os-prva- ? Web viewŠkolski kurikulum podrazumijeva sve sadržaje, procese i aktivnosti usmjerene na ostvarivanje ciljeva i zadataka obrazovanja kako bismo promovirali intelekutualni ...

  • Published on
    30-Jan-2018

  • View
    220

  • Download
    1

Transcript

PRVA OSNOVNA KOLABolnika 11Ogulin (KOLSKI KURIKULUMZA KOLSKU GODINU 2014./2015. )Ogulin, rujan 2014.Temeljem lanka 28. st. 8. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli (NN 87/08) i lanka 13. Statuta Prve osnovne kole Ogulin, a na prijedlog Uiteljskog vijea, Vijea roditelja i ravnatelja kole, kolski odbor na sjednici odranoj 15 . rujna 2014. godine donosiKOLSKI KURIKULUMZA KOLSKU GODINU 2014./2015.Ravnatelj kolePredsjednica kolskog odbora________________________________________Zvonko Ranogajec, prof. Ivanka Boievi, nast.SadrajSADRAJ51. OSNOVNI PODACI O PRVOJ OSNOVNOJ KOLI52. UVODNE NAPOMENE OPENITO O KURIKULUMU63. IZBORNA NASTAVA83.1. Razredna nastava83.1.1. Katoliki vjeronauk83.1.2. Pravoslavni vjeronauk153.1.3. Engleski jezik183.1.4. Njemaki jezik183.1.5. Srpski jezik i kultura203.2. Predmetna nastava213.2.1. Katoliki vjeronauk213.2.2. Pravoslavni vjeronauk253.2.3. Engleski jezik273.2.4. Njemaki jezik293.2.5. Informatika313.2.6. Srpski jezik i kultura334. DODATNA NASTAVA344.1. Razredna nastava344.1.1. Matematika344.1.2. Priroda i drutvo414.1.3. Engleski jezik434.2. Predmetna nastava444.2.1. Hrvatski jezik444.2.2. Matematika454.2.3. Biologija484.2.4. Geografija494.2.5. Kemija504.2.6. Informatika514.2.7. Katoliki vjeronauk524.2.8. Engleski jezik534.2.9. Povijest545. DOPUNSKA NASTAVA555.1. Razredna nastava555.1.1. Hrvatski jezik555.1.2. Matematika615.1.3. Engleski jezik695.2. Predmetna nastava715.2.1. Hrvatski jezik715.2.2. Matematika725.2.3. Kemija755.2.4. Geografija755.2.5. Engleski jezik766. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI777. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST978. IZVANUIONIKA NASTAVA1129. PROGRAMI12810. PROJEKTI134SADRAJ1. OSNOVNI PODACI O PRVOJ OSNOVNOJ KOLI Adresa:Bolnika 11, 47300 OgulinBroj telefona:047 811-188Broj telefaksa:047 522-245E-mail:tajnistvo@os-prva-ogulin.skole.hrWeb adresa:www.posog.hrBROJ DJELATNIKAa) uitelji razredne nastave18b) uitelji predmetne nastave37c) ravnatelj i struni suradnici 4d) ostalih djelatnika16Prva osnovna kola djeluje na podruju mjesnih odbora Ogulin, Turkovii, Hreljin Ogulinski, Otok Otarski, Donje Dubrave, Ribarii, Desmerice, Zagorje, Proce, Bot, Salopek selo, Lomost, Sveti Jakov. Prva osnovna kola u svom sastavu ima: Matinu kolu Ogulin s podrunim razrednim odjelima Desmerice, Hreljin Ogulinski, Turkovii i Podrunu kolu Zagorje.Nastava se odvija u: 24 ope uionice 5 specijaliziranih uionica 1 portskoj dvorani 4 portska igralita knjinici2. UVODNE NAPOMENE OPENITO O KURIKULUMUKURIKULUMKurikulum podrazumijeva opseno planiranje, ustrojstvo i provjeravanje procesa rasa i djelovanja s obzirom na odgovarajue detaljne ciljeve, sadrajne elemente, ustrojstvo rada te kontrolu postignua prema globalno postavljenim ciljevima i pretpostavkama za odvijanje procesa.KOLSKI KURIKULMkolski kurikulum podrazumijeva sve sadraje, procese i aktivnosti usmjerene na ostvarivanje ciljeva i zadataka obrazovanja kako bismo promovirali intelekutualni, osobni, drutveni i fiziki razvoj uenika. Osim slubenih programa nastave, obuhvaa i neformalne programe, te obiljeja koja stvaraju kolski imid, kao to su kvalitetni odnosi, briga o jednakosti suprotnosti, vrednovanje primjera koji postavljaju kriterij kole i naine na koji je ta kola organizirana i voena. KARAKTERISTIKE KOLSKOG KURIKULUMA: premjetanje teita obrazovnog procesa sa sadraja na ciljeve i rezultate obrazovanja usmjerenost na kvalitetu procesa i rezultata obrazovanja usmjeravanje na uenika i proces uenja razvoj sustava evaluacije i samoevaluacije struna samostalnost i odgovornost uitelja poticajno i razvojno usmjereno obrazovno okruenje samostalnost i razvoj kole lokalna i ira podrka zajednice za uinkoviti i kvalitetan obrazovni sustavKOLSKIM KURIKULUMOM UTVRUJU SE: aktivnosti, programi i/ili projekti naziv i ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekata namjena aktivnosti, programa i/ili projekata nositelji aktivnosti, programa i/ili projekata nain realizacije aktivnosti, programa i/ili projekata vremenik aktivnosti, programa i/ili projekata detaljan trokovnik aktivnosti, programa i/ili projekata nain vrednovanja nain koritenja rezultata vrednovanjaKOLSKIM KURIKULUMOM UTVRUJE SE: aktivnost, program i/ili projekt nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nain realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta trokovnik aktivnosti, programa i/ili projekta nain vrednovanja i koritenja rezultata aktivnosti, programa i/ili projektaPODRUJA KURIKULUMA izborna nastava dodatna i dopunska nastava izvannastavne aktivnosti izvankolske aktivnosti kulturna i javna djelatnost terenska i izvanuionika nastava projekti u nastavi programiSPECIFINI CILJEVI PRVE OSNOVNE KOLE osposobiti uenike za samostalno uenje razliitim pristupima razvijati samopouzdanje, samopotovanje i svijest o vlastitim sposobnostima motivirati i pripremiti uenike za daljnje obrazovanje i cjeloivotno uenje razvijati osjeaj za hrvatski identitet poticati ljubav prema tradiciji i njegovanju kulturne batine razvijati pozitivan odnos prema zdravoj prehrani, fizikoj aktivnosti i vlastitom zdravlju razvijati vjetine suradnje, tolerancije i mirnog rjeavanja sukoba razvijanje kreativnih sposobnosti u literarnom, scenskom i glazbenom izriaju razvijati odgovornost prema kolskoj imovini i kolskom okruenju poticati suradnju i partnerstvo s lokalnom zajednicom3. IZBORNA NASTAVA3.1. Razredna nastava3.1.1. Katoliki vjeronauk1. a i 1.b razred, Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja nastave:1.a - ponedjeljkom 4. sat i etvrtkom 4. sat, 1.b ponedjeljkom 3.sat i etvrtkom 4. sat, Matina kolaCiljevi:stjecanje i proirivanja znanja iz vjeronauka, osposobljavanje uenika za individualni i grupni radNamjena:razvijanje kreativnosti, pozitivne verbalne komunikacije, razvijanje sposobnosti stvaralakog izraavanja, potaknuti uenike na ljubav prema vjeriNositelj:Iva tajduhar, mag. teologijeNain realizacije:dva puta tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015. Trokovnik:kopiranje radnih listia na kolskom fotokopirnom aparatu, papirVrednovanje:znanje, stvaralako izraavanje, kultura meusobnog komuniciranja i zalaganje1.razred, P ZagorjeVrijeme i mjesto odravanja nastave:srijedom 1. i etvrtkom 2. sat, P Zagorje Ciljevi:razvijati duhovne i druge komunikacijske i stvaralake sposobnosti istinskim govorom vjere i sveobuhvatnim pristupom u zajednikom radu poradi, ostvarenja cjelovita vjerskog odgoja i obrazovanja, otkriti tragove najdubljega smisla ovjekova ivota Namjena:sustavno i skladno teoloko-eklezioloko i antropoloko-pedagoko povezivanja Boje objave i tradicije Crkve sa ivotnim iskustvom uenika kako bi se ostvarilo sustavno i cjelovito, ekumenski i dijaloki otvoreno, upoznavanje katolike vjere na informativno-spoznajnoj, doivljajnoj i djelatnoj razini Nositelj:Gordana Bertovi, prof. vjeronaukaNain realizacije:dva puta tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje radnih listia na kolskom fotokopirnom aparatu, papirVrednovanje:vrednuje se usvojeno znanje, stvaralako izraavanje, kultura meusobnog komuniciranja i aktivnost1. i 2. razred, PRO DesmericeVrijeme i mjesto odravanja nastave:ponedjeljkom 1. i 2. sat, PRO DesmericeCiljevi:razvijati duhovne i druge komunikacijske i stvaralake sposobnosti istinskim govorom vjere i sveobuhvatnim pristupom u zajednikom radu poradi, ostvarenja cjelovita vjerskog odgoja i obrazovanja, otkriti tragove najdubljega smisla ovjekova ivota Namjena:sustavno i skladno teoloko-eklezioloko i antropoloko-pedagoko povezivanja Boje objave i tradicije Crkve sa ivotnim iskustvom uenika kako bi se ostvarilo sustavno i cjelovito, ekumenski i dijaloki otvoreno, upoznavanje katolike vjere na informativno-spoznajnoj, doivljajnoj i djelatnoj razini Nositelj:Gordana Bertovi, prof. vjeronaukaNain realizacije:dva puta tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje radnih listia na kolskom fotokopirnom aparatu, papirVrednovanje:vrednuje se usvojeno znanje, stvaralako izraavanje, kultura meusobnog komuniciranja i aktivnost1. i 3. razred, PRO Hreljin OgulinskiVrijeme i mjesto odravanja nastave:ponedjeljkom 3. i 4., PRO Hreljin OgulinskiCiljevi:sustavno i skladno teoloko-eklezioloki i antroploko-pedagoki povezati Boju objavu i tradiciju Crkve sa ivotnim iskustvom uenika, kako bi se ostvarilo sustavno i cjelovito upoznavanje katolike vjere na informativno-spoznajnoj, doivljajnoj i djelatnoj razini radi zrelosti u kranskoj vjeri i postignuu cjelovitoga opeljudskoga i vjerskog odgojaNamjena:kod svakog vjerouenika ostvariti ljudsku i vjerniku osobnost, na osobnoj i drutvenoj razini na svim ljudskim dimenzijamaNositelj:Ivan Luketi, dipl.teologNain realizacije:dva puta tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje radnih listia na kolskom fotokopirnom aparatu, papirVrednovanje:znanje, stvaralako izraavanje, kultura meusobnog komuniciranja i zalaganje1. razred, PRO TurkoviiVrijeme i mjesto odravanja nastave:srijedom 5. sat i etvrtkom 3. sat, PRO TurkoviiCiljevi:sustavno i skladno teoloko-eklezioloki i antroploko-pedagoki povezati Boju objavu i tradiciju Crkve sa ivotnim iskustvom uenika, kako bi se ostvarilo sustavno i cjelovito upoznavanje katolike vjere na informativno-spoznajnoj, doivljajnoj i djelatnoj razini radi zrelosti u kranskoj vjeri i postignuu cjelovitoga opeljudskoga i vjerskog odgojaNamjena:kod svakog vjerouenika ostvariti ljudsku i vjerniku osobnost, na osobnoj i drutvenoj razini na svim ljudskim dimenzijamaNositelj:Vl.Dino Rupi, dipl. teologNain realizacije:dva puta tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje radnih listia na kolskom fotokopirnom aparatu, papirVrednovanje:znanje, stvaralako izraavanje, kultura meusobnog komuniciranja i zalaganje2.a, 2.b, i 2.c razred, Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja nastave:2.a utorkom 4. sat i etvrtkom 1. sat, 2.b srijedom 1.sat i petkom 4.sat, 2.c ponedjeljkom 5.sat i etvrtkom 2.sat, Matina kolaCiljevi:stjecanje i proirivanja znanja iz vjeronauka, osposobljavanje uenika za individualni i grupni radNamjena:razvijanje kreativnosti, pozitivne verbalne komunikacije, razvijanje sposobnosti stvaralakog izraavanja, potaknuti uenike na ljubav prema vjeriNositelj:Iva tajduhar, mag. TeologijeNain realizacije:dva puta tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje radnih listia na kolskom fotokopirnom aparatu, papirVrednovanje:znanje, stvaralako izraavanje, kultura meusobnog komuniciranja i zalaganje2. razred, P ZagorjeVrijeme i mjesto odravanja nastave:utorkom 4. i etvrtkom 3. sat, P ZagorjeCiljevi:pomoi uenicima da ostvare ljudski i kranski odgoj savjesti i izgrade zrelu i odgovornu savjest u odnosu prema sebi, prema drugima, prema drutvu i svijetu openito, a na temelju Boje objave, kranske Tradicije i crkvenog uiteljstva, osposobiti za dublje shvaanje i povezivanje biblijske poruke sa svakodnevnim osobnim i drutvenim ivotom, osnaiti spoznaju i stav da je Bog pozvao ljude na meusobnu ljubav i zajednitvo i da ive u skladu s tim pozivom, razvijati osobnost, na individualnoj i drutvenoj razini, u svim dimenzijamaNamjena:sustavno i skladno teoloko-eklezioloko i antropoloko-pedagoko povezivanja Boje objave i tradicije Crkve sa ivotnim iskustvom uenika kako bi se ostvarilo sustavno i cjelovito, ekumenski i dijaloki otvoreno, upoznavanje katolike vjere na informativno-spoznajnoj, doivljajnoj i djelatnoj razini Nositelj:Gordana Bertovi, prof. vjeronaukaNain realizacije:dva puta tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje radnih listia na kolskom fotokopirnom aparatu, papirVrednovanje:vrednuje se usvojeno znanje, stvaralako izraavanje, kultura meusobnog komuniciranja i aktivnost2. i 4. razred, PRO Hreljin OgulinskiVrijeme i mjesto odravanja nastave:ponedjeljkom 5. i 6. sat, PRO Hreljin OgulinskiCiljevi:sustavno i skladno teoloko-eklezioloki i antroploko-pedagoki povezati Boju objavu i tradiciju Crkve sa ivotnim iskustvom uenika, kako bi se ostvarilo sustavno i cjelovito upoznavanje katolike vjere na informativno-spoznajnoj, doivljajnoj i djelatnoj razini radi zrelosti u kranskoj vjeri i postignuu cjelovitoga opeljudskoga i vjerskog odgojaNamjena:kod svakog vjerouenika ostvariti ljudsku i vjerniku osobnost, na osobnoj i drutvenoj razini na svim ljudskim dimenzijamaNositelj:Ivan Luketi, dipl.teologNain realizacije:dva puta tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje radnih listia na kolskom fotokopirnom aparatu, papirVrednovanje:znanje, stvaralako izraavanje, kultura meusobnog komuniciranja i zalaganje2. i 3. razred PRO TurkoviiVrijeme i mjesto odravanja nastave: srijedom 3. sat i etvrtkom 5. sat PRO TurkoviiCiljevi:sustavno i skladno teoloko-eklezioloki i antroploko-pedagoki povezati Boju objavu i tradiciju Crkve sa ivotnim iskustvom uenika, kako bi se ostvarilo sustavno i cjelovito upoznavanje katolike vjere na informativno-spoznajnoj, doivljajnoj i djelatnoj razini radi zrelosti u kranskoj vjeri i postignuu cjelovitoga opeljudskoga i vjerskog odgojaNamjena:kod svakog vjerouenika ostvariti ljudsku i vjerniku osobnost, na osobnoj i drutvenoj razini na svim ljudskim dimenzijamaNositelj:Vl. Dino Rupi, dipl. teologNain realizacije:dva puta tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje radnih listia na kolskom fotokopirnom aparatu, papirVrednovanje:znanje, stvaralako izraavanje, kultura meusobnog komuniciranja i zalaganje3.a i 3.b razred, Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja nastave:3.a utorkom 3. sat i etvrtkom 3. sat, 3.b utorkom 5. sat i etvrtkom 5. sat, Matina kolaCiljevi:stjecanje i proirivanja znanja iz vjeronauka, osposobljavanje uenika za individualni i grupni radNamjena:razvijanje kreativnosti, pozitivne verbalne komunikacije, razvijanje sposobnosti stvaralakog izraavanja, potaknuti uenike na ljubav prema vjeriNositelj:Iva tajduhar, mag. teologijeNain realizacije:dva puta tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje radnih listia na kolskom fotokopirnom aparatu, papirVrednovanje:znanje, stvaralako izraavanje, kultura meusobnog komuniciranja i zalaganje3.i 4. razred, P ZagorjeVrijeme i mjesto odravanja nastave:petkom 3. i 4. sat, P ZagorjeCiljevi:pomoi uenicima da ostvare ljudski i kranski odgoj savjesti i izgrade zrelu i odgovornu savjest u odnosu prema sebi, prema drugima, prema drutvu i svijetu openito, a na temelju Boje objave, kranske Tradicije i crkvenog uiteljstva, osposobiti za dublje shvaanje i povezivanje biblijske poruke sa svakodnevnim osobnim i drutvenim ivotom, osnaiti spoznaju i stav da je Bog pozvao ljude na meusobnu ljubav i zajednitvo i da ive u skladu s tim pozivom, razvijati osobnost, na individualnoj i drutvenoj razini, u svim dimenzijamaNamjena:sustavno i skladno teoloko-eklezioloko i antropoloko-pedagoko povezivanja Boje objave i tradicije Crkve sa ivotnim iskustvom uenika kako bi se ostvarilo sustavno i cjelovito, ekumenski i dijaloki otvoreno, upoznavanje katolike vjere na informativno-spoznajnoj, doivljajnoj i djelatnoj razini radi zrelosti u kranskoj vjeri i postignua cjelovita opeljudskoga i vjerskog odgoja uenika koji ive u svojem religioznom i crkvenom, kulturnom i drutvenom prostoruNositelj:Gordana Bertovi, prof. vjeronaukaNain realizacije:dva puta tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje radnih listia na kolskom fotokopirnom aparatu, papirVrednovanje:vrednuje se usvojeno znanje, stvaralako izraavanje, kultura meusobnog komuniciranja i aktivnost4.a razred, Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja nastave:4. a- ponedjeljkom 1. sat i srijedom 5 sat; Matina kolaCiljevi:stjecanje i proirivanja znanja iz vjeronauka, osposobljavanje uenika za individualni i grupni radNamjena:razvijanje kreativnosti, pozitivne verbalne komunikacije, razvijanje sposobnosti stvaralakog izraavanja, potaknuti uenike na ljubav prema vjeriNositelj:Iva tajduhar, mag. teologijeNain realizacije:dva puta tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje radnih listia na kolskom fotokopirnom aparatu, papirVrednovanje:znanje, stvaralako izraavanje, kultura meusobnog komuniciranja i zalaganje4.b razred, Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja nastave:4. b- ponedjeljkom 2. sat i srijedom 1. sat; Matina kolaCiljevi:stjecanje i proirivanja znanja iz vjeronauka, osposobljavanje uenika za individualni i grupni radNamjena:razvijanje kreativnosti, pozitivne verbalne komunikacije, razvijanje sposobnosti stvaralakog izraavanja, potaknuti uenike na ljubav prema vjeriNositelj:Ivona Renduli, mag. teologijeNain realizacije:dva puta tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje radnih listia na kolskom fotokopirnom aparatu, papirVrednovanje:znanje, stvaralako izraavanje, kultura meusobnog komuniciranja i zalaganje4. razred, PRO TurkoviiVrijeme i mjesto odravanja nastave:srijedom 4.sat i etvrtkom 4. sat, PRO TurkoviiCiljevi:sustavno i skladno teoloko-eklezioloki i antroploko-pedagoki povezati Boju objavu i tradiciju Crkve sa ivotnim iskustvom uenika, kako bi se ostvarilo sustavno i cjelovito upoznavanje katolike vjere na informativno-spoznajnoj, doivljajnoj i djelatnoj razini radi zrelosti u kranskoj vjeri i postignuu cjelovitoga opeljudskoga i vjerskog odgojaNamjena:kod svakog vjerouenika ostvariti ljudsku i vjerniku osobnost, na osobnoj i drutvenoj razini na svim ljudskim dimenzijamaNositelj:Vl.Dino Rupi, dipl.teologNain realizacije:dva puta tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.. Trokovnik:kopiranje radnih listia na kolskom fotokopirnom aparatu, papirVrednovanje:znanje, stvaralako izraavanje, kultura meusobnog komuniciranja i zalaganje3.1.2. Pravoslavni vjeronauk1.a razred, Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja nastave:ponedjeljkom 4. sat poslijepodne, Matina kola Ciljevi:sustavno i skladno teoloko-eklezioloki i antroploko-pedagoki povezati Boju objavu i tradiciju Crkve sa ivotnim iskustvom uenika, kako bi se ostvarilo sustavno i cjelovito upoznavanje katolike vjere na informativno-spoznajnoj, doivljajnoj i djelatnoj razini radi zrelosti u kranskoj vjeri i postignuu cjelovitoga opeljudskoga i vjerskog odgojaNamjena:kod svakog vjerouenika ostvariti ljudsku i vjerniku osobnost, na osobnoj i drutvenoj razini na svim ljudskim dimenzijamaNositelj:Milan SimiNain realizacije: prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje radnih listia na kolskom fotokopirnom aparatu, papirVrednovanje:znanje, stvaralako izraavanje, kultura meusobnog komuniciranja i zalaganje1., 2., 3. i 4. razred, PRO Hreljin OgulinskiVrijeme i mjesto odravanja nastave:ponedjeljkom 3. i 4. sat, PRO Hreljin Ogulinski Ciljevi:sustavno i skladno teoloko-eklezioloki i antroploko-pedagoki povezati Boju objavu i tradiciju Crkve sa ivotnim iskustvom uenika, kako bi se ostvarilo sustavno i cjelovito upoznavanje katolike vjere na informativno-spoznajnoj, doivljajnoj i djelatnoj razini radi zrelosti u kranskoj vjeri i postignuu cjelovitoga opeljudskoga i vjerskog odgojaNamjena:kod svakog vjerouenika ostvariti ljudsku i vjerniku osobnost, na osobnoj i drutvenoj razini na svim ljudskim dimenzijamaNositelj:Milan SimiNain realizacije: prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015..Trokovnik:kopiranje radnih listia na kolskom fotokopirnom aparatu, papirVrednovanje:znanje, stvaralako izraavanje, kultura meusobnog komuniciranja i zalaganje2.a razred, Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja nastave:utorkom 4. sat poslijepodne, Matina kola Ciljevi:sustavno i skladno teoloko-eklezioloki i antroploko-pedagoki povezati Boju objavu i tradiciju Crkve sa ivotnim iskustvom uenika, kako bi se ostvarilo sustavno i cjelovito upoznavanje katolike vjere na informativno-spoznajnoj, doivljajnoj i djelatnoj razini radi zrelosti u kranskoj vjeri i postignuu cjelovitoga opeljudskoga i vjerskog odgojaNamjena:kod svakog vjerouenika ostvariti ljudsku i vjerniku osobnost, na osobnoj i drutvenoj razini na svim ljudskim dimenzijamaNositelj:Milan SimiNain realizacije:prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015..Trokovnik:kopiranje radnih listia na kolskom fotokopirnom aparatu, papirVrednovanje:znanje, stvaralako izraavanje, kultura meusobnog komuniciranja i zalaganje3.b razred, Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja nastave:utorkom 5. sat poslijepodne, Matina kolaCiljevi:sustavno i skladno teoloko-eklezioloki i antroploko-pedagoki povezati Boju objavu i tradiciju Crkve sa ivotnim iskustvom uenika, kako bi se ostvarilo sustavno i cjelovito upoznavanje katolike vjere na informativno-spoznajnoj, doivljajnoj i djelatnoj razini radi zrelosti u kranskoj vjeri i postignuu cjelovitoga opeljudskoga i vjerskog odgojaNamjena:kod svakog vjerouenika ostvariti ljudsku i vjerniku osobnost, na osobnoj i drutvenoj razini na svim ljudskim dimenzijamaNositelj:Milan SimiNain realizacije:prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje radnih listia na kolskom fotokopirnom aparatu, papirVrednovanje:znanje, stvaralako izraavanje, kultura meusobnog komuniciranja i zalaganje4.a razred, Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja nastave:ponedjeljkom 1. sat poslijepodne, matina kolaCiljevi:sustavno i skladno teoloko-eklezioloki i antroploko-pedagoki povezati Boju objavu i tradiciju Crkve sa ivotnim iskustvom uenika, kako bi se ostvarilo sustavno i cjelovito upoznavanje katolike vjere na informativno-spoznajnoj, doivljajnoj i djelatnoj razini radi zrelosti u kranskoj vjeri i postignuu cjelovitoga opeljudskoga i vjerskog odgojaNamjena:kod svakog vjerouenika ostvariti ljudsku i vjerniku osobnost, na osobnoj i drutvenoj razini na svim ljudskim dimenzijamaNositelj:Milan SimiNain realizacije:prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje radnih listia na kolskom fotokopirnom aparatu, papirVrednovanje:znanje, stvaralako izraavanje, kultura meusobnog komuniciranja i zalaganje4.b razred, Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja nastave:ponedjeljkom 2. sat poslijepodne, matina kolaCiljevi:sustavno i skladno teoloko-eklezioloki i antroploko-pedagoki povezati Boju objavu i tradiciju Crkve sa ivotnim iskustvom uenika, kako bi se ostvarilo sustavno i cjelovito upoznavanje katolike vjere na informativno-spoznajnoj, doivljajnoj i djelatnoj razini radi zrelosti u kranskoj vjeri i postignuu cjelovitoga opeljudskoga i vjerskog odgojaNamjena:kod svakog vjerouenika ostvariti ljudsku i vjerniku osobnost, na osobnoj i drutvenoj razini na svim ljudskim dimenzijamaNositelj:Milan SimiNain realizacije:prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje radnih listia na kolskom fotokopirnom aparatu, papirVrednovanje:znanje, stvaralako izraavanje, kultura meusobnog komuniciranja i zalaganje3.1.3. Engleski jezik4. razred, P Zagorje Vrijeme i mjesto odravanja nastave:ponedjeljkom 1.sat i etvrtkom 3. sat, P ZagorjeCiljevi:razumjeti upute i zapovijedi i postupiti po njima, mimikom i pokretom popratiti priu (TPR), uvjebavanje itanja, uoiti redoslijed dogaaja u prii te samostalno kronoloki posloiti reeniceNamjena:opisivanje slike uz pomo pitanja, razvijati sposobnost opaanja, upotrijebiti Present Continuous u potvrdnom obliku prema zadanom modelu, razlikovanje jednine i mnoine Nositelj:Dalibor ani, dipl. uitelj s pojaanim engleskim jezikomNain realizacije:dva puta tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.. ponedjeljkom i