Palgauuring kevad 2013 graafikud kodulehele

  • Published on
    12-Mar-2016

  • View
    220

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Palgainfo Agentuuri palgauuringu tutvustus - kevad 2013.

Transcript

<ul><li><p>Tandjate ja ttajate palgauuring </p><p> Kevad 2013 </p></li><li><p>Palgainfo Agentuuri kompetents: </p><p> Tandjate poolt pakutavad palgad </p><p>ametialadel </p><p> Ttajate palgaootused erinevatel ametialadel </p><p> Soodustuste ja hvede paketid ametirhmades </p><p> Ttasustamise ssteemide vrdlus </p><p> Ttasude muutused ja prognoosid ning nende phjused </p><p> Targa tkorralduse (smartwork) rakendamine </p><p>Palgainfo Agentuuri tegevus: </p><p> Tandjate ja tvtjate palgauuringud </p><p> Palgastatistika tlgendamine ja anals </p><p> marlauad, seminarid ja konverentsid </p><p> Tandjate ja tvtjate nustamine palgaksimustes ja tkorralduses </p><p> Vljaanded: palgauuringute raportid, artiklite kogumikud </p><p> Unikaalne Esinduslik Usaldusvrne Arenev ja kaasav Operatiivne Osalejasbralik Tugev metoodika Tark investeering </p><p>Agentuuri missioon on aidata kaasa sellele, et tandjatel oleks infot konkurentsivimeliste kompensatsioonipakettide kujundamiseks ning </p><p>tvtjatel adekvaatseteks palgaootusteks. </p></li><li><p>Tandjate ja ttajate palgauuringud </p><p> Ksitleme tandjaid ning ttajaid ja totsijaid sarnase metoodikaga </p><p> Viime uuringut lbi 2 korda aastas - aprillikuu ja oktoobrikuu palkade kohta </p><p> Tandjatelt uurime brutopalkasid ja brutopalga komponente </p><p> Ttajatelt ksime netopalka vastaval kuul ja netopalgaootusi soovitud ametikohal </p><p> Kasutame rahvusvahelist ametialade klassifikaatorit (ISCO) </p><p> Sel kevadel lbiviidud uuring on viies (esimene kevad 2011) </p><p> 350 osalemissooviga tandjat </p><p> 283 osales, lisaks ainult 20 veebiphise ankeedi titjat </p><p> 9227 ttajat ja totsijat </p><p> Sel kevadel esimene sarnane uuring Ltis ja Leedus (lpeb 21.06.) </p><p> ligi 500 registreeritud tandjatest osalejat </p><p> Ligi 10 000 osalenud ttajat ja totsijat </p></li><li><p>Palgauuringu vljaanded </p><p> Baltikumi palgauuringu raport kigi kolme riigi tandjate ja ttajate uuringu tulemused </p><p> Ilmub augustis </p><p> Riigi palgauuringu raport vastava riigi tandjate ja ttajate uuringu tulemused </p><p> Ilmub juuli alguses </p><p> Osaleja raport tandjale tandjate palgauuringu tulemused </p><p> Ilmub 1. juulil </p><p> Valdkondlik palgaraport tandjate ja ttajate uuringu tulemused vastavas valdkonnas (nt ehitus, transport, kaubandus, tstus jt) </p><p> Ametiala ttasuraport koos kommentaariga tandjate ja ttajate uuringu tulemused he ametiala likes </p></li><li><p>0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%</p><p>pllumajandus, metsamajandus ja kalapk</p><p>metstus</p><p>ttlev