Operatori de Mediu

  • View
    66

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

gvrf

Transcript

-

-

OPERATORII IN MANAGEMENTUL DE MEDIU INCLUDE: 1)operatori in managementul mediului - operatori institutionali : guvernamentali nonguvernamentali operatori individuali= reprezinta elementul definitoriu pentru eficienta managementului natural. 2) comunicare in managementul mediului include: - contextul comunicarii in managementul mediului - cerintele comunicarii - tipuri si forme de comunicare in management - cai de crestere a eficientei in managementul mediului Operatori institutionali guvernamentali: ministerul mediului si dezvoltarii mediului agentia nationala pentru protectia mediului agentia nationala pentru protectia mediului agentia judeteana pentru protectia mediului regia padurilor administratia nationala a apelor-apele Romane Operatori institutionali nonguvernamentali: - au inceput sa atraga tot mai mult atentia celor preocupati cu ................ Diferentierea contributiei acestora la .................. politicii si strategiei de mediu se face in functie de consolidarea proprietatii private si asumarea unor responsabilitati ,bine asumate si definite de catre operatorii institutionali guvernamentali. Ca domeniu de exercitare a deciziei in timp se poate constata o tranzitie de la preponderenta conservarii functiei de productie si informationale ale cap. Natural la un accent mai mare pus pe functia de reglare si control si functiei de suport a acestuia. FUNCTIA DE REGLARE SI CONTROL - vizeaza stabilirea sistemului climatic- reciclarea deseurilor, reciclarea nutrientelor si metalelor grele , structura chimica si calitatea aerului ,apei si a solului. FUNCTIA DE SUPORT - este definita de rolul capitalului in asigurarea spatiului si substratului complexelor industriale fermelor agricole,asezarilor umane ,derularii activitatii recreative si turistice,delimitand zonele protejate . Astfel spus accentul se va muta in ceea c epriveste interventia diversilor operatori ai managementului capitalului natural de la furnizarea de resurse catre furnizarea de servicii. Subliniem insa faptul ca orice unitate functionala elementara a capitalului natural indeplineste toate cele 4 categorii de functii care in timp se distribuie in favoarea uneia sau a alteia. Din cercetari rezulta in fazele succesionale tinere ecosisteme si complexele ecosisteme care apartin capitalului natural ,asigura preponderent generarea de resurse pentru ca in fazele succesionale avansate sa fie furnizate in principal servicii.

Ministerul mediului si dezvoltarii durabile are ca principale distributii:1

- eliberarea de acte normative privind capitalul natural precum si avizarea actelor normative, promovate de alte ministere si care pot avea efecte asupra capitalului natural. De altfel a imbracat 2 forme legale , necesitand evaluarea impactului oricarui proiect de acte normative, ca acesta sa fie publicat in monitorul oficial, inainte de a deveni operationl. - emite acorduri, avize si autorizatii de mediu la care se adauga premisele si licentele pentru activitati de import ,export are efecte asupra mediului . - atesta persoanele juridice si fizice pentru elaborarea studiilor de evaluare a impactului de mediu si a bilantelor de mediu (impactul de mediu vizeaza activitatile aflate in faza de proiect si reprezinta o componenta a impactului ecologic si social, spre deosebire de bilantul ,bilantul de mediu vizeaza metabolismul activitatiilor aflate in derulare,respectiv evaluarea fluxului natural si energetic ce caracterizeaza o activitate sau alta. Scopul evaluarii bilantului de mediu este acela al evaluarii performantelor economice a unei activitati in raport cu standardele pentru protectia mediului (cu standardele de emisie si standardul calitatii mediului). Bilantul de mediu este necesar a fi intocmit pentru obtinerea autorizarii d emediu, autorizatie care defineste parametri ecologici de desfasurare a activitatii socio-economice. Ca institutie centrala implicata in gestionarea capitalului natural, ministerul mediului asigura organizarea si dezvoltarea activitatii de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica. propune autoritatiilor competente sau stabileste instrumente juridice institutionale ,administrative si economico-financiare ,pentru accelerarea integrarii principiilor si obiectivelor strategiei nationale pentru mediu si dezvoltare durabila in strategiile sectoriale si locale pentru reforma si dezvoltare. Ministerul Mediului organizeaza si exercita direct , dar si prin autoritatile cu competente in domeniul protectiei mediului, controlul privind respectarea legislatiei, a standardelor pentru protectia mediului si aplica sanctiunile corepunzatoare atunci cand legislatia si standardele sunt respectate. Alte atributii ale Ministerul Mediului: - asigurarea accesului publicului la informatii privind calitatea capitalului natural. La aceasta seadauga crearea cadrului pentru participarea societatii civile la actul decizional in domeniul mediului. Ministerul Mediului are in structura sa un secretardestat pentru mediu si anume pentru integrarea UE. Secretarul de stat care coordoneaza activitatiile de protectie a mediului are in subordine directiile : - gestionarea deseurilor si substantelor chimice periculoase; - evaluarea impactului controlul poluarii si managementul riscului; - conservarea biodiversitatii; - elaborarea si implementarea politiciloe economice in domeniul mediului.