etvrtkomTrokovnik:nema trokovaVrednovanje:vrjednuje se usvojeno znanje, razumijevanje, govorne sposobnosti i pismeno izraavanje tijekom kolske godine3.1.4. Njemaki jezik4.a i 4.b razred, Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja nastave:ponedjeljkom i petkom 0. sat, Matina kolaCiljevi:osposobiti uenike za govornu i pisanu komunikaciju u razliitim situacijamaNamjena:upoznavanje s gramatikim i govornim strukturama u njemakom jeziku Nositelj:Andreja Vukelja, prof.Nain realizacije:dva sata tjedno prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:potroni materijal, pribor za radVrednovanje:pismeno i usmeno praenje, brojano ocjenjivanje uenika 4. razred, PRO Hreljin OgulinskiVrijeme i mjesto odravanja nastave:Utorkom 5. i 6. sat, PRO Hreljin OgulinskiCiljevi:osposobiti uenike za govornu i pisanu komunikaciju u razliitim situacijamaNamjena:upoznavanje s gramatikim i govornim strukturama u njemakom jeziku Nositelj:eljko Vukovi, nast. njem.jezikaNain realizacije:dva sata tjedno prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:potroni materijal, pribor za radVrednovanje:pismeno i usmeno praenje, brojano ocjenjivanje uenika 4. razred, PRO TurkoviiVrijeme i mjesto odravanja nastave:srijeda 5. i etvrtak 5. sat, PRO TurkoviiCiljevi:osposobiti uenike za govornu i pisanu komunikaciju u razliitim situacijamaNamjena:upoznavanje s gramatikim i govornim strukturama u njemakom jeziku Nositelj:Dijana Bekavac, uiteljica razredne nastaveNain realizacije:dva sata tjedno prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:potroni materijal, pribor za radVrednovanje:pismeno i usmeno praenje, brojano ocjenjivanje uenika 3.1.5. Srpski jezik i kultura1. - 4.razred, Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja nastave:ponedjeljkom 4. i 5. sat i etvrtkom 0. sat, Matina kolaCiljevi:upoznavanje irilinog pisma, srpskog jezika i kulture, obiaja, istaknutih linosti iz kulturnog i nacionalnog ivota srpskog narodaNamjena:primjena steenih znanja, razvoj, potovanje i uvaavanje razliitostiNositelj:Milana Medakovi, dipl. uiteljNain realizacije:tri sata tjedno prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:udbenici na jeziku nacionalnih manjina,papir za kopiranje printanje, hamer papir, boje i markeri za hamer, ljepiloVrednovanje:kontinuiranim praenjem napretka uenika, usmenim i pismenim ispitivanjima1. - 4.razred, PRO Hreljin OgulinskiVrijeme i mjesto odravanja nastave:etvrtkom 4. i 5. sat, PRO Hreljin Ogulinski Ciljevi:upoznavanje irilinog pisma, srpskog jezika i kulture, obiaja, istaknutih linosti iz kulturnog i nacionalnog ivota srpskog narodaNamjena:primjena steenih znanja, razvoj, potovanje i uvaavanje razliitostiNositelj:Milana Medakovi, dipl. uiteljNain realizacije:dva sata tjedno prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:udbenici na jeziku nacionalnih manjina,papir za kopiranje printanje, hamer papir, boje i markeri za hamer, ljepiloVrednovanje:kontinuiranim praenjem napretka uenika, usmenim i pismenim ispitivanjima3.2. Predmetna nastava3.2.1. Katoliki vjeronauk5.a, Matina kola i 5. razred, P Zagorje Vrijeme i mjesto odravanja nastave:ponedjeljkom 5. sat, etvrtkom 1. sat, P Zagorje i 5.a srijedom, 5. i 6. sat. Matina kola Ciljevi:otkriti, upoznati i doivjeti kako Duh Sveti ispunja ljude duhovnom snagom da mogu svjedoiti vjeru i nesebinu ljubav prema Bogu i jedni prema drugima, otkriti i upoznati snagu jedinstva, zajednitva i sluenja Kristove Crkve koja je sakrament spasenja meu ljudima te razvijati sposobnosti za kvalitetnoivljenje svojeg poslanja i sluenja u CrkviNamjena:sustavno i skladno teoloko-eklezioloko i antropoloko-pedagoko povezivanja Boje objave i tradicije Crkve sa ivotnim iskustvom uenika kako bi se ostvarilo sustavno i cjelovito, ekumenski i dijaloki otvoreno, upoznavanje katolike vjere na informativno-spoznajnoj, doivljajnoj i djelatnoj razini Nositelj:Gordana Bertovi, prof. vjeronaukaNain realizacije:dva puta tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje radnih listia na kolskom fotokopirnom aparatu, papirVrednovanje:vrednuje se usvojeno znanje, stvaralako izraavanje, kultura meusobnog komuniciranja i aktivnost 5.b razred, Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja nastave:5.b-ponedjeljkom 4. sat i utorkom 2. satCiljevi:stjecanje i proirivanja znanja iz vjeronauka, osposobljavanje uenika za individualni i grupni radNamjena:razvijanje kreativnosti, pozitivne verbalne komunikacije, razvijanje sposobnosti stvaralakog izraavanja, potaknuti uenike na ljubav prema vjeriNositelj:Ivona Renduli, mag. TeologijeNain realizacije:2 puta tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015..Trokovnik:kopiranje radnih listia na kolskom fotokopirnom aparatu, papirVrednovanje:vrednuje se usmena provjera znanja, radni listii, rezultati s natjecanja, naueno znanje primijeniti u svakodnevnom ivotu6.a, 6.b i 6.c razred, Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja nastave:6.a utorkom 5. sat i srijedom 5. sat; 6. b utorkom 7. sat i petkom 2. sat, 6.c etvrtkom 4. sat i petkom 4. sat, Matina kolaCiljevi:upoznati znaenje povijesti spasenja i povijesti katolike crkve koja izvrava Kristov nalog evangelizacije i sluenja na razliitim podrujima crkvenoga i drutvenoga ivota kako u cijeloj Crkvi tako i u hrvatskome narodu: socijalnom, kulturnom, znanstvenom, prosvjetnom i dr., razviti sposobnost nutarnjeg osjeaja i osobnog stava zahvalnosti za Boju beskrajnu ljubav i dobrotu, za uzajamno bratsko sluenje, dobrotu, socijalnu pravdu, solidarnost i pomo te za osjeaj zahvalnosti jednih prema drugimaNamjena:sustavno i skladno teoloko-eklezioloko i antropoloko-pedagoko povezivanja Boje objave i tradicije Crkve sa ivotnim iskustvom uenika kako bi se ostvarilo sustavno i cjelovito, ekumenski i dijaloki otvoreno, upoznavanje katolike vjere na informativno-spoznajnoj, doivljajnoj i djelatnoj razini Nositelj:Ivona Renduli, dipl.teologNain realizacije:dva puta tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015..Trokovnik:kopiranje radnih listia na kolskom fotokopirnom aparatu, papirVrednovanje:vrednuje se usvojeno znanje, stvaralako izraavanje, kultura meusobnog komuniciranja i aktivnost6. razred, P ZagorjeVrijeme i mjesto odravanja nastave:ponedjeljkom , 5. sat i utorkom, 3. sat, P ZagorjeCiljevi:upoznati znaenje povijesti spasenja i povijesti katolike crkve koja izvrava Kristov nalog evangelizacije i sluenja na razliitim podrujima crkvenoga i drutvenoga ivota kako u cijeloj Crkvi tako i u hrvatskome narodu: socijalnom, kulturnom, znanstvenom, prosvjetnom i dr., razviti sposobnost nutarnjeg osjeaja i osobnog stava zahvalnosti za Boju beskrajnu ljubav i dobrotu, za uzajamno bratsko sluenje, dobrotu, socijalnu pravdu, solidarnost i pomo te za osjeaj zahvalnosti jednih prema drugimaNamjena:sustavno i skladno teoloko-eklezioloko i antropoloko-pedagoko povezivanja Boje objave i tradicije Crkve sa ivotnim iskustvom uenika kako bi se ostvarilo sustavno i cjelovito, ekumenski i dijaloki otvorenoNositelj:Gordana Bertovi, prof. vjeronaukaNain realizacije:dva puta tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje radnih listia na kolskom fotokopirnom aparatu, papirVrednovanje:vrednuje se usvojeno znanje, stvaralako izraavanje, kultura meusobnog komuniciranja i aktivnost7.a, 7.b i 7.c razred, Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja nastave:7.a ponedjeljkom 6. sat i utorkom 6. sat; 7.b utorkom 4.sat i petkom 3 sat; Matina kolaCiljevi:otkriti, upoznati, prihvatiti i u vlastiti ivot ucijepiti cjelovit kranski moral, tj. Isusov zakon ljubavi i sluenja kao istinski nain kranskoga ivota, upoznati i iskusiti duhovnu snagu i spasenjsku vrijednost liturgijskih i crkvenih slavlja, sakramenata, pobonosti i vjernikoga ivota koji je protkan svjedoanstvom zahvaljivanja i slavljenja Boga, otkrivati, upoznavati i prihvaati druge i razliite od sebe te izgraditi osjeaj potovanja prema drugim (razliitim) kulturama, konfesijama i religijama, otkriti uzroke sukoba i nerazumijevanja izmeu roditelja i djece, meu odraslima, meu ljudima i narodima i stei sposobnosti prevladavanja sukoba i nerazumijevanja kako bismo izgradili skladan osobni i drutveni ivot, upoznati mjesto i ulogu obitelji u osobnom i drutvenom ivotu i razviti stav o vlastitoj odgovornosti i ulozi u obitelji te u iroj drutvenoj zajednici (obitelji)Namjena:sustavno i skladno teoloko-eklezioloko i antropoloko-pedagoko povezivanja Boje objave i tradicije Crkve sa ivotnim iskustvom uenika kako bi se ostvarilo sustavno i cjelovito, ekumenski i dijaloki otvoreno, upoznavanje katolike vjere na informativno-spoznajnoj, doivljajnoj i djelatnoj razini Nositelj:Ivona Renduli, dipl.teologNain realizacije:dva puta tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje radnih listia na kolskom fotokopirnom aparatu, papirVrednovanje:vrednuje se usvojeno znanje, stvaralako izraavanje, kultura meusobnog komuniciranja i aktivnost7. razred, P ZagorjeVrijeme i mjesto odravanja nastave:ponedjeljkom, 7. sat, utorkom, 1. sat, P ZagorjeCiljevi:otkriti, upoznati, prihvatiti i u vlastiti ivot ucijepiti cjelovit kranski moral, tj. Isusov zakon ljubavi i sluenja kao istinski nain kranskoga ivota, upoznati i iskusiti duhovnu snagu i spasenjsku vrijednost liturgijskih i crkvenih slavlja, sakramenata, pobonosti i vjernikoga ivota koji je protkan svjedoanstvom zahvaljivanja i slavljenja Boga, otkrivati, upoznavati i prihvaati druge i razliite od sebe te izgraditi osjeaj potovanja prema drugim (razliitim) kulturama, konfesijama i religijama otkriti uzroke sukoba i nerazumijevanja izmeu roditelja i djece, meu odraslima, meu ljudima i narodima i stei sposobnosti prevladavanja sukoba i nerazumijevanja kako bismo izgradili skladan osobni i drutveni ivot, upoznati mjesto i ulogu obitelji u osobnom i drutvenom ivotu i razviti stav o vlastitoj odgovornosti i ulozi u obitelji te u iroj drutvenoj zajednici (obitelji)Namjena:sustavno i skladno teoloko-eklezioloko i antropoloko-pedagoko povezivanja Boje objave i tradicije Crkve sa ivotnim iskustvom uenika kako bi se ostvarilo sustavno i cjelovito, ekumenski i dijaloki otvoreno, upoznavanje katolike vjere na informativno-spoznajnoj, doivljajnoj i djelatnoj razini Nositelj:Gordana Bertovi, prof. vjeronaukaNain realizacije:dva puta tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje radnih listia na kolskom fotokopirnom aparatu, papirVrednovanje:vrednuje se usvojeno znanje, stvaralako izraavanje, kultura meusobnog komuniciranja i aktivnost8.a i 8.b razred, Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja nastave:8.a etvrtkom, 6. sat i petkom 7. sat, 8.b etvrtkom 5. sat i petkom 6. sat; Matina kolaCiljevi:u kranskoj vjeri, nadi i ljubavi upoznati put i nain kako se oduprijeti negativnim ivotnim iskuenjima i problemima, osobito u doba sazrijevanja i mladosti kako bismo postigli punu ljudsku i vjerniku zrelostNamjena:sustavno i skladno teoloko-eklezioloko i antropoloko-pedagoko povezivanja Boje objave i tradicije Crkve sa ivotnim iskustvom uenika kako bi se ostvarilo sustavno i cjelovito, ekumenski i dijaloki otvoreno, upoznavanje katolike vjere na informativno-spoznajnoj, doivljajnoj i djelatnoj razini radi zrelosti u kranskoj vjeri i postignua cjelovita opeljudskoga i vjerskog odgoja uenika koji ive u svojem religioznom i crkvenom, kulturnom i drutvenom prostoruNositelj:Ivona Renduli, dipl.teologNain realizacije:dva puta tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje radnih listia na kolskom fotokopirnom aparatu, papirVrednovanje:vrednuje se usvojeno znanje, stvaralako izraavanje, kultura meusobnog komuniciranja i aktivnost8. razred, P ZagorjeVrijeme i mjesto odravanja nastave:Utorkom 5. sat, i etvrkom, 7. sat, P ZagorjeCiljevi:u kranskoj vjeri, nadi i ljubavi upoznati put i nain kako se oduprijeti negativnim ivotnim iskuenjima i problemima, osobito u doba sazrijevanja i mladosti kako bismo postigli punu ljudsku i vjerniku zrelostNamjena:sustavno i skladno teoloko-eklezioloko i antropoloko-pedagoko povezivanja Boje objave i tradicije Crkve sa ivotnim iskustvom uenika kako bi se ostvarilo sustavno i cjelovito, ekumenski i dijaloki otvoreno, upoznavanje katolike vjere na informativno-spoznajnoj, doivljajnoj i djelatnoj razini radi zrelosti u kranskoj vjeri i postignua cjelovita opeljudskoga i vjerskog odgoja uenika koji ive u svojem religioznom i crkvenom, kulturnom i drutvenom prostoruNositelj:Gordana Bertovi, prof. vjeronaukaNain realizacije:dva puta tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje radnih listia na kolskom fotokopirnom aparatu, papirVrednovanje:vrednuje se usvojeno znanje, stvaralako izraavanje, kultura meusobnog komuniciranja i aktivnost3.2.2. Pravoslavni vjeronauk5.b razred, Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja nastave:utorkom 2. sat, Matina kolaCiljevi:sustavno i skladno teoloko-eklezioloki i antroploko-pedagoki povezati Boju objavu i tradiciju Crkve sa ivotnim iskustvom uenika, kako bi se ostvarilo sustavno i cjelovito upoznavanje katolike vjere na informativno-spoznajnoj, doivljajnoj i djelatnoj razini radi zrelosti u kranskoj vjeri i postignuu cjelovitoga opeljudskoga i vjerskog odgojaNamjena:kod svakog vjerouenika ostvariti ljudsku i vjerniku osobnost, na osobnoj i drutvenoj razini na svim ljudskim dimenzijamaNositelj:Milan SimiNain realizacije:prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje radnih listia na kolskom fotokopirnom aparatu, papirVrednovanje:znanje, stvaralako izraavanje, kultura meusobnog komuniciranja i zalaganje6.c, 8.a razred, Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja nastave:etvrtkom 7. sat, Matina kolaCiljevi:sustavno i skladno teoloko-eklezioloki i antroploko-pedagoki povezati Boju objavu i tradiciju Crkve sa ivotnim iskustvom uenika, kako bi se ostvarilo sustavno i cjelovito upoznavanje katolike vjere na informativno-spoznajnoj, doivljajnoj i djelatnoj razini radi zrelosti u kranskoj vjeri i postignuu cjelovitoga opeljudskoga i vjerskog odgojaNamjena:kod svakog vjerouenika ostvariti ljudsku i vjerniku osobnost, na osobnoj i drutvenoj razini na svim ljudskim dimenzijamaNositelj:Milan SimiNain realizacije:prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje radnih listia na kolskom fotokopirnom aparatu, papirVrednovanje:znanje, stvaralako izraavanje, kultura meusobnog komuniciranja i zalaganje7.a razred, Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja nastave:ponedjeljkom 6. sat, Matina kolaCiljevi:sustavno i skladno teoloko-eklezioloki i antroploko-pedagoki povezati Boju objavu i tradiciju Crkve sa ivotnim iskustvom uenika, kako bi se ostvarilo sustavno i cjelovito upoznavanje katolike vjere na informativno-spoznajnoj, doivljajnoj i djelatnoj razini radi zrelosti u kranskoj vjeri i postignuu cjelovitoga opeljudskoga i vjerskog odgojaNamjena:kod svakog vjerouenika ostvariti ljudsku i vjerniku osobnost, na osobnoj i drutvenoj razini na svim ljudskim dimenzijamaNositelj:Milan SimiNain realizacije:prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje radnih listia na kolskom fotokopirnom aparatu, papirVrednovanje:znanje, stvaralako izraavanje, kultura meusobnog komuniciranja i zalaganje7.c razred, Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja nastave:ponedjeljkom 5. sat, Matina kolaCiljevi:sustavno i skladno teoloko-eklezioloki i antroploko-pedagoki povezati Boju objavu i tradiciju Crkve sa ivotnim iskustvom uenika, kako bi se ostvarilo sustavno i cjelovito upoznavanje katolike vjere na informativno-spoznajnoj, doivljajnoj i djelatnoj razini radi zrelosti u kranskoj vjeri i postignuu cjelovitoga opeljudskoga i vjerskog odgojaNamjena:kod svakog vjerouenika ostvariti ljudsku i vjerniku osobnost, na osobnoj i drutvenoj razini na svim ljudskim dimenzijamaNositelj:Milan SimiNain realizacije:prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje radnih listia na kolskom fotokopirnom aparatu, papirVrednovanje:znanje, stvaralako izraavanje, kultura meusobnog komuniciranja i zalaganje3.2.3. Engleski jezik5. razred P ZagorjeVrijeme i mjesto odravanja nastave:ponedjeljkom 5. sat i etvrtkom 5. sat, P ZagorjeCiljevi:razvijati vjetine razumijevanja sluanjem, itanjem i govorenjem, razgovarati o nainima predstavljanja sebe drugima i primijenit ih prilikom predstavljanja drugima, predstaviti i opisati sebe, lanove obitelji i prijatelje Namjena:razgovarati o novim likovima (dob, mjesto boravka, obitelj, kuni ljubimci, prijatelji), predstaviti se drugima (dob, mjesto boravka, obitelj, kuni ljubimci, prijatelji), ponoviti usvojeni vokabular sadraje i strukturu - ponoviti i primijeniti oblike pomonih glagola 'to be' i 'have got' u prezentuNositelj:Dalibor ani, dipl. uitelj s pojaanim engleskim jezikomNain realizacije:dva puta tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015..Trokovnik:nema trokovaVrednovanje:vrjednuje se usvojeno znanje, razumijevanje, govorne sposobnosti i pismeno izraavanje tijekom kolske godine6. razred, P ZagorjeVrijeme i mjesto odravanja nastave:ponedjeljkom 4.sat i etvrtkom 2. sat, P ZagorjeCiljevi:aktivirati uenikovo predznanje za razgovor o sebi, obitelji, prijateljima, koli, mjestu ivljenja, ponoviti vokabular kroz igru, osposobiti uenike za postavljanje i odgovaranje na pitanja, prianje, prepriavanje, parafraziranje, razvijati razumijevanje sluanjem/itanjem, govora, itanja i pisanja, ponoviti poznati vokabular u novom kontekstu, proiriti, vjebati i usvojiti vokabular, razvijati ljubav prema obitelji i prijateljima, toleranciju prema drugome i drugaijem te samostalnost, samopouzdanje i odgovornostNamjena:osposobiti uenika za uporabu parafraza, izabrati dijete razreda i razgovarati o njegovim osobinama, razvijati sposobnost pamenja i reproduciranja sadraja teksta te samostalnost, samopouzdanje, odgovornost i kooperativno uenjeNositelj:Dalibor ani, dipl. uitelj s pojaanim engleskim jezikomNain realizacije:dva puta tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:nema trokovaVrednovanje:vrjednuje se usvojeno znanje, razumijevanje, govorne sposobnosti i pismeno izraavanje tijekom kolske godine7. razred P ZagorjeVrijeme i mjesto odravanja nastave:ponedjeljkom 6. sat i etvrtkom 6. sat, P ZagorjeCiljevi:ponoviti i utvrditi vokabular vezan uz lekciju, prepriati intervju, predvidjeti nastavak prie uz pomo glagola te pripremiti uenike za uvoenje present perfecta, vjebati i znati upotrebljavati present perfect, osposobiti uenike na tonost iskaza, izraavati vlastito iskustvoNamjena:nauiti kako uiti, naviknuti uenike na tonost iskaza, razvijati sposobnost i naviku uporabe gramatike, rjenika i drugih prirunika koji sadre informacije o jeziku, razvijati samostalnost, samopouzdanje, pozitivne suradnike odnose, kooperativno uenjeNositelj:Dalibor ani, dipl. uitelj s pojaanim engleskim jezikomNain realizacije:dva puta tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:nema trokovaVrednovanje:vrjednuje se usvojeno znanje, razumijevanje, govorne sposobnosti i pismeno izraavanje tijekom kolske godine8. razred P ZagorjeVrijeme i mjesto odravanja nastave:ponedjeljkom 3. sat i etvrtkom, 4. sat, P ZagorjeCiljevi:ponoviti i utvrditi poznate rijei te usvojiti nove u svezi s uenjem jezika, komentirati naslov lekcije i razlikovati mother tongue/ foreign language, razgovarati o potekoama pri uenju jezika, izrei svoje miljenje o aktivnostima tijekom uenja jezika (svianje/ nesvianje), ponoviti nijeni oblik glagolskog vremena, raspitati se o nainu uenja jezika suuenika i kratko izvijestiti i napisati izvjeeNamjena:razgovarati o nainu kako uenje jezika uiniti lakim, proiriti vokabular novim rijeima i izrazima u svezi s temom (context, phrases, word by word, pick up), sastaviti pravila i savjete za lake usvajanje jezinih sadrajaNositelj:Dalibor ani, dipl. uitelj s pojaanim engleskim jezikomNain realizacije:dva puta tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015..Trokovnik:nema trokovaVrednovanje:vrjednuje se usvojeno znanje, razumijevanje, govorne sposobnosti i pismeno izraavanje tijekom kolske godine3.2.4. Njemaki jezik5. razred, Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja nastave:ponedjeljkom 5. sat i etvrtkom 0. sat, Matina kolaCiljevi:osposobiti uenike za govornu i pisanu komunikaciju u razliitim situacijamaNamjena:upoznavanje s gramatikim i govornim strukturama u njemakom jeziku Nositelj:Andreja Vukelja, prof.Nain realizacije:dva sata tjedno prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:potroni materijal, pribor za radVrednovanje:pismeno i usmeno praenje, brojano ocjenjivanje uenika 6.razred, Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja nastave:ponedjeljkom 0. sat. i petkom 7. sat, Matina kolaCiljevi:osposobiti uenike za govornu i pisanu komunikaciju u razliitim situacijamaNamjena:upoznavanje s gramatikim i govornim strukturama u njemakom jeziku Nositelj:Andreja Vukelja, prof.Nain realizacije:dva sata tjedno prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015..Trokovnik:potroni materijal, pribor za radVrednovanje:pismeno i usmeno praenje, brojano ocjenjivanje uenika 7.razred, Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja nastave:ponedjeljkom 8. sat i petkom 0. sat, Matina kolaCiljevi:osposobiti uenike za govornu i pisanu komunikaciju u razliitim situacijamaNamjena:upoznavanje s gramatikim i govornim strukturama u njemakom jeziku Nositelj:Andreja Vukelja, prof.Nain realizacije:dva puta tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:potroni materijal, pribor za radVrednovanje:pismeno i usmeno praenje, brojano ocjenjivanje uenika 8.razred, Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja nastave:ponedjeljkom 7. sat i petkom 8. sat, Matina kolaCiljevi:osposobiti uenike za govornu i pisanu komunikaciju u razliitim situacijamaNamjena:upoznavanje s gramatikim i govornim strukturama u njemakom jeziku Nositelj:Andreja Vukelja, prof.Nain realizacije:dva puta tjedno prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:potroni materijal, pribor za radVrednovanje:pismeno i usmeno praenje, brojano ocjenjivanje uenika 3.2.5. Informatika5.a, 5.b razred, Matina kola i 5 razred, P ZagorjeVrijeme i mjesto odravanja nastave:5.a ponedjeljkom 3. i 4. sat, 5.b ponedjeljkom 1. i 2. sat, Matina kola, 5.r - petkom 5. i 6. Sat, P ZagorjeCiljevi:nauiti uenike djelotvorno upotrebljavati dananja raunala i raunalne programe, upoznati uenike s osnovnim naelima na kojima se temelje raunala te informacijska i komunikacijska tehnologija, osposobiti se za koritenje i pretraivanje Interneta, osnove MS Worda 2007 i MS PaintNamjena:upoznavanje s informacijskom i komunikacijskom tehnologijomNositelj:Ivana Kurelac, dipl.uitelj razredne nastave s pojaanim predmetom iz informatikeNain realizacije:dva sata tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje radnih listia na kolskom fotokopirnom aparatu i papirVrednovanje:vrednuje se usvojeno znanje, pismeni ispit, praktian rad na raunalu i zalaganje/aktivnost6.a, 6.b i 6.c razred, Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja nastave:6.a- etvrtkom 5. i 6.sat, 6.b- petkom 5. i 6.sat, 6.c- ponedjeljkom 6. i 7. sat. , Matina kolaCiljevi:nauiti uenike djelotvorno upotrebljavati dananja raunala i raunalne programe, upoznati uenike s osnovnim naelima rada mrene opreme,osposobiti ih za rad sa programima Microsoft Word i Powerpoint 2007, osposobiti se za koritenje i pretraivanje InternetaNamjena:upoznavanje s informacijskom i komunikacijskom tehnologijom, osposobljavanje za rad sa uredskim programimaNositelj:Goran ani, struni prvostupnik informatikeNain realizacije:dva sata tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje radnih listia na kolskom fotokopirnom aparatu i papirVrednovanje:vrednuje se usvojeno znanje, pismeni ispit, praktian rad na raunalu i zalaganje/aktivnost6.razred, P ZagorjeVrijeme i mjesto odravanja nastave:6. razred srijedom 4.i 5 . sat, P ZagorjeCiljevi:nauiti uenike djelotvorno upotrebljavati dananja raunala i raunalne programe, upoznati uenike s osnovnim naelima rada mrene opreme,osposobiti ih za rad sa programima Microsoft Word i Powerpoint 2007, osposobiti se za koritenje i pretraivanje InternetaNamjena:upoznavanje s informacijskom i komunikacijskom tehnologijom, osposobljavanje za rad sa uredskim programimaNositelj:Ivana Kurelac, dipl.uitelj razredne nastave s pojaanim predemtom iz informatikeNain realizacije:dva sata tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje radnih listia na kolskom fotokopirnom aparatu i papirVrednovanje:vrednuje se usvojeno znanje, pismeni ispit, praktian rad na raunalu i zalaganje/aktivnost7.a, 7.b, 7.c, Matina kola i 7.r. P ZagorjeVrijeme i mjesto odravanja nastave:7.a etvrtkom 0. i 1. sat , 7.b ponedjeljkom 7. i 8. sat, 7.c utorkom 5. i 6. sat, Matina kola,7. r petkom 1. i 2. sat, P ZagorjeCiljevi:nauiti uenike djelotvorno upotrebljavati dananja raunala i raunalne programe, upoznati uenike s osnovnim naelima rada mrene opreme,osposobiti ih za rad sa programima Microsoft Excel i Powerpoint 2007, osposobiti se za koritenje i pretraivanje InternetaNamjena:upoznavanje s informacijskom i komunikacijskom tehnologijom, osposobljavanje za rad sa uredskim programimaNositelj:Ivana Kurelac, dipl.uitelj razredne nastave s pojaanim predmetom iz informatike Nain realizacije:dva sata tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje radnih listia na kolskom fotokopirnom aparatu i papirVrednovanje:vrednuje se usvojeno znanje, pismeni ispit, praktian rad na raunalu i zalaganje/aktivnost8.a, 8.b, 8.c razred, Matina kola Vrijeme i mjesto odravanja nastave:8.a ponedjeljkom 4. i 5. sat, 8.b etvrtkom 7. i 8., matina kolaCiljevi:nauiti uenike djelotvorno upotrebljavati dananja raunala i raunalne programe, upoznati uenike s osnovnim naelima rada sredinje jedinice,osposobiti ih s osnovama programiranja u Basicu, osposobiti ih za koritenje i pretraivanje Interneta izrada web stranicaNamjena:upoznavanje s informacijskom i komunikacijskom tehnologijom, osposobljavanje za rad sa programima za izradu web stranica i programskim jezikom BasicNositelj:Goran ani, struni prvostupnik informatikeNain realizacije:dva sata tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje radnih listia na kolskom fotokopirnom aparatu i papirVrednovanje:vrednuje se usvojeno znanje, pismeni ispit, praktian rad na raunalu i zalaganje/aktivnost3.2.6. Srpski jezik i kultura5.