tstus</p><p>elektri- ja gaasivarustus</p><p>veevarustus, kanalisatsioon, jtme- ja</p><p>ehitus</p><p>hulgi- ja jaekaubandus</p><p>veondus, laondus</p><p>majutus ja toitlustus</p><p>info ja side</p><p>rahandus, kindlustus (finantsvahendus)</p><p>kinnisvara-alane tegevus</p><p>kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus</p><p>haldus- ja abitegevused</p><p>riigivalitsemine ja kaitse, sotsiaalkindlustus</p><p>Haridus</p><p>tervishoid ja sotsiaalhoolekanne</p><p>kunst, meelelahutus ja vaba aeg</p><p>muud teenindavad tegevused</p><p>teised</p><p>Tandjate palgauuring: vastajate osathtsus tegevusala jrgi </p><p>Kevad 2013</p><p>Sgis 2012</p></li><li><p>0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%</p><p>1-9 ttajat</p><p>10-19 ttajat</p><p>20-49 ttajat</p><p>50-99 ttajat</p><p>100-249 ttajat</p><p>250-499 ttajat</p><p>le 500 ttaja</p><p>Tandjate palgauuring: vastajate osathtsus ttajate arvu grupi jrgi </p><p>Kevad 2013</p><p>Sgis 2012</p><p>Kevad 2012</p></li><li><p>0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%</p><p>Harju maakond</p><p>... Tallinn</p><p>Hiiu maakond</p><p>Ida-Viru maakond</p><p>Jgeva maakond</p><p>Jrva maakond</p><p>Lne maakond</p><p>Lne-Viru maakond</p><p>Plva maakond</p><p>Prnu maakond</p><p>Rapla maakond</p><p>Saare maakond</p><p>Tartu maakond</p><p>Valga maakond</p><p>Viljandi maakond</p><p>Vru maakond</p><p>Kevad 2013</p><p>Sgis 2012</p><p>Kevad 2012</p><p>0%50%100%</p><p>Ainult Tallinn vi Harjumaa</p><p>Harjumaa vi Tallinn jamuu Eesti</p><p>Vljapool Tallinnat jaHarjumaad</p><p>Eesti ja vlisriigid</p><p>Ainult Eesti</p><p>Kevad 2013 Sgis 2012 Kevad 2012</p><p>Tandjate palgauuring: vastajate osathtsus tegevuspiirkonna jrgi </p></li><li><p>Ttajate ja totsijate ksitlus: vastajate jaotus soo ja vanuse jrgi </p><p>0%</p><p>10%</p><p>20%</p><p>30%</p><p>40%</p><p>50%</p><p>60%</p><p>70%</p><p>Naine Mees</p><p>Sugu </p><p>Sgis 2012 Kevad 2013</p><p>0%</p><p>5%</p><p>10%</p><p>15%</p><p>20%</p><p>25%</p><p>30%</p><p>35%</p><p>40%</p><p>15 janoorem</p><p>16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 javanem</p><p>Vanus </p><p>Sgis 2012 Kevad 2013</p></li><li><p>Ttajate ja totsijate ksitlus: vastajate jaotus peamise elukoha ja hariduse jrgi </p><p>0% 5% 10% 15% 20% 25%</p><p>Doktorikraad</p><p>Magistrikraad</p><p>Bakalaureusekraad</p><p>Rakenduslik krgharidus</p><p>Kutseharidus prastkeskharidust</p><p>ldkeskharidus</p><p>Kutseharidus kooskeskharidusega</p><p>Kutseharidus prastphikooli</p><p>Phiharidus</p><p>Vhem kui phiharidus</p><p>Haridus </p><p>Kevad 2013 Sgis 2012</p><p>0% 10% 20% 30% 40% 50%</p><p>Harju maakond</p><p>... Tallinn</p><p>Hiiu maakond</p><p>Ida-Viru maakond</p><p>Jgeva maakond</p><p>Jrva maakond</p><p>Lne maakond</p><p>Lne-Viru maakond</p><p>Plva maakond</p><p>Prnu