Pakaian Seragam Kadet Bomba

  • Published on
    02-Apr-2018

  • View
    226

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>7/27/2019 Pakaian Seragam Kadet Bomba</p><p> 1/8</p><p>PERIHAL DAN RUPA BENTUK PAKAIANPERIHAL DAN RUPA BENTUK PAKAIAN</p><p>SERAGAM PASUKAN KADET BOMBASERAGAM PASUKAN KADET BOMBA</p><p>1.1. Objektif:Objektif:</p><p> Memperlengkapkan pakaian seragam tambahanMemperlengkapkan pakaian seragam tambahan</p><p>kadet bomba, sesuai dengan jenis program dankadet bomba, sesuai dengan jenis program dan</p><p>aktiviti kebombaan dan penyelamatanaktiviti kebombaan dan penyelamatankebombaan.kebombaan.</p><p> Memberikan pemakaian keseragaman danMemberikan pemakaian keseragaman dan</p><p>menunjukkan tanggungjawab serta nilai disiplinmenunjukkan tanggungjawab serta nilai disiplin</p><p>yang tinggi. Dapat menampakan imej kesopananyang tinggi. Dapat menampakan imej kesopanansemasa mengkoordinasi setiap aktiviti yangsemasa mengkoordinasi setiap aktiviti yang</p><p>dijalankan.dijalankan.</p></li><li><p>7/27/2019 Pakaian Seragam Kadet Bomba</p><p> 2/8</p><p>2.2. Pemakaian pakaian CELORENGPemakaian pakaian CELORENG</p><p> Semasa majlis koSemasa majlis ko--kurikulum Pasukan Pakaian Seragamkurikulum Pasukan Pakaian Seragamsekolah peringkat Kebangsaan, Negeri, Daerah dansekolah peringkat Kebangsaan, Negeri, Daerah danSekolah.Sekolah.</p><p> Semasa aktivitiSemasa aktiviti--aktiviti Pasukan Kadet Bombaaktiviti Pasukan Kadet Bombadijalankan seperti Kelas, Kawad dan perkhemahan.dijalankan seperti Kelas, Kawad dan perkhemahan.</p><p> Semasa upacara perbarisan rasmi Badan PasukanSemasa upacara perbarisan rasmi Badan PasukanPakaian Seragam.Pakaian Seragam.</p><p> Program lawatanProgram lawatan--lawatan Pasukan Kadet Bomba danlawatan Pasukan Kadet Bomba danPenyelamat.Penyelamat.</p><p>ProgramProgram--program tahunan seperti Perkhemahan Kadetprogram tahunan seperti Perkhemahan KadetBomba, Pertandingan Kawad Kaki dll.Bomba, Pertandingan Kawad Kaki dll.</p><p> AcaraAcara--acara lain sebagaimana diarahkan oleh Guruacara lain sebagaimana diarahkan oleh GuruKadet atau Pegawai Bomba berkaitan.Kadet atau Pegawai Bomba berkaitan.</p></li><li><p>7/27/2019 Pakaian Seragam Kadet Bomba</p><p> 3/8</p><p>3.3. Tanda PangkatTanda Pangkat Seperti dilampiran BSeperti dilampiran B</p><p>4. Pengawalan4. Pengawalan</p><p> Pakaian seragam ini hendaklah dipakai semasa acara rasmi JabatanPakaian seragam ini hendaklah dipakai semasa acara rasmi JabatanBomba dan Penyelamat Malaysia dan Kementerian PendidikanBomba dan Penyelamat Malaysia dan Kementerian Pendidikansebagaimana ditetapkan didalam 3 panduan ini.sebagaimana ditetapkan didalam 3 panduan ini.</p><p>5. Pemakaian tanpa kebenaran5. Pemakaian tanpa kebenaran Sesiapa yang memakai pakaian tersebut tanpa kebenaran atauSesiapa yang memakai pakaian tersebut tanpa kebenaran atau</p><p>didapati pada matannya sengaja salah guna pakaian seragam inididapati pada matannya sengaja salah guna pakaian seragam iniuntuk tujuan yang tidak dibenarkan maka ianya menjadi satuuntuk tujuan yang tidak dibenarkan maka ianya menjadi satukesalahan dibawah Akta 341, Akta Perkhidmatan Bomba jikakesalahan dibawah Akta 341, Akta Perkhidmatan Bomba jikadisabitkan kesalahan.disabitkan kesalahan.</p><p>6. Pemakaian lengkap6. Pemakaian lengkap</p><p> Setiap Ahli Pasukan Kadet Bomba dan Penyelamat dikehendakiSetiap Ahli Pasukan Kadet Bomba dan Penyelamat dikehendakiuntuk memakai pakaian celoreng dengan lengkap sebagaimanauntuk memakai pakaian celoreng dengan lengkap sebagaimanaditetapkan didalam peraturan ini.ditetapkan didalam peraturan ini.