Ollos de aula. Nº 20

 • Published on
  03-Oct-2015

 • View
  1.762

 • Download
  3

DESCRIPTION

N 20 de "Ollos de Aula" a "revista para as familias do alumnado". Edita: CGENDL. Marzo-abril 2015. Descarga directa en http://www.coordinadoraendl.org/limiar.php?pax=ollosdeaula/ollosdeaula.html

Transcript

 • deaulaOllOs ANO III - N 20 - Marzo-abril 2015Revista para as familias do alumnado

  A mediacin escolar Como detectar un trastorno da conduta alimentariaFamilia e lectura

 • 2Revista editada pola CGENDLwww.coordinadoraendl.orgollosdeaula@gmail.comDeseo-maquetacin:tallerDD.com

  Recorda que est en marcha o proceso de admisin e matrcula para o curso 2015-2016. Tes toda a informacin en http://ir.gl/c6fad3

  Descarga de balde o teclado en galego para Android. Atoparalo en http://ir.gl/8c92

  Anima os aniversarios dos mis pequenos/as cantando Parabns para ti. Visita http://ir.gl/c58568 e vai ensaiando!

  Malia os datos, o novo Conselleiro de Educacin non modificar o Decreto para o plurilingismo. Prefiren un puado de votos a garantir o futuro da nosa lingua.

  Tes un neno ou unha nena de menos de 6 anos? Pois visita www.aliali.gal, un portal cheo de recursos para ler, escoitar, ver e xogar.

  Se non tes unha librera de man, podes recibir todas as novidades editoriais na ta casa coa revista do Clube de lectores Biblos. Infrmate en www.biblosclube.com

 • 3 A pregunta

  ? Como detectar un trastorno da conduta alimentaria?

  En primeiro lugar, aclarar que preocuparse polo peso non ten por que ser unha cuestin de por si mala. contrario, manterse dentro dun peso normal unha cuestin de sade. Outra cousa ben diferente que o noso fillo ou filla converta este tema no centro da sa vida. Dito isto, insistir en que un trastorno da conduta alimentaria (TCA) unha patoloxa grave e cando antes sexamos conscientes do proble-ma, antes poderemos actuar. Hai que estar especialmente atentos na adolescencia, que cando empeza a haber unha preocupacin polo corpo, a moda, pero iso non quita que se poida presentar noutras etapas. Polo que respecta s manifestacins, poden ser moi diferentes, se-gundo o trastorno, pero deberan acenderse as alarmas se observa-mos que o noso fillo ou filla comeza a saltar as comidas, a cortar os alimentos en anacos moi pequenos ou a marealos no prato para non acabar comendo case nada, a ir ao bao despois das comidas, a falar constantemente do seu peso e do gordo/a que se ve, a mercar la-xantes ou produtos adelgazan-tes, a aumentar a actividade fsica, a mostrar sntomas de debilidade Vai ser moi difcil que o afectado/a recoeza o problema, polo que esencial estar atento para, como en to-das as cuestins que teen que ver coa sade, acudir ao espe-cialista, que, neste caso, sera, en primeira instancia, o mdico de atencin primaria.

 • Da lectura. Pregunta e respostas

  Coa desculpa de que o mes de abril o mes dos libros, achgase s pxinas de O Tema Pilar Sampedro para preguntar e responder sobre o papel que debe xogar a familia na iniciacin lectura.

  4

  O tema

  Pilar Sampedro [Docente. Traballa actualmente na Asesora de bibliotecas escolares da Consellera de Educacin]

  Se nos preguntamos as razns polas que necesa-rio fomentar a lectura entre os mis pequenos, s temos que dedicarlle un tempo de reflexin para que cada unha de ns apunte respostas de moito peso: porque sen lectura non hai aprendizaxe, por-que a lectura a chave acadmica e profesional que nos permitir unha cidadana verdadeira e real, por-que nun mundo construdo de palabras estaremos perdidos sen a competencia lectora (a mis transver-sal e clave de todas), porque pensamos con palabras e os nosos esquemas mentais estn feitos con esa argama-sa E se fsemos mis lonxe, chegariamos a iluminar a importancia da lectura nese fito que se-parou a Prehistoria da Historia en base apa-ricin da escritura.Toda familia quere o mellor para as sas criaturas, desexa para elas as mis ricas e felices experiencias e sabe que non ter a posibilidade de logralas sen unha boa alfabetizacin (que, na actualidade, xa debe levar os apelidos de informacional e mul-timedia). A lectura (por ser a nai da competencia para aprender a apren-der, dicir, a que lles permitir estudar ao longo da vida e pola sa conta) debe contar co apoio de toda a sociedade; non suficiente con que se traballe na escola, senn que ha de ser apoiada por toda a tri-