Secretarul responsabil cu integrarea europeana are in subordine :2

-

- autoritatea de implementare a fondurilor structurale si de coeziune pentru proiecte de infrastructura in domeniul mediului. - competenta de relatii internationale Secretarul general caruia ii sunt subordonate: - directia buget-finante; - directia resurse umane, salarizare,invatamant si administrare. - serviciul juridic si constructor. Sub coordonare directa a ministrului mediului se afla: - corpul de control - biroul de audit public intern - biroul de informatii si relatii publice - purtatorul de cuvant - consilierul diplomatic - cabinetul ministerului - colegiul ministerului. In subordinea Ministerului Mediului ca autoritate si institutie se mai afla: unitati care functioneaza in subordinea ministerului agentia regionala pentru protectia mediului agrntia nationala pentru protectia mediului 34 agentii judetene administrarea rezervei biosferei Delta Dunarii apartine de Tulcea. Sub autoritatea M.M. se afla : - administratia nationala a apelor romane - institutul national de meteorologie,hidrologie si gospodarire a apelor - unitati care functioneaza in coordonarea ministerului - institutul national de cercetare-dezvoltare pentru protectia mediului - idem sus .................................................... Marin Grigore Antipa - idem sus ....................................................Delta Dunarii AGENTIA NATIONALA PTR PROTECTIA MEDIULUI Coordonarea si controlarea ativitatilor de protectie a mediului reunim: -autoritatile publice controlate ptr protectia med. -autoritatile publice terit ptr protectia med. -agentii nat. ptr protectia med. -alte institutii abilitate ptr protectia med. ANPM-o institutie publica cu personalitate juridical finantata de la bugetulde stat si se afla sub ordinea Mibisterului Mediului si dezvoltarii durabile. La propunerea Ministerului,este numit Presedintele si are rang de subsecretar de stat.pe langa presedinte se organizeaza si functioneaza colegiul national de protectia med,fiind un organan decisional. Colegiul este condus de un secretar de stat,care coordoneaza activit. de protectie a med. Si are urmatoarele component: -3 reprezentanti ai ministerului3

-presedintele si directorul executive ai ANPM -3 directori executive ai agentiilor nationale ptr PM(care sunt nominalizati pe o perioada de 3 ani). -un reprezentant al sindicatelor din domeniul PM ANPM are urmatoarele atributii: 1.coordoneaza sistemul national de monitorizare integral a factorilor de mediu 2.fundamentarea tehnica a politicilor,strategilor,planurilor de activitate si actelor de reglementare in domeniul PM. 3.insumarea si asistarea agentiilor regionale ptr PM in procesul de emitere al autorizatiei integrale de mediu. 4.asigurarea legaturilor cu agentiile europene de mediu ai alte organe specializate din tara si strainatate. 5.coordonarea activitatilor laboratoarelor nationale de referinta;apa,aer,biodiversitate, radioactivitate. AGENTIILE REGIONALE PTR PROTECTIA MEDIULUI SUNT: 1.ARPM-Bacau ptr regiunea 1 NE 2.ARPM-Piteste ptr regiunea 2 SE 3.ARPM Galati ptr regiunea 3 S MUntenia 4.ARPM Craiova ptr regiunea 4 SV 5.ARPM Timisoara ptr regiunea 5 Vest 6.ARPM Cluj ptr regiunea 6 NV 7.ARPM Sibiu ptr regiunea 7 centru 8.ARPM Bucuresti ptr regiunea 8 Bucuresti-Ilfov ARPM-sunt unitati publice cu personalitate juridical finantate de la bugetul statului -s-a infiintat cu scopul de a conduce si sprijini elaborarea si implementarea politicii de dezvolatre regional dpdv al PM -de a realize planificarea activitatilor de mediu la nivelul fiecarei regiuni de dezvoltare,de a emite acte de reglementare in domeniul protectiei mediului,de a furniza asistenta de specialitate,de a elabora,getiona,distribui proiecte si programe ptr PM la nivel regional,finantate din fonduri externe si interne. AGENTIILE REGIONALE AU CA ATRIBUTII PRINCIPALE: 1.in domeniul elaborarii si implementarii politicilor regionale de protective a mediului a)implementarea legislatiei si politicilor nationale de mediu la nivel regional b)elaborarea planurilor regionale de activitate ptr ptotectia mediului Colaboreaza cu garda de mediu,agentii judetene de protectie a mediului

2.in domeniul planificarii activitatilor de mediu: a)eleboreaza si implementeaza planurile regionale de protective a mediului cu toti factorii interesati4

b)eleboreaza planurile regionale de gestionare a deseurilor ,planurile si programele de gestionare a calitatii aerului 3.in domeniul furnizarii de asistenta tehnica de specialitate si servicii de laborator: a)coordonarea procedurilor de colectare si rap