OTYŁOŚĆ BRZUSZNA U MĘŻCZYZN

 • View
  218

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 7/27/2019 OTYO BRZUSZNA U MCZYZN

  1/3

  OTYO BRZUSZNA U MCZYZN - IM WIKSZY OBWD BRZUCHA =TYM WICEJ CHORB

  Najczstsze przyczyny nadwagi i otyoci

  Obserwowana epidemia otyoci przemawia za tym, e nadmierna masa ciaa (pomijajc czynnikiosobnicze) spowodowana jest przede wszystkim czynnikami rodowiskowymi. Jakimi?

  Czynniki osobnicze

  Uwarunkowania genetyczne

  W licznych badaniach udowodniono wpyw mechanizmw genetycznych na powstawanie otyoci uludzi. Dotychczas zanalizowano ponad 360 genw, lecz nie odnaleziono jednego, gwnegoodpowiadajcego bezporednio za rozwj tego schorzenia. Wykazano jednak, e otyo wystpuje upotomstwa, jeeli otyli s oboje rodzice, u gdy nadwag ma jedno z rodzicw oraz tylko u 9%dzieci osb szczupych.

  Choroby

  Niekiedy otyomoe by wynikiem zaburze endokrynologicznych, czy chorb podwzgrza (otyowtrna). Do najwaniejszych endokrynopatii nale: niedoczynno tarczycy, choroba i zespCushinga, niedobr hormonu wzrostu, zesp przekwitania, czy rzekoma niedoczynno przytarczyc.Choroby podwzgrza przyczyniajce si do nadmiernej masy ciaa to m.in.: guzy, wady rozwojowe,stany zapalne, urazy, nowotwory, ttniaki, czy neuroinfekcje

  Leki

  Przyrost masy ciaa moe by indukowany niektrymi lekami, ktre wpywaj na metabolizm lubwzrost aknienia. Do takich farmaceutykw nale m.in.: leki antypsychotyczne, przeciwdepresyjne,przeciwpadaczkowe, przeciwcukrzycowe, steroidy, progestageny i inne.

  Nieprawidowe nawyki ywieniowe

  Najczstsz przyczyn nadwagi i otyoci s nieprawidowe nawyki ywieniowe, czyli suma odruchwwarunkowych i bezwarunkowych oraz emocjonalnych i psychicznych wyraajca zachowanie si

  czowieka wobec poywienia. ywno rzadko bya tak dostpna, jak ma to miejsce w czasachobecnych. Wiele aspektw ycia codziennego przyczynia si do jej nadmiernej konsumpcji, np.samotno, nuda, zdenerwowanie, stres, obowizek towarzyski, czy ze samopoczucie. Prowadzi to dododatniego bilansu

  energetycznego.

  Za wzrastajc czsto otyoci obwinia si ywno, zawierajc znaczne iloci tuszczu iwglowodanw prostych (tzw. mieciowe jedzenie). W przecigu 100 lat zawarto tuszczu w diecieulega znacznemu zwikszeniu, natomiast zmniejszyo si spoycie produktw obfitujcych wwglowodany zoone i bonnik pokarmowy. W obecnych czasach, w diecie czowieka cywilizacjizachodniej okoo 40% wartoci energetycznej diety stanowi tuszcze, podczas gdy zalecanymaksymalny udzia tuszczu w dziennej

  racji pokarmowej nie powinien przekracza 30%, w tym nasyconych kwasw tuszczowych 10%.Cech wspczesnego sposobu ywienia jest znaczna nieregularno posikw i ich maa ilo w cigu

 • 7/27/2019 OTYO BRZUSZNA U MCZYZN

  2/3

  dnia. Bardzo czsto otyli spoywaj tylko niadania i obfite obiadokolacje, a midzy posikami dojadajkanapki lub sodycze. Jak pokazay wyniki bada, osoby z nadmiarem tkanki tuszczowej czstopodjadaj w nocy.Zaobserwowano, i osoby odywiajce si nieregularnie maj mniejsz termogenez i s naraone nadodatni bilans energetyczny i w konsekwencji na przybieranie masy ciaa. Wszechobecne,

  rozreklamowane przekski, sodycze, wysokokaloryczne napoje, rosnce porcje w restauracjach, corazdusze i nieregularne godziny pracy sprawiaj, i prawidowe planowanie posikw wymaga bardzoduej samokontroli.Wspczenie, niekwestionowan rol w powstawaniu nadwagi i otyoci maj media oraz reklama,ktre wpywaj na zachowania spoeczne. Produkty spoywcze stanowi ponad poow wszystkichreklamowanych artykuw w telewizji. Wiele koncernw spoywczych i restauracji typu fast-food jestgwnymi sponsorami najwikszych zawodw sportowych, a znani sportowcy i aktorzy promujprodukty, wzmagajc ich pozytywny wizerunek. Wikszo z nich s to wyroby o bardzo duejzawartoci tuszczu iwglowodanw. Reklamy podnosz poziom wiedzy ludzi na temat produktw spoywczych, oddziaujna wizerunek promowanych marek oraz w duej mierze mog przyczynia si do wyboru niezdrowych

  pokarmw, zwaszcza przez dzieci. Wedug raportu wiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) i OrganizacjiNarodw Zjednoczonych do spraw Wyywienia i Rolnictwa (FAO), reklamy produktw spoywczychskierowane do dzieci mog przyczynia si u nichdo rozwoju otyoci.

