p>w.p</p><p>l </p><p>Technikum (cykl 4-letni) </p><p> 1. Technik rolnik 2. Technik architektury krajobrazu </p><p>cznie na dwch kierunkach ok. 25 </p><p>osb </p><p>Zesp Szk Centrum Ksztacenia Rolniczego </p><p>Brzostowo 69 89-350 Miasteczko </p><p>Kraj. </p><p>67</p><p>28</p><p>74</p><p>41</p><p>1 </p><p>brz</p><p>ost</p><p>ow</p><p>o@</p><p>wp</p><p>.pl </p><p>ww</p><p>w.c</p><p>krb</p><p>rzo</p><p>sto</p><p>wo</p><p>.pl </p><p> Technik rolnik </p><p>Centrum Ksztacenia Zawodowego </p><p>i Ustawicznego </p><p>ul. Wiejska 1 89-300 Wyrzysk </p><p>67</p><p>28</p><p>67</p><p>70</p><p>9 </p><p>zsz_</p><p>sekr</p><p>etar</p><p>iat@</p><p>po</p><p>czta</p><p>.on</p><p>et.p</p><p>l </p><p>WW</p><p>W.z</p><p>spw</p><p>yrzy</p><p>sk.p</p><p>l </p><p> Technik mechanizacji rolnictwa </p></li><li><p>Zesp Szk Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Ksztacenia Ustawicznego </p><p>w Marszewie </p><p>Marszew 22, 63-300 Pleszew </p><p>62</p><p> 74</p><p>2 1</p><p>3 6</p><p>1 </p><p>szko</p><p>a@</p><p>mar</p><p>szew</p><p>.pl </p><p>ww</p><p>w.m</p><p>arsz</p><p>ew.p</p><p>l </p><p> Technik architektury krajobrazu </p><p> 12 osb </p><p>Zesp Szk Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Ksztacenia Ustawicznego </p><p>w Marszewie </p><p>Marszew 22, 63-300 Pleszew </p><p>J.w</p><p>. </p><p> Technik weterynarii </p><p> 11 osb </p><p>Zesp Szk Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Ksztacenia Ustawicznego </p><p>w Marszewie </p><p>Marszew 22, 63-300 Pleszew </p><p>j.w. </p><p> Technik mechanizacji rolnictwa </p><p> 43 osoby </p><p>Technikum Inynierii rodowiska i Agrobiznesu </p><p>ul. Golciska 9, 60-626 Pozna </p><p>61</p><p>-84</p><p>11</p><p>-58</p><p>3 </p><p>sekr</p><p>etar</p><p>iat@</p><p>zstp</p><p>ozn</p><p>an.p</p><p>l </p><p>ww</p><p>w.z</p><p>stp</p><p>ozn</p><p>an.p</p><p>Technik weterynarii Technik urzdze i systemw energetyki odnawialnej Technik inynierii rodowiska i melioracji Technik agrobiznesu Technik mechanizacji rolnictwa </p><p>65 </p><p>26 </p><p>0 </p><p>16 </p><p>30 </p><p>Zesp Szk Im. Jadwigi I Wadysawa </p><p>Zamoyskich w Rokietnicy </p><p>ul. Szamotulska 24 62-090 Rokietnica </p><p>61</p><p> 81</p><p> 45</p><p> 02</p><p>7 </p><p>zsro</p><p>kiet</p><p>nic</p><p>a@p</p><p>ow</p><p>iat.</p><p>po</p><p>znan</p><p>.pl </p><p> Technik architektury krajobrazu </p><p> 10 </p><p>Zesp Szk im. Jadwigi I Wadysawa </p><p>Zamoyskich w Rokietnicy </p><p>Szkoa Pozna - Rubie </p><p>ul. Rubie 20 61-612 Pozna </p><p>61</p><p> 8 2</p><p>31</p><p> 34</p><p>1 </p><p>top</p><p>ozn</p><p>an@</p><p>po</p><p>wia</p><p>t.p</p><p>ozn</p><p>an.p</p><p>l </p><p>zsro</p><p>kiet</p><p>nic</p><p>a.p</p><p>ow</p><p>iat.