Onvatbaar Architectuur A5 Formaat

  • Published on
    16-Jun-2015

  • View
    458

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. ONVATBAAR ARCHITECTONISCHE BIJLAGE

2. COLOFONSTAN MATHIJSSEN Wollenhoekstraat 1 6021 JJ, Budel 0031 613594620KEVIN DE BRESSER Koningsplein 232 5038 WK, Tilburg 0031 610018904Avans Hogeschool Prof. Cobbenhagenlaan 13 5037 DA TilburgAfstudeerontwerp 25 april 2008 2 3. INHOUDSOPGAVEINLEIDING 4 LOCATIE 6 GEVELAANZICHTEN / DOORSNEDE 8 PLATTEGRONDEN / STORYBOARD14 CONCEPTUELE UITWERKING50 UITVAARTDIENST54 FUNCTIONERING 55 ROUTING OVERLEDENE59 ROUTING NABESTAANDE / PERSONEEL 62 MATERIALISATIE63 TOEGEPASTE GLASEIGENSCHAPPEN66 RUIMTENUMMERING 70 3D DETAILS723 4. InleidingHet afstudeerontwerp is gebaseerd op de scriptie ONVATBAAR, welke gaat over de raakvlakken tussen de onderwerpen glas en emotie. De titel ONVATBAAR duidt op de niet te begrijpen eigenschappen van het menselijk zijn en de vervreemdende eigenschappen die glas kan creren.In ONVATBAAR zijn de werken van Jean-Paul Sartre en Anthony Vidler tegenover elkaar gezet en met elkaar vergeleken. Door het werk dat is verricht, zijn we met een andere blik naar de menselijke omgeving gaan kijken. We zijn ons ook meer gaan beseffen dat de architectuur wel degelijk inspeelt op de gevoelens van de mens. Dit maakt de scriptie in dat opzicht erg interessant en laat de lezer nadenken over de beleving van architectuur. De gedachtegang die in de scriptie gebruikt is, wordt n- op n in het ontwerp toegepast. In de volgende hoofdstukken zal dit nader toegelicht worden. Aan de hand van de scriptie, hebben we een functie aan het gebouw voor het ontwerp moeten toekennen en een locatie ervoor gekozen. De functie van het gebouw is uiteindelijk een uitvaartcentrum geworden, welke is gelokaliseerd op de Cauberg in Valkenburg, nabij de Valkenburgse Catacomben, wat een toeristische trekpleister is in deze omgeving. Deze locatie is gekozen, omdat hier een belangrijk spanningsveld optreedt, tussen de rouwende nabestaanden van de overleden persoon en de toeristen die naar de bestaande catacomben en de nieuwe graven komen kijken. Deze twee verschillende functies, dienen onafhankelijk van elkaar te kunnen functioneren. 4 5. 5 6. LocatieDe gekozen locatie voor het uitvaartcentrum, is Valkenburg. Valkenburg is een klein stadje in het Nederlands-Limburgse heuvellandschap, wat jaarlijks veel toeristen trekt. De toeristen komen af op de vele mergelgroeven die hier in de Romeinse oudheid zijn gegraven. Een van deze mergelgroeven, De Heidegroeveis in de 19e eeuw opgekocht door een rijke Nederlander, die er een compacte replica van de Romeinse Catacomben in Rome van wilde maken. Dit werd wederom een toeristische attractie. Buiten het feit dat de catacomben er zijn gecreerd, wordt het gebied nabij de groeve ook gebruikt als wandelgebied.LOCATIE HEIDEGROEVEHISTORISCHCATACOMBENTOERISTISCHCENTRUMGEMPLODEERDE GROEVE GEMEENTEGROT 6 7. VOORGEVEL 8 8. ZIJGEVEL9 9. ACHTERGEVEL 10 10. MERGEL PARKEERGARAGE ONTVANGSTRUIMTE LOOPGANG T.B.V. GRAVEN / URNEN / OPBAARRUIMTEN GRAVEN / URNEN / OPBAARRUIMTEN LOOPVLAK DIENSTRUIMTE OVERLEDENEN INRIT TOILETTEN OVENS ROOKGASAFVOER ONGEBRUIKT VLOEROPPERVLAK ACHTERGEVEL 11. 3000-P SITUATIEMERGEL 12. 3000-P BOUWLAAG: -1MERGELPARKEERRUIMTEENTREEHALSTIJGPUNTLOOPGANG T.B.V. GRAVEN / URNEN / OPBAARRUIMTEN 13. TRAP PARKEERDEKAANZICHT TRAP NAAR BEGANE GROND ENTREE NABESTAANDEN 18 14. ENTREE NABESTAANDENKLOOF TUSSEN MERGELWAND EN UITVAARTCENTRUM 19 15. TRAP VANUIT PARKEERDEK NAAR BEGANE GRONDAANZICHT HELLINGBAAN NAAR EERSTE VERDIEPING 21 16. P=000 BOUWLAAG: 0 MERGEL ONTVANGSTRUIMTE ENTREEHAL STIJGPUNT STIJGPUNT AANZICHT INGANG CATACOMBEN (TOERISME) GRAVEN / URNEN / OPBAARRUIMTEN LOOPGANG T.B.V. GRAVEN / URNEN / OPBAARRUIMTEN 17. Wanneer het gebouw vergeleken gezicht de ziel van het gebouw ve onduidelijkheid en verborgenheid gebouw. De onduidelijkheid die o gebouw in de avond oplicht. 