Olovski časopis, decembar 2013

  • Published on
    07-Mar-2016

  • View
    222

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

U urednitvu lokalnog tima ONAuBiH Olovo

Transcript

<ul><li><p>1 </p><p>Online list lanova lokalnog tima ONAuBiH Olovo </p><p> List lanova lokalnog tima ONAuBiH Olovo </p><p>Olovski asopis </p><p> Godina I Broj 1 Decembar 2013 </p><p>OK Olovo u nove pobjede </p><p>Samir Hodi, prvi skaka u vis iz Olova </p><p>Edin Via, ponos Olova </p><p>Olovo kroz historiju </p><p>AsuBiH, LT Olovo </p></li><li><p>2 </p><p>Online list lanova lokalnog tima ONAuBiH Olovo </p><p>RIJE UREDNIKA </p><p> Potovani itaoci,kao to ve </p><p>vidite izaao je prvi broj asopisa lokalnog tima </p><p>ONAuBiH Olovo. </p><p>Lokalni tim je osnovan 21. Novembra 2013. godine. </p><p>Smatrajui da smo dvoljno odgovorni i spremni </p><p>pristupili smo realizaciji ovog projekta. U prvom </p><p>broju objavljeni su mnogobrojni sadraji koji se tiu </p><p>naeg grada i mladih u naem gradu. Predstavljamo </p><p>talente koji su ponosni ambasadori naeg grada. Na </p><p>online asopis e se objavljivati svakog 3. u mjesecu. </p><p>Iekujemo vae komentare, prijedloge i kritike. </p><p>Piite nam na nau e- mail adresu </p><p>onaubih.olovo@gmail.com. </p><p>Veliko hvala svima koji su na bilo koji nain pomogli </p><p>realizaciju ovog projekta, naroito naim kolegama iz </p><p>ASuBiH, LT Olovo. </p><p> Maida Durakovi </p></li><li><p>3 </p><p>Online list lanova lokalnog tima ONAuBiH Olovo </p><p>Nau prve stranice s pravom zauzima historija naeg </p><p>Olova. </p><p>Podno bosanskih planina, u dolini tri bistre rijeke </p><p>prije 631 godinu (1382) prvi put se spomenu mjesto </p><p>Olovo. Na tom mjestu poe jedna pria puna boli, </p><p>suza ali i prkosa i slave. Ubrzo to postade mjesto </p><p>poznato po svojoj rudi za koju se otimae bosanski </p><p>velikai. Isprva bijae to kraljeva zemlja, sve do 1404 </p><p>godine. Iz kraljevih ruku uze ga Pavle Radenovi iz </p><p>roda po njemu nazvanog Pavloviima. Pavlovii su </p><p>drali posjede u istonoj Bosni, te dio Konvala i </p><p>Trebinje. Ni vojvoda Sandalj Hrani- Kosaa nije elio </p><p>da ostane bez olovskog kolaa, pa je i on drao dio </p><p>Olovske carine. Pavla Radenovia 1415 ubie </p><p>Zlatonsovii na Sandaljev znak uz podrku kralja </p><p>Ostoje nadajui se da e na taj nain ovladati Olovom. </p><p>Planovi im se izjalovie. Zahvaljujui Dubrovanima </p><p>olovsko Olovo stie i do Italijanskih gradova, pa </p><p>zatiti kue italijanskih velikasa od kie. Nisu samo </p><p>Dubrovani trgovali olovom iz Olova, u posao se </p><p>ukljuie i domai ljudi kao bogati ora Boki. U </p><p>Olovu potencijal vidjee i franjevci pa u 14. stoljeu </p><p>izgradie Crkvu i samostan ( prvo spominjanje </p><p>1375). Olovska crkva Svete Marije postade jedna od </p></li><li><p>4 </p><p>Online list lanova lokalnog tima ONAuBiH Olovo </p><p>najznaajnih crkvi na podruju bosanske drave. </p><p>1463 godine Olovo zajedno sa ostalim zemljama </p><p>Pavlovia osvojie Osmanlije. Po legendi Sultan </p><p>Mehmed Fatih u selu kraj Olova zakla kurban. Do </p><p>1580 Olovo je bilo sredite nahije u Viegradskom </p><p>kadiluku. Od 1580 je uzdignuto na nivo kadiluka. </p><p>Dolaskom Osmanlija stanovnitvo Olova poe da </p><p>prelazi na Islam, pa ve u 17.stoljeu stanovnici </p><p>islamske vjeroispovjesti ine tri etrvrtine populacije </p><p>Olova. U 16. stoljeu je ve sagraena damija u </p><p>dananjem Gornjem Olovu. Veliki broj kranskih </p><p>stanovnika Olova se 1697. godine zajedno sa </p><p>Eugenom Savojskim povuklo preko Save, a 1704 </p><p>godine je spaljena olovska crkva. Stanovnici Olova </p><p>esto su se nalazili pod udarom hajduka sa Romanije. </p><p>Dolaskom Austo-Ugarske i gradnjom luke Zavidovii- </p><p>Olovo- Han Pijesak, Olovo hvata novi ekonomski </p><p>zalet te se ubrzano razvija. Ovaj put okosnicu razvoja </p><p>ine umska bogastva. Olovo pripada Kladanjskom </p><p>kotaru te 1879. godine ima 323 stanovnika , a 1910. </p><p>786 stanovnika. Napokon se stanovnitvo ohrabruje </p><p>pa silazi u samu dolinu rijeka Stupanice, Biotice, </p><p>Krivaje i nastaje Donje Olovo ili PodOlovo. </p><p> Pie: Fadil Hadiabdi </p></li><li><p>5 </p><p>Online list lanova lokalnog tima ONAuBiH Olovo </p></li><li><p>6 </p><p>Online list lanova lokalnog tima ONAuBiH Olovo </p><p> Olovo nekada </p><p> i sada </p></li><li><p>7 </p><p>Online list lanova lokalnog tima ONAuBiH Olovo </p><p>U nastavku donosimo priu o momku koji je na grad </p><p>predstavio na najbolji mogui nain. Iako pod </p><p>okriljem kluba iz drugog grada, svoje trofeje je </p><p>duboko negdje u sebi posvetio svom gradu. </p><p>Zove se Samir Hodi. Roen je 28. Maja 1996. </p><p>godine. </p><p>Uenik Gimnazije Obala u Sarajevu. </p><p>Kada je otiao iz ovog grada bio je mali djeak velikih </p><p>snova i ambicija. Znao je da moe uspjeti u onom to </p><p>eli. </p><p>Nabrojao nam je neka od takmienja, na kojima je </p><p>postigao zavidne rezultate. Trenutno trenira u AK </p><p>Zenica, pod vodstvom trenera Elvira Krehmia. </p></li><li><p>8 </p><p>Online list lanova lokalnog tima ONAuBiH Olovo </p><p> 1. Prvenstvo BiH za pionire- Tuzla 2009.- 2 mjesto </p><p> 2. Prvenstvo BiH za mlae juniore- Sokolac 2010 -2. mjesto </p><p> 3. Prvenstvo federacije BiH za djeake Zenica 2010-3. mjesto </p><p> 4. Prvenstvo BiH za djeake Sarajevo 2011-1. mjesto </p><p> 5. Prvenstvo BiH za mlae juniore Sokolac 2011, 2. mjesto </p><p> 6. Prvenstvo BiH za mlae juniore Sarajevo 2012, 1 mjesto </p><p> 7. Miting otvorenja sezone atletskog kluba 'Agram'- Zagreb 2013, 2. mjesto </p><p> 8.Prvenstvo bih za mlae juniore Sarajevo 2013-1. mjesto </p><p> 9. Prvenstvo BiH za seniore- Zenica 2013, 2 mjesto, skoio 203 cm postigao lini rekord, osvojio normu za svjetsko prvenstvo za mlae juniore u Ukrajini </p><p> 10. Juniorsko prvenstvo BiH, Sokolac 2013. 