-8. razred, Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja nastave:etvrtkom 7. i 8. sat, matina kolaCiljevi:upoznavanje irilinog pisma, srpskog jezika i kulture, obiaja, istaknutih linosti iz kulturnog i nacionalnog ivota srpskog narodaNamjena:primjena steenih znanja, razvoj, potovanje i uvaavanje razliitostiNositelj:Milana Medakovi, dipl. uiteljNain realizacije:dva sata tjedno prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:udbenici na jeziku nacionalnih manjina,papir za kopiranje printanje, hamer papir, boje i markeri za hamer, ljepiloVrednovanje:kontinuiranim praenjem napretka uenika, usmenim i pismenim ispitivanjima4. DODATNA NASTAVA4.1. Razredna nastava4.1.1. Matematika1.b razred, Matina kola Vrijeme i mjesto odravanja nastave:ponedjeljkom 5. sat, Matina kolaCiljevi:razvoj sposobnosti rjeavanja matematikih problema, individualni rad s uenicima na usvajanju nastavnog gradiva, vjebanje i utvrivanje nastavnog gradivaNamjena:pomo pri usvajanju matematikog znanja, razvoj samostalnosti kod uenikaNositelj:Ljerka Salopek Bacanovi, dipl. uiteljicaNain realizacije:jednom tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje radnih listia na kolskom kopirnom aparatu i papirVrednovanje:opisno praenje napredovanja, listii za provjeru1.razred, P Zagorje Vrijeme i mjesto odravanja nastave:utorkom 5. sat, P Zagorje Ciljevi:produbljivanje znanja i razvijanje interesa za rjeavanje sloenijih matematikih sadrajaNamjena:razvijati logiko razmiljanje i zakljuivanje kroz rjeavanje jednostavnijih i sloenijih problemskih zadatakaNositelj:Valerija Boievi, dipl. uiteljica s pojaanim programom iz hrvatskog jezikaNain realizacije:jednom tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:papir i kopiranje radnih listia na kolskom kopirnom aparatuVrednovanje: opisno praenje napredovanja, listii za provjeru1.i 3.razred, PRO Hreljin OgulinskiVrijeme i mjesto odravanja nastave:Ponedjeljkom 4. sat, PRO Hreljin OgulinskiCiljevi:stjecanje i proirivanje znanja iz matematike, osposobljavati uenika za samostalni rad, te primjenu nauenog znanja u svakodnevnom ivotuNamjena:razvijati miljenje, pamenje, panju i sposobnost zakljuivanja, usporeivanja i analiziranja, te aktivnog primjenjivanja znanja i razumijevanja matematikih postupaka, poticati na tonost i urednost biljeenja matematikih znakovaNositelj:Radmila Kalmar, uiteljica razredne nastaveNain realizacije:jednom tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje radnih listia na kolskom kopirnom aparatu i uiteljiin papirVrednovanje:opisno praenje napredovanja, listii za provjeru, samoprovjeravanje1.razred, PRO Turkovii Vrijeme i mjesto odravanja nastave:utorkom 4. sat, PRO TurkoviiCiljevi:stjecanje i proirivanje znanja iz matematike, osposobljavati uenika za samostalni rad, te primjenu nauenog znanja u svakodnevnom ivotuNamjena:razvijati miljenje, pamenje, panju i sposobnost zakljuivanja, usporeivanja i analiziranja, te aktivnog primjenjivanja znanja i razumijevanja matematikih postupaka, poticati na tonost i urednost biljeenja matematikih znakovaNositelj:Dijana Bekavac, uiteljica razredne nastaveNain realizacije:jednom tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje radnih listia na kolskom kopirnom aparatu i uiteljiin papirVrednovanje:opisno praenje napredovanja, listii za provjeru, samoprovjeravanje2.a razred, Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja nastave:ponedjeljak, 5. sat, Matina kola Ciljevi:rad s uenicima koji u matematici ostvaruju natprosjene rezultate ili koji pokazuju poseban interes za matematikuNamjena:dodatno proiriti novim matematikim znanjima predviene nastavne sadrajeNositelj:Ivana Salopek Turina, dipl. uiteljica razredne nastaveNain realizacije:jednom tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje materijala na kolskom kopirnom aparatu, uiteljiin papirVrednovanje:opisno praenje uenika u uspjenosti usvajanja sadraja, motivacija uenika za daljnji rad2.b razred, Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja nastave:petak 0. sat, Matina kola Ciljevi:rad s uenicima koji u matematici ostvaruju natprosjene rezultate ili koji pokazuju poseban interes za matematikuNamjena:dodatno proiriti novim matematikim znanjima predviene nastavne sadrajeNositelj:Slavica Tripalo, dipl. uiteljica razredne nastaveNain realizacije:jednom tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje materijala na kolskom kopirnom aparatu, uiteljiin papirVrednovanje:opisno praenje uenika u uspjenosti usvajanja sadraja, motivacija uenika za daljnji rad2.c razred, Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja nastave:etvrtkom 5. sat, Matina kola Ciljevi:rad s uenicima koji u matematici ostvaruju natprosjene rezultate ili koji pokazuju poseban interes za matematikuNamjena:dodatno proiriti novim matematikim znanjima predviene nastavne sadrajeNositelj:Petra Lipoak, dipl. uiteljica razredne nastave s pojaanim engleskim jezikomNain realizacije:jednom tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje materijala na kolskom kopirnom aparatu, uiteljiin papirVrednovanje:opisno praenje uenika u uspjenosti usvajanja sadraja, motivacija uenika za daljnji rad2.razred, PRO DesmericeVrijeme i mjesto odravanja nastave:etvrtkom 5. sat, PRO Desmerice Ciljevi:rad s uenicima koji u matematici ostvaruju natprosjene rezultate ili koji pokazuju poseban interes za matematikuNamjena:dodatno proiriti novim matematikim znanjima predviene nastavne sadrajeNositelj:Suzana Pukari limen, dipl. uiteljica razredne nastaveNain realizacije:jednom tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje materijala na kolskom kopirnom aparatu, uiteljiin papirVrednovanje:opisno praenje uenika u uspjenosti usvajanja sadraja, motivacija uenika za daljnji rad2. i 4. razred, PRO Hreljin OgulinskiVrijeme i mjesto odravanja nastave:srijedom 5. sat, PRO Hreljin OgulinskiCiljevi:razvijati sposobnost rjeavanja sloenijih matematikih zadataka, razvijanje loginog zakljuivanja, poticati uenike za proirenim matematikim znanjemNamjena:proiriti znanje,vjetinu,logino miljenje i zakljuivanje, svakodnevno raditi na sloenijim matematikim zadacima, pripremanje uenika za natjecanje iz matematikeNositelj:Ines Bertovi, dipl. uiteljica razredne nastaveNain realizacije:jednom tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:nabava zbirke za dodatnu nastavu, listii, vjebeniceVrednovanje:usmeno i pismena provjera, opisno praenje 3.b Matina kola Vrijeme i mjesto odravanja nastave:petkom 4. sat , matina kola Ciljevi:rad s uenicima koji u matematici ostvaruju natprosjene rezultate ili koji pokazuju poseban interes za matematikuNamjena:dodatno proiriti predviene nastavne sadraje novim znanjima iz matematikeNositelj:Katarina Juhas, dipl. uiteljica razredne nastaveNain realizacije:jednom tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje materijala na kolskom kopirnom aparatu, papirVrednovanje:opisno praenje napredovanja, samovrjednovanje3.r i 4. r. P Zagorje Vrijeme i mjesto odravanja nastave:srijedom 5. sat, P Zagorje Ciljevi:stjecanje i proirivanja znanja iz matematike, osposobljavanje uenika za samostalni rad, osposobljavanje za korelaciju s drugim predmetimaNamjena:razvoj matematikih znanja, vjetina i sposobnosti, logikog povezivanja i primjena u praksiNositelj:Dinka Mali, dipl. uiteljica razredne nastave, uitelj mentorNain realizacije:jednom tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje radnih listia na kolskom kopirnom aparatu i papir, trokovi za kupnju listia za dodatnu nastavuVrednovanje:opisno praenje napredovanja, listii za provjeru, samovrjednovanje4.a Matina kola Vrijeme i mjesto odravanja nastave:ponedjeljkom, 5. sat, Matina kola Ciljevi:rad s uenicima koji u matematici ostvaruju natprosjene rezultate ili koji pokazuju poseban interes za matematikuNamjena:dodatno proiriti novim matematikim znanjima predviene nastavne sadrajeNositelj:Dijana Stipeti,dipl. uiteljica razredne nastaveNain realizacije:jednom tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje materijala na kolskom kopirnom aparatu, uiteljiin papirVrednovanje:opisno praenje uenika u uspjenosti usvajanja sadraja, motivacija uenika za daljnji rad4.b Matina kola Vrijeme i mjesto odravanja nastave:ponedjeljkom 5. sat, Matina kola Ciljevi:stjecanje i proirivanje znanja iz matematike, osposobljavanje uenika za samostalni rad te primjenu nauenog znanja u svakodnevnom ivotuNamjena:razvijati miljenje, pamenje, sposobnost zakljuivanja, usporeivanja i analiziranja te aktivnog primjenjivanja znanja i razumijevanja matematikih postupaka, poticati tonost i urednost biljeenja matematikih znakovaNositelj:Vesna Peut Vukovi, uiteljica razredne nastave,uitelj savjetnikNain realizacije:jednom tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje radnih listova na kolskom kopirnom aparatu, uiteljiin papirVrednovanje:opisno praenje napredovanja, listii za provjeru, samoprovjeravanje4.r. PRO Turkovii Vrijeme i mjesto odravanja nastave:srijedom 5. sat, PRO TurkoviiCiljevi:produbljivanje znanja i sposobnosti na podruju matematike, razvijanje sposobnosti logikog razmiljanja i povezivanja, brzog lakog, izvoenja raunskih radnji pripremanje uenika za natjecanje iz matematikaNamjena:rad s daroviti uenicima koji pokazuju interes za produbljivanje i proirivanje znanja i savladavanje matematikih problemaNositelj:Vesna Pukari, uiteljica razredne nastaveNain realizacije:jednom tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:nema trokovaVrednovanje:individualno praenje u napredovanju4.1.2. Priroda i drutvo1.a razred, Matina kola Vrijeme i mjesto odravanja nastave:ponedjeljkom 5. sat, Matina kola Ciljevi:rad s uenicima koji u prirodi i drutvu ostvaruju natprosjene rezultate ili koji pokazuju poseban interes za prirodu i drutvoNamjena:dodatno proiriti predviene nastavne sadraje novim znanjima iz prirodoslovlja Nositelj:Nada Boievi, dipl. uiteljica razredne nastave, uitelj mentorNain realizacije:jednom tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje materijala na kolskom kopirnom aparatu, papirVrednovanje:opisno praenje napredovanja, samovrjednovanje2 razred, P Zagorje Vrijeme i mjesto odravanja nastave:etvrtkom 5. sat, P ZagorjeCiljevi:rad s uenicima koji u prirodi i drutvu ostvaruju natprosjene rezultate ili koji pokazuju poseban interes za prirodu i drutvoNamjena:dodatno proiriti predviene nastavne sadraje novim znanjima iz prirodoslovlja Nositelj:Kristina Marakovi Turkovi, dipl. uiteljica razredne nastaveNain realizacije:jednom tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje materijala na kolskom kopirnom aparatu, papirVrednovanje:opisno praenje napredovanja2 r. PRO Turkovii Vrijeme i mjesto odravanja nastave:srijedom 5. sat, PRO Turkovii Ciljevi:rad s uenicima koji u prirodi i drutvu ostvaruju natprosjene rezultate ili koji pokazuju poseban interes za prirodu i drutvoNamjena:dodatno proiriti predviene nastavne sadraje novim znanjima iz prirodoslovlja Nositelj:Mihaela Markovi, dipl. uiteljica razredne nastaveNain realizacije:jednom tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje materijala na kolskom kopirnom aparatu, papirVrednovanje:opisno praenje napredovanja3.a Matina kola Vrijeme i mjesto odravanja nastave:srijedom 5. sat, Matina kola Ciljevi:rad s uenicima koji u prirodi i drutvu ostvaruju natprosjene rezultate ili koji pokazuju poseban interes za prirodu i drutvoNamjena:dodatno proiriti predviene nastavne sadraje novim znanjima iz prirodoslovlja Nositelj:Marija Starevi, dipl. uiteljica razredne nastave, uitelj mentorNain realizacije:jednom tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje materijala na kolskom kopirnom aparatu, papirVrednovanje:opisno praenje napredovanja, samovrjednovanje4.1.3. Engleski jezik1.-3.r. , Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja nastave:utorkom 0.sat, Matina kolaCiljevi:rad s uenicima koji pokazuju poseban interes za engleski jezikNamjena:upoznavanje s gramatikim i govornim strukturama u engleskom jeziku Nositelj:Dijana Umiljenovi, diplomirana uiteljica s pojaanim programom iz engleskog jezikaNain realizacije:jednom tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:potroni materijal, kopiranje radnih listia, pribor za radVrednovanje:samovrjednovanje, postignua na natjecanjima 4.2. Predmetna nastava4.2.1. Hrvatski jezik7.razred, Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja nastave:utorkom 6. sat, Matina kola Ciljevi:stjecanje i proirivanje znanja iz hrvatskog jezika, razumjeti ljubav prema hrvatskom jeziku, otkrivati ljepote i bogatstvo hrvatskog jezika, bogatiti leksik, razvijati sposobnost pravilne uporabe rijei u govornoj i pisanoj komunikaciji, osposobljavanje uenika za samostalni rad, osposobljavanje za korelaciju s drugim predmetima, pripremanje uenika za natjecanjeNamjena:razvoj jezinih vjetina i sposobnostiNositelj:Dejana Ogrizovi, profesorica hrvatskog jezika,mentorNain realizacije:jednom tjedno, prema nastavnom planu i programu- etvrtak Vremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje radnih listia na kolskom kopirnom aparatu i papir,trokovi odlaska na natjecanjaVrednovanje:opisno praenje napredovanja, listii za provjeru, samovrjednovanje, rezultat na natjecanjima8.razred, Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja nastave:srijedom 0. sat, Matina kola Ciljevi:stjecanje i proirivanje znanja iz hrvatskog jezika, razumjeti ljubav prema hrvatskom jeziku, otkrivati ljepote i bogatstvo hrvatskog jezika, bogatiti leksik, razvijati sposobnost pravilne uporabe rijei u govornoj i pisanoj komunikaciji, osposobljavanje uenika za samostalni rad, osposobljavanje za korelaciju s drugim predmetima, pripremanje uenika za natjecanjeNamjena:razvoj jezinih vjetina i sposobnostiNositelj:Milka Tatalovi, nastavnica hrvatskog jezikaNain realizacije:jednom tjedno, prema nastavnom planu i programu- etvrtak Vremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje radnih listia na kolskom kopirnom aparatu i papir,trokovi odlaska na natjecanjaVrednovanje:opisno praenje napredovanja, listii za provjeru, samovrjednovanje, rezultat na natjecanjima8.razred, P ZagorjeVrijeme i mjesto odravanja nastave:ponedjeljkom 0. sat, P Zagorje Ciljevi:razvoj sposobnosti rjeavanja jezinih problema, poticanje primjene pravopisnih i gramatikih pravila, individualni rad s uenicima koji slabije usvajaju nastavno gradivo, vjebanje i utvrivanje nastavnog gradivaNamjena:pomo pri usvajanju gradiva, ponavljanje i uvjebavanje radi primjene znanja, razvoj samostalnosti kod uenikaNositelj: Andreja Popovi, prof. hrvatskog jezikaNain realizacije:jednom tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:trokovi za papir i kopiranje radnih listia na kolskom kopirnom aparatu Vrednovanje:opisno praenje napredovanja, listii za provjeru4.2.2. Matematika5.a i 5.b razred, Matina kola Vrijeme i mjesto odravanja nastave:Svaki drugi ponedjeljak 5.satCiljevi:razvijanje sposobnosti i umijea, te stjecanje dodatnih znanja potrebnih za rjeavanje zahtjevnijih matematikih problema Namjena:nauiti matematiki se izraavati pismeno i usmeno, razviti vjetinu pisanja i itanja , usporeivanja brojeva. Spoznati matematiku kao koristan i nuan dio znanosti , tehnologije i kulture, razviti osjeaj odgovornosti prema radu.Razvijati sposobnost za samostalni rad , odgovornost za rad , tonost, urednost, sustavnost, preciznost i konciznost u pisanju i usmenom izraavanju.Nositelj:Ivanka Boievi, nastavnica matematike i fizikeNain realizacije:jednom tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje radnih listia na kolskom kopirnom aparatu i papir, trokovi odlaska na natjecanjaVrednovanje:opisno praenje napredovanja, listii za provjeru, samovrjednovanje, rezultat na natjecanjima5 i 8 razred, P Zagorje Vrijeme i mjesto odravanja nastave:5. i 8.razred-srijedom 0.sat, P Zagorje Ciljevi:stjecanje i proirivanja znanja iz matematike, osposobljavanje uenika za samostalni rad, osposobljavanje za korelaciju s drugim predmetimaNamjena:razvoj matematikog miljenja i vjetina, primjena u praksiNositelj:Igor Salopek, dipl. uitelj s pojaanom matematikomNain realizacije:jednom tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje radnih listia na kolskom kopirnom aparatu i papir, trokovi odlaska na natjecanjaVrednovanje:opisno praenje napredovanja, listii za provjeru, rezultat na natjecanjima6a i 6.b razred, Matina kola Vrijeme i mjesto odravanja nastave:6.a i 6.b-utorkom 0.sat, Matina Ciljevi:stjecanje i proirivanja znanja iz matematike, osposobljavanje uenika za samostalni rad, osposobljavanje za korelaciju s drugim predmetimaNamjena:razvoj matematikog miljenja i vjetina, primjena u praksiNositelj:Igor Salopek, dipl. uitelj s pojaanom matematikomNain realizacije:jednom tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje radnih listia na kolskom kopirnom aparatu i papir, trokovi odlaska na natjecanjaVrednovanje:opisno praenje napredovanja, listii za provjeru, rezultat na natjecanjima6. i 7.r. P Zagorje Vrijeme i mjesto odravanja nastave:ponedjeljkom 0. sat, P ZagorjeCiljevi:razvijanje sposobnosti i umijea, te stjecanje dodatnih znanja potrebnih za rjeavanje zahtjevnijih matematikih problema Namjena:nauiti matematiki se izraavati pismeno i usmeno, razviti vjetinu pisanja i itanja, usporeivanja brojeva, spoznati matematiku kao koristan i nuan dio znanosti, tehnologije i kulture, razviti osjeaj odgovornosti prema radu, razvijati sposobnost za samostalni rad, odgovornost za rad, tonost, urednost, sustavnost, preciznost i konciznost u pisanju i usmenom izraavanjuNositelj:eljko Blakovi, dipl. ing.TK prometaNain realizacije:jednom tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje radnih listia na kolskom kopirnom aparatu i papir, trokovi odlaska na natjecanjaVrednovanje:opisno praenje napredovanja, listii za provjeru, samovrjednovanje, rezultat na natjecanjima7.a, 7.b, 7.c razred, Matina kola Vrijeme i mjesto odravanja nastave:Ponedjeljkom 7. sat, Matina kola Ciljevi:stjecanje i proirivanja znanja iz matematike, osposobljavanje uenika za samostalni rad, osposobljavanje za korelaciju s drugim predmetimaNamjena:razvoj matematikog miljenja i vjetina, primjena u praksiNositelj:Anelka Kurelac, nastavnica matematike i fizike, mentorNain realizacije:jednom tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje radnih listia na kolskom kopirnom aparatu i papir, trokovi odlaska na natjecanjaVrednovanje:etvrtkom 6. sat, Matina kola 8.a i 8.b. razred, Matina kola Vrijeme i mjesto odravanja nastave:Svaki drugi ponedjeljak 7.satCiljevi:razvijanje sposobnosti i umijea, te stjecanje dodatnih znanja potrebnih za rjeavanje zahtjevnijih matematikih problema Namjena:nauiti matematiki se izraavati pismeno i usmeno, razviti vjetinu pisanja i itanja , usporeivanja brojeva. Spoznati matematiku kao koristan i nuan dio znanosti , tehnologije i kulture, razviti osjeaj odgovornosti prema radu.Razvijati sposobnost za samostalni rad , odgovornost za rad , tonost, urednost, sustavnost, preciznost i konciznost u pisanju i usmenom izraavanju.Nositelj:Ivanka Boievi, nastavnica matematike i fizikeNain realizacije:jednom tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje radnih listia na kolskom kopirnom aparatu i papir, trokovi odlaska na natjecanjaVrednovanje:opisno praenje napredovanja, listii za provjeru, samovrjednovanje, rezultat na natjecanjima4.2.3. Biologija7. i 8. r. Matina kola Vrijeme i mjesto odravanja nastave:srijedom, 7. sat, Matina kolaCiljevi:proirivanja znanja iz podruja biologije, osposobljavanje uenika za samostalno izvoenje praktinog rada i mini istraivakog projektaNamjena:razvijanje znanstvenog naina razmiljanja, poticanje uenika u samostalnom istraivakom, razvijanje suradnikih odnosa u grupnom raduNositelj:Marina Kirasi, prof. biologije i kemijeNain realizacije:jednom tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje radnih listia na kolskom kopirnom aparatu i papir, trokovi odlaska na natjecanja, materijali za izvoenje praktinog radaVrednovanje:opisno praenje napredovanja, samovrjednovanje, rezultat na natjecanjima8.razred, P Zagorje Vrijeme i mjesto odravanja nastave:etvrtkom, 0. i 7. sat, P ZagorjeCiljevi:stjecanje i proirivanja znanja iz biologije, osposobljavanje uenika za samostalni rad, osposobljavanje za korelaciju s drugim predmetimaNamjena:razvijanje znanstvenog naina razmiljanja, osposobljavanje uenika za istraivanje i primjenu nauenog u svakodnevnom ivotu, uoavanje vanosti brige o prirodnom okoliu i samostalno ukljuivanje u zatitu okoliaNositelj:Diana Franjkovi, dipl. uiteljica s pojaanim prirodoslovljemNain realizacije:jednom tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje radnih listia na kolskom kopirnom aparatu i papir, trokovi odlaska na natjecanjaVrednovanje:opisno praenje napredovanja, listii za provjeru, samovrjednovanje, rezultat na natjecanjima4.2.4. Geografija5.