</p></li><li><p>7/27/2019 Pakaian Seragam Kadet Bomba</p><p> 4/8</p><p>BARRET BIRUBARRET BIRUTUATUA</p><p>TANDA PANGKATTANDA PANGKAT</p><p>LIPATAN SELEBARLIPATAN SELEBAR</p><p>4 PADA LENGAN4 PADA LENGAN</p><p>BAJUBAJU</p><p>TALI PINGGANGTALI PINGGANG</p><p>BESAR WARNA BIRUBESAR WARNA BIRU</p><p>TUATUA</p><p>LOGO KADETLOGO KADET</p><p>BOMBABOMBA</p><p>NAMA JAHITANNAMA JAHITAN</p><p>SULAMSULAM</p><p>KOMBAT BOOTKOMBAT BOOT</p><p>SAKU TEPI JENISSAKU TEPI JENIS</p><p>BERLIPATBERLIPAT</p><p>POKET BAJUPOKET BAJU</p><p>BERLIPATBERLIPAT</p><p>TANDA NAMA KADETTANDA NAMA KADET</p><p>BOMBA DANBOMBA DAN</p><p>PENYELAMATPENYELAMAT</p><p>LOGO KADETLOGO KADET</p><p>BOMBABOMBA</p><p>PAKAIAN SERAGAM CELORENG LELAKIPAKAIAN SERAGAM CELORENG LELAKI</p></li><li><p>7/27/2019 Pakaian Seragam Kadet Bomba</p><p> 5/8</p><p>PAKAIAN SERAGAM CELORENGPAKAIAN SERAGAM CELORENG</p><p>TANDA NAMA KADETTANDA NAMA KADET</p><p>BOMBA DANBOMBA DANPENYELAMATPENYELAMAT</p><p>LOGO KADET BOMBA DANLOGO KADET BOMBA DAN</p><p>PENYELAMATPENYELAMAT</p><p>LIPATAN BERUKURAN 4LIPATAN BERUKURAN 4</p></li><li><p>7/27/2019 Pakaian Seragam Kadet Bomba</p><p> 6/8</p><p>TANDA PANGKAT (KBPM)TANDA PANGKAT (KBPM)</p><p>GURU KADET BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIAGURU KADET BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA</p><p>PangkatPangkat Tanda PangkatTanda Pangkat JawatanJawatanTIADATIADA TIADATIADA GURU PENASIHATGURU PENASIHAT</p><p>(TIADA LATIHAN)(TIADA LATIHAN)</p><p>PENOLONGPENOLONG</p><p>KETUAKETUAPENASIHATPENASIHAT</p><p>GURU KADETGURU KADET</p><p>(TERLATIH)(TERLATIH)</p><p>KETUAKETUA</p><p>PENASIHATPENASIHAT</p><p>GURU KADET KANANGURU KADET KANAN</p><p> Tulisan pada paku pip bertulisan KB (bermaksud Kadet Bomba)Tulisan pada paku pip bertulisan KB (bermaksud Kadet Bomba)</p><p>KB KB</p><p>KB</p></li><li><p>7/27/2019 Pakaian Seragam Kadet Bomba</p><p> 7/8</p><p>TANDA PANGKAT (KBPM) AHLI KADETTANDA PANGKAT (KBPM) AHLI KADET</p><p>PangkatPangkat Tanda PangkatTanda Pangkat JawatanJawatan</p><p>Kadet Bomb danKadet Bomb dan</p><p>Penyelamat MalaysiaPenyelamat Malaysia</p><p>III (KBPM III)III (KBPM III)</p><p>Ahli Kadet BiasaAhli Kadet Biasa</p><p>Kadet Bomba danKadet Bomba dan</p><p>Penyelamat MalaysiaPenyelamat Malaysia IIII</p><p>(KBPM II)(KBPM II)</p><p>(di atas poket sebelah kanan)(di atas poket sebelah kanan)</p><p>Penolong KetuaPenolong Ketua</p><p>PlatunPlatun</p><p>Kadet Bomba danKadet Bomba dan</p><p>Penyelamat MalaysiaPenyelamat Malaysia II</p><p>(KBPM I)(KBPM I)</p><p>( di atas poket sebelah kanan)( di atas poket sebelah kanan)</p><p>Ketua PlatunKetua Platun</p></li><li><p>7/27/2019 Pakaian Seragam Kadet Bomba</p><p> 8/8</p><p>Ketua Kadet Bomba danKetua Kadet Bomba dan</p><p>Penyelamat Malaysia (Penyelamat Malaysia (Sesebuah SekolahSesebuah Sekolah</p><p>KBPM)KBPM)</p><p>(di atas poket sebelah kanan)(di atas poket sebelah kanan)</p><p>Ketua KadetKetua Kadet</p><p>Pegawai Kadet BombaPegawai Kadet Bombadan Penyelamatdan Penyelamat</p><p>(Sesebuah Sekolah(Sesebuah Sekolah</p><p>PKBPM)PKBPM)</p><p>(di atas poket sebelah kanan)(di atas poket sebelah kanan)</p><p> Tanda garis warna merah diTanda garis warna merah di</p><p>pin kolarpin kolar</p><p>Penolong JurulatihPenolong Jurulatih</p><p> Dicadangkan untuk diubahDicadangkan untuk diubah</p></li></ul>