Osmanlilarda yönetim

Embed Size (px)

Text of Osmanlilarda yönetim

  • 1. MERKEZ YNETMOsmanl Devletinde merkezi ynetimin merkezindesaray yer alr.Saray temel blme ayrlr.Bu blmlerBirunEnderunHarem

2. BRUNSarayn d blmdr.Yenieri aas bu blmde yer alr.Devlet ilerinin grld ksmdr.Padiahn resmi hayat burda geer.Birun babussade kaps ile enderuna balanrd. 3. ENDERUNSarayn i blmdr.Padiahn gvenilir hizmetkarlar bu blmdeydi.Byk oda, kk oda, seferli odas, doanclar odas,kiler odas, hazine odas has oda olmak zere yediodadan oluurdu.Devletin ihtiya duyduu devlet adamlar bu blmdeyetitirildi. 4. HAREMHkmdar ve ailesinin bulunduu blmdr.Saray kadnlar burda eitim retim grrlerdi.Harem aas haremin yneticisiydi. 5. DVAN-I HMAYUNOsmanl devletinde divan rgt Orhan Beydneminde kuruldu.Fatih dneminde divanda nemli deiiklikler yapld.Fatihe kadar divana padiahlar bakanlk yapyordu.Fatih divana padiahlarn bakanlk etme usulne sonverdi. 6. DVAN-I HMAYUN Fatihten itibaren divana vezir azamlar bakanlketmeye balad. Divan danma organ eklindeydi. 7. DVAN-I HMAYUNPadiaha ait olan yasama, yrtme ve yarggrevlerini divan hmayunda kullanan grevliler vard.Bu grevliler u ekilde saylabilir.Seyfiye ( Askeri-Ynetim)lmiye ( Din, Eitim Hukuk )Kalemiye ( Sivil brokrasi) 8. SEYFYEYnetim ve askerlik ilerinden sorumlu snftr.Veziriazam, vezirler ve kaptan derya divandakitemsilcileridir. 9. LMYEEitim retim, hukuk, adalet ileri ile ilgilenensnftr.Devleti denetleme ve fetva verme grevleri de vardr.Divandaki temsilcileri kazaskerler ve eyhlislamdr. 10. KALEMYEMali ve idari ilerin ynetilmesinden sorumlu olansnftr.Divandaki temsilcileri defterdarlar ve niancdr.Devlet iindeki yazmalar hazine ile ilgili iler alakalkaytlarn tutulmas kalemiye tarafndan yaplrd. 11. TARA VE EYALET SSTEMOsmanl Devletinde merkez olarak stanbul kabuledilir. stanbul dndaki tm blgelere tara adverilirdi.Tara tekilatnn temelini tmar sistemi oluturur. 12. TARA VE EYALET SSTEMOsmanl Devletinin tara idaresi ky, kaza, sancakeyalet eklinde tekilatlanmtr.KYKAZASANCAKEYALET 13. TARA VE EYALET SSTEMKylerde > ynetici ky kethdasGvenlik ilerinden sorumlu > Yiit BaAdaletin salanmasndan sorunlu> NaipKazalarda ---- ynetim----- kadGvenlik --- suba 14. TARA VE EYALET SSTEMKADIOsmanl devletinde kadlar askerlik dndaki tmilerden sorumluydu.Belediye ve adliye ileri,devlet merkezi ile irtbat ileriile kad ilgilenirdi. 15. TARA VE EYALET SSTEMSANCAK Sancaklarda ynetim sancak beyi tarafndan idareedilirdi.Sancakbeyi sancandaki tmar ve zeametsahiplerinin komutandr.Emrindeki askerlerle sava zaman orduya katlr.Ayrca sancaklarn adaletini ve asayiini teminetmekle de grevliydi. 16. TARA VE EYALET SSTEMEYALET Sancaklarn birlemesi ile eyaletler oluur. Eyaletler beylerbeyi tarafndan ynetilir. Beylerbeyi hkmdarn temsilcidir. Eyaletlerde adli ve hukuki iler suba tarafndanyrtlrd. 17. TARA VE EYALET SSTEMEYALETEyaletlerde bunlar dnda da yneticiler vardr.MUHTESP: Esnaf denetleyen grevli.KAPTAN EMR: pazarlara gelen rnlerin tartlmasadaletli datlmas ilerini yrtr.GMRK VE BAC EMRLER: Ticarethane zanaat veticaret faaliyetlerinde bulunan kiilerrden vergitoplamakla grevliydiler. 18. TARA VE EYALET SSTEMEYALETEyaletler gelirlerine gre 3 e ayrlrd.Salyaneli EyaletlerTmar sisteminin uygulanmad eyaletlerdir.Bu eyaletlerden elde edilen gelirler dorudanmerkeze aktarlrd.Toplanan gelirlerin bir blmyle eyaletlerdekigrevlerin maalar denirdi. 19. TARA VE EYALET SSTEMEYALETSalyanesiz ( Yllksz ) Eyaletler Tmar sisteminin uyguland eyaletlerdir.Burdaki topraklar has, zeamet ve tmarlara ayrlmt.Rumeli, Budin, Bosna, Anadolu, Karaman, Sivas, Badat, Erzurum 20. TARA VE EYALET SSTEMEYALETzel Ynetimli Eyaletler ilerinde serbest d ilerinde Osmanl Devletinebal eyaletlerdir.Yneticileri padiah tarafndan seilirdi.Eflak ve bodan devlete asker ve vergi verirlerdi. 21. TARA VE EYALET SSTEMEYALETHicaz ayrcalkl bir eyaletli. Devlete vergi de asker devermezdi.Krmdan ise vergi alnmaz gerekli grldndeasker alnrd.