Ollos de aula. nº 1

  • Published on
    06-Jul-2015

  • View
    136

  • Download
    8

Transcript

  • 1. OllOs deaulaRevista para as familias do alumnadoANO I - N 1 Outubro 2012Nace Ollosde aula!6 claves paraempezar ben ocurso Lei de educacin

2. Nos ltimos 40 anos os nomes galegos incrementronse en mis CAMPAA dun 1000% ELECTORAL. Fixarme nas propostas que fan os partidos sobre educacin. Descargar a nova versin do corrector Imaxn Galgo 2.0 Quen dixo que o galego non vala para nada?Nace OllosEsta revista estde aula!editada polaCGENDL. www.coordinadoraendl.org2 3. Ollos de aulaO que tes nas tas mans o primeiro nmero de Ollos de aula, unharevista (revistia) que chegou a ti grazas ao Equipo de Dinamizacin daLingua Galega do centro no que estuda o teu fillo/a e CoordinadoraGalega de Equipos de Normalizacin e Dinamizacin Lingstica. Se todovai ben, recibirala na ta casa unha vez ao mes.O obxectivo da publicacin achegarvos informacin variada ao redor daeducacin e convidarvos a reflexionar sobre aqueles temas que vos podenpreocupar como nais e pais. Ao longo dasen temas de actualidade, explicar conceptospropios do ensino ou achegarvos suxestins OllOsdistintas seccins procurarase darlle respostas preguntas que nos formuledes, afondardeaulaANO I - N 1 Outubro 2012(lectura, msica, viaxes) para podercompartir cos vosos fillos/as, sen esquecer,loxicamente, a nosa lingua e as reflexinssobre a sa aprendizaxe. Nace OllosBuscaremos sempre que os artigos sexan de aula!asinados por profesionais do ensino ou porespecialistas na materia que se trate, coobxectivo de que a informacin sexa rigorosa 6 claves parae se axuste o mximo posible realidade que empezar ben ose vive nos centros e nas vosas casas. cursoSomos conscientes da humildade destas oitoLei defollas, pero gustaranos que Ollos de aula fose educacinunha canle de comunicacin entre o centroe as familias e poder, as, acompaarvos nadifcil tarefa de educar aos vosos fillos/as.3 4. O tema6 Claves para empezarben o cursoDi o noso refraneiro1. Fomentar un ambiente positivo cara que o que ben escola, tanto cos fillos e fillas coma co restoempeza, ben acaba, eda comunidade educativa. Unha escola podeiso tamn aplicable funcionar mellor se os distintos integrantesao curso escolar. Estas da comunidade educativa participan e buscanson as propostas de un clima de entendemento e de dilogo paraM Montserrat Castropromover un proxecto educativo compartido. Rodrguez, profesoramoi importante que as familias dialoguen, acudanda Facultade de e interacten co profesorado, co centro e coaCiencias da Educacin comunidade educativa en xeral.da Universidade daCorua, para empezar 2. Organizar os espazos e os temposben o novo ano individuais e colectivos. Tempos eacadmico. espazos de traballo, tempos e espazos para o lecer individual, para a familia e para as amizades, para o dilogo. A distincin e a identificacin das caractersticas propias de cada tempo, de cada lugar e dos protagonistas en cada un deles pode contribur a fomentar o respecto mutuo, a comprensin, a confianza, a responsabilidade e o coecemento das regras que regulan cada un deles.3. importante falar das nosas ocupacinscomo estudantes e como profesionais.Como che foi o da? Que fixemos? Quesatisfaccins houbo? Con que problemasnos atopamos?... Anda que todos e todasprecisamos desconectar, e debemos facelo,tamn importante que os rapaces e rapazassexan conscientes da importancia de compartir,intercambiar informacin e reflexins sobreos seus xitos, preocupacins, dificultades....tendo en conta as caractersticas de cada un dos 4membros. 5. 