1. mjesto </p><p>11. Balkansko prvenstvo za mlae juniore, Edirne- Turska 2013, 1. mjesto </p><p>Skromno nam je ispriao sve o njegovim trofejima. </p><p>Mi smo mu poeljeli mnogo sree u narednim </p><p>takmienja. Vjerujemo da e jednog dana postati </p><p>svjetski poznat i uspjeanskaka u vis. </p><p>Nakon to ispuni svoje snove, i za par decenija </p><p>postane ono emu tei, iskreno se nadamo da nee </p><p>zaboraviti gradi u kojem ih je snivao. </p><p> Pie: Maida Durakovi </p></li><li><p>9 </p><p>Online list lanova lokalnog tima ONAuBiH Olovo </p><p>"Tok dogaaja u ivotu ne zavisi od nas, nikako ili vrlo malo, ali nain na koji emo te dogaaje podnijeti, u dobroj mjeri zavisi od nas." - Ivo Andri </p><p>Nai ambasadori sporta, kako ih nekad nazvae, su uvidjeli </p><p>kako je zaista malo potrebno da bi u potpunosti ostvarili </p><p>svoje ciljeve. Nadamo se da e uskoro imati svoj kutak i </p><p>ogromnu policu u njemu, na kojoj e stajati njihovi pehari. </p><p>Priu donosu Adisa Karavdi. </p><p>Nai odbojkai i dalje bez sale za treninge i utakmice </p><p>Svi smo svjedoci nepravde koja se nanosi naem </p><p>odbojkakom klubu Olovo. Naalost, iako ve due </p><p>vrijeme postiu odline rezultate, nemaju tu mogunost da </p><p>igraju utakmice u svom gradu, pred svojim sugraanima. </p><p>Kako ve svi dobro znamo, dobili su zabranu koritenja </p><p>sale osnovne kole u Olovu, koju su koristili za odigravanje </p><p>utakmica na domaem terenu. Kako saznajemo, iz </p><p>kolskog odbora su im kao obrazloenje rekli da je sala </p><p>neuslovna za koritenje, za bilo koji sport, pogotvo za </p><p>odbojku, jer je, kako oni kau, sala najvie oteena oko </p><p>mree. Takodje, trae da OK Olovo plati odtetu. Kako </p><p>saznajemo iz OK Olova, oni su svaki put uplaivali na raun </p><p>kole za upotrebu sale, te da su izostavljali treninge zbog </p><p>popravljanja iste. Iz OK Olova su upuivali razne molbe </p><p>kolskom odboru, ali i ministrima, te se nadaju da e </p><p>uskoro dobiti odgovor. Postoje mnoga obeanja, ali od </p></li><li><p>10 </p><p>Online list lanova lokalnog tima ONAuBiH Olovo </p><p>skorijeg rjeavanja situacije ni traga. Zbog cijele situacije, </p><p>OK Olovo igra domae utakmice u Brezi, umjesto u gradu </p><p>gdje su njihovi sugradjani koji im pruaju podrku. </p><p>Sugradjani koji cijene njihov rad i zahvaljuju im se to </p><p>promoviu na mali grad. U svemu ovome jedina pozitivna </p><p>stvar jeste to OK uprkos novonastaloj situaciji i dalje nie </p><p>pobjede, te podie nove generacije koje e, nadamo se, </p><p>nastaviti istim stopama. A nama ostaje da i dalje </p><p>podravamo nae odbojkae i da se nadamo da e se ova </p><p>situacija to prije rijeiti te da emo, kao i prije moi </p><p>navijati za nae odbojkae u naem gradu. Da im se bar na </p><p>taj nain zahvalimo za sve ono to ine za na grad. </p></li><li><p>11 </p><p>Online list lanova lokalnog tima ONAuBiH Olovo </p><p>Dugo vremena olovski srednjokolci su bili samo puki posmatrai brojnih </p><p>deavanja u naem gradu. Nakon osnivanja ASuBiH-i, LT Olovo, a zatim i </p><p>ONAuBiH-i LT Olovo, srednjokolci se ukljuuju