</p><p>po</p><p>znan</p><p>.pl/</p><p>po</p><p>znan</p><p> Technik ogrodnik Technik architektury krajobrazu </p><p> 0 13 </p></li><li><p>Zesp Szk Przyrodniczo - Technicznych </p><p>Centrum Ksztacenia Ustawicznego </p><p>im. Powstacw Wlkp. </p><p>ul. Dworcowa 29 63-940 Bojanowo </p><p> tel</p><p>. 65</p><p> 54</p><p>5 6</p><p>2 3</p><p>1 </p><p>fax.</p><p> 65</p><p> 54</p><p>5 6</p><p>3 4</p><p>3 </p><p> zsr</p><p>@p</p><p>ow</p><p>iatr</p><p>awic</p><p>ki.p</p><p>l </p><p>ww</p><p>w.z</p><p>sptb</p><p>oja</p><p>no</p><p>wo</p><p>.pl, </p><p>ww</p><p>w.z</p><p>srb</p><p>oja</p><p>no</p><p>wo</p><p>.pl </p><p>A) Technikum: 1.Technik mechanizacji rolnictwa 2. technik rolnik B) Zasadnicza Szkoa Wielozawodowa: - mechanik-operator pojazdw i maszyn rolniczych C) Kursy Kwalifikacyjne: 1. technik rolnik: 2. technik mechanizacji rolnictwa </p><p> 30 </p><p>Centrum Ksztacenia Zawodowego </p><p>i Ustawicznego w Strzakowie </p><p>ul. Grna 12 62-420 Strzakowo </p><p>63</p><p>27</p><p>56</p><p>00</p><p>8; 6</p><p>32</p><p>75</p><p>61</p><p>28</p><p> fax</p><p>. 63</p><p>27</p><p>58</p><p>67</p><p>0 </p><p>ckzi</p><p>ust</p><p>rzal</p><p>kow</p><p>o@</p><p>wp</p><p>.pl; </p><p> zsr</p><p>strz</p><p>alko</p><p>wo</p><p>@w</p><p>p.p</p><p>l </p><p>ww</p><p>w.c</p><p>kziu</p><p>strz</p><p>alko</p><p>wo</p><p>.pl </p><p>Technik architektury krajobrazu Technik mechanizacji rolnictwa Zasadnicza Szkoa Zawodowa kierunki rolnik i mechanik operator pojazdw i maszyn rolniczych Kursy kwalifikacyjne mechanik operator pojazdw i maszyn rolniczych, technik rolnik (wyksztacenie rednie) oraz rolnik (gimnazjum) </p><p> 24 20 W zalenoci od iloci chtnych osb W zalenoci od iloci chtnych osb </p><p>Zesp Szk Ponadgimnazjalnych </p><p>im. Braci Kostaneckich </p><p>ul. Pyzderska 75, 62-410 Zagrw </p><p>63</p><p>27</p><p>61</p><p>11</p><p>3; </p><p>fax.</p><p> 63</p><p>27</p><p>61</p><p>11</p><p>3 </p><p>zsp</p><p>11</p><p>@p</p><p>ocz</p><p>ta.o</p><p>net</p><p>.pl </p><p>ww</p><p>w.z</p><p>spza</p><p>goro</p><p>w.e</p><p>u </p><p> Zasadnicza Szkoa Zawodowa mechanik operator pojazdw i maszyn rolniczych, -rolnik </p><p> W zalenoci od tego czy bd osoby chtne na razie s dokonywane nabory do szk. </p><p>Zesp Szk nr 2 w Szamotuach </p><p>ul. Szczuczyska 3 64-500 Szamotuy </p><p>61</p><p> 29</p><p>-21</p><p>5-5</p><p>9 </p><p>zsn</p><p>r2sz</p><p>amo</p><p>tuly</p><p>@o</p><p>net</p><p>.pl </p><p>htt</p><p>p:/</p><p>/ww</p><p>w.z</p><p>snr2</p><p>-sza</p><p>mo</p><p>tuly</p><p>.pl </p><p>Technik ochrony rodowiska, Technik rolnik, Technik agrobiznesu, Technik