4. Fomentar a autonoma persoal,propiciando a procura de informacin, acuriosidade, a observacin, a reflexinindividual e colectiva... para, a partir dea, tomar decisins propias e compartidase favorecer a progresiva asuncin deresponsabilidades.5. Aprender do noso contorno, dos outroscontornos... fundamental para o nosopropio benestar e o das persoas que nosrodean. Podemos aprender en todos oscontextos. A escola un lugar privilexiado paraas aprendizaxes, tamn o a familia e coafamilia. Por este motivo, a familia debe fomentara curiosidade pola aprendizaxe, xerando paraiso un ambiente rico de experiencias e deoportunidades de aprendizaxe, respectando ascaractersticas de cada un dos seus membros.Sen caer en excesos, nin en saturacins, ninen imposicins, seleccionando e dosificandoo necesario, o oportuno, o conveniente, e,especialmente, escoitando, non deixndose levarpor intereses que non responden s verdadeirascaractersticas, necesidades, demandas reaisdos membros da familia e/ou da familia comocolectivo. 6. As nais, os pais... ante o apaixonante e difcil reto que se nos presenta, debemos ser conscientes de que estamos ante un proceso longo e delicado, no que moi importante a serenidade e a tranquilidade para a transmisin duns principios, valores e hbitos bsicos nos que se sustente o desenvolvemento xeral dos nosos fillos e fillas. As prsas e o abandono non son bos compaeiros, posiblemente a constancia sexa mis produtiva.5 6. Palabras do ensinoLines Salgado{Lei de educacin} Moita xenteepensa que os colexios institutosson unha especie de repblicas independentes nas quea direccin e o profesorado fai e desfai segundo os seusintereses. Incluso hai quen pensa que a zona xeogrfica naque vive a que realmente determina a vida educativa. Pero,a pouco que nos fixemos, veremos que non as.Iso dbese a que todo o traballo docente estregulado por leis de educacin queestablecen os principios bsicos aosque debe someterse o ensino.Na actualidade, a lei que regulao sistema educativo espaol a LOE (Lei Orgnica deEducacin), que se promulgouno ano 2006. E anda que nasltimas dcadas en Espaaestamos constantementereformando a lexislacineducativa, realmente shoubo tres verdadeiramentefundamentais nos ltimos 200anos: a lei Moyano (do ano 1857), que deixouatrs a educacin do Antigo Rxime; a lei Villar(1970), que conseguiu xeneralizar a escolarizacindos menores de 14 anos; e a LOGSE, promulgadano 1990, que ampliaba a educacin obrigatoriae gratuta ata os 16 anos. Cada unha delasintentou adecuar o sistema escolar realidadedo momento.As leis de educacin falan de cousas como os anos deescolarizacin, as etapas educativas, as materias obrigatoriase optativas, os mtodos pedagxicos, os contidos bsicos,os criterios para avaliar, pero, sobre todo, deberan ofrecerunha solucin ao problema bsico do ensino: como crearun sistema de calidade que, ademais, lles dea as mesmasoportunidades a todos e a todas.6 7. CADENCIASGracia Santorum Para ler... Artur e Clementina Educar en igualdade non tarefa doada na nosa socie- dade. Porn, o nico xeito de axudar a formar unha so- ciedade mis xusta e de aprender a amar sen violencia. O libro que nos ocupa ofrece varias posibilidades: se anda non saben ler, as imaxes falan por si mesmas. Se saben, Clementina ensinaralles a entender as agresins non fsicas, a base de humillacins e menosprezos, que fan un dano irreversible en moitas mulleres. Este lbum reivindica o rol feminino na sociedade, combate os estereotipos sexistas e a discriminacin da muller. Ideal para ler con/aos nosos fillos e fillas.Para facer Imos de excursin a... Ponte Taboada! Cmprense 1100 anos da construcin da vella Ponte que cruza o ro Deza entreas parroquias de Prado e Taboada (concellos de Laln e Silleda). Encravada nunmarco medioambiental moi interesante, pdese contemplar unha parte de Historia,o propio monumento