 • Da lectura. Pregunta e respostas

  bo (tal e como o proverbio africano fala da educacin de cada rapaz e rapaza). Facemos falta todos e todas, e en todos os tempos. A familia a primeira clula e, como tal, preprase cando vai recibir un novo membro recuperando a tradicin oral, lembrando os cantos de berce e os arrolos, os xogos e as cantigas Daranlle de ler co mes-mo coidado que lle dan de comer, convrtense en lectores por conta allea para achegarlle os contos que anda non pode descifrar e vano acompaando nese camio de descuberta dos libros. A familia lvao da

  man por esa xeografa da lectura que constiten as libraras e as bibliotecas, iralle agasallando libros na xusta medida para construr a biblioteca persoal, a que ir medrando ao

  longo dos das. Familia e escola traballan man a man para introducir a rapazada no acervo cultural que se foi erguendo

  ao longo dos tempos, o herdo que nos identifica como humanos neste lugar do mundo que se chama Galicia. Por

  iso, esa lectura faise en galego da mesma maneira que o primeiro alimento o

  leite, logo virn outras vian-das e outras

  linguas que com-pletarn os nosos

  bens. Porque ler esixe mis esforzo que mirar,

  porque necesita moitas horas de adestramento, porque nunca se acaba de aprender, xa que sempre haber un texto

  mis difcil e especializado, non podemos deixar de man ese empeo. Haber que insistir arroupando con afecto e estratexias esa construcin do lector. En tempos de crise hai que volver ao bsico, ao mis importante. En tempos acelerados hai que retomar a calma para pensar onde est o imprescindible. E a lectura esa medicina preventiva que sempre nos serve para evitar o fracaso.

  a lectura esa medicina preventiva que sempre nos serve para evitar o fracaso

 • 6Lines SalgadoPalabras do ensino

  {MEDIACIN ESCOLAR}A mediacin escolar unha prctica que se utiliza para resolver conflitos de convivencia entre rapaces/as. Os centros que practican a mediacin contan cun equipo de alumnos/as formados/as para solu-cionar os problemas que poidan xurdir entre os seus compaeiros/as. Os mediadores/as teen que ser imparciais, gardar a confidencialidade e procurar un acordo voluntario entre as partes. Son solicitados/as

  polos rapaces e rapazas protagonistas do conflito e intentan que as cousas se arranxen sen ter que acu-dir xefatura de estudos ou ao titor. Con todo, hai sempre un adulto supervisando o desenvolvemento de todo o proceso.En varios dos nosos centros xa se ofrece o servizo de mediacin escolar e a experiencia resulta positiva: os rapaces e rapazas reaccionan mellor entre iguais, aceptan as recomendacins con mis tranquilidade e asumen as sas responsabilidades de mellor grado. Son o exemplo claro de que a resolucin pacfica e dialogada de conflitos posible.

 • 7CADENCIASGracia Santorum

  Para facer

  Para escoitar

  Para ler

  Saln do Libro Infantil e Xuvenil. O mes de mar-zo o mes escollido para o XVI Saln do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra, que este ano leva como ttulo Da ciencia ficcin, explicando que as matemticas, a astronoma, a bioloxa, a fsica e a qumica... esclarecen feitos obxectivos e obser-vables que inspiraron grandes historias de ficcin. Historias que chegaron e chegarn a converterse en realidade grazas ciencia. Un lugar para pasear, aprender, gozar... da cultura galega.

  Osos [Ed. Kalandraka]. A editorial Kalan-draka segue a nos proporcionar as obras ines-quecibles de Maurice Sendak. Nesta ocasin, Sendak ilustra o sinxelo texto de Ruth Krauss, convertendo o lbum nunha oseira dirixida por un neno vestido con traxe de lobo. Un divertido catlogo de osos que convidan a nenos e nenas a entrar en escenas ben curiosas onde os osos son o pano de fondo dun rapaz que persegue o seu cadelo por roubarlle un seu osio de pe-luche.

  Non hai berce coma o colo [Ed. Kalandraka]. Quince cantos tradicionais para durmir, quince temas actualizados recollidos pola xeografa ga-lega, con Paulo Nogueiras e Magoia Bodega. O proxecto, que conta con ilustracins de Mario-na Cabassa, incorpora as voces de Sonia Lebe-dinsky, Mini e Merchi de Leila, Csar Longa, de Treixadura, Pancho lvarez, Begoa Riob e Segundo Grando. Imposible non durmir con esta dozura nos odos.

 • Da linguaO bolgrafo vermello

  8

  o noso compaeiro inseparable nesas horas de correccin que pasamos diante dun feixe de cadernos e de exames, subliando, anotando, redactando textos alternativos que melloren a compe-tencia lingstica do noso alumnado.Non lle falta traballo, sobre todo cando detectamos como a lingua das nenas e nenos que enchen as au-las de Galicia inza de erros gramaticais e ortogr-ficos, de repeticins lxicas, de incoherencias semnticas e oracin inconexas. E cantas veces levamos as mans cabeza!Mais, s veces, cegados polo noso instinto corrector, os/as docentes tamn abusamos do boli verme-llo, convertndoo nun ins-trumento de censura, que

  mutila aquilo que nunca debera ser castigado: o uso

  natural do galego non estandari-zado, pero modlico desde un pun-

  to de vista fontico e dialectal.Porque a esa rapazada que fala galego

  como quen bebe auga da fonte non debe-mos estigmatizala marcando os seus usos lin-

  gsticos cun trazo acusador, que mete no mesmo saco da incorreccin un castelanismo ca un dialectalis-

  mo, e tende a cualificar con mellor nota un alumno/a que escribe beirarra nos exames (pero fra da aula ignora o

  galego) que outro que distingue a bola do pan da do ftbol, e aloumia a pel do seu ghato cando chegha casa falando ese ghallegho que algns docentes consideran unha deturpacin vulgar da normativa da Xunta.E se cadra xa vai sendo hora de pousar o bolgrafo vermello cando anda temos nas aulas nenas e nenos que nos aprenden a falar ben, e non lles poen mala nota s nosas incoherencias pedagxicas.