Offentlig kommunikation

  • View
    853

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. 7. september 2010 Borgerservice Danmark Veje til en Ny Position

2. Trend 1. INDI- VIDU- ALISE- RING 3. Tradition Det moderneDet postmoderne I gr I morgen I dag Traditioner Argumentet Meningsdannelse Underdanighed DisciplinDialog ReligionStat og politikKommunikation konomisk magthaver Ejer, Bestyrelse Arena Minister Understten Borgeren Interessenten 4. Trend 2. Staten/Finansministeriet NPM UdliciteringObjektiv sagsbehandling: folkepension, boligsttte og frtidspension mv. placeres i centre under ATPMedarbejderflugt? Domne- og statustab? Serviceforringelser? 5. Konsekvenser : ledelse, organisation, kommunikationStabile organisationer Vertikale hierarkier Formel autoritet Ordrer og belnning Karriere som investering Afsender Stabilitet InformationLrende organisationerHorisontal zigzag Forhandlet autoritetVrdier og visionerjeblikkelig meningModtagerProduktive kriserMund-til-mund 6. Offentlig kommunikation:1. At give konkrete, praktiskeinformationer til borgerne; 2. At pvirke borgernes adfrd i enbestemt retning - fx som"kampagner" for sundhed,trafikadfrd eller lign. 3. At opbygge tillid til og legitimitetfor de statslige institutionersarbejde.Konklusion: Pkt. 3. krver mlrettet indsats ... Det handler om Agenda SettingKamp om ressourcer med vrigeaktrer Kamp om at etablere tillid ift.mlgrupperne 7. Strategisk kommunikation1: Brand Internt 1. Skaber fokus i organisationen produktivitet, motivation og innovation 2. Skaber rekruttering vi vil vre en del af et projekt og en rejseEksternt Image 1. Bygger store brands langsomt men solidt 2. Bygger tillid og loyalitet KommunikationSymboler EKSTERNT Adfrd INTERNT 8. Hvordan symboliserer viOpsummeret til ... platformen? Steder: Synlighed ude i org. og arbejdspladser, mdelokaler, reception etc. Website: Grafik, sprog, brugervenlighed Informationsmateriale/ foldere/ rsrapport: Grafik, informations-tthed, tone, sprog Logo: Farver, genkendelighed,SER UD SIGER Hvordan overstter vi Hvordan er vores platformen tiladfrd? Organisatorisk: Ledere og medarbejderes budskaber? Hvilke kanaler bruger vi?GRhandlinger og udvikling Service: Kvalitet - relation og sprog etc i Intern kommunikationkundekontakt, telefon, breve mm Markedsfring og salg Produkter: Udvikling og tilpasning af Rapporter og talerprodukter Presse: PR, sager, beredskabSags- og projektmssigt: Hvad investerer vi i? Hvad stter vi i gang? 9. Strategisk kommunikation 2: Budskabshierarki Pejle- mrke Pejlemrker PejlemrkerSpecifikke historierSpecifikke historier 10. Strategisk kommunikation 2: Budskabshierarki TalNarrativRapportering AktrerStatiskDynamiskDokumentationTillid 11. Strategisk kommunikation 2: BudskabshierarkiDen korte, klare og fundamentalt baserede argumentation for atvre opmrksom p virksomheden 1. Kort: skal kunne fortlles p under 1 minut 2. Klar: umiddelbart forstelig, appellere til common sense 3. Fundamentalt baseret med fokus p de langsigtede og langtidsholdbareaspekter af forretningen Historien om hvordan vrdien skabesFokus p hvorfor- ikke phvad og hvor meget 12. Strategisk kommunikation 3: InteressenterLokaleMassemedier myndighederInteresse-organisationer Politikere NGOerCentral- administration Virksomhed Lokalsamfund Forhandlere/Distributer InvestorerKunder/ Forbrugere LngivereMedarbejdere 13. Strategisk kommunikation 3: Interessenter LokaleMassemediermyndigheder Interesse-Effektivitet: norganisationer Politikere indgang NGOerCentral-Borgertryghed administrationog tillidTEMA LokalsamfundMedarbejder- motivation ATP KMD Borgere Borgerservice Medarbejdere 14. Strategisk kommunikation 3: Interessenter Grad af indflydelse Fjender VennerVennerFjender 15. 1. Vrdier, brand 2. Budskabshierarki 3. InteressenterEksekvering ... AnalyseMedier: AgendaSetting + PRPA: Dialog medinteressenter