i postaju aktivni lanovi i </p><p>volonteri, elei promijeniti monotonu svakodnevnicu mladih u Olovu. </p><p>Asocijacija srednjokolaca u Bosni i Hercegovini, loklani tim Olovo </p><p>Lokalni tim ASuBiH-a Olovo osnovan je 27.decembra 2012.godine. Na </p><p>samom poetku imao je oko 10 lanova dok danas ima 33 lana. ASuBiH je </p><p>nevladina, nestranaka i nepolitika organizacija. Njihov osnovni cilj jeste </p><p>poboljanje statusa srednjokolaca u BiH kroz njihova prava i zastupanja </p><p>njihovih ideja.Za godinu dana rada ovaj lokalni tim uspjeno je realizovao </p><p>veliki broj akcija.Neki od najveih projekata koje su realizovali su ''Dan za </p><p>sport'', ''Dan srednjokolaca'', ''Veer poezije'', ''Dan djece'', ''Jedna </p><p>milijarda ustaje'' i mnoge druge koje su izmeu ostalog bile i humanitarnog </p><p>i ekolokog karaktera. Volontiranjem ne samo u ASuBiH-u nego i u drugim </p><p>nevladinim organizacijama ovi mladi ljudi stiu iskustvo, radnu naviku, </p><p>samopouzdanje i povezuju se sa drugim mladim ljudima iz itave BiH i tako </p><p>sklapaju nova prijateljstva. Svojim radom elimo da potaknemo i ostalu </p><p>omladinu i pokaemo im da uz rad, trud i dobru organizaciju moemo </p><p>promijeniti ono ime nismozadovoljni, a pored toga dobro se i zabaviti. </p></li><li><p>12 </p><p>Online list lanova lokalnog tima ONAuBiH Olovo </p><p>Kolumna: </p><p>Takav smo narod </p><p>ivim u dravi u kojoj je najbitnije biti deurna budala, jalija ili tamo neki fura koji ima izuzetan smisao za humor. Danas svi mladi trae uzore u kojekakvim drogeraima. ele biti kao tamo neka Lady Gaga, a ne shvataju kako je ona isto to i Jelena Karleua, ili je Karleua isto to i Gaga?! </p><p>Eh upravo ovo mui razne medijske kue, internet portale, sedmine asopise i slino.Zato su na svakoj drugoj naslovnoj strani tatini sinovi i kerke, koji imaju sve, ili ba i ne...Al' eto, takav smo narod! Najbitnije je da se ima ta za gledat' i pojest', a sve ostalo e rijeiti neko drugi.Ko drugi? ivjeli smo i ivimo u zabludi kako e nekad biti bolje.Ali to nekad nikad nee doi, samo to je teko uvjeriti narod u sve to. Poinju se komeati svi oni koji su do sada bili neko u ovoj dravi. Neka vlast?! Mogu ih tako oslovljavati, ali oni su za mene niko i nita. Taman da ovjek ima deset fakulteta, ako nema ono to se 'od kue ponese', on je za mene totalni gubitnik.Jesu li predstavnici vlasti ikada bili usamljeni djeaci?Jesu li ikada poeljeli ostvariti svoje snove? Jesu li ih imali?Sigurno jesu! I nije mi jasno zato sada svima nama ne doputaju da ostvarimo svoje snove?!Zar ne shvataju kako je njima bilo?Vidi mene, kakvi snovi, sad ne daju ni da se djeca raaju, a kamoli da sanjaju.Da li e uvesti zakon kad se njegova kerka porodi, pa joj djetetu 'ustreba' taj JMBG?!Hoe, budite sigurni da hoe. Samo ne znam kada e doi taj dan. Dok on njoj obezbijedi auto, kuu, jahtu, vikendicu i to sve iz budeta kojeg pune nai roditelji.Malena Berina je umrla. </p></li><li><p>13 </p><p>Online list lanova