-8.razred, Matina kola Vrijeme i mjesto odravanja nastave:petak 6. i 7. sat, matina kola Ciljevi:stjecanje i proirivanja znanja iz geografije, osposobljavanje uenika za samostalni rad i natjecanja na svim razinamaNamjena:razvoj geografskih vjetina i sposobnosti, orijentacija u prostoru, uoavanje brige o prirodnom okoliu i samostalno ukljuivanje u zatitu okoliaNositelj:Martina Regeta, prof. geog.Nain realizacije:jednom tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje radnih listia na kolskom kopirnom aparatu i papir, trokovi odlaska na natjecanjaVrednovanje:opisno praenje napredovanja, listii za provjeru, rezultat na natjecanjima6. i 7.razred, P Zagorje Vrijeme i mjesto odravanja nastave:srijedom 7. sat, P ZagorjeCiljevi:stjecanje i proirivanja znanja iz geografije, osposobljavanje uenika za samostalni rad i natjecanja na svim razinamaNamjena:razvoj geografskih vjetina i sposobnosti, orijentacija u prostoru, uoavanje brige o prirodnom okoliu i samostalno ukljuivanje u zatitu okoliaNositelj:Katarina Rahan, prof. geografijeNain realizacije:jednom tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje radnih listia na kolskom kopirnom aparatu i papir, trokovi odlaska na natjecanjaVrednovanje:opisno praenje napredovanja, listii za provjeru, rezultat na natjecanjima4.2.5. Kemija7 .r. Matina kola Vrijeme i mjesto odravanja nastave:srijedom 0. sat i etvrtkom 0. sat, Matina kolaCiljevi:otkrivanje i poticanje darovite djece, proirivanje gradiva iz kemije, izvoenje pokusa predvienih za rad izvan redovite nastave, poticanje interesa za istraivanjem, osposobljavanje za iznoenje rezultata, razvijanje samostalnosti u raduNamjena:razvijanje vjetina i sposobnosti promatranja, razvijanje suradnikih odnosa kroz suradnju u grupnom radu, poticanje uenika za sudjelovanje na natjecanjimaNositelj:Slavica Brkljai, nastavnica kemijeNain realizacije:prema planu i programu rada dodatne nastaveVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kemikalije i kemijski pribor, papir za kopiranjeVrednovanje:ostvarenost planiranog sadraja i aktivnosti, analiza rada skupine, brojnost uenika, redovitost dolaenja na nastavu, postignua na natjecanju4.2.6. Informatika 7.r. Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja nastave:Ponedjeljkom 0. sat, Matina kolaCiljevi:pripremiti uenike za natjecanje u kategoriji Osnove informatike, osposobiti uenike za napredniji rad sa raunalom, upoznavanje sa informacijskom i komunikacijskom tehnologijomNamjena:priprema za natjecanje, upoznati nove informacijsko komunikacijske tehnologijeNositelj:Ivana Kurelac, dipl.uiteljica s pojaanom informatikomNain realizacije:jednom tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:odlazak na natjecanje trokovi goriva i cestarine, izrada i kopiranje zadataka za programiranje na kopirnom ureaju u koli, papirVrednovanje:opisno praenje i ocjenjivanje uenika 8.r. Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja nastave:Petkom 7. i 8. sat, Matina kolaCiljevi:pripremiti uenike za natjecanje u kategoriji Osnove informatike, osposobiti uenike za napredniji rad sa raunalom, upoznavanje sa informacijskom i komunikacijskom tehnologijomNamjena:priprema za natjecanje, upoznati nove informacijsko komunikacijske tehnologijeNositelj:Goran ani, struni prvostupnik informatikeNain realizacije:jednom tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:odlazak na natjecanje trokovi goriva i cestarine, izrada i kopiranje zadataka za programiranje na kopirnom ureaju u koli, papirVrednovanje:opisno praenje i ocjenjivanje uenika4.2.7. Katoliki vjeronauk5.- 8. razreda, Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja nastave:Srijedom 6. sat, Matina kolaCiljevi:stjecanje i proirivanja znanja iz vjeronauka, osposobljavanje uenika za individualni i grupni radNamjena:Pripremanje uenika za natjecanje iz vjeronaukaNositelj:Ivona Renduli, mag. teologijeNain realizacije:jednom tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje radnih listia na kolskom kopirnom aparatu, trokovi odlaska na natjecanjeVrednovanje:vrjednuje se usmena provjera znanja, radni listii, rezultati s natjecanja, naueno znanje primijeniti u svakodnevnom ivotu 8.r, P ZagorjeVrijeme i mjesto odravanja nastave:etvrtkom 0. sat, P ZagorjeCiljevi:stjecanje i proirivanja znanja iz vjeronauka, osposobljavanje uenika za individualni i grupni radNamjena:pripremanje za natjecanje iz vjeronaune olimpijadeNositelj:Gordana Bertovi, prof. vjeronaukaNain realizacije:jednom tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje radnih listia na kolskom kopirnom aparatu, trokovi odlaska na natjecanjeVrednovanje:kolsko, upanijsko i dravno natjecanje4.2.8. Engleski jezik8.r. Podruna kola ZagorjeVrijeme i mjesto odravanja nastave:ponedjeljkom 0.sat, Podruna kola ZagorjeCiljevi:rad s uenicima koji pokazuju poseban interes za engleski jezikNamjena:upoznavanje s gramatikim i govornim strukturama u engleskom jeziku Nositelj:Dalibor ani, diplomirani uitelj s pojaanim programom iz engleskog jezikaNain realizacije:jednom tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:potroni materijal, kopiranje radnih listia, pribor za radVrednovanje:samovrjednovanje, postignua na natjecanjima 8.r Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja nastave:Srijeda 7.sat, Matina kolaCiljevi:rad s uenicima koji pokazuju poseban interes za engleski jezikNamjena:upoznavanje s gramatikim i govornim strukturama u engleskom jeziku Nositelj:Blaenka Miloevi, nastavnik engleskog jezikaNain realizacije:jednom tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:potroni materijal, kopiranje radnih listia, pribor za radVrednovanje:samovrjednovanje, postignua na natjecanjima 4.2.9. Povijest7.r. Matina kola Vrijeme i mjesto odravanja nastave:etvrtkom 7. sat, matina kola Ciljevi:stjecanje i proirivanja znanja iz povijesti, osposobljavanje uenika za samostalni rad i natjecanja na svim razinamaNamjena:razvoj vjetina i sposobnosti, snalaenje u prostoru i vremenu, razvijanje domoljublja i pozitivnih vrijednostiNositelj:Josip ibari, prof. povijesti i geografijeNain realizacije:jednom tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje radnih listia na kolskom kopirnom aparatu i papir, trokovi odlaska na natjecanjaVrednovanje:opisno praenje napredovanja, listii za provjeru, rezultat na natjecanjima5. DOPUNSKA NASTAVA5.1. Razredna nastava5.1.1. Hrvatski jezik 1.a Matina kola Vrijeme i mjesto odravanja nastave:Svaka druga srijeda 5. sat, Matina kolaCiljevi:razvijanje pisane i govorene uporabe jezikaNamjena:pomo uenicima koji imaju potekoe u svladavanju nastavnog programaNositelj:Nada Boievi, dipl. uiteljica, uitelj mentorNain realizacije:jednom tjedno prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:papir i kopiranje radnih listia na kolskom kopirnom aparatuVrednovanje:pisane i usmene provjere uz opisno praenje1.b Matina kola Vrijeme i mjesto odravanja nastave:Svaki drugi etvrtak 5. sat, Matina kolaCiljevi:razvijanje pisane i govorene uporabe jezikaNamjena:pomo uenicima koji imaju potekoe u svladavanju nastavnog programaNositelj:Ljerka Salopek Bacanovi,dipl. uiteljicaNain realizacije:jednom tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje radnih listia na kolskom kopirnom aparatu i papirVrednovanje:pisane i usmene provjere uz opisno praenje1.r P Zagorje Vrijeme i mjesto odravanja nastave:svake druge srijede 5. sat, P ZagorjeCiljevi:razvijanje pisane i govorene uporabe jezikaNamjena:pomo uenicima koji imaju potekoe u svladavanju nastavnog programaNositelj:Valerija Boievi, dipl. uiteljica s pojaanim programom iz hrvatskog jezikaNain realizacije:jednom tjedno prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:papir i kopiranje radnih listia na kolskom kopirnom aparatuVrednovanje:pisane i usmene provjere uz opisno praenje1.r Pro Turkovii Vrijeme i mjesto odravanja nastave:svaki drugi petak 4. sat, PRO TurkoviiCiljevi:razvijanje pisane i govorene uporabe jezikaNamjena:pomo uenicima koji imaju potekoe u svladavanju nastavnog programaNositelj:Dijana Bekavac, uiteljica razredne nastaveNain realizacije:jednom tjedno prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:papir i kopiranje radnih listia na kolskom kopirnom aparatuVrednovanje:pisane i usmene provjere uz opisno praenje2.a Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja nastave:svaka drugi etvrtak, 5. sat, Matina kolaCiljevi:razvoj sposobnosti hrvatskog jezika, individualni rad s uenicima koji slabije usvajaju nastavno gradivo, vjebanje i utvrivanje nastavnog gradivaNamjena:pomo pri usvajanju znanja iz hrvatskog jezika, razvoj samostalnosti kod uenika, razvijanje radnih navikaNositelj:Ivana Salopek Turina, uiteljica razredne nastaveNain realizacije: prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:nema trokovaVrednovanje:praenje napredovanja, pisana i usmena provjera2.b Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja nastave:svaki drugi etvrtak 4. sat, Matina kolaCiljevi:razvoj sposobnosti hrvatskog jezika, individualni rad s uenicima koji slabije usvajaju nastavno gradivo, vjebanje i utvrivanje nastavnog gradivaNamjena:pomo pri usvajanju znanja iz hrvatskog jezika, razvoj samostalnosti kod uenika, razvijanje radnih navikaNositelj:Slavica Tripalo, dipl. uiteljica razredne nastaveNain realizacije: prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:nema trokovaVrednovanje:praenje napredovanja, pisana i usmena provjera2.c Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja nastave:svaka druga srijeda 5. sat, Matina kolaCiljevi:razvoj sposobnosti hrvatskog jezika, individualni rad s uenicima koji slabije usvajaju nastavno gradivo, vjebanje i utvrivanje nastavnog gradivaNamjena:pomo pri usvajanju znanja iz hrvatskog jezika, razvoj samostalnosti kod uenika, razvijanje radnih navikaNositelj:Petra Lipoak, dipl. uiteljica razredne nastave s pojaanim engleskim jezikomNain realizacije: prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:nema trokovaVrednovanje:praenje napredovanja, pisana i usmena provjera2.r P ZagorjeVrijeme i mjesto odravanja nastave:svaki drugi utorak 5. sat, P ZagorjeCiljevi:razvoj sposobnosti hrvatskog jezika, individualni rad s uenicima koji slabije usvajaju nastavno gradivo, vjebanje i utvrivanje nastavnog gradivaNamjena:pomo pri usvajanju znanja iz hrvatskog jezika, razvoj samostalnosti kod uenika, razvijanje radnih navikaNositelj:Kristina Marakovi Turkovi, dipl. uiteljica razredne nastave Nain realizacije: prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:nema trokovaVrednovanje:praenje napredovanja, pisana i usmena provjera2. i 3.r. PRO TurkoviiVrijeme i mjesto odravanja nastave:svaki drugi utorak 5. sat, PRO TurkoviiCiljevi:razvoj sposobnosti hrvatskog jezika, individualni rad s uenicima koji slabije usvajaju nastavno gradivo, vjebanje i utvrivanje nastavnog gradivaNamjena:pomo pri usvajanju znanja iz hrvatskog jezika, razvoj samostalnosti kod uenika, razvijanje radnih navikaNositelj:Mihaela Markovi, dipl. uiteljica razredne nastaveNain realizacije: prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:nema trokovaVrednovanje:praenje napredovanja, pisana i usmena provjera3.b Matina kola Vrijeme i mjesto odravanja nastave:svaki drugi ponedjeljak 4. sat, Matina kolaCiljevi:poboljanje govorenja i pripovijedanja, pisanja sastavaka na zadanu temu, ovladavanje sadrajima jezikaNamjena:pomo uenicima koji imaju potekoe u svladavanju nastavnog programaNositelj:Katarina Juhas, dipl. uiteljica razredne nastaveNain realizacije:svaka dva tjedna, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje materijala na kolskom kopirnom aparatu, uiteljiin papirVrednovanje:opisno praenje napredovanja, poboljanje konane ocjene iz hrvatskog jezika3. r. i 4. r. P ZagorjeVrijeme i mjesto odravanja nastave:3.r etvrtkom 3. sat, P ZagorjeCiljevi:razvoj sposobnosti rjeavanja jezinih problema, poticanje primjene pravopisnih i gramatikih pravila, individualni rad s uenicima koji slabije usvajaju nastavno gradivo, vjebanje i utvrivanje nastavnog gradivaNamjena:pomo pri usvajanju gradiva, ponavljanje i uvjebavanje radi primjene znanja, razvoj samostalnosti kod uenikaNositelj:Dinka Mali, dipl. uiteljica razredne nastave, uitelj mentorNain realizacije:svaki drugi tjedan, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje radnih listia na kolskom kopirnom aparatu i papirVrednovanje:opisno praenje napredovanja, listii za provjeru4. r, PRO Turkovii Vrijeme i mjesto odravanja nastave:svaki drugi utorak, 4. sat, PRO TurkoviiCiljevi:razvoj sposobnosti hrvatskog jezika, individualni rad s uenicima koji slabije usvajaju nastavno gradivo, vjebanje i utvrivanje nastavnog gradivaNamjena:pomo pri usvajanju znanja iz hrvatskog jezika, razvoj samostalnosti kod uenika, razvijanje radnih navikaNositelj:Vesna Pukari, uiteljica razredne nastaveNain realizacije: prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:nema trokovaVrednovanje:praenje napredovanja, pisana i usmena provjera5.1.2. Matematika 1.a Matina kola Vrijeme i mjesto odravanja nastave:Svaka druga srijeda 5. sat, Matina kola Ciljevi:uvjebati i usvojiti sadraje koje uenici nisu usvojili na redovnoj nastaviNamjena:pomo pri usvajanju znanja iz matematike, razvijati sposobnosti i vjetine rjeavanja osnovnih matematikih problema potrebnih za nastavak kolovanja, razvijati tonost, urednost i samostalnost u raduNositelj:Nada Boievi, dipl. uiteljica, uitelj mentorNain realizacije:jednom tjedno prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:papir i kopiranje radnih listia na kolskom kopirnom aparatuVrednovanje:pisane i usmene provjere uz opisno praenje1.b Matina kola Vrijeme i mjesto odravanja nastave:Svaki drugi etvrtak 5. sat, Matina kolaCiljevi:uvjebati i usvojiti sadraje koje uenici nisu usvojili na redovnoj nastaviNamjena:pomo pri usvajanju znanja iz matematike, razvijati sposobnosti i vjetine rjeavanja osnovnih matematikih problema potrebnih za nastavak kolovanja, razvijati tonost, urednost i samostalnost u raduNositelj:Ljerka Salopek Bacanovi, dipl. uiteljicaNain realizacije:jednom tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje radnih listia na kolskom kopirnom aparatu i papirVrednovanje:pisane i usmene provjere uz opisno praenje1.r P Zagorje Vrijeme i mjesto odravanja nastave:Svake druge srijede 5.sat, P Zagorje Ciljevi:uvjebati i usvojiti sadraje koje uenici nisu usvojili na redovnoj nastaviNamjena:pomo pri usvajanju znanja iz matematike, razvijati sposobnosti i vjetine rjeavanja osnovnih matematikih problema potrebnih za nastavak kolovanja, razvijati tonost, urednost i samostalnost u raduNositelj:Valerija Boievi, dipl. uiteljica s pojaanim programom iz hrvatskog jezikaNain realizacije:jednom tjedno prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:papir i kopiranje radnih listia na kolskom kopirnom aparatuVrednovanje:pisane i usmene provjere uz opisno praenje1. razred, PRO Desmerice Vrijeme i mjesto odravanja nastave:srijedom 5. sat, PRO DesmericeCiljevi:uvjebati i usvojiti sadraje koje uenici nisu usvojili na redovnoj nastaviNamjena:pomo pri usvajanju znanja iz matematike, razvijati sposobnosti i vjetine rjeavanja osnovnih matematikih problema potrebnih za nastavak kolovanja, razvijati tonost, urednost i samostalnost u raduNositelj:Suzana Pukari limen, dipl. uiteljicaNain realizacije:jednom tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje radnih listia na kolskom kopirnom aparatu i papirVrednovanje:pisane i usmene provjere uz opisno praenje1. r. i 3.r. PRO Hreljin OgulinskiVrijeme i mjesto odravanja nastave:etvrtkom 4. sat, PRO Hreljin OgulinskiCiljevi:individualni rad s uenicima koji imaju potekoa u usvajanju gradiva, vjebanje nastavnog gradiva i poticanje na stalnu aktivnostNamjena:to uspjenije i bolje usvojiti gradivo predvieno planom i programomNositelj:Radmila Kalmar, dipl. uiteljica razredne nastaveNain realizacije:jednom tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:nabava opreme i pribora (biljenice, listii, vjebenice)Vrednovanje:pismene provjera, opisno praenje napredovanja uenika1.r PRO TurkoviiVrijeme i mjesto odravanja nastave:Svaki drugi petak 4.sat, PRO Turkovii Ciljevi:uvjebati i usvojiti sadraje koje uenici nisu usvojili na redovnoj nastaviNamjena:pomo pri usvajanju znanja iz matematike, razvijati sposobnosti i vjetine rjeavanja osnovnih matematikih problema potrebnih za nastavak kolovanja, razvijati tonost, urednost i samostalnost u raduNositelj:Dijana Bekavac, uiteljica razredne nastaveNain realizacije:jednom tjedno prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:papir i kopiranje radnih listia na kolskom kopirnom aparatuVrednovanje:pisane i usmene provjere uz opisno praenje2.a Matina kola Vrijeme i mjesto odravanja nastave:svaki drugi etvrtak, 5. sat, Matina kolaCiljevi:razvoj sposobnosti rjeavanja matematikih problema, individualni rad s uenicima koji slabije usvajaju nastavno gradivo, vjebanje i utvrivanje nastavnog gradivaNamjena:pomo pri usvajanju matematikog znanja, razvoj samostalnosti kod uenikaNositelj:Ivana Salopek Turina, uiteljica razredne nastaveNain realizacije:prema nastavnom planu i programu Vremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:nema trokovaVrednovanje:praenje napredovanja, pisana i usmena provjera2.b Matina kola Vrijeme i mjesto odravanja nastave:svaka drugi etvrtak, 4. sat, Matina kolaCiljevi:razvoj sposobnosti rjeavanja matematikih problema, individualni rad s uenicima koji slabije usvajaju nastavno gradivo, vjebanje i utvrivanje nastavnog gradivaNamjena:pomo pri usvajanju matematikog znanja, razvoj samostalnosti kod uenikaNositelj:Slavica Tripalo, dipl. uiteljica razredne nastaveNain realizacije:prema nastavnom planu i programu Vremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:nema trokovaVrednovanje:praenje napredovanja, pisana i usmena provjera2.c Matina kola Vrijeme i mjesto odravanja nastave:svaka druga srijeda, 5. sat, Matina kolaCiljevi:razvoj sposobnosti rjeavanja matematikih problema, individualni rad s uenicima koji slabije usvajaju nastavno gradivo, vjebanje i utvrivanje nastavnog gradivaNamjena:pomo pri usvajanju matematikog znanja, razvoj samostalnosti kod uenikaNositelj:Petra Lipoak, dipl. uiteljica razredne nastave s pojaanim engleskim jezikomNain realizacije:prema nastavnom planu i programu Vremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:nema trokovaVrednovanje:praenje napredovanja, pisana i usmena provjera2.r. P Zagorje Vrijeme i mjesto odravanja nastave:svaki drugi utorak, 5. sat, P ZagorjeCiljevi:razvoj sposobnosti rjeavanja matematikih problema, individualni rad s uenicima koji slabije usvajaju nastavno gradivo, vjebanje i utvrivanje nastavnog gradivaNamjena:pomo pri usvajanju matematikog znanja, razvoj samostalnosti kod uenikaNositelj:Kristina Marakovi Turkovi, dipl. uiteljica razredne nastave Nain realizacije:prema nastavnom planu i programu Vremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:nema trokovaVrednovanje:praenje napredovanja, pisana i usmena provjera2. r. i 4.r. PRO Hreljin OgulinskiVrijeme i mjesto odravanja nastave:ponedjeljkom 4. sat, PRO Hreljin OgulinskiCiljevi:individualni rad s uenicima koji imaju potekoa u usvajanju gradiva, vjebanje nastavnog gradiva i poticanje na stalnu aktivnostNamjena:to uspjenije i bolje usvojiti gradivo predvieno planom i programomNositelj:Ines Bertovi, dipl. uiteljica razredne nastaveNain realizacije:jednom tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:nabava opreme i pribora (biljenice, listii, vjebenice)Vrednovanje:pismene provjera, opisno praenje napredovanja uenika2. i 3 r. PRO Turkovii Vrijeme i mjesto odravanja nastave:svaka drugi utorak, 5. sat, PRO TurkoviiCiljevi:razvoj sposobnosti rjeavanja matematikih problema, individualni rad s uenicima koji slabije usvajaju nastavno gradivo, vjebanje i utvrivanje nastavnog gradivaNamjena:pomo pri usvajanju matematikog znanja, razvoj samostalnosti kod uenikaNositelj:Mihaela Markovi, dipl. uiteljica razredne nastaveNain realizacije:prema nastavnom planu i programu Vremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:nema trokovaVrednovanje:praenje napredovanja, pisana i usmena provjera3.a Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja nastave:ponedjeljak 5. sat, Matina kolaCiljevi:individualni rad s uenicima koji imaju potekoa u usvajanju gradiva, vjebanje nastavnog gradiva i poticanje na stalnu aktivnostNamjena:to uspjenije i bolje usvojiti gradivo predvieno planom i programomNositelj:Marija Starevi, dipl. uiteljica razredne nastave, uitelj mentorNain realizacije:jednom u dva tjedna, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:nabava opreme i pribora (biljenice, listii, vjebenice)Vrednovanje:pismene provjera, opisno praenje napredovanja uenika3.b Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja nastave:svaki drugi ponedjeljak 5. sat, Matina kolaCiljevi:individualni rad s uenicima koji imaju potekoa u usvajanju gradiva, vjebanje nastavnog gradiva i poticanje na stalnu aktivnostNamjena:to uspjenije i bolje usvojiti gradivo predvieno planom i programomNositelj:Katarina Juhas, dipl. uiteljica razredne nastaveNain realizacije:jednom u dva tjedna, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:nabava opreme i pribora (biljenice, listii, vjebenice)Vrednovanje:pismene provjera, opisno praenje napredovanja uenika4.a Matina kola Vrijeme i mjesto odravanja nastave:petkom 3. sat, Matina kolaCiljevi:usvojiti skup brojeva do milijun, geometrijski likovi i tijelaNamjena:pomo uenicima koji imaju potekoe u svladavanju nastavnog programaNositelj:Dijana Stipeti , dipl. uiteljica razredne nastaveNain realizacije:jednom tjedno prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:papir i kopiranje radnih listia na kolskom kopirnom aparatu, uiteljiin papirVrednovanje:opisno praenje napredovanja, poboljanje konane ocjene iz matematike4.b Matina kola Vrijeme i mjesto odravanja nastave:Petkom 3. sat, Matina kola Ciljevi:razvoj sposobnosti rjeavanja matematikih problema, individualni rad s uenicima koji slabije usvajaju nastavno gradivo, vjebanje i utvrivanje nastavnog gradivaNamjena:pomo uenicima koji imaju tekoa u svladavanju nastavnog gradiva, razvoj samostalnosti kod uenikaNositelj:Vesna Peut Vukovi, uiteljica razredne nastave, uitelj savjetnikNain realizacije:jednom tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje radnih listova na kolskom kopirnom aparatu, uiteljiin papirVrednovanje:opisno praenje napredovanja, listii za provjeru, poboljanje zakljune ocjene iz matematike4. r. PRO Turkovii Vrijeme i mjesto odravanja nastave:svaki drugi utorak, 4. sat, PRO TurkoviiCiljevi:razvoj sposobnosti rjeavanja matematikih problema, individualni rad s uenicima koji slabije usvajaju nastavno gradivo, vjebanje i utvrivanje nastavnog gradivaNamjena:pomo pri usvajanju matematikog znanja, razvoj samostalnosti kod uenikaNositelj:Vesna Pukari, uiteljica razredne nastaveNain realizacije:prema nastavnom planu i programu Vremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:nema trokovaVrednovanje:praenje napredovanja, pisana i usmena provjera5.1.3. Engleski jezik3.r. Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja nastave:etvrtkom 0. sat, Matina kolaCiljevi:razvoj sposobnosti razumijevanja teksta, postavljanje pitanja i odgovori na pitanja, utvrivanje vokabulara, vjebe itanja i pisanja, utvrivanje nastavnog gradiva, individualni rad s uenicima koji slabije usvajaju nastavno gradivo Namjena:pomo pri usvajanju znanja iz engleskog jezika, razvoj samostalnosti kod uenika, razvijanje sposobnosti komunikacije na stranom jeziku u svakodnevnim situacijamaNositelj:Dijana Umiljenovi, dipl. uiteljica razredne nastave s pojaanim engleskim jezikomNain realizacije:jednom tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje radnih listia i ostalog potrebnog materijala na kolskom kopirnom aparatu i papirVrednovanje:opisno praenje napredovanja3.r. PRO Hreljin OgulinskiVrijeme i mjesto odravanja nastave:utorkom 6. sat, PRO Hreljin OgulinskiCiljevi:razvoj sposobnosti razumijevanja teksta, postavljanje pitanja i odgovori na pitanja, utvrivanje vokabulara, vjebe itanja i pisanja, utvrivanje nastavnog gradiva, individualni rad s uenicima koji slabije usvajaju nastavno gradivo Namjena:pomo pri usvajanju znanja iz engleskog jezika, razvoj samostalnosti kod uenika, razvijanje sposobnosti komunikacije na stranom jeziku u svakodnevnim situacijamaNositelj:Dalibor ani, dipl. uitelj razredne nastave s pojaanim engleskim jezikomNain realizacije:jednom tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje radnih listia i ostalog potrebnog materijala na kolskom kopirnom aparatu i papirVrednovanje:opisno praenje napredovanja5.2. Predmetna nastava5.2.1. Hrvatski jezik6.b i c razred, Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja nastave:etvrtkom 0. sat Matina kolaCiljevi:razvoj sposobnosti rjeavanja jezinih problema, individualni rad s uenicima koji slabije usvajaju nastavno gradivo, vjebanje i utvrivanje nastavnog gradivaNamjena:pomo pri usvajanju jezinog znanja, razvoj samostalnosti kod uenikaNositelj:Milka Tatalovi, nastavnica hrvatskog jezikaNain realizacije:jednom tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje radnih listia na kolskom kopirnom aparatu i papirVrednovanje:opisno praenje napredovanja, listii za provjeru8.r. P ZagorjeVrijeme i mjesto odravanja nastave:utorkom 0. sat, P Zagorje Ciljevi:razvoj sposobnosti rjeavanja jezinih problema, poticanje primjene pravopisnih i gramatikih pravila, individualni rad s uenicima koji slabije usvajaju nastavno gradivo, vjebanje i utvrivanje nastavnog gradivaNamjena:pomo pri usvajanju gradiva, ponavljanje i uvjebavanje radi primjene znanja, razvoj samostalnosti kod uenikaNositelj:Andreja Popovi, prof. hrvatskog jezikaNain realizacije:jednom tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:trokovi za papir i kopiranje radnih listia na kolskom kopirnom aparatu Vrednovanje:opisno praenje napredovanja, listii za provjeru5.2.2. Matematika 5.a i 5.b. r. Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja nastave: Svaki drugi ponedjeljak 5.satCiljevi:stjecanje temeljnih matematikih znanja potrebnih za razumijevanjepojava i zakonitosti u prirodi i drutvu, stjecanje osnovne matematike pismenosti i razvijanje sposobnosti samostalnog rjeavanja matematikih problema Namjena:nauiti matematiki se izraavati pismeno i usmeno, razviti vjetinu pisanja i itanja, usporeivanja brojeva, spoznati matematiku kao koristan i nuan dio znanosti, tehnologije i kulture, razviti osjeaj odgovornosti prema radu, nadopuniti ili usavriti znanje prema planu i programu nastaveNositelj:Ivanka Boievi, nastavnica matematike i fizikeNain realizacije:jednom tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje radnih listia na kolskom kopirnom aparatu i papirVrednovanje:opisno praenje napredovanja, listii za provjeru5. i 8. razred, P ZagorjeVrijeme i mjesto odravanja nastave:etvrtkom 0. sat, Matina kolaCiljevi:razvoj sposobnosti rjeavanja matematikih problema, individualni rad s uenicima koji slabije usvajaju nastavno gradivo, vjebanje i utvrivanje nastavnog gradivaNamjena:pomo pri usvajanju matematikog znanja, razvoj samostalnosti kod uenikaNositelj:Igor Salopek, dipl, uitelj s pojaanom matematikomNain realizacije:jednom tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje radnih listia na kolskom kopirnom aparatu i papirVrednovanje:opisno praenje napredovanja, listii za provjeru6.a i 6.b razred, Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja nastave:ponedjeljkom 0. sat, Matina kolaCiljevi:razvoj sposobnosti rjeavanja matematikih problema, individualni rad s uenicima koji slabije usvajaju nastavno gradivo, vjebanje i utvrivanje nastavnog gradivaNamjena:pomo pri usvajanju matematikog znanja, razvoj samostalnosti kod uenikaNositelj:Igor Salopek, dipl, uitelj s pojaanom matematikomNain realizacije:jednom tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje radnih listia na kolskom kopirnom aparatu i papirVrednovanje:opisno praenje napredovanja, listii za provjeru6.c i 7.a, 7.b i 7.c razred Matina kola Vrijeme i mjesto odravanja nastave:6.c svaki drugi etvrtak 5. sat i 7.a, 7.b i 7.c svaki drugi etvrtak 0. sat, Matina kolaCiljevi:razvoj sposobnosti rjeavanja matematikih problema, individualni rad s uenicima koji slabije usvajaju nastavno gradivo, vjebanje i utvrivanje nastavnog gradivaNamjena:pomo pri usvajanju matematikog znanja, razvoj samostalnosti kod uenikaNositelj:Anelka Kurelac, nastavnica matematike i fizike, mentorNain realizacije:jednom tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje radnih listia na kolskom kopirnom aparatu i papirVrednovanje:opisno praenje napredovanja, listii za provjeru6. i 7. razred, P Zagorje Vrijeme i mjesto odravanja nastave:srijedom 0. sat, P ZagorjeCiljevi:stjecanje temeljnih matematikih znanja potrebnih za razumijevanje pojava i zakonitosti u prirodi i drutvu, stjecanje osnovne matematike pismenosti i razvijanje sposobnosti samostalnog rjeavanja matematikih problema Namjena:nauiti matematiki se izraavati pismeno i usmeno, razviti vjetinu pisanja i itanja, usporeivanja brojeva, spoznati matematiku kao koristan i nuan dio znanosti, tehnologije i kulture, razviti osjeaj odgovornosti prema radu, nadopuniti ili usavriti znanje prema planu i programu nastaveNositelj:eljko Blakovi,dipl.ing.TK prometNain realizacije:jednom tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje radnih listia na kolskom kopirnom aparatu i papirVrednovanje:opisno praenje napredovanja, listii za provjeru8.a i 8.b. r. Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja nastave:ponedjeljkom 7.satCiljevi:stjecanje temeljnih matematikih znanja potrebnih za razumijevanjepojava i zakonitosti u prirodi i drutvu, stjecanje osnovne matematike pismenosti i razvijanje sposobnosti samostalnog rjeavanja matematikih problema Namjena:nauiti matematiki se izraavati pismeno i usmeno, razviti vjetinu pisanja i itanja, usporeivanja brojeva, spoznati matematiku kao koristan i nuan dio znanosti, tehnologije i kulture, razviti osjeaj odgovornosti prema radu, nadopuniti ili usavriti znanje prema planu i programu nastaveNositelj:Ivanka Boievi, nastavnica matematike i fizikeNain realizacije:jednom tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje radnih listia na kolskom kopirnom aparatu i papirVrednovanje:opisno praenje napredovanja, listii za provjeru5.2.3. Kemija7. i 8.r. Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja nastave:etvrtkom 0. Sat 7.r, petak 0 sat 8.r, Matina kolaCiljevi:razvoj sposobnosti rjeavanja zadataka iz kemije, individualni rad s uenicima koji slabije usvajaju nastavno gradivo, vjebanje i utvrivanje nastavnog gradivaNamjena:pomo pri usvajanju znanja iz kemije, razvoj samostalnosti kod uenikaNositelj:Slavica Brkljai, nastavnica kemijeNain realizacije:jednom tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje radnih listia na kolskom kopirnom aparatu i papirVrednovanje:opisno praenje napredovanja, listii za provjeru5.2.4. Geografija 5.-8. razredi Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja nastave:ponedjeljkom 7. sat, Matina kolaCiljevi:razvoj sposobnosti rjeavanja zadataka iz geografije, individualni rad s uenicima koji slabije usvajaju nastavno gradivo, vjebanje i utvrivanje nastavnog gradivaNamjena:pomo pri usvajanju znanja iz geografije, razvoj samostalnosti kod uenikaNositelj:Martina Regeta, prof.geografijeNain realizacije:jednom tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje radnih listia na kolskom kopirnom aparatu i papirVrednovanje:opisno praenje napredovanja, listii za provjeru7.r. P Zagorje Vrijeme i mjesto odravanja nastave:petkom 7. sat, Matina kolaCiljevi:razvoj sposobnosti rjeavanja zadataka iz geografije, individualni rad s uenicima koji slabije usvajaju nastavno gradivo, vjebanje i utvrivanje nastavnog gradivaNamjena:pomo pri usvajanju znanja iz geografije, razvoj samostalnosti kod uenikaNositelj:Katarina Rahan, prof.geografijeNain realizacije:jednom tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje radnih listia na kolskom kopirnom aparatu i papirVrednovanje:opisno praenje napredovanja, listii za provjeru5.2.5. Engleski jezik5. i 8.r. Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja nastave:srijeda. 7. sat, Matina kolaCiljevi:razvoj sposobnosti razumijevanja teksta, postavljanje pitanja i odgovori na pitanja, utvrivanje vokabulara, vjebe itanja i pisanja, utvrivanje nastavnog gradiva, individualni rad s uenicima koji slabije usvajaju nastavno gradivo Namjena:pomo pri usvajanju znanja iz engleskog jezika, razvoj samostalnosti kod uenika, razvijanje sposobnosti komunikacije na stranom jeziku u svakodnevnim situacijamaNositelj:Blaenka Miloevi, nastavnik engleskog jezikomNain realizacije:jednom tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje radnih listia i ostalog potrebnog materijala na kolskom kopirnom aparatu i papirVrednovanje:opisno praenje napredovanja6. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTIUENIKA ZADRUGA POTJEHOVA DRUINA, Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:etvrtkom i petkom 5.sat poslijepodne, Matina kolaCiljevi:poticati uenike na stvaranje i kreativnost kroz igru, izgraivati svestrane stvaralake osobe razvijenih sposobnosti izraavanja, osposobljavanje uenika za scensko percipiranje djela, razvijati sposobnost scenskog izraavanja i izraavanja pokretom, omoguiti stjecanje, produbljivanje, proirivanje i primjenu znanja te razvoj sposobnosti bitnih za zadrugarsko poduzetnitvo, kulturu i organizaciju rada, razvijati svijest o nainima i potrebi ouvanja prirode kao i njegovanje kulturne batine zaviaja Namjena:uenici e sudjelovati u raznim kolskim priredbama (Dan kole) i natjecanjima (Lidrano), na Ogulinskom festivalu bajki i slinim manifestacijama, sudjelovati u Boinom sajmu prigodnom prodajom, gostovati u lokalnim kolamaNositelj:Voditelji UZ i dramske sekcije Dejana Ogrizovi prof.hrvatskog jezika, mentor, Vesna Peut Vukovi, uiteljica razredne nastave, uitelj savjetnik, Dijana Bekavac uiteljica razredne nastave, uenici, roditelji (lanovi Zadruge)Nain realizacije:Tijekom cijele kolske godine, u okviru predmeta hrvatskog jezika, glazbene kulture, likovne kulture, TZK-a, SRO-a i organiziranje edukativnih izvannastavnih glumakih, plesnih, glazbenih, likovnih i ostalih kreativnih radionica Vremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:sredstva potrebna za postavljanje predstave, papiri za pisanje teksta (scenarija), kostimografija,materijali za kostime, scenografija, izrada potrebnih rekvizita za predstavu, trokovi postavljanje pozornice i obnove po potrebi, novi tepih za pozornicu, trokovi snimanja glazbe, plakati, trokovi rasvjete, trokovi za izradu predmeta za prodaju na Boinom sajmu, trokovi prijevoza za gostovanjaVrednovanje:Sudjelovanje uenika na Boinom sajmu, smotrama, natjecanjima, izlobama, festivalima; zavrna prezentacija rada povodom Dana koleEKO GRUPA, Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:Ponedjeljkom, 5. sat, Matina kolaCiljevi:Osvjeivanje uenika na pravilan odnos prema okoliu, proirivanje gradiva iz prirode i drutva, poticanje interesa za istraivanje, osposobljavanje uenika za iznoenje rezultata, razvijanje samostalnosti u raduNamjena:stvaranje ugodnog i veselog raspoloenja, odgajati djecu za suradniki rad, obiljeavanje znaajnih datuma vezanih uz ekologijuNositelj:Slavica Tripalo, dipl. uiteljica razredne nastaveNain realizacije:jednom tjedno, prema dogovorenim tememaVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:sredstva potrebna za izradu plakata, asopisa, lanaka, InternetVrednovanje:zadovoljstvo uenika, uiteljaSCENSKA GRUPA, Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:jednom tjedno (pred nastup nekoliko puta tjedno), Matina kolaCiljevi:poticati uenike na stvaranje i kreativnost kroz igru, izgraivati svestrane stvaralake osobe razvijenih sposobnosti izraavanja, osposobljavanje uenika za scensko percipiranje djela, razvijati sposobnost scenskog izraavanja i izraavanja pokretom Namjena:uenici e sudjelovati u raznim kolskim priredbama (Dan kole) i natjecanjima (Lidrano), na Ogulinskom festivalu bajki i slinim manifestacijamaNositelj:Vesna Peut Vukovi, uiteljica razredne nastave, uitelj savjetnik i Dejana Ogrizovi, prof. hrvatskoga jezika, mentorNain realizacije:uenici e se okupljati jednom tjedno, kasnije prema potrebama radit e na temama: itae probe, uvjebavanje pokreta i scenskog izraavanja, uvjebavanje plesova i plesnih koreografija, snimanje teksta (scenarija), uvjebavanje pokreta i scenskog izraavanja uz snimljeni govor i glazbu, rad na kostimografiji i scenografiji, uvjebavanje pokreta i scenskog izraavanja uz glazbu, ples i glasove, generalne probe za Dan kole i Ogulinski festival bajki, nastupi Vremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:sredstva potrebna za postavljanje predstave, papiri za pisanje teksta (scenarija), kostimografija, scenografija, postavljanje nove pozornice, snimanje glasova i glazbe, plakatiVrednovanje:zadovoljstvo uenika, uitelja, evaluacijski listii i kutija pohvala i primjedbi, sudjelovanje na raznim manifestacijama u koli i izvan kolePLESNA GRUPA, P ZagorjeVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:petkom 5. sat, P ZagorjeCiljevi:svladavanje ritmikih i plesnih pokreta kao vjetine umjetnikog izraavanja, sudjelovanje u javnosti, unapreivanje zdravlja uenika, uenici e se okupljati jednom tjedno, a prema potrebi i vie puta, radit e na koreografijama prikladnim za izvedbu na kolskim i gradskim priredbama, za blagdane Boi i Novu godinu, te za Dan koleNamjena:sudjelovati u kolskim i gradskim priredbamaNositelj:Valerija Boievi, dipl. uiteljica s pojaanim programom iz hrvatskog jezikaNain realizacije:jednom tjedno, prema nastavnom planu i programu Vremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:sredstva potrebna za kostimiranje uenika, oprema i pribor potreban za izvoenje plesa i plesnog dijela predstave Vrednovanje:zadovoljstvo uenika i uitelja sudjelovanjem u priredbamaSCENSKO RECITATORSKA GRUPA, 1. i 2. razred, PRO Desmerice Vrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:petkom 4. sat, PRO DesmericeCiljevi:uenje i stvaranje kroz igru, pjesmu, ples, svladavanje recitatorskog izriaja i scenskog prikaza, razvijanje kreativnosti i poticanje mateNamjena:uenici e sudjelovati u radu grupe kroz literarne, likovne, scenske irecitatorske aktivnosti i obiljeavati sve prigodne datume: Pozdrav jeseni, Makare, Dani kruha, Valentinovo, Prava djeteta, Proljee, Boi i Nova godina, Uskrs, Majin dan, Dan kole i Stie ljetoNositelj:Suzana Pukari limen, dipl. uiteljica razredne nastaveNain realizacije:jednom tjedno, prema dogovorenim temamaVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:sredstva potrebna za izradu kostima i ureenje sceneVrednovanje:zadovoljstvo uenika, uitelja, sudjelovanje u kolskom listu Klek i asopisu SmibSCENSKO RECITATORSKA GRUPA, PRO Hreljin Ogulinski, 2. r. i 4.r.Vrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:petkom 5. sat, PRO Hreljin OgulinskiCiljevi:uenje i stvaranje kroz igru, pjesmu, ples, svladavanje recitatorskog izriaja i scenskog prikaza, razvijanje kreativnosti i poticanje mateNamjena:uenici e sudjelovati u radu grupe kroz literarne, likovne, scenske irecitatorske aktivnosti i obiljeavati sve prigodne datume: Pozdrav jeseni, Makare, Dani kruha, Valentinovo, Prava djeteta, Proljee, Boi i Nova godina, Uskrs, Majin dan, Dan kole i Stie ljetoNositelj:Ines Bertovi, dipl.uiteljica razredne nastaveNain realizacije:jednom tjedno, prema dogovorenim temamaVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:sredstva potrebna za izradu kostima i ureenje sceneVrednovanje:zadovoljstvo uenika, uitelja, sudjelovanje u kolskom listu Klek i asopisu SmibSCENSKO RECITATORSKA GRUPA, P Zagorje, 2.r.Vrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:petkom 5. sat, P ZagorjeCiljevi:uenje i stvaranje kroz igru, pjesmu, ples, svladavanje recitatorskog izriaja i scenskog prikaza, razvijanje kreativnosti i poticanje mateNamjena:uenici e sudjelovati u radu grupe kroz literarne, likovne, scenske irecitatorske aktivnosti i obiljeavati sve prigodne datume: Pozdrav jeseni, Makare, Dani kruha, Valentinovo, Prava djeteta, Proljee, Boi i Nova godina, Uskrs, Majin dan, Dan kole i Pokai to znaNositelj:Kristina Marakovi Turkovi, dipl. uiteljica razredne nastaveNain realizacije:jednom tjedno, prema dogovorenim temamaVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:sredstva potrebna za izradu kostima i ureenje sceneVrednovanje:zadovoljstvo uenika, uitelja, sudjelovanje u kolskom listu Klek SCENSKO RECITATORSKA GRUPA, PRO Hreljin Ogulinski 1. r. i 3.r.Vrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:petkom 5. sat, PRO Hreljin OgulinskiCiljevi:uenje i stvaranje kroz igru, pjesmu, ples, svladavanje recitatorskog izriaja i scenskog prikaza, razvijanje kreativnosti i poticanje mateNamjena:uenici e sudjelovati u radu grupe kroz literarne, likovne, scenske irecitatorske aktivnosti i obiljeavati sve prigodne datume: Pozdrav jeseni, Makare, Dani kruha, Valentinovo, Prava djeteta, Proljee, Boi i Nova godina, Uskrs, Majin dan, Dan kole i Stie ljetoNositelj:Radmila Kalmar, uiteljica razredne nastaveNain realizacije:jednom tjedno, prema dogovorenim temamaVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:sredstva potrebna za izradu kostima i ureenje sceneVrednovanje:zadovoljstvo uenika, uitelja, sudjelovanje u kolskom listu Klek i asopisu SmibSCENSKO RECITATORSKA SKUPINA, PRO Turkovii, 2. r. i 3. r.Vrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:petkom 5. sat, PRO TurkoviiCiljevi:upoznavanje djeje poezije, upoznavanje vrsta pjesme (aljiva, ljubavna, pejzana), izraajno itanje i krasnoslovljenje odabranih pjesmica, upoznavanje igrokaza i dramatizacija, pripremanje razrednih sveanosti, ureivanje razrednog panoa povodom znaajnih datumaNamjena:uenici e obiljeavati vane datume i dogaaje, pribavljati djeje pjesmice hrvatskih knjievnika, koristiti se djejim asopisima, ureivati razredni pano, obiljeavati vane dogaaje i znaajne datume, pripremati razredne sveanosti, okuati se u samostalnom pjesnikom izrazu, sudjelovati na Lidranu i kolskom listuNositelj:Mihaela Markovi, dipl. uiteljica razredne nastaveNain realizacije:jednom tjedno, prema dogovorenim temamaVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:nema trokova Vrednovanje:zadovoljstvo uenika, uitelja i roditelja prilikom prikaza priredbi, sudjelovati na natjecanju LidranoSCENSKO RECITATORSKA SKUPINA, PRO Turkovii, 4. r.Vrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:petkom 5. sat, PRO TurkoviiCiljevi:upoznavanje djeje poezije, upoznavanje vrsta pjesme (aljiva, ljubavna, pejzana), izraajno itanje i krasnoslovljenje odabranih pjesmica, upoznavanje igrokaza i dramatizacija, pripremanje razrednih sveanosti, ureivanje razrednog panoa povodom znaajnih datumaNamjena:uenici e obiljeavati vane datume i dogaaje, pribavljati djeje pjesmice hrvatskih knjievnika, koristiti se djejim asopisima, ureivati razredni pano, obiljeavati vane dogaaje i znaajne datume, pripremati razredne sveanosti, okuati se u samostalnom pjesnikom izrazu, sudjelovati na Lidranu i kolskom listuNositelj:Vesna Pukari, uiteljica razredne nastaveNain realizacije:jednom tjedno, prema dogovorenim temamaVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:nema trokova Vrednovanje:zadovoljstvo uenika, uitelja i roditelja prilikom prikaza priredbi, sudjelovati na natjecanju LidranoLITERARNA GRUPA, Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:ponedjeljkom, 6. sat, Matina kolaCiljevi:razvijati kod uenika ljubav prema literarnom stvaralatvu, lijepoj rijei, pismenost kod uenikaNamjena:razvoj jezinih vjetinaNositelj:Milka Tatalovi, nastavnica hrvatskog jezikaNain realizacije:jednom tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje radnih listia na kolskom fotokopirnom aparatu i papir, trokovi odlaska na natjecanjaVrednovanje:najbolji radovi alju se na natjecanjeVrednovanje:najbolji radovi alju se na natjecanjeLITERARNA GRUPA, Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:utorkom, 5. sat, Matina kolaCiljevi:razvijati kod uenika ljubav prema literarnom stvaralatvu, lijepoj rijei, pismenost kod uenikaNamjena:razvoj jezinih vjetinaNositelj:Petra Lipoak, dipl.uiteljica s pojaanim engleskim jezikomNain realizacije:jednom tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje radnih listia na kolskom fotokopirnom aparatu i papir, trokovi odlaska na natjecanjaVrednovanje:Opisno praenjeLIKOVNA GRUPA, Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:utorkom 5. sat, Matina kolaCiljevi:razvijati senzorne, izraajne, praktine i intelektualne sposobnosti s ciljem ostvarenja novih ideja, novih likovnih djela, usvojiti rad didaktiki neoblikovanim materijalomNamjena:razvijanje poetne osjetljivosti za kontrast volumena i prostora, masu i odnos prostora i mase kroz spontano likovno stvaranje i izraavanje, usmjereno istraivanje i uoavanje slinosti i razlika u uporabi i nanoenju boje na podloguNositelj:Ivana Salopek Turina, uiteljica razredne nastaveNain realizacije:jednom tjedno, prema nastavnom planu i programu Vremenik:tijekom kolske godine 2014./2015..Trokovnik:mapa, boje i ostali potrebni materijal za ostvarenje nastavne jediniceVrednovanje:opisno praenje PLESNA GRUPA, Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:etvrtkom 5. sat, Matina kolaCiljevi:svladavanje ritmikih i plesnih pokreta kao vjetine umjetnikog izraavanja, sudjelovanje u javnosti, unapreivanje zdravlja uenika, uenici e se okupljati jednom tjedno, a prema potrebi i vie puta, radit e na koreografijama prikladnim za izvedbu na kolskim i gradskim priredbama, za blagdane Boi i Novu godinu, te za Dan koleNamjena:sudjelovati u kolskim i gradskim priredbamaNositelj:Dijana Umiljenovi, dipl. uiteljica razredne nastaveNain realizacije:jednom tjedno, prema nastavnom planu i programu Vremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:sredstva potrebna za kostimiranje uenika, oprema i pribor potreban za izvoenje plesa i plesnog dijela predstave (CD mediji, CD player, razglas sa svom potrebnom opremom)Vrednovanje:zadovoljstvo uenika i uitelja sudjelovanjem u priredbamaLIKOVNO SCENSKA SKUPINA, PRO Turkovii, 1. r.Vrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:utorkom 5. sat, PRO TurkoviiCiljevi:razvijati likovne sposobnosti uenika (matu, originalnost, kreativnost) te upoznati nove likovne tehnike, poticati i razvijati govorno stvaralatvo dramatizacijom tekstova, izraavati vlastite misli i osjeaje verbalnim i neverbalnim nainom komunikacijeNamjena:uenici e obiljeiti vanije datume i blagdane tijekom godine likovnim radovima (izradom plakata, scenskih lutki, estitki, ukrasa), dramatizacijom teksta ili uvjebavanjem programa za pojedinu priredbu: Jesen, Djeji tjedan, Dani kruha-Dani zahvalnosti za plodove zemlje, Dan jabuka, Sveti Nikola, Boi i Nova godina, Zima, Makare i ValentinovoNositelj:Dijana Bekavac,uiteljica razredne nastaveNain realizacije:jednom tjedno, prema dogovorenim temamaVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:sredstva potrebna za likovni pribor, izradu kostima i scene.Vrednovanje:zainteresiranost za rad, zadovoljstvo uenika i uitelja, uspjenost realizacije zadanog likovnog problema i izvedene predstaveRECITATORSKA GRUPA, Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:petkom, 5. sat, Matina kolaCiljevi:razvijati sposobnosti usmenog izriaja, upoznavanje tekstova za djecu i razvijanje samopouzdanja za ovladavanje prostorom te javnim nastupomNamjena:sudjelovanje u razrednim aktivnostima, razvijati artikulacijske sposobnosti uenika i senzibilitet da svojim sposobnostima ostvare samostalne i skupne nastupe, biranje sadraja, igranje uloga, improvizacija govora, rad na tekstu, vjebe, igre oputanja, pantomima, ritam, glazbaNositelj:Katarina Juhas, dipl. uiteljica razredne nastaveNain realizacije:jednom tjedno, prema dogovorenim temamaVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:/Vrednovanje:praenje pojedinanog i skupnog rada, uspjenost nastupaINFORMATIKA GRUPA, 4.r, Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:Utorkom 4. sat i etvrtkom 4.sat poslijepodne, Matina kolaCiljevi:nauiti uenike djelotvorno upotrebljavati dananja raunala i raunalne programe, osnovne funkcije programa Microsoft Word 2007, crtati u programu Paint, grau raunala, osposobiti se za koritenje i pretraivanje InternetaNamjena:upoznavanje s radom na raunalu, osposobljavanje za osnovni rad sa programima u programu Windows XP Home editionNositelj:Ivana Kurelac, dipl.uiteljica s pojaanom informatikomNain realizacije:jednom tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:nema trokovaVrednovanje:opisno praenje i ocjenjivanje uenikaCRVENI KRI, Matina kola i podrune kole 1. 