Opća gimnazija, 2. razred - ?· MATEMATIKA 2 - 1. DIO : udžbenik i zbirka zadataka za 2. razred gimnazija i tehničkih škola Branimir Dakić, Neven Elezović ELEMENT 4763 MATEMATIKA 2 - 2

  • Published on
    02-Feb-2018

  • View
    225

  • Download
    6

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Opa gimnazija, 2. razred </p><p>Reg. </p><p>broj Naziv udbenika Autor Nakladnik </p><p>940 </p><p>zweite.sprache@DEUTSCH.de 2 : radna biljenica </p><p>njemakog kao drugog jezika za 2. razred </p><p>gimnazija i etverogodinjih strukovnih kola : 2. </p><p>godina uenja </p><p>Irena Horvati </p><p>ajko, Irena Lasi K </p><p>941 </p><p>zweite.sprache@DEUTSCH.de 2 : udbenik </p><p>njemakog kao drugog jezika za 2. razred </p><p>gimnazija i etverogodinjih strukovnih kola : 2. </p><p>godina uenja </p><p>Irena Horvati </p><p>ajko, Irena Lasi K </p><p>1129 PSIHOLOGIJA : udbenik za gimnazije </p><p>Slavko Kljaji, </p><p>Maja Kolega, </p><p>Silvija Szabo, </p><p>Branimir verko, </p><p>Tanja Turudi-</p><p>uljak, Predrag </p><p>Zarevski </p><p>K </p><p>1163 ODVANI SVJEDOCI : udbenik vjeronauka za </p><p>2. razred srednje kole </p><p>Viktorija Gada, </p><p>Nikola Milanovi, </p><p>Rudi Palo, Duan </p><p>Vuleti </p><p>SALESIANA </p><p>2262 </p><p>GLAZBENI SUSRETI 2. VRSTE : udbenik </p><p>glazbene umjetnosti s 3 zvuna CD-a za 2. razred </p><p>gimnazije </p><p>Nataa Perak </p><p>Lovrievi, </p><p>Ljiljana edrov </p><p>PROFIL </p><p>3648 JA, MI, ONI : udbenik etike za drugi razred </p><p>gimnazije i strukovne kole </p><p>Bruno urko, </p><p>Dunja Marui </p><p>Brezeti </p><p>PROFIL </p><p>4461 BIOLOGIJA 2 : udbenik iz biologije za drugi </p><p>razred gimnazije </p><p>Irella Bogut, Irena </p><p>Futivi, Marija </p><p>poljarevi, Ana </p><p>Bakari </p><p>ALFA </p><p>4480 BATINA RIJEI 2 : itanka iz hrvatskoga jezika </p><p>za drugi razred gimnazije </p><p>Milivoj Solar, </p><p>Snjeana Zrinjan, </p><p>Vinja Sorik </p><p>ALFA </p><p>4762 MATEMATIKA 2 - 1. DIO : udbenik i zbirka </p><p>zadataka za 2. razred gimnazija i tehnikih kola </p><p>Branimir Daki, </p><p>Neven Elezovi ELEMENT </p><p>4763 MATEMATIKA 2 - 2. DIO : udbenik i zbirka </p><p>zadataka za 2. razred gimnazija i tehnikih kola </p><p>Branimir Daki, </p><p>Neven Elezovi ELEMENT </p><p>4895 GEOGRAFIJA 2 : udbenik iz geografije za II. </p><p>razred gimnazije </p><p>Romana Duanec, </p><p>Suzana Nebeski </p><p>Hosti, eljka </p><p>Polan </p><p>MERIDIJANI </p><p>4955 FIZIKA 2 POJMOVI I KONCEPTI : udbenik s Dubravko Horvat, NEODIDACTA </p></li><li><p>Reg. </p><p>broj Naziv udbenika Autor Nakladnik </p><p>multimedijskim sadrajem za 2. razred gimnazija, </p><p>A inaica </p><p>Dario Hrupec </p><p>4956 FIZIKA 2 POJMOVI I KONCEPTI : zbirka </p><p>zadataka za 2. razred gimnazija, A inaica </p><p>Dubravko Horvat, </p><p>Dario Hrupec NEODIDACTA </p><p>5092 OPA KEMIJA 2 : udbenik kemije za drugi </p><p>razred gimnazije </p><p>Aleksandra </p><p>Habu, Dubravka </p><p>Strievi, </p><p>Snjeana Liber </p><p>PROFIL </p><p>5093 </p><p>OPA KEMIJA 2 : zbirka rijeenih primjera i </p><p>zadataka iz ope kemije za uenike drugih razreda </p><p>srednjih kola </p><p>Aleksandra </p><p>Habu, Dubravka </p><p>Strievi, </p><p>Snjeana Liber </p><p>PROFIL </p><p>5504 UIMO HRVATSKI JEZIK 2 : udbenik </p><p>hrvatskog jezika u drugom razredu gimnazije Snjeana Gabeli K </p><p>5505 UIMO HRVATSKI JEZIK 2 : radna biljenica </p><p>za hrvatski jezik u drugom razredu gimnazije Snjeana Gabeli K </p><p>5555 KORACI KROZ VRIJEME 2 : udbenik povijesti </p><p>u drugom razredu gimnazije </p><p>eljko Samarija, </p><p>Denis Detling K </p><p>5871 </p><p>NEW HEADWAY FOURTH EDITION </p><p>INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udbenik </p><p>engleskog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i 4-</p><p>god. strukovnih kola, prvi strani jezik; 2. i 3. </p><p>razred 4-god. strukovnih kola, prvi strani jezik; 4. </p><p>razred gimnazija i 4-god. strukovnih kola, drugi </p><p>strani jezik </p><p>John Soars, Liz </p><p>Soars OXFORD </p><p>5872 </p><p>NEW HEADWAY FOURTH EDITION </p><p>INTERMEDIATE WORKBOOK A : radna </p><p>biljenica za engleski jezik, 1. razred gimnazija i </p><p>4-god. strukovnih kola, prvi strani jezik; 2. razred </p><p>4-god. strukovnih kola, prvi strani jezik; 4. razred </p><p>gimnazija i 4-god. strukovnih kola, drugi strani </p><p>jezik </p><p>John Soars, Liz </p><p>Soars OXFORD </p><p>5882 </p><p>DEUTSCH IST KLASSE! 2 : udbenik njemakog </p><p>jezika s audio CD-om u drugom razredu gimnazija </p><p>i etverogodinjih strukovnih kola - 7. i 10. </p><p>godina uenja </p><p>Mihaela </p><p>Ceroveki, Melani </p><p>Popovi </p><p>K </p><p>5883 </p><p>DEUTSCH IST KLASSE! 2 : radna biljenica za </p><p>njemaki jezik u drugom razredu gimnazija i </p><p>etverogodinjih strukovnih kola - 7. i 10. godina </p><p>uenja </p><p>Mihaela </p><p>Ceroveki, Melani </p><p>Popovi </p><p>K </p><p>5913 </p><p>LIKOVNA UMJETNOST 2 : udbenik iz likovne </p><p>umjetnosti za 2. razred srednjih kola s </p><p>dvogodinjim programom </p><p>Blanka Petrinec-</p><p>Fulir, Natalija </p><p>Stipeti-us, Elen </p><p>Zubek </p><p>ALFA </p></li></ul>