18. n wordt met een lichaam kan het erbergen of vervormen. Er ontstaat d, over de structuren binnen het ontstaat, is zichtbaar wanneer het 19. 3000+P BOUWLAAG: 1 MERGEL DIENSTRUIMTE LOOPVLAK PERSONEEL KANTINEDIENSTRUIMTE ZITBANKEN PERSONEEL KANTOORZONNEWERING STIJGPUNTVENTILATIESCHACHT STIJGPUNT AANZICHT STIJGPUNT OVERLEDE GRAVEN / URNEN / OPBAARRUIMTEN LOOPGANG T.B.V. GRAVEN / URNEN / OPBAARRUIMTEN 20. HELLINGBAAN EERSTE NAAR TWEEDE VERDIEPING 28 21. ZITBANKEN DIENSTRUIMTEKUBUSVOLUME AAN RECHTER- ZIJDE29 22. 6000+P BOUWLAAG: 2 MERGEL DIENSTRUIMTE LOOPVLAK KEUKEN DIENSTRUIMTE ZITBANKEN MAGAZIJN ZONNEWERING STIJGPUNTVENTILATIESCHACHT STIJGPUNT AANZICHT ONGEBRUIKT VLOEROPPERVLAK STIJGPUNT OVERLEDE GRAVEN / URNEN / OPBAARRUIMTEN LOOPGANG T.B.V. GRAVEN / URNEN / OPBAARRUIMTEN 23. INRIT LIJKWAGENIN MERGELTUNNEL 32 24. BINNENKOMST LIJKWAGEN / KOELINGENVANAF MERGELZIJDE 33 25. 9000+P BOUWLAAG: 3 ONGEBRUIKT VLOEROPPERVLAK MERGEL DIENSTRUIMTE LOOPVLAK ZONNEWERING GOEDEREN INRITVENTILATIESCHACHT OVERLEDENEN INRIT TOILETTEN OVERLEDENEN KOELING STIJGPUNT OVERLEDENEN VERZORGINGSTIJGPUNT AANZICHT GRAVEN / URNEN / OPBAARRUIMTENSTIJGPUNT OVERLEDE LOOPGANG T.B.V. GRAVEN / URNEN / OPBAARRUIMTEN 26. VANUIT VERZORGKAMER NAAR DIENSTRUIMTEVANAF VERZORGKAMER 36 27. OPBAARKAMERVANAF MERGELTUNNEL37 28. 12000+P BOUWLAAG: 4 MERGELOVENS ZONNEWERING KOFFIEKAMER ONGEBRUIKT VLOEROPPERVLAK STIJGPUNT DIENSTRUIMTE LOOPVLAK STIJGPUNT AANZICHT VENTILATIESCHACHT STIJGPUNT OVERLEDE WATERBASSINS GRAVEN / URNEN / OPBAARRUIMTEN LOOPGANG T.B.V. GRAVEN / URNEN / OPBAARRUIMTEN 29. KIJKEND NAAR LEEGTE VANUIT DE MUZIEKRUIMTE 40 30. OVENS MET DEUREN OPENLEEGTE AAN LINKERZIJDE41 31. KIJKEND NAAR LOOPBRUG TUSSEN DE WERELD EN MERGELWAND 42 32. AANZICHT BUITENZIJDELINKERZIJDE LOOPROUTE NAAR DE GRAVEN- / URNENWAND43 33. 15000+P BOUWLAAG: 5 MERGEL ZONNEWERING ROOKGASAFVOER 34. 18000+P BOUWLAAG: 6 MERGEL ROOKGASAFVOER ZONNECELLEN ZONNEWERING 35. De conceptuele uitwerkingDe concepten die in de scriptie behandeld zijn, hebben we in de ontwerpfase als kader genomen om binnen te ontwerpen. Ze zijn als leidraad voor het ontwerp gebruikt. Grofweg zijn deze concepten uiteindelijk onder te verdelen in CHAOS en STRUCTUUR, wat we in het utopisch model duidelijk hebben willen maken. De chaos is datgene waar een mens in verkeert wanneer hij emotioneel is. De structuur is daar waar de mens verkeert, wanneer zijn wereld vertrouwd en normaal is. Het ontworpen uitvaartcentrum, oogt zeer gestructureerd, maar wanneer men het ervaart, zal de chaos naar boven komen drijven. De vervreemdende effecten van het glas spelen hier een belangrijke rol bij. Bezoekers van het uitvaartcentrum worden geconfronteerd met diverse elementen binnen het gebouw, die chaotisch overkomen. De wijze waarop de nabestaande de dienst bijwoont en daarna afscheid neemt van de overledene is op zich al een niet vertrouwde ervaring. Afscheid nemen van een overleden persoon is nooit vertrouwd en een chaotische ervaring. Enkele voorbeelden hiervan zullen verderop genoemd worden. In het utopisch model dat bij de scriptie is gecreerd, is de samensmelting van structuur en chaos te zien. Dit model is een belangrijke onderlegger voor de ontwerpfase.Het dichte totale glazen bouwvolume staat symbool voor de wereld van het subject. In dit bouwvolume zijn twee volumes gesitueerd, n hiervan is daadwerkelijk een spiegelende kubus, de ander is een weggevallen kubus, die een leegte creert. De spiegelende kubus hebben we genterpreteerd als structuur en de leegte als chaos. Waarom deze termen eraan zijn gekoppeld, zal in