Operatori de Mediu

  • Published on
    17-Feb-2015

  • View
    64

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

gvrf

Transcript

<p>-</p> <p>-</p> <p>OPERATORII IN MANAGEMENTUL DE MEDIU INCLUDE: 1)operatori in managementul mediului - operatori institutionali : guvernamentali nonguvernamentali operatori individuali= reprezinta elementul definitoriu pentru eficienta managementului natural. 2) comunicare in managementul mediului include: - contextul comunicarii in managementul mediului - cerintele comunicarii - tipuri si forme de comunicare in management - cai de crestere a eficientei in managementul mediului Operatori institutionali guvernamentali: ministerul mediului si dezvoltarii mediului agentia nationala pentru protectia mediului agentia nationala pentru protectia mediului agentia judeteana pentru protectia mediului regia padurilor administratia nationala a apelor-apele Romane Operatori institutionali nonguvernamentali: - au inceput sa atraga tot mai mult atentia celor preocupati cu ................ Diferentierea contributiei acestora la .................. politicii si strategiei de mediu se face in functie de consolidarea proprietatii private si asumarea unor responsabilitati ,bine asumate si definite de catre operatorii institutionali guvernamentali. Ca domeniu de exercitare a deciziei in timp se poate constata o tranzitie de la preponderenta conservarii functiei de productie si informationale ale cap. Natural la un accent mai mare pus pe functia de reglare si control si functiei de suport a acestuia. FUNCTIA DE REGLARE SI CONTROL - vizeaza stabilirea sistemului climatic- reciclarea deseurilor, reciclarea nutrientelor si metalelor grele , structura chimica si calitatea aerului ,apei si a solului. FUNCTIA DE SUPORT - este definita de rolul capitalului in asigurarea spatiului si substratului complexelor industriale fermelor agricole,asezarilor umane ,derularii activitatii recreative si turistice,delimitand zonele protejate . Astfel spus accentul se va muta in ceea c epriveste interventia diversilor operatori ai managementului capitalului natural de la furnizarea de resurse catre furnizarea de servicii. Subliniem insa faptul ca orice unitate functionala elementara a capitalului natural indeplineste toate cele 4 categorii de functii care in timp se distribuie in favoarea uneia sau a alteia. Din cercetari rezulta in fazele succesionale tinere ecosisteme si complexele ecosisteme care apartin capitalului natural ,asigura preponderent generarea de resurse pentru ca in fazele succesionale avansate sa fie furnizate in principal servicii.</p> <p>Ministerul mediului si dezvoltarii durabile are ca principale distributii:1</p> <p>- eliberarea de acte normative privind capitalul natural precum si avizarea actelor normative, promovate de alte ministere si care pot avea efecte asupra capitalului natural. De altfel a imbracat 2 forme legale , necesitand evaluarea impactului oricarui proiect de acte normative, ca acesta sa fie publicat in monitorul oficial, inainte de a deveni operationl. - emite acorduri, avize si autorizatii de mediu la care se adauga premisele si licentele pentru activitati de import ,export are efecte asupra mediului . - atesta persoanele juridice si fizice pentru elaborarea studiilor de evaluare a impactului de mediu si a bilantelor de mediu (impactul de mediu vizeaza activitatile aflate in faza de proiect si reprezinta o componenta a impactului ecologic si social, spre deosebire de bilantul ,bilantul de mediu vizeaza metabolismul activitatiilor aflate in derulare,respectiv evaluarea fluxului natural si energetic ce caracterizeaza o activitate sau alta. Scopul evaluarii bilantului de mediu este acela al evaluarii performantelor economice a unei activitati in raport cu standardele pentru protectia mediului (cu standardele de emisie si standardul calitatii mediului). Bilantul de mediu este necesar a fi intocmit pentru obtinerea autorizarii d emediu, autorizatie care defineste parametri ecologici de desfasurare a activitatii socio-economice. Ca institutie centrala implicata in gestionarea capitalului natural, ministerul mediului asigura organizarea si dezvoltarea activitatii de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica. propune autoritatiilor competente sau stabileste instrumente juridice institutionale ,administrative si economico-financiare ,pentru accelerarea integrarii principiilor si obiectivelor strategiei nationale pentru mediu si dezvoltare durabila in strategiile sectoriale si locale pentru reforma si dezvoltare. Ministerul Mediului organizeaza si exercita direct , dar si prin autoritatile cu competente in domeniul protectiei mediului, controlul privind respectarea legislatiei, a standardelor pentru protectia mediului si aplica sanctiunile corepunzatoare atunci cand legislatia si standardele sunt respectate. Alte atributii ale Ministerul Mediului: - asigurarea accesului publicului la informatii privind calitatea capitalului natural. La aceasta seadauga crearea cadrului pentru participarea societatii civile la actul decizional in domeniul mediului. Ministerul Mediului are in structura sa un secretardestat pentru mediu si anume pentru integrarea UE. Secretarul de stat care coordoneaza activitatiile de protectie a mediului are in subordine directiile : - gestionarea deseurilor si substantelor chimice periculoase; - evaluarea impactului controlul poluarii si managementul riscului; - conservarea biodiversitatii; - elaborarea si implementarea politiciloe economice in domeniul mediului.