lokalnog tima ONAuBiH Olovo </p><p>Djevojica kojoj su zaustavljeni snovi, vizije, budunost. Umrla je zbog bahatosti vlasti. Al' takav smo narod. Uvijek nasjednemo na predizborne prie i dajemo glasove tek onako, da skinemo glasanje s dnevnog reda.Neko krivi narod, neko vlast... Neko to samo nijemo posmatra. Pa se poslije pitaju zato u ovoj jadnoj dravi ima najvie samoubistava, zato ljudi oduzimaju sebi ivote?!Pa zato to se ono to ti ljudi proive ne moe nazvati ivotom. To je sve samo ne ivot.Vjeiti jadnik, bolesnik, osoba koja je dala sve za ovu zemlju, a dobila samo drvo na kojem se objesila. ak je i kanap morala kupiti. Pa gdje ja ivim?Pitaju se zato mladi odlaze iz Bosne, pa zato to ovdje ni maka ne moe preivjeti, a kamoli ovjek. Prije ili kasnije psihiki oboli od svega. Provede ivot kao ubogi lutalica. A moemo biti drugaiji, samo da imamo bolje predstavnike. Durakovi Maida </p></li><li><p>14 </p><p>Online list lanova lokalnog tima ONAuBiH Olovo </p><p>Priu o momku koji je u najboljem svjetlu predstavio na </p><p>grad donosi Emin Via. </p><p>Edin Via je roen 17. Februara 1990. u Olovu. On je </p><p>zasigurno jedan od najboljih sportista sa opine Olovo. </p><p>Svoju karijeru Edin je zapoeo sa 16 godina kada iz rodnih </p><p>unita seli u Banovie kako bi tu mogao trenirati u </p><p>Banovikoj Budunosti. Osnovnu kolu je zavrio u Solunu, </p><p>a dalji tok kolovanja u Banoviima. Od 2006. do 2009. </p><p>godine Edin trenira i igra za Budunost. Nakon toga </p><p>postaje slobaodan igra i ide na probe u Hajduk iz Splita i </p><p>CSKA Moskvu, ali ni u jednom od klubova ne uspijeva </p></li><li><p>15 </p><p>Online list lanova lokalnog tima ONAuBiH Olovo </p><p>dobiti ugovor te karijeru nastavlja u Sarajevskom </p><p>eljezniaru gdje potpuno sazrijeva kao fudbaler. U dresu </p><p>eljezniara Edin upisuje 43 nastupa, u kojima zabiljeava </p><p>11 golova i 7 asistencija. Edin Via se jo u eljezniaru </p><p>dokazuje selektoru reprezentacije BiH Safetu Suiu te </p><p>dobija poziv za utakmicu protiv Poljske 10. decembra </p><p>2010. </p><p>to je ujedno bio njegov debi za seniorsku reprezentaciju </p><p>Bosne i Hercegovine. Edin Via je proao sve kategorije </p><p>reprezentacije BiH za u-19 reprezentaciju je odigrao 17 </p><p>utakmica, a za u-21, 16 utakmica te za seniorsku </p><p>reprezentaciju 7 meeva. Iz eljezniara Edin 2011 godine </p><p>prelazi u Istanbul B.B. gdje je do sada odigrao 79 utakmica </p><p>postigao 12 golova i upisao 18 asistencija u Istanbul je </p><p>preao za 400.000 hiljada eura. Edin Via je primjer </p><p>jednog uspijenog ovjeka koji je svojom upornou </p><p>postigao svoje zadane ciljeve. </p></li><li><p>16 </p><p>Online list lanova lokalnog tima ONAuBiH Olovo </p><p>Urednici prvog asopisa u naem gradu su lanovi </p><p>ONAuBiH LT Olovo: </p><p>Dana Eo </p><p>Emin Via </p><p>Ajla Beridan </p><p>Adisa Karavdi </p><p>Emina Gurda </p><p>Velida Dakmi </p><p>Maida Durakovi </p><p>Vahida Balta </p><p>Fadil Hadiabdi </p></li></ul>