Ollos de aula nº 19

 • Published on
  07-Apr-2016

 • View
  219

 • Download
  4

DESCRIPTION

Revista para as familias do alumnado. Ano III - N 19 - febreiro 2015.

Transcript

 • deaulaOllOs ANO III - N 19 - Febreiro 2015Revista para as familias do alumnado

  A intelixencia emocionalCando acudir ao Departamento de Orientacin?

  Centros plurilinges

 • 2Revista editada pola CGENDLwww.coordinadoraendl.orgollosdeaula@gmail.comDeseo-maquetacin:tallerDD.com

  Se queres levar todos os sinnimos da nosa lingua no teu mbil, podes descargar a aplicacin Sinnimos do galego da Universidade de Vigo en http://ir.gl/e1b8e0. Dispoible para Android e iOS

  Onde ests? Que queres facer? Cando? Prepara os teus plans buscando recomendacins e lugares na gua de eventos culturais vivea.gal .

  Tes un Apple e gustarache que falase galego? Podes apoiar a iniciativa queremosapplegalego na web http://ir.gl/eb5243

  Se buscas recursos para gozar do entroido co teu fillo/a (disfraces, historias, xogos), podes atopalos en http://ir.gl/91f245

  Nace unha publicacin en lia especializada en literatura infantil e xuvenil. Chmase Criaturas e podes lela en criaturas.gal

  A Asociacin de Escritores en Lingua Galega convdanos a celebrar o 24 de febreiro o Da de Rosala de Castro. Participa enviando un vdeo. Tes toda a informacin en aelg.org

 • 3 A pregunta

  ? Responde: Carmen Daz Simn[Orientadora no IES Lucus Augusti (Lugo)]Cando acudir ao Departamento de Orientacin?

  Compartimos de M. lvarez e R. Bisquerra o seu enfoque de orien-tacin socio-psicopedagxica: consiste nun proceso de axuda continuo e sistemtico, dirixido a todas as persoas, en todos os seus aspectos, poendo unha nfase especial na prevencin e no desen-volvemento (persoal, social e acadmico-profesional), que se realiza longo de toda a vida, coa implicacin dos diferentes axentes edu-cativos (profesorado, persoas titoras e orientadoras) e sociais (fami-lia, profesionais externos/as, etc). Entendemos a orientacin como unha labor de todo o equipo docente e, por extensin, de toda a comunidade educativa, sendo o/a orientador/a un elemento dinami-zador deste proceso. Os principios que van guiar a nosa actuacin orientadora son: planificacin, prevencin e desenvolvemento.As intervencins sern, xa que logo, prioritariamente indirectas, grupais, internas e proactivas. Isto non quere dicir que non se aten-dan demandas puntuais, dos diferentes sectores. As familias con fillos/as con diversidade funcional xa van estar en contacto continuo co departamento. Circunstancias sobrevidas ao longo do curso,

  consellos especializados, etc. sern motivo destas consultas individuais.O enfoque da tarefa orientadora ser colaborativo, co obxectivo de ir pro-piciando cambios de mellora na prc-tica educativa, a travs da potencia-

  cin da comunicacin entre todos os membros que conformamos

  a comunidade educativa, coa idea de lograr os obxectivos

  comns que pretendemos.

 • Como estimular a intelixencia emocional

  Howard Gardner, profesor da Universidade de Harvard, propuxo, hai agora algo mis de trinta anos, unha nova definicin de intelixencia na que diferenciaba sete tipos: espacial, lingstica, musical, naturalista, corporal, matemtica e emocional. O tema deste mes imos dedicarllo a esta ltima, intelixencia emocional.

  4

  O tema

  M Dolores Gonzlez Pieiro [Orientadora do CEIP San Clemente (Caldas de Reis - Pontevedra)]

  QUE A INTELIXENCIA EMOCIONAL?A intelixencia emocinal refrese capacidade de recoecer os nosos propios sentimentos e os alleos, de motivarnos e de manexar ben as emocins, en ns mesmos e nas nosas relacins.