</p> <p>Secretarul responsabil cu integrarea europeana are in subordine :2</p> <p>-</p> <p>- autoritatea de implementare a fondurilor structurale si de coeziune pentru proiecte de infrastructura in domeniul mediului. - competenta de relatii internationale Secretarul general caruia ii sunt subordonate: - directia buget-finante; - directia resurse umane, salarizare,invatamant si administrare. - serviciul juridic si constructor. Sub coordonare directa a ministrului mediului se afla: - corpul de control - biroul de audit public intern - biroul de informatii si relatii publice - purtatorul de cuvant - consilierul diplomatic - cabinetul ministerului - colegiul ministerului. In subordinea Ministerului Mediului ca autoritate si institutie se mai afla: unitati care functioneaza in subordinea ministerului agentia regionala pentru protectia mediului agrntia nationala pentru protectia mediului 34 agentii judetene administrarea rezervei biosferei Delta Dunarii apartine de Tulcea. Sub autoritatea M.M. se afla : - administratia nationala a apelor romane - institutul national de meteorologie,hidrologie si gospodarire a apelor - unitati care functioneaza in coordonarea ministerului - institutul national de cercetare-dezvoltare pentru protectia mediului - idem sus .................................................... Marin Grigore Antipa - idem sus ....................................................Delta Dunarii AGENTIA NATIONALA PTR PROTECTIA MEDIULUI Coordonarea si controlarea ativitatilor de protectie a mediului reunim: -autoritatile publice controlate ptr protectia med. -autoritatile publice terit ptr protectia med. -agentii nat. ptr protectia med. -alte institutii abilitate ptr protectia med. ANPM-o institutie publica cu personalitate juridical finantata de la bugetulde stat si se afla sub ordinea Mibisterului Mediului si dezvoltarii durabile. La propunerea Ministerului,este numit Presedintele si are rang de subsecretar de stat.pe langa presedinte se organizeaza si functioneaza colegiul national de protectia med,fiind un organan decisional. Colegiul este condus de un secretar de stat,care coordoneaza activit. de protectie a med. Si are urmatoarele component: -3 reprezentanti ai ministerului3</p> <p>-presedintele si directorul executive ai ANPM -3 directori executive ai agentiilor nationale ptr PM(care sunt nominalizati pe o perioada de 3 ani). -un reprezentant al sindicatelor din domeniul PM ANPM are urmatoarele atributii: 1.coordoneaza sistemul national de monitorizare integral a factorilor de mediu 2.fundamentarea tehnica a politicilor,strategilor,planurilor de activitate si actelor de reglementare in domeniul PM. 3.insumarea si asistarea agentiilor regionale ptr PM in procesul de emitere al autorizatiei integrale de mediu. 4.asigurarea legaturilor cu agentiile europene de mediu ai alte organe specializate din tara si strainatate. 5.coordonarea activitatilor laboratoarelor nationale de referinta;apa,aer,biodiversitate, radioactivitate. AGENTIILE REGIONALE PTR PROTECTIA MEDIULUI SUNT: 1.ARPM-Bacau ptr regiunea 1 NE 2.ARPM-Piteste ptr regiunea 2 SE 3.ARPM Galati ptr regiunea 3 S MUntenia 4.ARPM Craiova ptr regiunea 4 SV 5.ARPM Timisoara ptr regiunea 5 Vest 6.ARPM Cluj ptr regiunea 6 NV 7.ARPM Sibiu ptr regiunea 7 centru 8.ARPM Bucuresti ptr regiunea 8 Bucuresti-Ilfov ARPM-sunt unitati publice cu personalitate juridical finantate de la bugetul statului -s-a infiintat cu scopul de a conduce si sprijini elaborarea si implementarea politicii de dezvolatre regional dpdv al PM -de a realize planificarea activitatilor de mediu la nivelul fiecarei regiuni de dezvoltare,de a emite acte de reglementare in domeniul protectiei mediului,de a furniza asistenta de specialitate,de a elabora,getiona,distribui proiecte si programe ptr PM la nivel regional,finantate din fonduri externe si interne. AGENTIILE REGIONALE AU CA ATRIBUTII PRINCIPALE: 1.in domeniul elaborarii si implementarii politicilor regionale de protective a mediului a)implementarea legislatiei si politicilor nationale de mediu la nivel regional b)elaborarea planurilor regionale de activitate ptr ptotectia mediului Colaboreaza cu garda de mediu,agentii judetene de protectie a mediului</p> <p>2.in domeniul planificarii activitatilor de mediu: a)eleboreaza si implementeaza planurile regionale de protective a mediului cu toti factorii interesati4</p> <p>b)eleboreaza planurile regionale de gestionare a deseurilor ,planurile si programele de gestionare a calitatii aerului 3.in domeniul furnizarii de asistenta tehnica de specialitate si servicii de laborator: a)coordonarea procedurilor de colectare