architektury krajobrazu </p><p>Zesp Szk Rolniczych w Grzybnie </p><p>Grzybno 48, 63-112 Brodnica </p><p>61</p><p> 28</p><p> 23</p><p> 53</p><p>3 </p><p> ww</p><p>w.z</p><p>sr-g</p><p>rzyb</p><p>no</p><p>.pl </p><p> Technik rolnik </p><p>11 </p></li><li><p>Zesp Szk Rolniczych im. gen. Jana Henryka </p><p>Dbrowskiego </p><p>ul. Kosynierw 2b 63-000 roda Wlkp. </p><p>61</p><p> 28</p><p>5 2</p><p>3 2</p><p>9 </p><p>zsrs</p><p>rod</p><p>a@o</p><p>net</p><p>.pl </p><p>ww</p><p>w.z</p><p>srsr</p><p>od</p><p>a.p</p><p>l </p><p>Technik rolnik, Technik architektury krajobrazu, Technik agrobiznesu, Mechanik operator maszyn rolniczych (zasadnicze zawodowe) </p><p>61 10 </p><p> 7 </p><p>54 </p><p>Zesp Szk Rolniczych Centrum Ksztacenia </p><p>Praktycznego Kaczki rednie </p><p>63</p><p> 28</p><p>9-8</p><p>4-1</p><p>0 </p><p>sekr</p><p>etar</p><p>iat@</p><p>zsrk</p><p>aczk</p><p>i.ed</p><p>u.p</p><p>l </p><p>ww</p><p>w.z</p><p>srka</p><p>czki</p><p>.ed</p><p>u.p</p><p>l </p><p>Mechanizacja rolnictwa </p><p>31 </p><p>Zesp Szk Ponadgimnazjalnych </p><p>im. Karola Libelta </p><p>ul. Walki Modych 35, </p><p>62-130 Goacz </p><p>67</p><p>26</p><p>83</p><p>15</p><p>6 </p><p>zsp</p><p>_go</p><p>lan</p><p>cz@</p><p>po</p><p>czta</p><p>.on</p><p>et.p</p><p>l </p><p>zsp</p><p>gola</p><p>ncz</p><p>.szk</p><p>oln</p><p>astr</p><p>on</p><p>a.p</p><p>l </p><p> Technik rolnik </p><p>24 </p><p>Zesp Szk Rolniczych i Technicznych </p><p>Powodowo 1 64-200 Wolsztyn </p><p>68</p><p>38</p><p>43</p><p>67</p><p>5 </p><p>zsrp</p><p>ow</p><p>od</p><p>ow</p><p>o@</p><p>po</p><p>czta</p><p>.on</p><p>et.p</p><p>l </p><p>ww</p><p>w.z</p><p>srit</p><p>po</p><p>wo</p><p>do</p><p>wo</p><p>.pl </p><p> Technik Mechanizacji Rolnictwa Technik Architektury Krajobrazu </p><p>18 </p><p>12 </p><p>Zesp Szk Technicznych </p><p>i Oglnoksztaccych </p><p>im. gen. dr R. Abrahama </p><p>ul. Kaliska 2a </p><p>62-300 Wrzenia </p><p>61</p><p> 43</p><p>6 0</p><p>5 1</p><p>5 </p><p>sekr</p><p>etar</p><p>iat@</p><p>zsti</p><p>o-w</p><p>rzes</p><p>nia</p><p>.pl </p><p>ww</p><p>w.z</p><p>stio</p><p>-wrz</p><p>esn</p><p>ia.p</p><p>l </p><p>Technik rolnik </p><p>Technik weterynarii </p><p>31 </p><p>30 </p><p>Centrum Ksztacenia Zawodowego </p><p>i Ustawicznego w Zotowie </p><p>ul. 8-go Marca 5 77-400 Zotw </p><p>tel/</p><p>fax </p><p>67</p><p> 26</p><p>3 2</p><p>2 3</p><p>1 </p><p>sekr</p><p>etar</p><p>z.8</p><p>mar</p><p>ca@</p><p>ckzi</p><p>u-z</p><p>loto</p><p>w.p</p><p>l </p><p>zsr.</p><p>ckzi</p><p>u-z</p><p>loto</p><p>w.p</p><p>l </p><p> 4 lenie Technikum zawd technik rolnik 3 letnia szkoa zawodowa zawd rolnik </p><p> 10 </p></li></ul>