  ESTRATEXIAS PARA ESTIMULAR A INTELIXENCIA EMOCIONAL- Ensinarlles a dar nome e reco-ecer os sentimentos e/ou emo-cins. Son de grande axuda os xogos, contos, tarxetas con debuxos, etc. Apro-veitar o espazo de contar contos para que os nenos/as poidan identificar as diferentes emocins dos personaxes. Axudarlles a que debuxen os rostros dos personaxes ilus-trando a emocin que estn sentindo.- Deixar que os nenos/as expresen os seus sentimentos e emocins. Como adultos, escoitar e expresar as propias.- Relacionar xestos faciais con senti-mentos: por exemplo, se te ris, dicirlles que este sentimento ledicia. Se mos-tras unha cara triste porque non che gusta o que est pasando. funda-mental que os nenos/as poidan apren-der a ler as caras das persoas coas que interactan para entender como se estn sentindo e, eventualmente, de ser necesario, modificar a sa conduta.- Ensinarlles que na vida non sempre se pode ter todo o que queremos. Deben apren-der a esperar. importante o autocontrol e auto-dominio.

 • Como estimular a intelixencia emocional

  - Ensinarlles que cando se ten un problema, o primeiro que hai que facer reflexionar e logo actuar dunha forma pacfica, sen mancar a outras persoas para solucio-

  nar o problema.- Ensinarlles que hai que preocuparse por un

  mesmo, coidarse, pero tamn polas outras persoas. Aplaude cando o teu fillo/a aprenda, traballe ou xogue en equipo.- A capacidade de automotivarse e poste-riormente motivar as outras persoas est intimamente ligada co optimismo e a au-

  toestima. Un neno/a que recibe recoecemento polo que fai, raramente ser agresivo e pesimista.

  - Ensinarlles a pedir perdn cando realizan unha accin negativa.

  Nas relacins sociais, ensinarlles aos nenos/as que a mellor maneira

  de solucionar conflitos conversando, non agredindo nin fsica nin verbalmente a outra persoa. - Conversar cos nenos/as.

  O ideal que os valores fundamentais sexan proporcionados desde a familia e a escola. Axu-

  dalos a comprender a realidade, propoendo xuzo crtico.- Felicitar o neno/a cada vez que enfronte unha emocin negativa de maneira ade-

  cuada, dicir, utilizando unha das tcnicas que se lle ensinaron ou que xurdiu del mesmo.

  Isto axudar a que o neno/a faga consciente a sa aprendizaxe e, consecuentemente, automatice xe-

  neralizndoa a situacins novas. Ademais, mellorar en optimismo e autoestima.

  A mellor maneira de ensinar e educar mediante o exemplo

 • 6Lines SalgadoPalabras do ensino

  {CENTROS PLURILINGES E SECCINS BILINGES}Desde hai uns poucos anos fixronse habituais en Galicia; nas entradas dalgns centros escolares, hai unhas plaquias coa fra-se Centro Plurilinge. E iso que significa? Pois que todos os colexios e institutos que contan con esa denominacin imparten algunha materia non lingstica nunha lingua estranxeira, normal-mente en ingls. Neste curso o nmero de centros adscritos a esta rede de 220, segundo os datos ofrecidos pola Consellera de Educacin. Todo isto comezou hai uns poucos anos coa introducin das sec-cins bilinges no noso sistema educativo. O docente que orga-niza unha seccin bilinge d a sa materia (matemticas, debuxo, msica, etc.) a un grupo determina-do utilizando unha lingua estranxeira, polo menos durante o 50% do tempo. Para fo-mentar a introducin do idioma estranxeiro xa desde infantil, a Consellera premiou a creacin de seccins bilinges dando pre-ferencia para escoller grupo aos profesores participantes e ofrecendo dotacins eco-nmicas aos centros, aos que tamn agasallaba coa plaquia de Centro plurilinge.Son todas estas iniciativas realmente efectivas hora de mellorar a compe-tencia do noso alumnado na lingua estranxeira? Teo as mias dbidas: non sempre o profesorado ten o coecemento efectivo da lingua na que imparte a ma-teria; ademais, a introducin da lingua estranxeira en eta-pas moi tempers non sinnimo de xito, senn mis ben de confusin (como mostra, dicir que en Finlandia o idioma estranxeiro iniciase a partir dos 10 anos, cando xa est afianzada a lingua materna). E unha ltima cuestin: non son centros pluri-linges tamn aqueles nos que a comunidade educativa utiliza a galego e o casteln na sa actividade coti?