4. r.Vrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:petkom, 5. sat, Matina kolaCiljevi:razvijati humani odnos prema prijateljstvu, prema svim ljudima i uzajamnom pomaganju i razumijevanju, odgajati i poticati mlade na razliite oblike rada, uvanja i briga o zdravlju, i ivotu u obitelji i koli, pripremanje akcija (npr. Solidarnost na djelu, Mjesec borbe protiv AIDS-a)Namjena:sudjelovati u kolskim i gradskim priredbamaNositelj:Dijana Bekavac, uiteljica razredne nastaveNain realizacije:jednom tjedno, prema nastavnom planu i programu Vremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:nema trokovaVrednovanje:zadovoljstvo uenika i uitelja sudjelovanjem akcijama i pomoiCRVENI KRI, Matina kola, 5. 8. r.Vrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:utorkom, 7. sat, Matina kolaCiljevi:odgajati uenike za humanost i stjecanje osnovnih znanja o postupcima pruanja prve pomoi, koordinirati poslove izmeu Gradskog CK-a i koleNamjena:uenici e pratiti zbivanja u koli i gradu, sudjelovati u humanitarnim akcijama, radionicama u organizaciji gradskog Crvenog kriaNositelj:Diana Franjkovi, dipl. uiteljica s pojaanim prirodoslovljemNain realizacije:stjecanje znanja i vjetina o pokretu Crvenog kriaVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:/Vrednovanje:Zadovoljstvo uenika i uitelja sudjelovanjem u humanitarnom raduMlade HCK- Prva pomo, Matina kola, 7. i 8. razredVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:Ponedjeljkom u 17 sati, Matina kolaCiljevi:odgajati uenike za humanost i stjecanje osnovnih praktinih znanja o postupcima pruanja prve pomoiNamjena:uenici e pratiti zbivanja u koli i gradu, sudjelovati u humanitarnim akcijama, radionicama u organizaciji gradskog Crvenog kria, sudjelovanje na natjecanjimaNositelj:Marina Kirasi, prof.biologije i kemijeNain realizacije:praktini rad i terenska nastava prema planu radaVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:sredstva potrebna za opremu pruanja prve pomoi, trokovi natjecanjaVrednovanje:zadovoljstvo uenika i uitelja, evaluacijski listii i kutija pohvala i primjedbi, sudjelovanje i rezultat natjecanjaDIGITALNA FOTOGRAFIJA-7. i 8. razredi, Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:srijedom 7.sat, Matina kolaCiljevi:upoznavanje vrsta digitalnih fotoaparata i naina rada s njima, osposobljavanje uenika za pravilno rukovanje digitalnim fotoaparatima, prikupljanje podataka neposrednim kontaktima, putem interneta, iz tiska, knjiga i na druge naine, razvijanje interesa za rad s digitalnim fotoaparatom, likovnosti i osjeaja za sklad, komunikacijskih sposobnosti, sigurnosti i samopouzdanja u javnom nastupu i ophoenju, socijalnih vjetina, bogaenje izraavanja drugim sredstvima, privui djecu u kolu i pruiti im zabavne i istovremeno poune sadraje kojima e ispuniti svoje slobodno vrijeme nakon nastaveNamjena:razvijanje interesa za digitalnu fotografiju i fotografiranje, informatiko opismenjavanje, razvijanje interesa za rad na raunalu, usmjeravanje k izboru hobija ili zanimanja, aktivan odnos prema radnim zadatcimaNositelj:Ivica Pukari, apsolvent politehnikeNain realizacije:jednom tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:svaki uenik polaznik fotografske grupe mora imati digitalni fotoaparat, osobno raunalo i memorijski tapi (stick), izrada fotografija za izlobe, nabava potronog materijala (fotopapir boja za pisa)Vrednovanje:vrjednuje se usvojeno znanje, praktian rad na raunalu i aktivnost te vrednovanje fotografija snimljenih prema zadanim motivimaUNIVERZALNA PORTSKA KOLA, Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:listopad 2014. lipanj 2015. Matina kolaCiljevi:poticati viestrani psihosomatski razvoj djece, razvijati zdravstvenu kulturu u svrhu uvanja i unapreivanja vlastitog zdravlja i zdravlja okoline, zadovoljiti djeije potrebe za kretanjem, odnosno vjebanjem i putem toga stvoriti navike svakodnevnog tjelesnog vjebanjaNamjena:namjenjeno uenicima 1.i 2. razreda te uenicma 3. i 4. razredaNositelj:Marin Pavkovi, prof. tjelesne i zdravstvene kultureNain realizacije:dva puta tjedno, prema planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:/Vrednovanje:zadovoljstvo uenika, usvajanje vjetinaSCENSKO RECITATORSKA SKUPINA, Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:Srijedom, 6. sat, matina kolaCiljevi:upoznavanje djeje poezije, upoznavanje vrsta pjesme (aljiva, ljubavna, pejzana), izraajno itanje i krasnoslovljenje odabranih pjesmica, upoznavanje igrokaza i dramatizacija, pripremanje razrednih sveanosti, ureivanje razrednog panoa povodom znaajnih datumaNamjena:uenici e obiljeavati vane datume i dogaaje, pribavljati djeje pjesmice hrvatskih knjievnika, koristiti se djejim asopisima, ureivati razredni pano, obiljeavati vane dogaaje i znaajne datume, pripremati razredne sveanosti, okuati se u samostalnom pjesnikom izrazu, sudjelovati na Lidranu i kolskom listuNositelj:Dejana Ogrizovi, profesorica hrvatskog jezika, mentorNain realizacije:jednom tjedno, prema dogovorenim temamaVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:nema trokova Vrednovanje:zadovoljstvo uenika, uitelja i roditelja prilikom prikaza priredbi, sudjelovati na natjecanju LidranoVIJEE UENIKA, Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:petkom,5. sat (2. smjena), Matina kola i prostorije DND-a (povremeno)Ciljevi:brinuti o obvezama i pravima uenika, zastupati interese uenika i predlagati mjere poboljanja uvjeta rada u koliNamjena:vijee uenika e pripremati i upuivati prijedloge tijelima kole vanim za uenike, njihov rad i uspjeh u kolovanju, predlagati mjere poboljanja uvjeta rada u koli, pomagati uenicima u izvravanju kolskih i izvankolskih obveza Nositelj:Ljerka Salopek Bacanovi, dipl. uiteljNain realizacije:uenici e se okupljati jednom tjedno i raditi na temama: Konvencija UN a o pravima djeteta, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli: prava uenika, obveze uenika, dunosti kolske ustanove, Nacionalno vijee uenika Republike Hrvatske i Pravilnik o nainu praenja i ocjenjivanja uenika u osnovnoj i srednjoj koliVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kopiranje radnih materijala na kolskom fotokopirnom aparatu, uiteljiin papirVrednovanje:zadovoljstvo uenika, izgradnja osobnosti i jaanje identiteta uenikaPLESNA GRUPA, Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:petkom 5. sat, Matina kolaCiljevi:svladavanje ritmikih i plesnih pokreta kao vjetine umjetnikog izraavanja, sudjelovanje u javnosti, unapreivanje zdravlja uenika, uenici e se okupljati jednom tjedno, a prema potrebi i vie puta, radit e na koreografijama prikladnim za izvedbu na kolskim i gradskim priredbama, za blagdane Boi i Novu godinu, te za Dan koleNamjena:sudjelovati u kolskim i gradskim priredbamaNositelj:Dijana Stipeti, dipl. uiteljica razredne nastaveNain realizacije:jednom tjedno, prema nastavnom planu i programu Vremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:sredstva potrebna za kostimiranje uenika, oprema i pribor potreban za izvoenje plesa i plesnog dijela predstave (CD mediji, CD player, razglas sa svom potrebnom opremom)Vrednovanje:zadovoljstvo uenika i uitelja sudjelovanjem u priredbamaPJEVAKI ZBOR, Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:Jednom tjedno i po potrebi, glazbeni kabinet, Matina kolaCiljevi:pjevanjem narodnih i umjetnikih pjesama razvijati glazbeni sluh uenika te njegovati ispravnu vokalizaciju i izgovor teksta, razvijati kod uenika estetska uvstva, glazbeni ukusNamjena:sudjelovanje na kolskim priredbama povodom blagdana i proslava, te izvan nje: formiranje zbora, himna, Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje, Sveti Nikola, Boi i Nova godina, Zima, ljubavna tematika, duhovne pjesme, Uskrs, ljubav, prijateljstvo, Dan kole i ljetoNositelj:Maja Pukari, dipl. uiteljica s pojaanom glazbenom kulturomNain realizacije:jednom tjedno i po potrebiVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:sredstva potrebna za kopiranje notnih zapisa i tekstova pjesama te za kupovinu CD-a, majice za lanove zboraVrednovanje:pohvale i zadovoljstvo uenika i uitelja koji sudjeluju na priredbamaPJEVAKI ZBOR, P ZagorjeVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:petkom 5. sat, P ZagorjeCiljevi:uiti pjevati prigodne pjesme kojima emo popratiti sve kolske priredbe, uvjebavati napjeve omiljenih pjesama i pjesama omiljenih pjevaaNamjena:razvijanje pjevakih sposobnost kod uenika, nastupanje na kolskim priredbama P Zagorje i obiljeavanje prigodnih datuma tijekom kolske godine: Dan grada, Dan kruha Dani zahvalnosti za plodove zemlje, Nikolinjska priredba, Boina priredba, Zima, Valentinovo, Makare, Proljee, Uskrs, Majin dan, Dan kole, Ljeto, rastanakNositelj:Dinka Mali, dipl. uiteljica razredne nastave, uitelj mentorNain realizacije:jednom tjedno, prema dogovorenim temamaVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:sredstva potrebna za kopiranje nota i tekstova pjesama te za kupovinu CD-aVrednovanje:zadovoljstvo uenika, uitelja, sudjelovanje na kolskim priredbama P ZagorjeZBOR DUHOVNE GLAZBE, P ZagorjeVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:Utorkom 0. sat, P ZagorjeCiljevi:uiti pjevati prigodne pjesme kojima emo popratiti kolske priredbe, uvjebavati napjeve omiljenih pjesama i pjesama omiljenih pjevaaNamjena:razvijanje pjevakih sposobnost kod uenika, nastupanje na kolskim priredbama P Zagorje i obiljeavanje prigodnih datuma tijekom kolske godineNositelj:Gordana Bertovi, prof. vjeronaukaNain realizacije:jednom tjedno, prema dogovorenim temamaVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:sredstva potrebna za kopiranje nota i tekstova pjesama te za kupovinu CD-aVrednovanje:zadovoljstvo uenika, uitelja, sudjelovanje na kolskim priredbama P ZagorjeKOLA GLAGOLJICE, Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:petkom 5. sat, matina kolaCiljevi:Omoguiti stjecanje dodatnih znanja, razvijati svijest o ouvanju kultuno-povijesne batine i nacionalnog identiteta, razvijanje kreativnosti i suradnje, odgoj za rad u timuNamjena:Stjecanje dodatnih znanjaNositelj:Josip ibari, prof. Povijesti i geografijeNain realizacije:jednom tjedno, prema dogovorenim temamaVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:Kopiranje nastavnih listiaVrednovanje:Zadovoljstvo uenika i uitelja, ukljuivanje u projekte TEHNIKA KULTURA-AUTOMATIKA,5.-8. razred, Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja nastave:srijedom 7. i 8. sat, matina kolaCiljevi:Razvijanje praktino-radnih vjetina i unapreivanje digitalne kompetencije, inicijativnosti i poduzetnostiNamjena:primjena steenog znanja, samostalno osmiljavanje novih programa i razvijanje vlastitih idejaNositelj:Marijan Tonkovi, prof. fizike i politehnikeNain realizacije:dva sata tjedno prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:Potreban materijal za nastavuVrednovanje:Postignuti rezultati na upanijskim natjecanjima PROMETNA GRUPA, 5. razredi, Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja nastave:srijedom poslijepodne, Matina kola Ciljevi:osposobiti sigurno voziti bicikl, razvijati psihomotorne sposobnosti i koordinaciju, upoznati se sa prometnim zakonima, propisima i znakovima, sudjelovati na upanijskom natjecanju kola Sigurno u prometuNamjena:primjena steenog znanjaNositelj:Petar Malnar,prof.mehanike i strojarstva Nain realizacije:tijekom cijele kolske godine s pojaanim aktivnostima u oujku i travnju zbog natjecanjaVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:2100,00 kn - 2 bicikla, dijelovi poligonaVrednovanje:vonja u poligonu i bodovanje, rjeavanje testova na aplikaciji HAK-a, sudjelovanje na natjecanjima uz praktinu i teoretsku provjeruKOARKAKA I ODBOJKAKA GRUPA, Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:srijedom i petkom 7. sat, Matina kolaCiljevi:nauiti sve elemente sportskih igara potrebnih u realizaciji natjecanja, postii radosno igranje i uivanje u rezultatima rada, ali i pozitivan stav prema porazima, prihvatiti moralna naela bavljenja sportom, uvaavati i potivati svakog protivnika.u igri tj.natjecanjima, zainteresirati i motivirati uenice na dugotrajnije bavljenje ovim sportskim igrama kao i poticanje na ostvarivanje dobrih rezultata s kojima e se ostvariti njihovo zalaganje i trud u odabranoj aktivnosti, uvaavanje i potivanje protivnika kao i osobni doprinos protiv nasilja u sportu i na sportskim terenima, promicanje i ostalih moralnih vrednota u sportuNamjena:redovito se informirati o vanijim datumima u sportu, pratiti i sudjelovati u sportskim aktivnostima u koli, gradu i iroj zajedniciNositelj:Maca Kurelac, profesor tjelesne i zdravstvene kultureNain realizacije:dva puta tjedno, prema planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:materijalna sredstva za igruVrednovanje:poticaji i pohvale za igruKINEZITERAPIJA, Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:dva puta tjedno, Matina kolaCiljevi:primjerenim kineziterapeutskim vjebama potaknuti psiho motoriku, odabranim vjebama utjecati na poboljanje rada kardiovaskularnog sustava Namjena:poboljati ope zdravstveno stanje uenikaNositelj:Maca Kurelac, profesor tjelesne i zdravstvene kulture, Nain realizacije:dva puta tjedno, prema planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:/Vrednovanje:poticaji i pohvaleKINEZITERAPIJA, Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:jednom tjedno, Matina kolaCiljevi:primjerenim kineziterapeutskim vjebama potaknuti psiho motoriku, odabranim vjebama utjecati na poboljanje rada kardiovaskularnog sustava Namjena:poboljati ope zdravstveno stanje uenikaNositelj:Marin Pavkovi, profesor tjelesne i zdravstvene kultureNain realizacije:jednom tjedno, prema planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:/Vrednovanje:poticaji i pohvaleNOVINARSKA GRUPA, Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:tijekom godine, u koli, izvan kole, s mjesta dogaajaCiljevi:poticanje istraivakog rada, poticanje pozitivne znatielje o situacijama i dogaajima, upoznavanje s razliitim novinarskim vrstama, pisanje vijesti, izvjea, reportae, intervjua i drugo, proirivanje znanja o jeziku, svladavanje vjetine pisanja i komunikacije, prikupljanje grae za kolski list, izdavanje kolskog lista, radionice u koli, reportae s mjesta dogaaja, priredbi, raznih akcijaNamjena:praenje zbivanja u koli, gradu, pisanje o zanimljivim dogaajimaNositelj:ura pehar, nastavnica hrvatskog jezikaNain realizacije:prema prigodamaVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:trokovi papira, ispisa i izdavanja kolskog lista (5000 - 6000 kn)Vrednovanje:objavljivanje radova u kolskom listu i drugdje, sudjelovanje na smotramaMLADI KNJINIARI, Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:ponedjeljkom 7. sat, te svakodnevno deurstvo knjiniara, Matina kolaCiljevi:osposobiti uenike za koritenje izvora znanja i informacija, utjecati na pozitivna miljenja i stavove, sakupljanje recenzija, postavljanje izlobi, razvijanje kulture itanja, sluenje kazalom, prianje pria, sluenje prodajnim katalozima, impressum, slaganje knjiga, raspored deurstva knjiniara, ureivanje kartoteke, primanje i izdavanje knjiga..Namjena:sudjelovanje u knjievnim susretima, kvizovima za poticanje itanja, obiljeavanje Mjeseca hrvatske knjige, Dan Planeta Zemlje, sajam knjiga Interliber i sl.Nositelj:Nada Komazec, prof., dipl.knji.Nain realizacije:SvakodnevnoVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kupnja knjiga za knjievni susret, trokovi autobusa za odlazak u Zagreb na InterliberVrednovanje:zadovoljni korisnici knjiniceESTETSKO UREENJE INTERIJERA KOLE, Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:ponedjeljkom i petkom 7.i 8. sat, Matina kolaCiljevi:interijer kole uiniti likovno - estetski ugodnim i interesantnim za boravak, spoznati vrijednost likovno estetske komunikacije u svakodnevnom ivotuNamjena:uenici e pratiti zbivanja u koli i gradu, suraivati na web stranici kole, pripremati, izabirati i postavljati likovne radove uenika, aplikacije i ostale likovno interesantne oblike u prostoru kole (panoi, zidovi i prostor hala i hodnika) te izlobama izvan kole prigodom: Prvi dan nastave, Dan grada Ogulina i upe Sv. Kria, Dani zahvalnosti za plodove zemlje Dan kruha, Martinje, Advent, Sv. Nikola, Boi i Nova Godina, kolski LIDRANO, kolski LIK, upanijska natjecanja u koli, Valentinovo, Makarani ples Mesopust, Uskrs, Dan kole, Sveana podjela svjedodbi Nositelj: Kamenko Vui, uitelj likovne kultureNain realizacije:dva puta tjedno, prema dogovorenim prigodama Vremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:sredstva potrebna za nabavu materijala za rad (tkanina, stiropor, ica, ljepilo, boje i lakovi, ljepljive trake, pribadae ) Vrednovanje:zadovoljstvo uenika i uitelja, sudjelovanje i rezultat natjecanja na LIK u.ESTETSKO UREENJE INTERIJERA KOLE, Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:jednom tjedno, Matina kolaCiljevi:interijer kole uiniti likovno - estetski ugodnim i interesantnim za boravak, spoznati vrijednost likovno estetske komunikacije u svakodnevnom ivotuNamjena:uenici e pratiti zbivanja u koli i gradu, suraivati na web stranici kole, pripremati, izabirati i postavljati likovne radove uenika, aplikacije i ostale likovno interesantne oblike u prostoru kole (panoi, zidovi i prostor hala i hodnika) te izlobama izvan kole prigodom: Prvi dan nastave, Dan grada Ogulina i upe Sv. Kria, Dani zahvalnosti za plodove zemlje Dan kruha, Martinje, Advent, Sv. Nikola, Boi i Nova Godina, Valentinovo, Makarani ples Mesopust, Uskrs, Dan kole, Sveana podjela svjedodbi Nositelj: Saida Stipeti, nastavnik engleskog jezikaNain realizacije:jednom tjedno, prema dogovorenim prigodama Vremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:sredstva potrebna za nabavu materijala za rad (tkanina, stiropor, ica, ljepilo, boje i lakovi, ljepljive trake, pribadae ) Vrednovanje:zadovoljstvo uenika i uiteljaPORTSKA GRUPA NOGOMET, RUKOMET, KOARKA, Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:Utorkom, srijedom i petkom 7. sat, Matina kolaCiljevi:nauiti sve elemente sportskih igara potrebnih u realizaciji natjecanja, postii radosno igranje i uivanje u rezultatima rada, ali i pozitivan stav prema porazima, prihvatiti moralna naela bavljenja sportom, uvaavati i potivati svakog protivnika u igri tj. natjecanjima, zainteresirati i motivirati uenike na dugotrajnije bavljenje ovim sportskim igrama kao i poticanje na ostvarivanje dobrih rezultata s kojima e se ostvariti njihovo zalaganje i trud u odabranoj aktivnosti, uvaavanje i potivanje protivnika kao i osobni doprinos protiv nasilja u sportu i na sportskim terenima, promicanje i ostalih moralnih vrednota u sportuNamjena:Redovito se informirati o vanijim datumima u sportu, pratiti i sudjelovati u sportskim aktivnostima u koli, gradu i iroj zajedniciNositelj:Marin Pavkovi, prof. tjelesne i zdravstvene kultureNain realizacije:nekoliko puta tjedno, prema planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:Materijalna sredstva za igru Vrednovanje:natjecanja (gradska, upanijska, regionalna, dravna)GARDEROBAVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:tijekom godine, Matina kolaCiljevi:odravanje, stvaranje, kreiranje garderobeNamjena:za potrebe kole i kolskih dogaanjaNositelj:Marija Starevi, dipl. uiteljica razredne nastave, uitelj mentorNain realizacije:tijekom godine, po potrebiVremenik:tijekom godine, po potrebiTrokovnik:trokovi scenografije, kostimografijeVrednovanje:zadovoljstvo uenika i publike koja uiva u predstavi 7. KULTURNA I JAVNA DJELATNOSTPRIREDBA ZA UENIKE 1. RAZREDAVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:8. rujna 2014. u 8 sati u podrunim kolama, u 12 sati u predvorju Matine koleCiljevi:kroz sadrajno i stilski primjeren program zaeljeti dobrodolicu novim uenicima nae koleNamjena:prigodan program za uenike 1. razredaNositelj:uiteljice razredne nastaveNain realizacije:priredba prvog dana nastave,prozivanje uenika po odjeljenjima, Informativni kratki sastanak s roditeljima Vremenik:8. rujna 2014. u 8 sati podrune kole i 12 sati matina kolaTrokovnik:nema trokovaVrednovanje:motivacija uenika, zadovoljstvo uenika priredbomMISE ZAHVLANICE ZA POETAK I KRAJ KOLSKE GODINE, upna crkva Uzvienja Svetog KriaVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:rujan 2014. i lipanj 2015., upna crkva Uzvienja Svetog Kria i upna crkva Sv. Jurja ZagorjeCiljevi:misa protkana molitvom za uspjenu kolsku godinuNamjena:jaanje vjere, irenje duhovnostiNositelj:vjerouitelji i sveeniciNain realizacije:jednom godinje, prema planu i programuVremenik:rujan 2014. i lipanj 2015.Trokovnik:/Vrednovanje:zadovoljstvo uenikaDAN GRADA I UPE, upna crkva Uzvienja Svetog KriaVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:rujan 2014., upna crkva Uzvienja Svetog KriaCiljevi:obiljeavanja dana grada i zatitnika upe Namjena:odgoj u skladu s vjerom, poticanje na prakticiranje vjereNositelj:vjerouitelji i sveeniciNain realizacije:jednom godinje, prema planu i programuVremenik:rujan 2014. Trokovnik:/Vrednovanje:zadovoljstvo uenikaDJEJI TJEDAN, grad OgulinVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:6. 12. listopada 2014.Ciljevi:usmjeriti panju javnosti prema pravima i potrebama djece, te omoguiti djeci da se u skladu sa svojim eljama i izboru ukljueu odabrane aktivnostiNamjena:prijem djece kod gradonaelnika, posjet djejem odjelu i rodilitu ogulinske bolnice i oslikavanje plonika glavne ogulinske uliceNositelj:strune suradnice Bernardica Verec i Sanja Markovi, razredniciNain realizacije:jednom godinjeVremenik:6. 