e o antigo camio real que comunicaba as terras do sur deGalicia coas do centro e norte, e que hoxe forma parte doantigo Camio Mozrabe de Santiago. As riquezas pai-saxsticas inclen un marco incomparable formado poloencaixe do ro Deza no seu curso medio, ademais de poderobservar a evolucin do desenvolvemento en Galicia: 5pontes son as que cruzan sobre o ro. Unha fermosa excursin para realizar antes de que come-ce o inverno! Iso si, debemos ir ben calzados! Mara Fumaa Para orO libro-disco gravita arredor de Ru, un neno cunha par- lise cerebral moi severa que, a pesar desa problemtica, ten unha gran capacidade para gozar da vida. Mis de 20 te- mas musicais e 20 vdeos coa participacin de Uxa Senlle,Magn Blanco, Isaac Palacn, CarlosBlanco, Tanxarina Teatro, Quico Mara Fumaa Cadaval Algns dos vdeos foron e bailar para se... cantar r mis feliz!!!elaborados con pictogramas paraMara Fumaa un proxecto musical de celebracinda vida. Ducias de artistas cantando alegra de vivir.Uxa, Srgio Tannus, Magn Blanco, Isaac Palacn, Tanxarina, Carlos Blanco, o noso Ru, Familia DomnguezSenlle e moitas amigas e amigos... viaxan nun librodisco,que os nenos con necesidades espe-Mara Fumaacon CD e DVD, no tren mis festeiro que nunca houbonin haber.ciais poidan gozalo. E todo porque Ilustracins P pastor.cantar e bailar fainos mis felices!7 8. Da lingua Nos ltimos anos en Galicia o debate ao redor do ensino non xirou, por desgraza, ao redor do pedagxico, senn ao redor do lingstico. A ningun pareceu preocuparlle neste tempo se a escola est preparada para educar ao alumnado do sculo XXI. A cuestin que centrou os esforzos e as enerxas de todo o mundo foi decidir cantas horas e que materias tian que impartirse nunha ou noutra lingua. A voracidade do debate foi tal que nin sequera permitiu facer unha reflexin serena sobre cal o mellor mtodo e o mellor momento para a introducin das linguas estranxeiras.+++++++++++ Vai sendo hora de que superemos este debate e que todos+++++++++++++ e todas asumamos que ter unha+++++++++++++ + + + + + + + + + + lingua propia unha sorte, unhaQue est pasando? + + + + + + + + + + + + riqueza que temos que transmitir+ s futuras xeracins non comoas+++++++++++++++++++++++++ + + + + + + + + + +A situacin actual que o senn como unha herdanza intil idioma que+ unha ferramenta que lles vai abrirdebera unirnos est sendo utilizado para++++++++++++linguassepararnos nunha loita na que iso claro, portas. Cando teamos algunha+++++++++++++++++++++++xente busca a desaparicin da nosa lingua resultaramos moito mis fcil++ + + + + + + + + + +su++do sistema educativo. que a escola ten darnos conta de +++++++++++ ++ + + + + + + + + + + que xogar un papel fundamental+Neste contexto, e e quea para iso nese proceso ante enquisa que +++++++++++ ++ + + + + + + + + + +vai imprescindible crear espazos nosrealizar a Xunta, pensamos que + +++++++++++necesarioo alumnadonais lle fagan saber que que os pais e aprenda non s+++ + + + + + + + + + + Consellera de Educacin algo que parece a nosa lingua, senn que tamn +++++++++++man ++ + + + + + + + + + +do mis lxico: que queremos que os nosos na nosa lingua.+fillos e fillas dominen as das linguas e que, ++++++++++++ interesante reflexionar sobrepor tanto, o galego sexa tamn lingua da+ + + + ++ + + + + + + ++++++++ estas cousas e pensar cales sonaprendizaxe. ++++ +++++++ os intereses que estn detrs de+ + + + ++ + + + + + + + todo este debate. Dende esta +++ PROMOVE++ + + + + + + + + + ++ revista estamos convencidos de++++++ + + + + + + + + + + que as linguas deberan sumar, e non dividir.+++++++++ + + + + + +++ + ++ + ++ + + ++++++ APOIAN+++++ + + + + + + + + + ++++++Universidade de vigoCNL 8+ + + + + ++++++++ www.coordinadoraendl.org