de ervaring van deze ruimten duidelijk worden. Rondom de leegte vindt de uitvaartdienst plaats, welke is gericht op de leegte, het domein van de overledene. Het kubusvolume, staat in dienst van deze leegte en zorgt ervoor dat deze blijft functioneren, zonder direct invloed uit te oefenen hierop. Door de spiegels om de kubus, wordt 50 36. men continu geconfronteerd met zichzelf, wat de structuur van de kubus en de chaos eromheen versterkt. De leegte wordt duidelijk zichtbaar door de ruimte eromheen te gebruiken. Door de leegte waarin tijdens de dienst het subject aanwezig is te spiegelen aan het gesloten volume wordt het subject, de overledene, opgehemeld. Het glas heeft een enorme invloed op het gebruik van het gebouw doordat de grens tussen binnen en buiten in twijfel komt. De veranderingen in de directe omgeving van het gebouw hebben invloed op de gebeurtenissen binnen in het gebouw.De waarde van de ervaring van het gebouw, komt vooral terug in de beleving van de verschillende ruimten. Wanneer men de parkeergarage inrijdt, ervaart men dat er veel daglicht binnenvalt, wat ongewoon is voor een parkeergarage. Wanneer men vanuit de parkeergarage de ontvangstruimte benaderd, komt men onder een enorme kubus de ruimte binnen, wat een bedrukkend en imposant gevoel geeft en waar je geconfronteerd wordt met jezelf. De kubus is volledig bespiegeld en hangt letterlijk boven je.De kubus bevat veel functies, die betrekking hebben op al het gestructureerde dat zich afspeelt binnen het gebouw. In de kubus bevinden zich; kantoren voor personeel, keuken, magazijn, verzorgkamer, koelingen, garage voor de lijkauto, goederen aossing, de koferuimte en de trappenhal voor de personeelsruimten. Net tegen de kubus, aan de chaoszijde, bevinden zich: de toiletten en het crematorium. Dit omdat deze noch binnen de structuur, noch binnen de chaos thuishoren; ze liggen tussenbeide. Aan de andere zijde, het verst van de chaos verwijdert, liggen de graven in het mergel. Ze liggen uit het gebouw, omdat ze niet bij de wereld van het subject horen en zijn gestructureerd, omdat deze subjecten geen chaos meer hebben.51 37. Door de weerspiegeling duidt het terugkeer van de structuur en de e 38. gevoel van het onwerkelijke op de eigenschappen van de ruimte. 39. UitvaartdienstAls de nabestaanden gaan beginnen aan de dienst, betreedt men de hellingbaan op de begane grond, waarboven zich de leegte van vier verdiepingen bevindt en gaat men naar de eerste verdieping. Op de eerste verdieping kan men plaats nemen op de banken, waar de dienst zal plaatsvinden. De sprekers staan op de tweede verdieping en kijken over de mensen uit. Na besluit van de dienst, loopt men door naar de derde verdieping, waar men de muziekruimte betreedt. In deze ruimte, zal men het idee hebben dat de muziek uit de leegte komt, en zich niet afspeelt in de muziekruimte zelf. Echter, wanneer men dan weer uit de muziekruimte komt, is het doodstil, en zal men alleen het geluid horen van het water dat over de toilet- en crematoriumwand glijdt. Aan het eind van dit ritueel zullen de nabestaanden van de overledene, dat gedurende de dienst geleidelijk mee omhoog stijgt, begeleiden naar het crematorium of de begraafplaats. Om aan de andere kant van het crematorium te kunnen komen, is men verplicht om door de crematieovens heen te lopen. Op deze manier zijn de nabestaanden gelijk aan de overleden persoon, en is de overledene gelijk aan de nabestaanden. Aangekomen bij de begraafplaats, is het graf geopend en wordt men gestuurd door het licht van akkerende kaarsen in het graf. Bij deze kaarsen, kan de kist, of urn worden bijgezet en zal door middel van het sluiten van een zware deur het graf afgesloten worden. Door het sluiten van de deur is het ritueel beindigd. 