Orto Ploce

 • View
  37

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Orto Ploce

Transcript

 • 1ELINE ORTOTROPNE PLOE

  Elementi

  Uzduna rebra

  PREDNOSTI MANEa) jednostavnost rasprostiranje koncentriranog opt.

  pristupanost razmak poprenih nosaavariranje visine zavarivanje

  vea teina

  b) rasprostiranje opt. komplikacije oko izvedbetanji elementirazmak PNzavarivanje

 • 2ANALIZA: SISTEM I izotropna ploa

  SISTEM II ortotropna ploa

  SISTEM III ortotropna ploa rotilj

  SISTEM IV spregnuto s glavnim nosaima

  SUPERPOZICIJA:LIM (I), II, III, IV

  UZDUNA REBRA II, III, IV

  POPRENI NOSAI II, III

  GLAVNI NOSAI IV

 • 3NOSIVI SISTEM I IZOTROPNA PLOA

  minimalna debljina lima = 12 mmrazmak izmeu uzdunih rebara = 300 mmminimalna debljina lima moe se odrediti i iz empirijskog obrasca:

  30,072t a p NOSIVI SISTEM II

  savijanje ortotropne ploe prema Huberovoj diferencijalnoj jednadbi4 4 4

  4 2 2 42 ( , )x yw w wD H D p x yx x y y

  + + = 3

  212(1 )x x

  R Ry

  x y

  EtD EI

  EI EID ilia a e

  H k D D

  = = = +=

  Efektivna torzijska krutost:

  2 1TGIHa e

  = Fourierov red

  partikularno (Fourierov red)

 • 4[ ]

  [ ]

  [ ]

  1 2 3 4

  1 2 3

  44

  1 24

  sin

  2

  ' sin

  ...

  ''' sin

  n n n n

  ny

  n xw C sh y C ch y C y Cb

  n Hb D

  w n xw C ch y C sh y Cy b

  w n xw C sh y C ch yy b

  = + + +

  =

  = = + +

  = = +Rubni uvjeti...konstante C1, C2...Sve u Fourierovim lanovima reda

  Partikularni dio optereenje, takoer s Fourierovim redomw -> progibw -> zakretanjew -> mxw -> QxwIV -> p

  PRIMJER

  s

  b

  m=0

  wow1

  m=11 1 sin

  n xM Mb=

  Rubni uvjeti:

  za y=0 w=0 My=0za y=s w=0 My=M1

  11 2

  2 4

  13 3

  1sinh

  0

  1

  y

  y

  MCD s

  C C

  MCD s

  = = ==

 • 5FOURIEROVA ANALIZA OPTEREENJA

  Pojednostavljenje: Pelikan W. Esslinger M.

  Otvorena rebra: Dx~2H~04

  4 ( , )ywD p x y kontinuirana greday

  =Zatvorena rebra: Dx~0

  4 4

  2 2 42 ( , )yw wH D p x y

  x y y + =

  ( )1

  1 2 3 4

  1 2 3 4

  cosh sin

  2 ; , , , .

  n

  n n n n n n n n

  n n n n ny

  w w

  n xw C sh y C y C y Cb

  n H C C C C konstb D

  =

  = + + +

  = =

 • 6NOSIVI SISTEM III ELASTINO POPUTANJE

  1/R malo, Dx=H~0 QR C=

 • 7Niz traka Dy zadovoljava ako je P=f(sinx).

  Za n-tu sin-komponentu biti e na 0-tom.

  ( )0 04

  040

  4

  14

  14

  14

  1

  sin

  1 sin

  1 ...2 ... 23 ... 3

  Q nn n n n

  nQn n

  Q Q

  Qnn Q

  n

  Q

  n xR Q Cl

  l n xR dx QEI EI n l

  R nC EIlza n Cza n C

  zanemarivoza n C

  C C EIl

  = = = =

  = = == < =

  = =

  Kontinuirani nosa na elastinim osloncima

  ( )3

  3 3

  4 4

  4 3 4 3

  /

  1 1

  1 1 1 1( )

  L

  R R

  R R

  Q Q

  EI CsEI EIodnosnoa s C a e s C

  I Il la s I a e s I

  =

  = = +

  +- veliko -> veliko poputanje, C-mali, EIc-veliko

  - malo, C veliko -> malo poputanje

  Momenti savijanja M razlika

  m m

  ss

  M P R

  razlika elastino popustljivi nosa

  = =

 • 8.

  0

  ( 0)

  rot k k

  imi m

  za leajeve je

  M M M

  M P R

  = + = =

  = + = =

 • 9

 • 10

 • 11

 • 12

  DETALJI PRIKLJUAKA UZDUNIH REBARA I POPRENOG NOSAA

  Otvorena rebra: a) i b) stabilnost ?c) bolje (zabranjeno u UK)d) kompliciranoe) ogranieno

 • 13

  Zatvorena rebra: a) diskontinuitetb) diskontinuitet s podlogomc) i d) kontinuitete) kombinirano

  3. 12,5 25b bKlasa odnosnot t

 • 14

 • 15

  OSOBITOSTI:

  e/t 25, t 10 mm, e/t 40 razmak poprenih nosaa 2-3 m otvorena rebra razmak poprenih nosaa 3-5 m zatvorena rebra izolacija bitumen ili umjetna smola na bazi epoksidnih smola zatitni sloj asfaltni mastiks i lijevani asfalt 35 mm habajui sloj lijevani asfalt (asfalt-beton) izolacija na pjeskarenu plohu istoe SA 2 , danas plamenikom

  zbog zatite okolia pukotine uzdune uglavnom nad hrptovima krutih uzdunih nosaa minimalne krutosti u DIN 18809 u ovisnosti o rasponu HUBER jednadba aproksimacije jer pretpostavlja simetriju oko

  neutralne osi (ravnine) ploe klasina teorija proirenje na ravninski problem (disk) i ploasti

  dio