Organisasi Kesihatan

 • View
  92

 • Download
  10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sekolah

Transcript

 • 116 Organisasi Kesihatan

  ORGANISASI KESIHATAN

  Organisasi

  Teori Organisasi

  Struktur Organisasi

  Jenis Struktur 0rganisasi

  Peranan Organisasi Kesihatan

  Organisasi Bilateral

  Organisasi Multilateral

  Organisasi Bukan Kerajaan

  NGO

  Organisasi Kesihatan di Malaysia

  Kementerian Kesihatan Malaysia

  UNIT 6

  ORGANISASI KESIHATAN

  HASIL PEMBELAJARAN

  Di akhir unit ini, anda diharap dapat:

  1. Mengulas definisi organisasi kesihatan dan peranannya dalam sistem masyarakat dunia.

  2. Menjelaskan peranan dan fungsi organisasi multilateral, organisasi bilateral, dan

  Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) dalam penjagaan kesihatan jangka panjang.

  3. Membincangkan cabaran organisasi kesihatan antara bangsa dalam pelaksanaan

  program kesihatan.

  PETA KONSEP TAJUK

 • 117 Organisasi Kesihatan

  Rajah 6.1: Bentuk Struktur Organisasi

  Kita hidup dalam dunia organisasi - kerja, universiti, kelab, kesatuan sekerja, badan-badan

  profesional, sekolah, kedai-kedai, dan sebagainya. Bagi memahami bagaimana sesebuah

  organisasi berfungsi, anda tidak semestinya perlu menjadi seorang pengurus. Sebagai individu,

  pengetahuan dan minat terhadap teori organisasi membolehkan anda memahami bagaimana

  sesebuah organisasi beroperasi. Teori Organisasi boleh membantu menjelaskan bagaimana

  mereka bekerja dan mengapa mereka bekerja dalam cara yang mereka lakukan.

  Apakah yang boleh anda perhatikan melalui Rajah 6.1 di atas jika dikaitkan dengan

  organisasi dan juga pengurusan? Jelaslah di sini bahawa organisasi terdiri daripada kumpulan

  pengurus dan juga pekerja. Mereka berganding sama untuk mencapai hasrat atau matlamat yang

  ditetapkan. Jika diperhatikan, mengapakah kumpulan pengurus lebih kecil bilangannya

  berbanding dengan mereka yang diurus?

  Sekarang, cuba pula bayangkan bagaimanakah keadaannya apabila sebuah kapal mempunyai

  jumlah nakhoda yang melebihi daripada anak kapal? Agak-agak anda, apakah rintangan dan

  cabaran yang terpaksa dihadapi oleh mereka? Adakah mereka berjaya sampai ke destinasi yang

  ingin dituju?

 • 118 Organisasi Kesihatan

  PENGENALAN

  Kesihatan yang baik penting untuk kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Populasi yang sihat

  memiliki jangka hayat yang lebih lama, lebih produktif, dan sebagai penyumbang utama kepada

  kemajuan ekonomi sesebuah negara. Masa depan yang mampan akan dihuni oleh orang yang

  sihat, hidup dalam masyarakat yang sihat, dan dalam lingkungan peluang sumber dan had

  persekitaran semula jadi yang sihat. Pandangan holistik kesihatan ini bermakna bahawa

  kesihatan rakyat, kesihatan komuniti dan kesihatan alam semula jadi berkait rapat - pada skala

  tempatan, nasional dan global.

  Hubungan yang kompleks antara faktor-faktor sosial, ekonomi, ekologi dan politik dan lain-lain

  aspek kesejahteraan sosial memberikan pengaruh kepada kesihatan manusia seterusnya

  menentukan kualiti hidup mereka. Oleh itu, dapat dikatakan bahawa isu-isu alam sekitar,

  pembangunan, dan kesihatan berkait rapat dan saling mempengaruhi di antara satu dengan yang

  lain. Justeru, pra-syarat untuk masa depan yang mampan perlu dicirikan oleh penduduknya yang

  sihat dan persekitaran yang selamat.

  Walaupun teknologi secara amnya telah menambah baik amalan perubatan dan kesihatan, tidak

  semua orang mempunyai akses atau kualiti yang sama kepada penjagaan kesihatan. Cuba

  fikirkan mengapa situasi berikut masih berlaku dalam dunia hari ini:

  wanita miskin kurang akses kepada mamogram untuk mengesan kanser payudara,

  walaupun mereka adalah calon yang layak untuk pemeriksaan.

  orang kaya hidup lebih lama daripada orang miskin. Misalnya, golongan kaya di Amerika

  Syarikat hari ini hidup kira-kira 4.5 tahun lebih lama daripada orang miskin (Robert,

  2008).

  Selain itu, golongan kaya dan berpendidikan lebih cenderung untuk mengambil peluang

  daripada kemajuan dalam bidang sains perubatan dan teknologi, yang mempengaruhi

  penurunan dalam kadar merokok, yang secara langsung meningkatkan kesihatan.

  Secara umumnya, perbezaan / jurang kesihatan antara kumpulan-kumpulan etnik dan kaum dapat

  dilihat melalui tiga aspek utama iaitu: perbezaan dalam ciri-ciri sosioekonomi dan alam sekitar,

  halangan yang dihadapi apabila cuba untuk mengakses ke dalam sistem penyampaian penjagaan

  kesihatan, dan kualiti penjagaan kesihatan yang diterima. Perkara ini telah menarik perhatian

 • 119 Organisasi Kesihatan

  dalam bidang sosiologi kesihatan dan perubatan, yang berkaitan dengan penyebaran

  perkhidmatan penjagaan kesihatan di seluruh dunia, dalam ketidakseimbangan tertentu dalam

  penjagaan kesihatan, dan bagaimana konsep kesihatan telah berubah dari masa ke masa.