12. listopada 2014.Trokovnik:nema trokovaVrednovanje:zadovoljstvo djeceDAN ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJEVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:listopad 2014., Matina i podrune koleCiljevi:potaknuti uenike za zahvalnost Bojim darovima, penici i drugim plodovima zemlje, te na zahvalnost ljudima koji su svojim radom uinili na ivot ljepim i boljimNamjena:blagosloviti krune proizvode koje su uenici izradili kod kue uz pomo njihovih roditeljaNositelj:Uiteljsko vijee Prve osnovne koleNain realizacije:jednom godinje, prema nastavnom planu i programuVremenik:listopad 2014.Trokovnik:nema trokovaVrednovanje:zadovoljstvo djeceAKCIJA SOLIDARNOST NA DJELUVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:listopad 2014., Matina i podrune koleCiljevi:Razvijanje osjeaja humanosti, tolerancije, odgovornosti za sebe i zajednicu, upoznati uenike s humanitarnim akcijama i aktivnostima, razvijati osjeaj empatije Namjena:razvijati osjeaj empatije i solidarnosti prema lanovima zajedniceNositelj:Uiteljsko vijee Prve osnovne kole i Crveni kriNain realizacije:dobrovoljno darivanje i prikupljanje odjee, obue, hrane i sl. Vremenik:listopad 2014.Trokovnik:/Vrednovanje:angaman u pomoi lokalnoj zajedniciMJESEC HRVATSKE KNJIGE, Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:15.10. 15.11. 2014., Matina kola i podrune koleCiljevi:upoznavanje uenika sa knjigom, uvanje knjige, ljubav prema knjizi, sajam knjigaNamjena:napredovanje u smislu pismenosti i novih informacijaNositelj:Nada Komazec, prof., dipl. knji.Nain realizacije:jednom godinje, prema planu i programuVremenik:15.10. 15.11. 2014.Trokovnik:odlazak na InterliberVrednovanje:upoznavanje prodajnih kataloga i novih izdanjaKNJIEVNI SUSRETI, Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:tijekom kolske godine, Matina kolaCiljevi:upoznavanje uenika sa knjievnicima, poticaj za itanje i uenje, nove informacije, pouke i porukeNamjena:razvijanje kreativnosti i samopouzdanja, poticaj na razmiljanje i napredovanjeNositelj:Nada Komazec, prof., dipl.knji.Nain realizacije:nekoliko puta godinje, prema planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:kupnja knjiga za knjinicuVrednovanje:nova znanja i iskustvaDAN SVIH SVETIHVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:studeni 2014., Matina i podrune koleCiljevi:poticanje uenika na sjeanje na drage osobe koje vie nisu snamaNamjena:razvijanje osjeajnosti i prihvaanje vrijednosti ovjekaNositelj:razrednici, vjerouiteljiNain realizacije:Sat razrednika, sat vjeronaukaVremenik:studeni 2014. Trokovnik:/Vrednovanje:razgovor s uenicimaDAN SJEANJA NA VUKOVARVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:studeni 2014. Matina i podrune koleCiljevi:razvijanje domoljublja Namjena:Razvijanje domoljublja i ljubavi prema graduNositelj:ravnatelj, uitelji povijesti, struni suradnici, razredniciNain realizacije:itanje o Vukovaru na poetku prvog sata i paljenje svijeaVremenik:studeni 2014. Trokovnik:cijena svijeeVrednovanje:razgovor s uenicimaINTERLIEBER, grad ZagrebVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:studeni 2014., grad ZagrebCiljevi:razvijanje svijesti o potrebi druenja s knjigom, opih kreativnih sposobnosti, vjetina suradnje, odgoj za rad u timu, stjecanje novih znanja vezanih uz izdavatvo i svijet knjigeNamjena:osvijestiti kod uenika vanost uloge izdavatva i knjige u oblikovanju osobnosti, ivotnih stavova te odrastanju i sazrijevanju, unaprjeivanje odgojno-obrazovnog procesa Nositelj:Nada Komazec, prof., dipl.knji.Nain realizacije:jednom godinje, prema nastavnom planu i programuVremenik:studeni 2014.Trokovnik:trokovi prijevoza od Ogulina do Zagreba i natragVrednovanje:broj aktivno ukljuenih uenika, praenje interesa uenika za svijet knjigePROSLAVA BLAGDANA SVETI NIKOLAVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:6. prosinca 2014. Matina i podrune koleCiljevi:obiljeiti dan Svetog Nikole, stvaranje ugodnog emocionalnog ozrajaNamjena:obraditi prigodnu temu, itati, sluati, pisati i priati o Svetom Nikoli, sluati i pjevati prigodne pjesmeNositelj:Uiteljsko vijee Prve osnovne koleNain realizacije:jednom godinje, prema nastavnom planu i programuVremenik:6. prosinac 2014.Trokovnik:prigodni pokloni (slatkii) za uenike koleVrednovanje:ueniki radovi izloeni u razreda i na panoima kole PROSLAVA BLAGDANA BOIAVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti: zadnji tjedan u prvom polugoditu 2014., Matina i podrune koleCiljevi:slavljenje Boia, stvaranje ugodnog emocionalnog ozrajaNamjena:obraditi prigodnu temu, itati, sluati, pisati i priati o roenju Isusa Krista, sluati i pjevati prigodne pjesmeNositelj:Uiteljsko vijee Prve osnovne koleNain realizacije:jednom godinje, prema nastavnom planu i programuVremenik:zadnji tjedan u prvom polugoditu 2014.Trokovnik:nema trokovaVrednovanje:samovrednovanje, zadovoljstvo sudionikaADVENTSKA PRIREDBA, Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:Advent 2014. Ciljevi:pokazati kreativne sposobnosti uenika, te im odati priznanje i pohvalu za uloeni trudNamjena:razvijanje kreativnosti, stvaralakog izraavanja i samopouzdanja uenikaNositelj:Ivona Renduli, dipl. teologNain realizacije:jednom godinje, prema nastavnom planu i programuVremenik:Advent 2014Trokovnik:izrada boinih radova (razni ukrasi, estitke)Vrednovanje:zadovoljstvo uenika i uiteljaADVENTSKI SAJAMVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:Advent 2014, grad OgulinCiljevi:sudjelovanje na adventskom sajmuNamjena:razvijanje kreativnosti i samopouzdanja uenikaNositelj:Dijana Stipeti, dipl. Uiteljica razredne nastaveNain realizacije:jednom godinje, prema nastavnom planu i programuVremenik:Advent 2014.Trokovnik:izrada boinih radova (razni ukrasi, estitke)Vrednovanje:zadovoljstvo uenika i uiteljaLIDRANO, Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:sijeanj - oujak 2015., Matina kolaCiljevi:prikaz pripremljenih uradaka uenika i njihovih roditelja, pokazivanje kreativnih sposobnosti uenika te priznanje za uloeni trudNamjena:razvijanje kreativnosti i samopouzdanja uenika u literarnom, dramskom i novinarskom stvaralatvuNositelj:nastavnici hrvatskog jezika i uitelji razredne nastaveNain realizacije:prema planu i programuVremenik:sijeanj - oujak 2015Trokovnik:izrada biltenaVrednovanje:daljnji plasman uenika na podruni, upanijski ili dravni susret Lidrano KOLSKO NATJECANJE LIK 2015., Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:veljaa 2015, Matina kolaCiljevi:u kolskom prostoru prikaz uradaka uenika i njihovih voditelja - cilj je pokazati kreativne sposobnosti svakog uenika, te mu odati priznanje za uloeni trudNamjena:razvijanje kreativnosti i samopouzdanja uenika u likovnom stvaralatvuNositelj:Kamenko Vui, uitelj likovne kultureNain realizacije:jednom godinje Vremenik:veljaa 2015.Trokovnik:Sredstva potrebna za nabavu materijala za rad (ica, karton, boja ).Vrednovanje:daljnji plasman uenika na upanijski LIK 2015.VJERONAUNA OLIMPIJADA 2015.Vrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:sijeanj/veljaa 2015, Matina kola i podrune koleCiljevi:upoznavanje i produbljivanje svoje vjere kroz uenje dodatnih sadraja iz vjeronauka, poticanje zajednitva i timskog rada, sudjelovanje na natjecanjuNamjena: usvajanje vjeronane grae, sudjelovanje u natjecateljskom djelu vjeronaune olimpijadeNositelj:vjerouiteljiceNain realizacije:jednom godinje Vremenik:sijeanj/veljaa 2015.Trokovnik:potroni materijalVrednovanje:daljnji plasman uenika na viu razinu natjecanjaPROSLAVA VALENTINOVA, Matina kola i P ZagorjeVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:veljaa 2015., Matina kola, P ZagorjeCiljevi:obiljeavanje prigodnih datuma, razvijanje osjeaja za plesne pokrete i za praenje razliitih drutvenih plesnih vrstaNamjena:razvijanje kulturnih navika i usvajanje kulturnih vrijednosti, kvalitetne komunikacije izmeu uenika te izmeu uenika i uitelja, zadovoljavanje razliitih interesa uenika, njegovanje pristojnog ponaanja na javnim mjestimaNositelj:razrednici 8. razreda Nain realizacije:usvajanje plesnih pokreta dva puta tjedno, pjesme i recitacijeVremenik:veljaa 2015.Trokovnik:oko 50 kn (trokovi za cvijee, uitelja plesa, dekoracije, pokloni za osvojeno 1., 2. i 3. mjesto)Vrednovanje:poticanje ljubavi prema plesu, te pismenih radova na temu ljubaviMASKENBALVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:veljaa 2015., predvorje kola i uioniceCiljevi:upoznavanje narodnog obiaja prije KorizmeNamjena:odravanje i njegovanje narodnog obiaja makaranja prije KorizmeNositelj:uiteljice razredne nastave Nain realizacije:jednom godinje, prema nastavnom planu i programuVremenik:veljaa 2015.Trokovnik:kostimiranje uenikaVrednovanje:zadovoljstvo uenika u njegovanju narodnih obiajaDAN DAROVITIH UENIKAVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:21. oujka 2015.Ciljevi:spoznati koje osobine posjeduju darovita djeca i kako realiziraju svoje mogunosti, uoiti problem identifikacije darovite djece i provoenje diferenciranih programa i obrazovnih uslugaNamjena:razvijanje stvaralakog miljenja i apstraktnog rasuivanja, poveanje interesa i kvalitete rada Nositelj:Uiteljsko vijee Prve osnovne koleNain realizacije:jednom godinjeVremenik:21. oujka 2015.Trokovnik:/Vrednovanje:stjecanje novih znanja i iskustva, prihvaanje razliitostiDAN UPE, upna crkva Sv. Jurja, ZagorjeVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:23. travnja 2015., upna crkva Uzvienja Svetog KriaCiljevi:obiljeavanja dana zatitnika upe u ZagorjuNamjena:odgoj u skladu s vjerom, poticanje na prakticiranje vjereNositelj:vjerouitelji i sveenici P ZagorjeNain realizacije:jednom godinje, prema planu i programuVremenik:travanj 2015. Trokovnik:/Vrednovanje:zadovoljstvo uenikaPROSLAVA USKRSAVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti: travanj 2015., Matina i podrune koleCiljevi:slavljenje najveeg kranskog blagdana Uskrsa, stvaranje ugodnog emocionalnog ozrajaNamjena:obraditi prigodnu temu, itati, sluati, pisati i priati o smrti i uskrsnuu Isusa Krista, sluati i pjevati prigodne pjesmeNositelj:Uiteljsko vijee Prve osnovne koleNain realizacije:jednom godinje, prema nastavnom planu i programuVremenik:Travanj 2015.Trokovnik:nema trokovaVrednovanje:samovrednovanje, zadovoljstvo sudionikaSLATKI KROS, Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:svibanj 2015. (Dan kole) igraliteCiljevi:razvijanje psihofizikih sposobnosti i pozitivnih crta linosti, razumijevanje disciplinarnog ponaanja i njegovanje sportskog duhaNamjena:slavljenje pobjede i prihvaanje poraza na dostojanstven nainNositelj:Marin Pavkovi, prof. tjelesne i zdravstvene kultureNain realizacije:prema planu i programuVremenik:svibanj 2015.Trokovnik:otprilike 5 000 knVrednovanje:nagrade najboljim uenicima, zadovoljstvo prisutnihDAN OSOBA S CEREBRALNOM PARALIZOMVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:svibanj 2015.Ciljevi:skrenuti pozornost na osobe s invaliditetom u naem drutvuNamjena:olakati ivot osobama s cerebralnom paralizom nabavom pomagala, senzibilizirati drutvo na potrebe ljudi s invaliditetom Nositelj:strune suradnice Bernardica Verec i Sanja Markovi i uitreljice razredne i predmetne nastaveNain realizacije:jednom godinje, prema nastavnom planu i programuVremenik:svibanj 2015.Trokovnik:nabava sredstava za olakavanje svakodnevnog boravka u koli uenicima s cerebralnom paralizomVrednovanje:osjeaj koji izazivanje injenje dobrih djela, stvaranje novih prijateljstavaDAN KOLEVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:svibanj 2015. Matina kolaCiljevi:odravanje priredbe i sportskog susretaNamjena:obiljeavanje Dana kole, prezentiranje uenikih stvaralatvaNositelj:Prva osnovna kola OgulinNain realizacije:jednom godinje, prema nastavnom planu i programuVremenik:svibanj 2015.Trokovnik:trokovi scenografije, kostimografije, audio-vizualne podrkeVrednovanje:zadovoljstvo uenika i publike koja uiva u predstavi i sportskim susretimaMEUNARODNI DAN OBITELJIVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:svibanj 2015.Ciljevi:isticati obitelj kao temelj drutva Namjena:osnaiti ulogu obitelji u razvoju djetetaNositelj:razredniciNain realizacije:razgovori, recitacije, likovno izraavanje i sl. Vremenik:svibanj 2015. Trokovnik:/Vrednovanje:zadovoljstvo uenikaZAVRNA SVEANOST ZA UENIKE 8. RAZREDAVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:lipanj 2015., Matina kola i P ZagorjeCiljevi:kroz sadrajno i stilski primjeren program estitati uenicima na zavretku osnovnog obrazovanja i poeljeti uspjeh u srednjokolskom obrazovanju Namjena:prigodan program za uenike Nositelj:razrednici osmih razreda, razredno vijee, ravnatelj, struni suradniciNain realizacije:sveani program i podjela svjedodbi, nagrada za uspjene uenike i uenika generacijeVremenik:lipanj 2015. Trokovnik:/Vrednovanje:zadovoljstvo uenikaOGULINSKI FESTIVAL BAJKI, grad OgulinVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:lipanj 2015., grad OgulinCiljevi:slavljenje bajke i bajkovitog stvaralatva kroz sudjelovanje uenika u radionicama i stvaranje kazalinih programaNamjena:poticanje umjetnike i kulturne produkcije kroz edukativne radionice i interkulturalnu suradnju, rad na projektima za djecu i mlade, inicira kulturne aktivnosti u manjim zajednicama, vrtiima i kolama te obiteljimaNositelj:Turistika zajednica grada Ogulina i Prva osnovna kola OgulinNain realizacije:jednom godinje, prema nastavnom planu i programuVremenik:lipanj 2015.Trokovnik:trokovi scenografije, kostimografije, audio-vizualne podrkeVrednovanje:samostalnost i odgovornost sudionika u umjetnikom i proizvodnom procesu8. IZVANUIONIKA NASTAVAIZLET U OGULINSKO ZAGORJE, 1 r.Vrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:svibanj 2015., Ogulinsko ZagorjeCiljevi:stjecanje i proirivanja znanja iz prirode i drutva - jesen, razvijanje vjetina snalaenja u prostoru, osposobljavanje uenika za samostalni rad, osposobljavanje za primjenu nauenog teoretskog znanja u praktinim situacijama, korelacija s drugim predmetimaNamjena:upoznavanje obiljeja godinjeg doba jeseniNositelji:Uiteljice 1. razredaNain realizacije:prema nastavnom planu i programu.Vremenik:svibanj 2015.Trokovnik:trokovi za prijevozVrednovanje:opisno praenje napredovanjaPOSJET ZAGREBU, ZOO, CINESTAR ILI KAZALITE 1. razredVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:travanj 2015.Ciljevi:posjetiti Zagreb,ZOO,kino projekciju ili kazalina predstavaNamjena:realizacija nastavnog plana i programa za tekuu kolsku godinu, razvijanje kvalitetne komunikacije izmeu uenika u razrednom odjelu te izmeu uenika i uitelja, razvijanje duha zajednitva i druenja, razvijanje prijateljstva, njegovanje pristojnog ponaanja na javnim mjestimaNositelji:razrednici i uenici 1.razredaNain realizacije: jednom godinje, prema nastavnom planu i programuVremenik:travanj 2015.Trokovnik:Ulaznice za kino predstavu ili kazalite, ZOO i autobusVrednovanje: zadovoljstvo uenikaOBILAZAK GRADA OGULINA, 2.rVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:rujan 2014., grad OgulinCiljevi:upoznavanje izgleda, znaajnijih graevina i ustanova u gradu, snalaenje u prostoruNamjena:spoznavanje izgleda grada, znaajnijih graevina i ustanova u gradu, snalaenje u prostoru grada Ogulina i na planu grada OgulinaNositelji:uiteljice 2. razredaNain realizacije:jednom godinje, prema nastavnom planu i programuVremenik:rujan 2014.Trokovnik:nema trokova Vrednovanje:primjenjivanje nauenoga o gradu Ogulinu i snalaenju u prostoru i na planu grada u svakodnevnom ivotu, poticanje ljubavi prema svome graduOGULIN, NA ZAVIAJ 2.rVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:tijekom kolske godine, grad Ogulin i okolicaCiljevi:usustavljivanje nastavnih sadraja o naem zaviaju - kulturnih, prirodnih, ekolokih, gospodarskih i prometnih obiljeja te sadraja o snalaenju u prostoruNamjena:upoznavanje kulturnih, prirodnih, ekolokih, gospodarskih i prometnih obiljeja naeg zaviaja, snalaziti se u prostoru; posjet Tromariji, posjet javnoj vatrogasnoj postrojbiNositelji:uiteljice 2. razredaNain realizacije:prema godinjim dobima, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015. Trokovnik:/Vrednovanje:praktino i usmeno provjeravanje znanja o naem zaviaju i primjeni znanja o snalaenju u prostoru kao i u svakodnevnom ivotuVOZIMO SE VLAKOM, LUKA,RIJEKA 2.rVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:svibanj 2015.Ciljevi:upoznati i snalazati se u prometu, upoznati prijevoz vlaka, autobusa, broda (prometni znakovi, signalizacija u prometu, pjeak u prometu, sigurnost) i primjena u ivotuNamjena:primjenjivanje snalaenja u prometu u svakodnevnom ivotu, osvijestiti vanost i potrebu razliitih prijevoznih sredstava Nositelji:uiteljice 2. razredaNain realizacije:jednom godinje, prema nastavnom planu i programuVremenik:svibanj 2015.Trokovnik:cijena karte vlaka ili autobusa Ogulin Rijeka, Vrednovanje:naueno primijeniti u nastavi i svakodnevnom ivotu, praktini radPOSJET ZAGREBU, CINESTAR ILI KAZALITE 2. razredVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:listopad ili oujak 2015.Ciljevi:posjetiti Zagreb, kino projekciju ili kazalina predstavaNamjena:realizacija nastavnog plana i programa za tekuu kolsku godinu, razvijanje kvalitetne komunikacije izmeu uenika u razrednom odjelu te izmeu uenika i uitelja, razvijanje duha zajednitva i druenja, razvijanje prijateljstva, njegovanje pristojnog ponaanja na javnim mjestimaNositelji:razrednici i uenici 2.razredaNain realizacije: jednom godinje, prema nastavnom planu i programuVremenik:listopad ili oujak 2015.Trokovnik:ulaznice za kino predstavu ili kazalite i autobusVrednovanje: zadovoljstvo uenikaPOSJET ETNO KUI U ZAGORJU, 2.r, P ZagorjeVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti: listopad, 2014., grad OgulinCiljevi:usustavljivanje gradiva o ivotu naih predaka u prolosti, tradiciji i kulturnoj batini ogulinskoga kraja, te snalaenju u vremenuNamjena:upoznavanje s nainom ivota naih predaka, snalaenje u vremenu u svakodnevnom ivotuNositelji:uiteljica 2. razreda P ZagorjeNain realizacije:jednom godinje, prema nastavnom planu i programuVremenik:listopad 2014.Trokovnik:/Vrednovanje:praktino i usmeno provjeravanje znanja o tradiciji i njegovanju kulturne batine ogulinskoga kraja, te primjene znanja o snalaenju u vremenu u svakodnevnom ivotuPOSJET VODOCRPILITU U ZAGORJU I ZAVIAJNIH VODA, 3.rVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:travanj 2015, Ogulinsko ZagorjeCiljevi:Upoznavanje rada vodocrpilita, zaviajnih voda, prepoznavanje vode u stvarnosti, imenovanjei vode u zaviajuNamjena:upoznavanje uenike s vodama u zaviajuNositelji:uiteljice 3. razredaNain realizacije:jednom godinje, prema nastavnom planu i programuVremenik:travanj 2015.Trokovnik:trokovi prijevoza i po potrebi cijena ulazniceVrednovanje:poticanje ljubavi prema zaviaju, naueno primijeniti u nastavi i svakodnevnom ivotu, nastavni kontrolni listiPOSJET ZAVIAJNOM MUZEJU, 3.rVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti: sijeanj, 2015., grad OgulinCiljevi:usustavljivanje gradiva o ivotu naih predaka u prolosti, tradiciji i kulturnoj batini ogulinskoga kraja, te snalaenju u vremenuNamjena:upoznavanje s nainom ivota naih predaka, snalaenje u vremenu u svakodnevnom ivotuNositelji:uiteljice 3. razredaNain realizacije:jednom godinje, prema nastavnom planu i programuVremenik:sijeanj 2015.Trokovnik:cijena muzejske ulazniceVrednovanje:praktino i usmeno provjeravanje znanja o tradiciji i njegovanju kulturne batine ogulinskoga kraja, te primjene znanja o snalaenju u vremenu u svakodnevnom ivotuKARLOVAKA UPANIJA, 3.rVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:studeni 2014., gradovi Karlovake upanijeCiljevi:usustavljivanje nastavnih sadraj o Karlovakoj upaniji kulturnih, prirodnih, ekolokih, gospodarskih i prometnih obiljeja, te sadraja o snalaenju u vremenu i prostoruNamjena:upoznavanje kulturnih, prirodnih, ekolokih, gospodarskih i prometnih obiljeja Karlovake upanije, snalaziti se u vremenu i prostoruNositelji:uiteljice 3. razredaNain realizacije:jednom godinje, prema nastavnom planu i programuVremenik:studeni kolska godina 2014./2015.Trokovnik:cijena autobusne karte i ulaznica po potrebiVrednovanje:praktino i usmeno provjeravanje znanja o Karlovakoj upaniji i primjeni znanja o snalaenju u vremenu i prostoru u svakodnevnom ivotuSNALAZIM SE U PROSTORU, 3.rVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:rujan 2014., BjelskoCiljevi:usustavljivanje nastavnih sadraj o Karlovakoj upaniji kulturnih, prirodnih, ekolokih, gospodarskih i prometnih obiljeja, te sadraja o snalaenju u vremenu i prostoruNamjena:upoznavanje kulturnih, prirodnih, ekolokih, gospodarskih i prometnih obiljeja Karlovake upanije, snalaziti se u vremenu i prostoruNositelji:uiteljice 3. razredaNain realizacije:jednom godinje, prema nastavnom planu i programuVremenik:rujan kolska godina 2014./2015.Trokovnik:cijena autobusne karte i ulaznica po potrebiVrednovanje:praktino i usmeno provjeravanje znanja o Karlovakoj upaniji i primjeni znanja o snalaenju u vremenu i prostoru u svakodnevnom ivotuBERBA JABUKA, 4.rVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:listopad 2014., Poljoprivredni obrt Trenja,OPG Paher, OPG Goran CapanCiljevi:razvijati svijest o zdravoj i ekoloki proizvedenoj hraniNamjena:upoznati proizvodnju soka od jabuka, sira te uzgoj ivotinjaNositelji:uiteljice 4.razredaNain realizacije:prema nastavnom planu i programu.Vremenik:listopad 2014.Trokovnik:trokovi prijevozaVrednovanje:primjena steenog znanja u svakodnevnom ivotu.POSJET METEOROLOKOJ POSTAJI OGULIN, 4.rVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:studeni, 2014., Meteoroloka postaja, OgulinCiljevi:upoznati Meteoroloku postajuNamjena:razumjeti vanost Meteorolokih postajaNositelji: 4.razredNain realizacije:jednom godinje, prema nastavnom planu i programuVremenik:studeni, 2014.Trokovnik:/Vrednovanje:Primjena steenih znanja u nastavi i svakodnevnom ivotu ope kulture i znanja.KOLA U PRIRODI , 4.rVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:svibanj/lipanj 2015., SelceCiljevi:primorski krajolik, biljke i ivotinje primorskog kraja, gospodarstvo i turizamNamjena:upoznavanje primorskog krajaNositelji:uiteljice 4. razreda Nain realizacije:jednom godinje, prema nastavnom planu i programuVremenik:svibanj/lipanj 2015.Trokovnik:970,00 knVrednovanje:poticanje ljubavi prema tradiciji i njegovanju kulturne batine, te prema drugim krajevima nae domovine; naueno primijeniti u nastavi i svakodnevnom ivotuPOSJET ZAGREBU , 4.rVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:listopad 2014., ZagrebCiljevi:upoznavanje sa ivotom u prolosti, tradicijom i kulturnom batinom grada Zagreba te kulturne ustanove i spomenici kultureNamjena:upoznavanje s nainom ivota naih predaka, primjenjivanje snalaenja u vremenu u svakodnevnom ivotuNositelji:uiteljice 4. razreda Nain realizacije:jednom godinje, prema nastavnom planu i programuVremenik:listopad 2014.Trokovnik:Cijena putne karteVrednovanje:poticanje ljubavi prema tradiciji i njegovanju kulturne batine, te prema drugim krajevima nae domovine; naueno primijeniti u nastavi i svakodnevnom ivotuODLAZAK U KAZALITE, 5.r, 6.r, 7. i 8. r Vrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:tijekom kolske godine 2014./15.Ciljevi:razvijati svijest o potrebi odlaska u kazalite i na druge kazaline priredbe razvijati osjeaj za lijepo, razvijati osjeaj za praenje razliitih kazalinih vrsta, komunikacija s kazalinim djelomNamjena:razvijanje kulturnih navika i usvajanje kulturnih vrijednosti, razvijanje kvalitetne komunikacije izmeu uenika te izmeu uenika i uitelja, zadovoljavanje razliitih interesa uenika, poticanje uenika na zdrave i konstruktivne oblike koritenja slobodnog vremena, razvijanje duha zajednitva i druenja, razvijanje prijateljstva, njegovanje pristojnog ponaanja na javnim mjestimaNositelji:razrednici 5., 6., 7. i 8. razreda, nastavnici hrvatskog jezikaNain realizacije:jednom godinje, prema nastavnom planu i programu, Vremenik:tijekom kolske godine 2014./15.Trokovnik:kazaline ulaznice, trokovi autobusaVrednovanje:poticanje ljubavi prema kazalitu, pisanje pismenih radova na kazalinu temu, pisanje lanaka za kolski list, okrugli stol, razgovor o gledanoj predstaviODLAZAK U KINO, 5.r, 6.r, 7.r i 8.rVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:tijekom kolske godine 2014./15., Ciljevi:razvijati svijest o potrebi odlaska u kino i poticati uenike na kvalitetno provoenje slobodnog vremenaNamjena:razvijanje kulturnih navika i usvajanje kulturnih vrijednosti, razvijanje kvalitetne komunikacije izmeu uenika te izmeu uenika i uitelja, zadovoljavanje razliitih interesa uenika, poticanje uenika na zdrave i konstruktivne oblike koritenja slobodnog vremena, razvijanje duha zajednitva i druenja, razvijanje prijateljstva, njegovanje pristojnog ponaanja na javnim mjestimaNositelji:razrednici 5, 6, 7. i 8. razredaNain realizacije:jednom godinje, prema nastavnom planu i programuVremenik:Tijekom kolske godine 2014./15Trokovnik:trokovi prijevoza i ulaznica za kino Vrednovanje:razgovor o gledanom filmu, pisane eseja, zadovoljstvo uenikaIZLET LIKA, SMILJAN, GOSPI, UDBINA, CEROVAKE SPILJE, 5. 