54 40. FunctioneringBij de functionering moet in acht genomen worden dat er een volledig nieuwe manier is ontwikkeld voor het beleven van een uitvaartdienst, crematie en kofetafel. De functie is gerelateerd aan drie verschillende soorten routing (subject, nabestaanden en toeristen) en wegen van beleving binnen het gebouw. De functionering hangt nauw samen met de conceptuele uitwerking. De beleving van de nabestaande speelt binnen de architectuur een belangrijke rol. Hierbij spelen de eigenschappen van glas en emotie een grote rol. Het uitvaartcentrum heeft een zeer complex programma; er is onder andere rekening gehouden met de aanrijdroute voor de lijkwagen (welke niet zichtbaar mag zijn voor de buitenwereld), het koelen van de lijken en het verzorgen van het lijk in de verzorgkamer. De toeristen die langs het gebouw aopen, mogen ook geen invloed uitoefenen op de dienst die zich in het uitvaartcentrum afspeelt, deze dienen dus gescheiden te blijven. Nabestaanden die een overledene willen verzorgen, moeten altijd ontvangbaar zijn, dus krijgen ook een eigen toegang tot het gebouw, welke een eventuele dienst niet zal verstoren. Andere nabestaanden, die naar een 24-uurs-opbaarruimten willen, waar ze heen moeten kunnen gaan wanneer ze maar willen, mogen geen invloed uitoefenen op de eventuele dienst, dus moeten ook langs het gebouw af lopen. Hiervoor bestaat op de locatie al een geweldige wandelroute, waar de nabestaanden gebruik van kunnen maken. Men loopt over een auwe helling rondom de kloof achter het gebouw, waar men uiteindelijk via een snede in de berg aan de 55 41. achterzijde van de opbaarruimte uitkomt. Hier kan men de betreffende opbaarruimte betreden. Binnen het gesloten volume zijn alle ruimten gesitueerd die nodig zijn om de overledene en de dienst te ondersteunen. Voor het personeel dat het gebouw zal gaan laten functioneren, is een kantoor met kantine nodig. Het keukenpersoneel, zal een keuken nodig hebben voor het voorbereiden van broodjes en dergelijke voor de kofetafel en een magazijn, waar men goederen kan opslaan. Het houden van de dienst, dient in een onafhankelijke ruimte te gebeuren, waar men geen last mag hebben van de overige functies binnen het gebouw. De ontvangstruimte en het crematorium, dienen wel bereikbaar te zijn vanuit de dienstruimte. 58 42. Routing overledeneDe overledenen komen met de lijkwagen via een lange gang door de groeve rechtstreeks binnen in de structuur. Hier worden ze gekoeld en later in de verzorgruimte verzorgt en opgemaakt door personeel en eventueel nabestaanden. Via een gang richting de opbaarruimten verlaat de overledene de structuur en wordt opgebaard in een afgesloten ruimte buiten de wereld. Deze route is voor de nabestaanden niet toegankelijk, maar alleen voor het personeel van het uitvaartcentrum. Via de wandeling achter het uitvaartcentrum zijn de opbaarruimten 24 uur per dag te bereiken en kan een bezoek gebracht worden aan de overledenen. Tijdens de dienst zal de overledene door een waterwand vanuit de structuur de chaos binnenkomen en in contact komen met zijn nabestaanden. Op dit moment is het gehele gebouw al afgestemd op de overledene. In de enorme dienstruimte wordt een dienst geven gericht aan de overledene. Via een lift, gekoppeld aan de berglasskabels, zal de overledene uiteindelijk aankomen bij het crematorium. Daar zullen de overledene en de nabestaanden door de ovens richting de koferuimte gaan. Er is altijd minimaal n oven niet in gebruik, omdat hier de nabestaanden doorheen moeten kunnen lopen. Alle installaties in het gebouw zijn aangesloten op deze ovens en het zal merkbaar zijn dat er een crematie plaats vind. Het gaat meer ventileren, er komt meer geluid binnen het gebouw en het wordt lichter. V...