  Penjagaan kesihatan (atau kesihatan) adalah satu industri yang berkaitan dengan pencegahan,

  rawatan dan pengurusan penyakit bersama-sama dengan promosi mental dan fizikal

  kesejahteraan melalui perkhidmatan yang ditawarkan oleh profesion perubatan dan kesihatan.

  Kesihatan adalah salah satu industri terbesar dan paling pesat berkembang di dunia, mengambil

  lebih daripada 10 peratus daripada keluaran dalam negara kasar negara-negara yang paling

  maju.

  Pada tahun 2000, kos penjagaan kesihatan yang dibayar kepada hospital, doktor, makmal

  diagnostik, farmasi, pengeluar peranti perubatan dan komponen-komponen lain dalam sistem

  penjagaan kesihatan yang digunakan melibatkan kira-kira 14 peratus daripada keluaran negara

  kasar Amerika Syarikat, yang terbesar di mana-mana negara di dunia. Bagi negara-negara G8

  (lapan negara-negara yang paling maju di dunia) purata ialah kira-kira sembilan peratus.

  ISI KANDUNGAN

  Memahami Organisasi

  Definisi organisasi

  Organisasi adalah sekelompok orang (dua atau lebih) yang secara formal dipersatukan dalam

  suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi juga bererti suatu

  sistem dalam sesuatu aktiviti dan tingkah laku bagi membolehkan manusia dan / atau mekanisme

  mereka untuk mencapai matlamat dan objektif - fungsi bersama yang memiliki ciri-ciri manusia

  dan ciri persekitaran kerja.

  Terdapat beberapa teori organisasi yang telah dikemukakan sejak lama dahulu. Namun begitu,

  bukan tujuan Modul ini untuk mengupas secara mendalam setiap teori-teori organisasi tersebut.

  Untuk itu, bagi lebih memudahkan pemahaman tentang teori organisasi, kita boleh

  mengklasifikasikan teori tersebut mengikut 3 kategori iaitu Teori Organisasi Klasik, Teori

  Neoklasik dan Teori Moden.

 • 120 Organisasi Kesihatan

  Teori Organisasi Klasik biasanya disebut sebagai teori tradisional atau disebut juga teori mesin.

  Teori ini berkembang mulai abad 19. Dalam teori ini organisasi digambarkan sebagai sebuah

  lembaga / badan yang berpusat dengan tugas-tugasnya yang khusus serta digambarkan sebagai

  struktur mekanisme yang kaku dan tidak mengandungi kreativiti. Teori klasik ini juga berbagai-

  bagai, antaranya Teori birokrasi yang dibangunkan dari ilmu sosiologi dan dikemukakan oleh Max

  Weber, Teori pentadbiran dan Pengurusan Saintifik.

  Kemudian daripada itu, muncul pula Teori Neoklasik yang juga dikenali dengan teori hubungan

  manusiawi. Teori ini muncul akibat ketidakpuasan dengan teori klasik dan merupakan

  penyempurnaan dari teori klasik. Teori ini menekankan kepentingan aspek psikologi dan sosial

  pekerja sebagai individu atau kumpulan kerja. Teori moden muncul pada tahun 1950 sebagai

  akibat ketidakpuasan kedua-dua teori sebelumnya (teori klasik dan neoklasik). Teori ini sering

  diistilahkan sebagai teori penganalisis sistem atau teori terbuka yang menggabungkan antara teori

  klasik dan teori neoklasik.

  Teori organisasi moden melihat bahawa semua unsur organisasi sebagai satu kesatuan yang

  saling bergantung dan tidak boleh dipisahkan. Organisasi bukan sistem tertutup yang berkaitan

  dengan persekitaran yang stabil, tetapi merupakan sistem terbuka yang berkaitan dengan

  persekitaran dan organisasi harus dapat menyesuaikan dengan persekitaran untuk tujuan

  kelangsungannya.

  Organisasi adalah 'sistem adaptif kompleks' (complex adaptive systems) yang digunakan oleh

  manusia, tugas-tugas dan teknologi untuk mencapai matlamat dan objektif yang telah ditetapkan.

  Teori Organisasi merujuk kepada bagaimana organisasi distrukturkan dan bagaimana mereka

  diuruskan. Struktur organisasi sumber-sumber dan aset, dan mewakili pembahagian dan

  pengagihan kerja di kalangan ahli (pengurus dan pekerja) organisasi, dan penyelarasan aktiviti-

  aktiviti mereka dalam apa-apa cara yang menjurus untuk mencapai matlamat dan objektif yang

  telah ditetapkan oleh sesebuah organisasi.

  Pengurusan pula merujuk kepada bagaimana organisasi menguruskan struktur, sumber-sumber

  dan aktiviti-aktiviti di dalam organisasi dan bagaimana ia mengukur dan memantau prestasi yang

  terhasil ke arah mencapai matlamat dan objektif yang ingin dicapai oleh organisasi.

 • 121 Organisasi Kesihatan

  Teori Organisasi cuba untuk menjelaskan bagaimana organisasi berfungsi dengan menentukan

  ciri-ciri umum organisasi atau kumpulan bahagian organisasi, dengan mengumpul data tentang

  mereka, dan dengan menganalisis, menilai 'what works where - and why!. Adalah penting untuk

  memahami bahawa struktur dan pengurusan organisasi adalah berbeza - berbeza d