8. r. P ZagorjeVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:listopad 2014., Ciljevi:upoznati liki kraj, posjetiti Cerovake spilje i UdbinuNamjena:stjecanje i proirivanja znanja, razvijanje prijateljstva, njegovanje pristojnog ponaanja na javnim mjestimaNositelji:razrednici 5,6,7 i 8 razreda P ZagorjeNain realizacije:prema nastavnom planu i programuVremenik:listopad 2014.Trokovnik:trokovi za prijevoz, ulaznice Vrednovanje:zadovoljstvo uenika ZAGREB, kolski muzej i Muzej automobila, CINESTAR, 5. 8. r. P Zagorje Vrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:Listopad/studeni 2014. Ciljevi:upoznati sadraje muzeja Namjena:stjecanje i proirivanja znanja, razvijanje prijateljstva, njegovanje pristojnog ponaanja na javnim mjestimaNositelji:razrednici 5,6.7 i 8 razreda P ZagorjeNain realizacije:prema nastavnom planu i programu.Vremenik:Listopad/studeni 2014.Trokovnik:trokovi za prijevoz, ulaznice Vrednovanje:zadovoljstvo uenika SKIJAKI DAN, Skijalite Bela-rnomelj, Slovenija, 5. 8. razrediVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:veljaa 2015. rnomelj, SlovenijaCiljevi:razvijanje fizikih i motorikih sposobnosti kod uenika, socijalizacija, suradniki odnos, prijateljstvo i odgovorno ponaanje u grupiNamjena:kretanje, uenje skijanja, boravljenje na svjeem zrakuNositelji:Marin Pavkovi, prof. tjelesne i zdravstvene kultureNain realizacije:jednom godinje, prema nastavnom planu i programu.Vremenik:Veljaa 2015.Trokovnik:trokovi za prijevoz, cijena ulaznice po ueniku Vrednovanje:zadovoljstvo uenika i nastavnika u zajednikom druenjuNO BIOLOGIJE, 5. 8. razredi, matina kola i P ZagorjeVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:svibanj 2015., ZagrebCiljevi:Posjet manifestaciji No biologije u cilju popularizacije biologije kao znanostiNamjena:Upoznavanje i druenje uenika i nastavnika koji pohaaju dodatnu nastavu prirode i biologije u matinoj koli i P ZagorjeNositelji:Diana Franjkovi, dipl.uiteljica i Marina Kirasi, prof.Nain realizacije:jednom godinje, prema nastavnom planu i programu.Vremenik:svibanj 2015.Trokovnik:trokovi za prijevoz Vrednovanje:Naueno primijeniti u nastavi i svakodnevnom ivotu, pisanje lanak za kolski list, plakatiIZLET U HRVATSKO ZAGORJE, 5. rVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:studeni 2014., Posjet Muzeju krapinskog praovjeka , kupanje u toplicamaCiljevi:posjetiti Varadin, Krapinu i njihove znamenitosti, posjet Muzeju evolucije, upoznati se s primjerima nalaza neadertalca u HrvatskojNamjena:razvijanje kvalitetne komunikacije izmeu uenika u razrednom odjelu te izmeu uenika i uitelja, razvijanje duha zajednitva i druenja, razvijanje prijateljstva, njegovanje pristojnog ponaanja na javnim mjestimaNositelji:razrednici 5.razredaNain realizacije:prema nastavnom planu i programu.Vremenik:Studeni 2014.Trokovnik:trokovi za prijevoz, ulaznice i usluge putnike agencijeVrednovanje:zadovoljstvo uenika TEHNIKI MUZEJ , KOLSKI MUZEJ, KINO PREDSTAVA, 5. razredVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:svibanj 2015. Ciljevi:ponavljanje i utvrivanje nastavne grae kroz prolost i povijest muzeja,Namjena:razvijanje kulturnih navika i usvajanje kulturnih vrijednosti, razvijanje kvalitetne komunikacije izmeu uenika te izmeu uenika i uitelja, zadovoljavanje razliitih interesa uenika, poticanje uenika na zdrave i konstruktivne oblike koritenja slobodnog vremena, razvijanje duha zajednitva i druenja, razvijanje prijateljstva, njegovanje pristojnog ponaanja na javnim mjestimaNositelji:razrednici 5. razreda, nastavnici tehnike kultureNain realizacije:jednom godinje, prema nastavnom planu i programuVremenik:svibanj 2015.Trokovnik:trokovi za prijevoz i ulaznice za kino i muzejeVrednovanje: zadovoljstvo uenika i uiteljaPREZENTACIJSKI CENTAR PITKE VODE, 6. razredi, matina kola i P ZagorjeVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:oujak 2015., Ogulinsko ZagorjeCiljevi:razumijeti na koji nain voda iz prirode dolazi u domainstva, osvijestivode za ivot na ZemljiNamjena:Razvijanje svijesti o racionalnoj potronji vode, upoznavanje zaviaja, ponavljanje nastavnih sadraja na konkretnim primjerima iz neposredne blizineNositelji:Diana Franjkovi, dipl.uiteljica i Marina Kirasi, prof.Nain realizacije:jednom godinje, prema nastavnom planu i programu.Vremenik:oujakj 2015.Trokovnik:trokovi za prijevoz Vrednovanje:Nastavni kontrolni listi, primjena nauenoga u svakodnevnom ivotuKLIZANJE U DELNICAMA, Delnice, 6. razredVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:sijeanj/veljaa 2015., DelniceCiljevi:razvijanje fizikih i motorikih sposobnost kod uenika, socijalizacija, suradniki odnos, prijateljstvo i odgovorno ponaanje u grupiNamjena:kretanje, uenje klizanja, boravljenje na svjeem zrakuNositelj:razrednici 6. razredaNain realizacije:jednom godinje, prema nastavnom planu i programuVremenik:sijeanj/veljaa 2015.Trokovnik:cijena ulaznice po ueniku, rezervacija klizalita, cijena autobusaVrednovanje:zadovoljstvo uenika i nastavnika u zajednikom druenju, pisanje lanaka za kolski list, razgovor o izletu na SRO, demonstracija pokreta (po elji)IZLET U BOSILJEVO, 6.razredVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:listopad 2014., BosiljevoCiljevi:stjecanje i proirivanja znanja iz prirode, biologije, geografije, povijest, razvijanje vjetina snalaenja u prostoru, uoavanje vanosti prirodnih vrijednosti i ljepota nae domovine,osposobljavanje uenika za samostalni rad, osposobljavanje za primjenu nauenog teoretskog znanja u praktinim situacijama, korelacija s drugim predmetimaNamjena:upoznavanje bioraznolikosti hrvatskih krajevaNositelji:razrednici 6.razreda, profesorica prirodeNain realizacije:prema nastavnom planu i programu.Vremenik:listopad 2014.Trokovnik:trokovi za prijevozVrednovanje:opisno praenje napredovanja, listii za provjeru usvojenog znanja nakon izletaIZLET U PULU I NA BRIJUNE, 6. r. Matina kola, P ZAGORJEVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:lipanj 2015., Ciljevi:upoznati kulturno povijesne znamenitosti Pule i BrijunaNamjena:stjecanje i proirivanja znanja, razvijanje prijateljstva, njegovanje pristojnog ponaanja na javnim mjestima, razvijanje domoljubljaNositelji:razrednici estih razredaNain realizacije:prema nastavnom planu i programu.Vremenik:lipanj 2015.Trokovnik:trokovi za prijevoz, ulaznice Vrednovanje:zadovoljstvo uenika POSJET TEHNIKOM I PRIRODOSLOVNOM MUZEJU U ZAGREBU, 7.rVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:travanj 2015., ZagrebCiljevi:posjet muzejima, edukativni program, demonstracija najznaajnijih strojeva i naprava izumitelja, demonstracija pokusa, upoznavanje s radovima naih izumitelja i znanstvenika, posjet Planetariju, Namjena:upoznavanje i druenje nastavnika i uenikaNositelji:razrednici 7. razreda, nastavnici fizike i tehnike kultureNain realizacije:jednom godinje, prema nastavnom planu i programuVremenik:travanj 2015.Trokovnik:cijena ulaznice, prijevozaVrednovanje:poticanje ljubavi prema tradiciji i njegovanju kulturne batine, naueno primijeniti u nastavi i svakodnevnom ivotu, pisanje lanaka za kolski list, plakatiMATURALNO PUTOVANJE, 7.rVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:kolovoz/rujan, 2015, prema dogovoru komisijeCiljevi:neposredno upoznavanje pojava i odnosa u prirodnoj i drutvenoj sredini, upoznavanje kulturnog, povijesnog i duhovnog nasljea nae domovine te privrednih dostignua , socijalizacija, odgovorno ponaanje u grupi posjet prirodnim, kulturnim, portskim i tehnikim odreditima izvan sjedita kole u skladu s odgojno-obrazovnim zadaama koleNamjena:realizacija nastavnog plana i programa, ispravna organizacija aktivnosti tijekom dana, njegovanje pristojnog ponaanja na javnim mjestima, isticanje pravilnog odnosa prema uiteljima i vrnjacima, zajedniki ivot u kolektivu prema programu koji sastavlja turistika agencija na zahtjev kole povjerenstvo za izbor odabire najbolju i najpovoljniju ponudu etiri dana (jednom godinje),Nositelji:razrednici 7.a,b c razreda i 7. r. P Zagorje Nain realizacije:prema nastavnom planu i programuVremenik:krajem kolovoza ili poetkom rujna 2015.Trokovnik:u cijenu uraunati; smjetaj i harana, ulaznice i prijevoz uenika, dnevnice za razrednike oko 1500 kn (trokove snose roditelji uenika)Vrednovanje:poticanje ljubavi prema tradiciji i njegovanju kulturne batine nae domovine, naueno primijeniti u nastavi i svakodnevnom ivotu, pisanje lanaka za kolski list, izrada plakata, prezentacijaINTEGRIRANI DAN SMILJAN, CEROVAKE SPILJE,GOSPI, UDBINA 8. r. Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:svibanj 2015., Ciljevi:upoznati ivot i djelo Nikole Tesle, liki kraj, posjetiti Cerovake spilje i UdbinuNamjena:stjecanje i proirivanja znanja, razvijanje prijateljstva, njegovanje pristojnog ponaanja na javnim mjestima, razvijanje domoljubljaNositelji:nastavnik fizike, povijesti, geografije, biologije, razrednici prema potrebi, nastavnici hrvatskog jezikaNain realizacije:prema nastavnom planu i programu.Vremenik:svibanj 2015.Trokovnik:trokovi za prijevoz, ulaznice Vrednovanje:zadovoljstvo uenika INTEGRIRANA NASTAVA VUKOVAR, SLAVONIJA 8. r. Matina kola, P ZagorjeVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:tijekom kolske godine Ciljevi:stjecanje znanja o Domovinskom ratu, upoznavanje povijesno-kulturnih znamenitosti u SlavonijiNamjena:stjecanje i proirivanja znanja, razvijanje prijateljstva, njegovanje pristojnog ponaanja na javnim mjestima, razvijanje domoljubljaNositelji:Razrednici osmih razredaNain realizacije:prema nastavnom planu i programu.Vremenik:tijekom kolske godineTrokovnik:trokovi za prijevoz, ulaznice Vrednovanje:zadovoljstvo uenika 9. PROGRAMITENIS U KOLE, Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:rujan 2014. lipanj 2015, teniska dvorana i teniski tereniCiljevi:obuka i koordinacija sa profesorom i licenciranim trenerom, prezentacija programa djeci u kolama.Namjena:djeca e besplatno, jednom tjedno po 60 minuta uiti osnove tenisa i provoditi dio svog vremena u druenju i sportskoj aktivnostiNositelj:Teniski klub Ogulin, uiteljice 1. i 2. razreda Nain realizacije:jednom tjedno, prema nastavnom planu i programuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:nema trokovaVrednovanje:zadovoljstvo uenika, usvajanje vjetine igranja tenisaPROGRAM SIGURNOG PONAANJA U PROMETU I OSNOVE PRUANJA PRVE POMOI, 1.rVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:rujan 2014., Matina kola i podrune koleCiljevi:usvajanje znanja i vjetina sigurnog ponaanja u prometu, prepoznavanje i znaenje osnovnih znakova u prometu, ozljede koje mogu nastati nepridravanjem pravila ponaanja u svakodnevnim aktivnostima, osnove ponaanja u sluaju nezgoda i nesrea, osnovni oblici pruanja prve pomoi kod ozljeda, prepoznavanje i prihvaanje osoba koje mogu pomoi sa svrhom poveanja sigurnosti, kako u prometu, tako i u svakodnevnim aktivnostima Namjena:primjenjivanje snalaenja u prometu u svakodnevnom ivotu, osvijestiti vanost pridravanja prometnih pravila, nauiti osnovne oblike prve pomoi i primjenja u ivotu Nositelji:policijski slubenici MUP-a (PP Ogulin), djelatnici Crvenog kria i uiteljice 1. razreda Nain realizacije:jednom godinje, prema nastavnom planu i programu, radionica i predavanjeVremenik:rujanj 2014.Trokovnik:nema trokovaVrednovanje:naueno primijeniti u nastavi i svakodnevnom ivotu, praktini radMOGU AKO HOU 1 (MAH1), Matina kola, 4.rVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:rujan 2014., PP OgulinCiljevi:upoznati uenike s radnim okruenjem i nainom rada policije, educirati o samozatitnom ponaanju u sluajevima pronalaska predmeta vezanih uz drogu, nasilje, vandalizam i druge pojave rizinih i drutveno neprihvatljivih ponaanjaNamjena: primjenjivanje steenih znanja u svakodnevnom ivotuNositelj:djelatnici MUP-a (PP Ogulin) i razrednici 4. razredaNain realizacije:jednom godinjeVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:nema trokovaVrednovanje:naueno primijeniti u nastavi i svakodnevnom ivotuMOGU AKO HOU 2 (MAH2), Matina kolaVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:studeni 2014., Matina kolaCiljevi:upoznavanje roditelja o vanosti prevencije u borbi protiv razliitih oblika rizinih ponaanja, poboljati znanje roditelja i dodatno informiranje roditelja o opasnostima kojima su djeca okruena (ovisnost, nasilniko ponaanje, vandalizam i sl.)Namjena: namjenjen je roditeljima uenika 6. razreda s naglaskom na upoznavanje roditelja o vanosti prevencije u borbi protiv ovisnosti mladih Nositelj:djelatnici MUP-a (PP Ogulin i Karlovac) i razrednici 6. razredaNain realizacije:predavanje na roditeljsom sastankuVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:nema trokovaVrednovanje:zadovoljstvo uenikaPREVENCIJA I ALTERNATIVA PIA Matina kola, 5. rVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:studeni 2014., Matina kolaCiljevi:Upoznati uenike s pravnim normama koji ureuju zakoni i posljedicama krenja zakona, educirati uenike o tome kako rijeiti problem i kako pravilno postupiti u odreenim situacijamaNamjena: Prevencija rizinog ponaanja uenikaNositelj:Policijski slubenici za prevenciju i razrednici 5. razredaNain realizacije:predavanje na temu Zlouporaba droge i drugih oblika rizinog ponaanjaVremenik:studeni 2014, jedan kolski satTrokovnik:nema trokovaVrednovanje:zadovoljstvo uenikaOVISNOST O INTERNETU Matina kola, 6. rVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:studeni 2014., Matina kolaCiljevi:upoznati uenike s opasnostima koje prua internet, osnaiti uenike kako bi prevenirali rizina ponaanje te poboljali kvalitetu ivotaNamjena: prevencija rizinog ponaanja uenikaNositelj:Policijski slubenici i razrednici 6. razredaNain realizacije:predavanje i radionica na temu Ovisnost o internetuVremenik:studeni 2014Trokovnik:nema trokovaVrednovanje:zadovoljstvo uenikaZDRAVSTVENI ODGOJ MODUL IVJETI ZDRAVO, 1. 8. razredaVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:tijekom kolske godine 2014./2015, prema broju sati po razredimaCiljevi:povezati tjelesni, mentalni, duhovni, emocionalni i socijalni aspekt zdravljaNamjena:cjeloviti razvoj i poveanje kvalitete ivljenja uenikaNositelj:razrednici, uitelji, struni suradnici, vanjski suradniciNain realizacije:debata, igranje uloga, oluja ideja, analiza sluajeva, pedagoke radionice, rad u parovima i sl.Vremenik:tijekom kolske godine 2014/2015, prema kurikulumu nastavnih predmeta, programu i planu rada sata razrednog odjela te ostalim kolskim aktivnostima i programima Trokovnik:materijali za provedbu radionicaVrednovanje:procjenua kvalitete programa samovrednovanjem kole i vanjskim vrednovanjemZDRAVSTVENI ODGOJMODUL PREVENCIJA NASILNIKOG PONAANJA, 1. 8. razredaVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:tijekom kolske godine 2014./2015, prema broju sati po razredimaCiljevi:osposobljavanje za kritiko prosuivanje ivotnih situacija i vlastitih postupaka i za odgovorno donoenje odlukaNamjena:cjeloviti razvoj i poveanje kvalitete ivljenja uenikaNositelj:razrednici, uitelji, struni suradnici, vanjski suradniciNain realizacije:debata, igranje uloga, oluja ideja, analiza sluajeva, pedagoke radionice, rad u parovima i sl.Vremenik:tijekom kolske godine 2014/2015, prema kurikulumu nastavnih predmeta, programu i planu rada sata razrednog odjela te ostalim kolskim aktivnostima i programima Trokovnik:materijali za provedbu radionicaVrednovanje:procjenua kvalitete programa samovrednovanjem kole i vanjskim vrednovanjemZDRAVSTVENI ODGOJMODUL PREVENCIJA OVISNOSTI, 1. 8. razredaVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:tijekom kolske godine 2014./2015, prema broju sati po razredimaCiljevi:usvajanje vjetina potrebnih za donoenje odgovornih odluka vanih za ouvanje fizikog i mentalnog zdravljaNamjena:cjeloviti razvoj i poveanje kvalitete ivljenja uenikaNositelj:razrednici, uitelji, struni suradnici, vanjski suradniciNain realizacije:edukacijsko interaktivna predavanja, debata, igranje uloga, oluja ideja, analiza sluajeva, pedagoke radionice, rad u parovima i sl.Vremenik:tijekom kolske godine 2014/2015, prema kurikulumu nastavnih predmeta, programu i planu rada sata razrednog odjela te ostalim kolskim aktivnostima i programima Trokovnik:materijali za provedbu radionicaVrednovanje:procjenua kvalitete programa samovrednovanjem kole i vanjskim vrednovanjem, praenje odgojnog djelovanjaZDRAVSTVENI ODGOJMODULSPOLNO/RODNA RAVNOPRAVNOST I SPOLNO ODGOVORNO PONAANJE, 3.-8.r.Vrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:tijekom kolske godine 2014./2015, prema broju sati po razredimaCiljevi:omoguiti uenicima usvajanje vjetina potrebnih za donoenje odgovornih odluka vanih za ouvanje njihova fizikog, mentalnog zdravlja te im pomoi i da kroz razumijevanje razliitosti i kritiko promiljanje izgrade pozitivan odnos prema sebi i drugimaNamjena:cjeloviti razvoj i poveanje kvalitete ivljenja uenikaNositelj:razrednici, uitelji, struni suradnici, vanjski suradniciNain realizacije:edukacijsko interaktivna predavanja, debata, igranje uloga, oluja ideja, analiza sluajeva, pedagoke radionice, rad u parovima i sl.Vremenik:tijekom kolske godine 2014/2015, prema kurikulumu nastavnih predmeta, programu i planu rada sata razrednog odjela te ostalim kolskim aktivnostima i programima Trokovnik:materijali za provedbu radionicaVrednovanje:procjenua kvalitete programa samovrednovanjem kole i vanjskim vrednovanjem, praenje odgojnog djelovanjaSAMOVRJEDNOVANJE RADA KOLEVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:tijekom kolske godine 2014./2015Ciljevi:unapreivanje kvalitete rada kole, oslobaanje inicijativnosti, kreativnosti, inovativnosti i entuzijazma kod nastavnika i uenika, prezentacija rezultata svim relevantnim faktorima u koli i izvan kole te onima koji su zainteresirani za razvoj i koji na bilo koji nain mogu pomoiNamjena:cjeloviti razvoj i poveanje kvalitete rada koleNositelj:Tim za kvalitetu (Zvonko Ranogajec, ravnatelj; Ivanka Boievi, nastavnica matematike i fizike; Blaenka Miloevi,nastavnica engleskog jezika; Marija Starevi, dipl .uiteljica razredne nastave, mentor; Dinka Mali,dipl. uiteljica razredne nastave, mentor; Sanja Markovi, pedagoginja; Bernardica Verec, defektologinja)Nain realizacije:Razgovor, prezentacijaVremenik:tijekom kolske godine 2014/2015, Trokovnik:/Vrednovanje:procjena kvalitete programa, praenje odgojnog djelovanja10. PROJEKTI KOLA U UMI, UMA U KOLI 1.- 8. razredaVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:tijekom kolske godine, kola i po potrebi podruja rada H d.o.o (poune staze, prikladni terenski objekti i sl.)Ciljevi:naglaavanje vanosti ouvanja kvalitete okolia i stvaranje ekoloki educirane, svjesne i savjesne djece, pribliivanje ume i umarske struke djeci, upoznavanje umskih biljaka i ivotinja, poduavanje o vanosti sprjeavanja poara i posljedicama poara, spoznati da uma moe biti nadahnue za likovne i literarne radoveNamjena:integriranje spoznaja steenih na terenu, u umi, u cjelokupni odgojno obrazovni proces, primjenjivanje steenih znanja u svakodnevnom ivotuNositelj:Hrvatske ume, razrednici, profesori prirode, biologije,geografije, likovne kultureNain realizacije:prema planu i programu projekta Vremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:nema trokovaVrednovanje:zadovoljstvo uenika, primjenjivanje steenih znanja u svakodnevnom ivotuGLAGOLJAM 1. razrediVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:Tijekom kolske godineCiljevi:uvati nematerijalnu batinu lokalne zajednice, upoznati prvo hrvatsko pismo, njegove osobitosti i razvoj, razumijeti vanost glagoljice u hrvatskoj povijesti i kulturi, nauiti se sluiti glagoljskim pismom, razvijati demokratsko graanstvo i ljudska prava, razvijati ljubav prema hrvatskom narodu, povijesti i kulturiNamjena:Nauiti se sluiti glagoljskim pismomNositelj:Glagoljaka skupina O Josipdol, uiteljice prvih razreda Prve osnovne koleNain realizacije:prema planu i programu projektaVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:Materijali i sredstva za radioniceVrednovanje:zadovoljstvo uenika, primjenjivanje steenih znanja u svakodnevnom ivotuZDRAV ZA PET 8. razredVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:tijekom kolske godine 2014./2015, Matina kolaCiljevi:aktivno mijenjanje stavova i tetnih navika, usvajanje zdravih stilova ivota, podizanje razine svijesti o odgovornosti u ouvanju vlastitog i tueg zdravlja, podizanje razine svijesti o vanosti i potrebi zatite okolia i prirode Namjena:prevencija ovisnosti te promocija pro-socijalnog, preventivnog i zatitnog djelovanja uz razvijanje socio-emocionalnih vjetina kod djece i mladih, podizanje razine svijesti o vlastitoj ulozi u ouvanju ivotne, kolske i radne okoline ko i podizanje razine svijesti o odgovornosti u ouvanju vlastitog i tueg zdravlja i sigurnostiNositelj:policijski slubenici za prevenciju PU karlovake, psiholog iz Slube za zatitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolnikog lijeenja ovisnosti, razrednici 8- razredaNain realizacije:edukacijsko interaktivna predavanja, eko radionice, manifestacije javnog karaktera Vremenik:tijekom kolske godine 2014./2015..Trokovnik:nema trokovaVrednovanje:zadovoljstvo uenika, primjenjivanje steenih znanja u svakodnevnom ivotuLEARNING SCHOOL (kola koja ui), Matina kola, podrune koleVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:tijekom kolske godine 2014./2015, Matina kola, podrune koleCiljevi:Razvijanje vjetina uenja i pouavanja uenika s posebnim potrebama u odgojno-obrazovnom procesuNamjena:Poveanje kvalitete rada kole, promicanje inkluzivnog obrazovanjaNositelj:Gimnazija Bernardina Frankopana, Ogulin u suradnji sa Prvom osnovnom kolom OgulinNain realizacije:Identifikacija uenika sa specifinim potrebama, edukacijsko interaktivna predavanja i radioniceVremenik:tijekom kolske godine 2014./2015..Trokovnik:nema trokovaVrednovanje:Ojaane kompetencije uenike, uitelja, strunih suradnika i roditeljaOD OVCE DO MAJICE 5.-8 razred P ZagorjeVrijeme i mjesto odravanja aktivnosti:tijekom kolske godine 2014./2015. P ZagorjeCiljevi:aktivno sudjelovanje uenika u obradi vune i izrada odjevnih predmeta, podizanje razine svijesti o odgovornosti u ouvanju kulturne batine, podizanje razine svijesti o vanosti i potrebi zatite okolia i prirode Namjena:- posjet etno kue, upoznavanje predmeta za obradu vune, - posjet OPG Pukari (ovarstvo) - u suradnji s lanicama sekcije Rukotorine KUD-a Sv. Juraj Zagorje obrada vune i izrada odjevnih predmetaNositelj:- Razrednici viih razreda Nain realizacije:edukacijsko interaktivna predavanja, eko radionice, manifestacije javnog karaktera Vremenik:tijekom kolske godine 2014./2015.Trokovnik:nema trokovaVrednovanje:osvjeivanje uenika o vrijednosti kulturne batine i bogatstva zaviaja136

Recommended

View more >