ONLAJN NEDELJA 2 6. – 30. mart 2012

  • Published on
    05-Jan-2016

  • View
    41

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ONLAJN NEDELJA 2 6. 30. mart 2012. UVOD Onlajn nedelja ( Get Online Week ) - kampanja koju sprovode telecentri irom evrope kroz biblioteke, kole, nevladine organizacije, omladinske kancelarije i druge organizacije i ustanove od 26. do 30. marta 2012. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

<ul><li><p>ONLAJN NEDELJA 26. 30. mart 2012.</p></li><li><p>UVOD</p><p>Onlajn nedelja (Get Online Week) - kampanja koju sprovode telecentri irom evrope kroz biblioteke, kole, nevladine organizacije, omladinske kancelarije i druge organizacije i ustanove od 26. do 30. marta 2012. Kampanja se organizuje u vie od 50 zemalja Evrope, Evroazije i Afrike i ima za cilj da dopre do i ukljui vie od 200.000 ljudi. Ove godine lansira se interesantan onlajn instrument za procenu znanja mladih u oblasti poslovne primene IT-a koji istovremeno promovie unapreenje e-vetina u radnom okruenju. Vie o kampanji moete proitati na sajtovima www.ian.org.rs/OnlajnNedelja i www.getonlineweek.eu </p></li><li><p>CILJEVI</p><p>Kampanja ima za cilj da pomogne novim korisnicima interneta i ohrabri one koji ve poznaju internet da u potpunosti iskoriste brojne onlajn programe i usluge koji mogu unaprediti kvalitet ivota </p><p> Dovesti ljude onlajn (pre svega one koji nikad nisu koristili Internet) Podii svest opte javnosti i kljunih aktera o znaaju i dobrobitima od ukljuivanja u informaciono drutvo Promovisati i poveati korienje telecentara irom Evrope</p></li><li><p>AKTERItelecentri, javne slube biblioteke nevladine organizacije IT kompanije kole i aci i studenti irom Evrope </p><p>a dobrodole su i sve druge organizacije i institucije koje ele da se ukljue i organizuju zanimljive dogaaje, treninge, takmienja kako bi naglasili kljunu ulogu IT-a u dananjem drutvu </p></li><li><p>CILJNA PUBLIKA Kampanja je direktno usmerena na ljude koji su oflajn, dakle koji ne koriste internet. </p><p>Podstaknite svoje sadanje korisnike da sa sobom u telecentar, biblioteku ili drugo mesto gde je dostupno korienje raunara i interneta u toku ove nedelje dovedu par prijatelja koji bi otpoeli svoje krstarenje Internetom. </p></li><li><p>TEME </p><p>U Srbiji nacionalni koordinator ove kampanje je IAN Telecentar, Edukativni odsek IAN Meunarodne mree pomoi (www.ian.org.rs/OnlajnNedelja) </p><p>Ukljuite se u kampanju Onlajn nedelja ! </p><p>Prvi klik dovedite u svoje organizacije osobe koje nikada ranije nisu koristile raunar i internet i uvedite ih u virtuelni svet,Klik ka znanju motiviite ake i studente da tragaju za novim znanjima putem interneta Manjine, izbegla i raseljena lica, osobe sa invaliditetom, nezaposleni ukljuite pripadnike marginalizovanih grupa u digitalni svet,Stariji surferi pozovite nae starije sugraane da postanu onlajn,Onlajn ene ukljuite ene, posebno samohrane majke u korienje ITa.Onlajn posao nauite graane, pre svega nezaposlene kako da apliciraju za posao preko InternetaOnlajn usluge - (npr.e-banking) sve publike</p></li><li><p>KAKO SE UKLJUITIOtvorite vrata svojih Telecentara, teledomova, biblioteka, kola, nevladinih organizacija i pozovite nove korisnike.</p><p>BROJA (aktivan od 26. marta!)Svaki novi korisnik treba da klikne na ikonicu Brojaa Ja uestvujem u Onlajn nedeljiOn e biti na sajtu www.ian.org.rs i www.eMreza.rs i od 26. do 30. marta (klikovi pre i posle ovog datuma se nee raunati!). A moete postaviti broja i na svoj veb sajt!</p></li><li><p>IT KVIZ ZA MLADE - e-Virtuoz (aktivan od 26. marta!) e-Virtuoz (u originalu Skillage) je test pomou koga mladi mogu da procene svoje IT vetine u poslovnom okruenju i saznaju kakvi ih sve poslovni zadaci koji podrazumevaju poznavanje informacionih tehnologija ekaju na poslu.</p></li><li><p>KONTAKT</p><p>Za sve dodatne informacije, pomo u pripremi aktivnosti i postavljanja brojaa na va sajt javite nam se! </p><p>Kontakt osoba:Ivan Stojilovi, Menader IAN TelecentraVeb sajt kampanje: www.ian.org.rs/OnlajnNedelja e-mail: edu@ian.org.rs Tel: 011 7617 197</p><p>*Kampanja nastoji da pomogne ljudima da dou u telecentre u svojim lokalnim zajednicama, upoznaju se sa zaposlenima, pristupom, steknu poverenje i zaponu strukturisano uenje.*Kampanja nastoji da pomogne ljudima da dou u organizacije koje promoviu IKT u svojim lokalnim zajednicama, njihovim pristupom, steknu poverenje i zaponu strukturisano uenje.*Telecentri, nevladine organizacije, kole, biblioteke i svi drugi zainteresovani mogu ovaj broja da postave i na svojim veb stranicama (na sajtu www.ian.org.rs/OnlajnNedelja moete saznati kako da postavite Broja na svoj veb sajt).</p></li></ul>