 • 7CADENCIASGracia Santorum

  Para escoitar

  Para loitar

  Para lerLeviatn [Ramn Trigo, Faktora K]. Pouco tex-

  to, sempre na pxina esquerda, para falarnos dun-ha viaxe incansable na procura dunha balea que semella unha pantasma, unha illa, unha lata, un... soo inalcanzable, en realidade, porque cmpre coidar a vida de cadaqun para proseguir o cami-o, para seguir camiando cara a adiante. Metali-teratura polas referencias inevitables que o lector realizar con Moby Dick, carga simblica que se establece entre a relacin complexa entre ser hu-mano e natureza, esta ltima tan agredida e que tenta sobrevivir.

  Lucecs [Editorial Galaxia]. O grupo Piri-lampo, con ilustracins de Federico Fernn-dez, ofrece dez temas tradicionais con xogos de voces, frauta, acorden, guitarra, percusin, batera, baixo e gaita que arroupan cancins de berce sobre Pedro Chosco, un tema sobre o Apalpador, outro sobre bruxas ou o que ten o To Nicanor e os seus animais como prota-gonistas.

  Recinto Gris [Ledicia Costas, Xerais]. Este libro vn de ser escollido para formar parte da coleccin dos mellores libros do mundo para rapaces e rapazas con discapacida-de dentro da IBBY Collection 2015 CollectionofBooks for YoungPeoplewithDisabilities. A novela realiza unha posta en valor da diferenza e os seus protagonistas son todos pe-culiares, estigmatizados e recludos, e sern precisamente esas diferenzas as que os axuden a liberarse. Nela abrdan-se temas como a solidariedade, a opresin, a colaboracin, a violencia ou a utopa.

 • Da linguaA ltima palabra

  8

  Cando se trata da lingua, hai quen s mira polo espello retrovi-sor; ns, en troques, pensamos nas nosas fillas e fillos, no deve-zo de lles deixar en herdo un instrumento comunicativo e un elo comunitario. Porque usar o galego non un acto de morria, senn de intelixencia emocional e afectiva.Cando se trata da lingua, hai quen pretende asustarnos con xigantes onde s hai muos, metendo a todos os/as galegofa-lantes no mesmo saco, ideolxico ou enxebrista; ns, en troques, sabemos que cada persoa un universo en si mesma, e que o galego non propiedade exclusiva de ningun, senn de toda a comunidade, mis al de grupos tribais e de tirapuxas partidistas que nos deixan sen azos.Cando se trata da lingua, hai quen pretende facer exclunte o concepto de plurilingismo, arredando o galego de mbitos como o cientfico e o tecnolxico, ou impoendo o ingls como medida nica de coecemento; ns, en troques, sabemos que os nicos valos de arame residen no corazn dos intolerantes, eses que s ven na nosa fala un exotismo folclrico ou un produto de laboratorio.Cando se trata da lingua, hai quen gusta de enturbar as augas; ns, en troques, propoemos beber de regatos transparentes, que abrollan de fonte limpa; con respecto aos demais, pero con orgullo de seguir escoitando na ra eses fonemas que nos dis-tinguen entre todos os das culturas do universo, pois enchen a nosa gorxa de afecto e diversidade.Cando se trata da lingua a ltima palabra tamn a tes ti, o teu contorno, a ta familia.