si raportare a datelor si furnizare a datelor obtinute catre ANPM b)asigurarea instruirii si pregatirii personalului din agentile de protective a mediului ,judete din regiunea respective 4.in domeniul activitatilor de reglementare: a)emiterea acordului integrat si autorizatia integrate de mediu ptr proiectele si activitatile care intra in sfera sa de competent ACORDUL-faza de proiect AUTORIZATIA-fata desfasurarii activitatilor b)analiza calitatii raportului de mediu elaborate de alte unitati,institutii si emiterea avizului de mediu 5.in domeniulcolaborarii cu alte autoritati si societati civile a)furnizarea de informatii de mediu autoritatilor si institutiilor publice conform reglementarilor legale b)elaborarea de rapoarte anuale privind starea mediului I regiunea respective si transmiterea acestora ANPM in vederea elaborarii raportului de mediu national. Conducerea agentiilor nationale de protective a mediului e asigurata de un director executive prin ordin al Ministerului de Mediu. Directorul executiv coordoneaza cu agentiile de protectie a mediului,judetul in cadrul aceluiasi segment de dezvoltare. AGENTIA PTR PROTECTIA MEDIULUI Functioneaza la nivelul fiecarui judet si a municipiului Bucuresti si sunt in nr de 34 in conditiile asimilarii celor 8 agentii locale de catre cele 8 agentii regionale din zonele de competent a acestora. PRINCIPALELE ATRIBUTII: 1.aplica dispozitiile legale prin organizarea si coordonarea sistemelor integrate de monitorizarea factorilor de mediu la nivel teritorial. 2.promovarea masurilor legale corespunzatoare pt protectia,ameliorarea si refacerea starii de calitate a mediului acolo ude aceasta a fost deteriorate. 3.sunt aplicate si respectate reglementarile referitoare la protectia atmosferei apelor,ecosistemele acvatice solului,subsolului si ecosistemelor terestre,protectia mediului a habitatelor terestre,a peisajelor. -elaborarea si publicarea rapoartelor periodice prin capitalul natural din zona de competent in concordanta cu relatiile dintre factorul de comanda ,factorul de presiune ,starea capitalului natural,efectele asupra capitalului natural si raspunderea asumata sub forma de decizii fata de astfel de probleme. FACTORUL DE COMANDA:agricultura-factorul de presiune fertilizarea-starea mediului:concentrate de nitriti/intrari in sol. IMPACTUL:echilibrarea balantei substantelor nutritive in sol ,poluarea solului-raspuns:sub forma deciziei.5</p> <p>Delimitarea consumului de ingrasaminte chimice Astfel poate fi instituita o tax ape consum de ingrasaminte chimice,cu cat tax ape tona de ingrasaminte(substanta activa)va fi mai mare,ceea ce l-ar oblige pe agricultor sa decida intre a plati taxa suplimentara sau de areduce consumul de ingrasaminte. -organizarea si aplicarea dispozitiei legale referiroare la activitatea economico-sociala cu impact asupra capitatului(eliberarea acordului si autorizatiei de mediu se diferentiaza in functie de caracteristicile proiectului dar si de zona de amplasare a acestora) -cooperarea cu unitatile teritoriale ale garzii nationale de mediu in conformitate cu responsabilitatile prevazule de lege In cooperare cu serviciile descentralizate ale celorlalte autoritati de specialitate ale administratiei publice centrale cu administratii pulice loale si in parteneriat cu alte institutii publice locale si cu sectoare private ,agentiile de protectie a mediului locale. 1.elaborarea planului local de mediu 2.colaborarea cu agentiile nationale de protective a mediului ptr alte programe de reducere a poluarii atmosferei mai des in zonele aglomerate. De asemenea,in conditiile enuntate de agentile locale elaborate si pun in aplicare strategiile locale ptr mediu si dezvoltare durabila in conformitate cu obiectivele si recomandarile agentiei 21. Participa la elaborarea si punerea in aplicare a planului de amenajare teritoriala si a planului de urbanism.Interventia agentiei locale in activitatea cazului este deosebit de important ptr ca atat amenajarii teritoriale cat si extinderea zonelor urbane include limite in utilizarea resurselor furnizate de capital pe termen lung si termen foarte lung. ADMINISTRATIA REZERVATIEI BIOSFEREI DELTEI DUNARII se afla in subordinea MMDR.Principalele atributii se refera la aplicarea legislatiei specific si a managementului adaptive si ecosistemic ptr zonele umede. |Administratia Nationala a Apelor se afla in subordinea directa a MMDR si are rol de a aplica strategii nationale de gospodarire a apleor si de suprafata si subordine dpdv calitativ si cantitativ. ADMINISTRATIA FONDURILOR PENTRU MEDIU Se afla in subordinea MMDR avand ca principal atributie gestionarea fondului de mediu .Proiecte eligibile care pot fi finantate din fondurile de mediu trebuie sa aiba ca obiectiv: -reciclarea deseurilor -controlarea poluarii aerului,apei -tratarea sau eliminarea deseurilor periculoase,protectia si conservarea biodiversitatii ,cresterea nivelului impornat. Este condusa de un director general numit prin ordinea MM .se finanteaza din fonduri proprii in limita a 30% din incasari. GARDA DE MEDIU-institutie pub...</p>