  Zbyt maa aktywno fizyczna

  Drugim znanym czynnikiem rodowiskowym nadmiernej iloci tkanki tuszczowej oboknieprawidowych nawykw ywieniowych jest maa codzienna aktywno fizyczna.Liczne udogodnienia ycia codziennego (np. samochody, windy) sprawiy, i mamy coraz mniejsytuacji, ktre zmuszayby nasze minie do pracy i co za tym idzie, e wydatek energetycznyzwizany z aktywnoci ruchow jest coraz niszy. Aktywno Polakw jest bardzo maa. Przecitniespdzamy kilka godzin dziennie przed telewizorem, czy komputerem. Systematyczne wiczeniafizyczne 23 razy w tygodniu wykonuje co dziesity Polak, przez co zajmujemy jedno z ostatnichmiejsc w Europie.

  Badania Nurses Health Study wykazay, e ogldanie telewizji codziennie przez 2 godziny zwikszaryzyko rozwoju otyoci o 23%, a intensywne spacery przez godzin dziennie zmniejszaj toniebezpieczestwo o 24%, dlatego ruszajmy si jak najwicej!

  Autor

  Emila Sienkiewicz

  Otyo brzuszna

  jest czsto spotykanym zjawiskiem u mczyzn w starszym wieku. Jest zazwyczaj wynikiem styluycia, nieprawidowej diety oraz braku ruchu. Cho w wikszoci przypadkw dotyczy ona starszychmczyzn, to jak pokazuj najnowsze badania Ministerstwa Zdrowia ju 20% nastolatkw w wieku do15 lat cierpi na nadwag lub otyo oraz zwizane z tym dolegliwoci, co obrazuje nasilajc si skaltego zjawiska.

  Mczyni i kobietyz nadwag rni si pod wzgldem lokalizacji gromadzenia si tkanki tuszczowej.W przypadku mczyzn tkanka tuszczowa odkada si wok pasa, natomiast kobiety maj skonno

  do gromadzenia jej w obrbie bioder. Owa lokalizacja nie jest tylko wyrnikiem majcym odrniamczyzn od kobiet. Ot miejsce gromadzenia si tkanki tuszczowej ma wpyw na stan zdrowia.

 • 7/27/2019 OTYO BRZUSZNA U MCZYZN

  3/3

  Oczywicie w przypadku kobiet jak i mczyzn otyo wie si z komplikacjami zdrowotnymi,natomiast w

  przypadku mczyzn niesie ona dodatkowe niepodane konsekwencje.Poniewa otyo brzuszna jest zwizana z odkadaniem si tkanki tuszczowej zagraa toprawidowemu funkcjonowaniu narzdw wewntrznych. Osoby z otyoci brzuszn s bardziej

  naraone na choroby ukadu krenia, choroby serca, nadcinienie, cukrzyce typu 2,insulinoodporno, niski poziom dobrego cholesterolu (HDL) oraz bezdech w czasie snu. Zatem jak sprawdzi czy nasz lekko wystajcy brzuch to ju powd do niepokoju? Najlepszym inajprostszym sposobem bd pomiary. Im dokadniejsze tym lepiej.Na pocztek porwnaj obwd talii i bioder. Aby to zrobi zmierz obwd pasa na wysokoci ppka orazobwd bioder w najszerszym miejscu. Wynik otrzymasz dziejc obwd talii przez obwd bioder. Jelinie przekracza on 0,9 to wszystko jest w porzdku.

  Nastpnie oblicz swj BMI, czyli wskanik masy ciaa w odniesieniu do wzrostu. Aby tego dokonamusisz zna swj wzrost oraz wag. BMI liczymy za wzoru BMI = masa ciaa (kg)/wzrost2 (m).prawidowy wspczynnik BMI powinien mieci si w przedziale 18.5 do 24.9. Sam rozmiar talii te

  jest wskanikiem oceny prawidowego poziomu tkanki tuszczowej, a dla wikszoci mczyzn ryzykochorb serca zwizanych z otyoci wystpuje przy obwodzie talii wikszym od 102 cm.

  Jeli wykonane pomiary przyniosy niepokojce rezultaty, przewyszajc zalecane normy, czas wzisi do pracy. Pracy nad sob. Co zrobi aby pozby si tuszczu z brzucha? Nie wystarcz tu samewiczenia mini brzucha. Poniewa wbrew pogldom wielu osb, wykonywanie duej iloci

  brzuszkw nie spowoduje spalenia tkanki tuszczowej. Oczywicie, wiczenia fizyczne s jaknajbardziej wskazane, ale zacz musimy od prawidowej diety, rezygnacji z tustych iwysokokalorycznych

  potraw, alkoholu (alkohol to puste kalorie, ktre lub magazynowa si wanie w postaci tuszczu wobrbie brzucha) oraz sodkoci. Teraz, gdy poradzie sobie ze zmiana nawykw ywieniowychprzysza pora na aktywno fizyczna.

  Mam tu dobr wiadomo poniewa na pocztek wystarczy 30 minut 3 razy w tygodniu, aby mczaobserwowa korzystne zmiany w stanie zdrowia. Dopiero teraz moemy zacz wykonywawiczenia na minie brzucha, ktre w przeciwnym wypadku i tak pozostayby zakryte pod warstwtuszczu.