maakond</p><p>Rapla maakond</p><p>Saare maakond</p><p>Tartu maakond</p><p>Valga maakond</p><p>Viljandi maakond</p><p>Vru maakond</p><p>Peamine elukoht </p><p>Kevad 2013 Sgis 2012</p></li><li><p>Ttajate ja totsijate ksitlus: vastajate jaotus hive staatuse ja tandja ttajate arvu jrgi </p><p>0% 20% 40% 60% 80%</p><p>Ettevtja</p><p>Palgattaja tistajaga</p><p>Palgattaja osalise</p><p>Praktikant</p><p>Vabatahtlik ttaja</p><p>(li)pilane</p><p>Ajateenija</p><p>Pensionr</p><p>Rasedus- vi</p><p>Lapsehoolduspuhkusel</p><p>Registreeritud ttu</p><p>Ei tta ega pi</p><p>Thive staatus </p><p>Kevad 2013 Sgis 2012</p><p>0% 5% 10% 15% 20%</p><p>1-9 ttajat</p><p>10-19 ttajat</p><p>20-49 ttajat</p><p>50-99 ttajat</p><p>100-249 ttajat</p><p>250-499 ttajat</p><p>500 ja rohkem ttajat</p><p>Tandja organisatsiooni suurus </p><p>Kevad 2013</p></li><li><p>23% </p><p>64% </p><p>13% </p><p>21% </p><p>63% </p><p>16% </p><p>0%</p><p>10%</p><p>20%</p><p>30%</p><p>40%</p><p>50%</p><p>60%</p><p>70%</p><p>Otsin aktiivselttd lbi erinevate</p><p>kanalite</p><p>Olen avatudpakkumistele, iseaktiivselt td ei</p><p>otsi</p><p>Ei otsi ldse tdja ei ole huvitatud</p><p>pakkumistest</p><p>Aktiivsus tturul kik vastajad </p><p>Kevad 2013 Sgis 2012</p><p>15% </p><p>70% </p><p>14% 13% </p><p>69% </p><p>18% </p><p>0%</p><p>10%</p><p>20%</p><p>30%</p><p>40%</p><p>50%</p><p>60%</p><p>70%</p><p>80%</p><p>Otsin aktiivselttd lbi erinevate</p><p>kanalite</p><p>Olen avatudpakkumistele, iseaktiivselt td ei</p><p>otsi</p><p>Ei otsi ldse tdja ei ole huvitatud</p><p>pakkumistest</p><p>Aktiivsus tturul tisajaga palgattajad </p><p>Kevad 2013 Sgis 2012</p><p>Ttajate ja totsijate ksitlus: vastajate jaotus aktiivsuse jrgi tturul </p></li><li><p>0% 5% 10% 15% 20%</p><p>Ehitus ja kinnisvara</p><p>Elektritstus ja elektritdEsindusorganisatsioonid ja muud MT-d</p><p>Finants ja raamatupidamine</p><p>Haridus ja koolitusHumanitaar ja loominguline valdkond</p><p>Info- ja telekommunikatsioonitehnoloogiaInfottajad</p><p>Isikuteenindus</p><p>Juhtimine ja riteenusedKaevandus</p><p>Keskkonnahoid ja jtmekitlusKontorit, administratiivt</p><p>Korrakaitse ja psteteenistusLoodus- ja tehnikateadused</p><p>Majutus ja toitlustus</p><p>Kaubandus, mk ja turundusPangandus, kindlustus</p><p>Personalit ja thivePuhastus- ja koristustd</p><p>Pllumajandus, metsandus ja kalandusReklaam ja suhtekorraldusRiik ja kohalik omavalitsus</p><p>Sotsiaalt ja hoolekanneSport, kultuur ja vabaaeg</p><p>Tervishoid ja meditsiinTransport, laondus, logistika</p><p>Tstus ja tootmineigusvaldkond</p><p>Kevad 2013</p><p>Sgis 2012</p><p>Ttajate ja totsijate ksitlus: vastajate jaotus praeguse tvaldkonna jrgi </p></li><li><p>0% 5% 10% 15% 20% 25%</p><p>Ehitus ja kinnisvara</p><p>Elektritstus ja elektritdEsindusorganisatsioonid ja muud MT-d</p><p>Finants ja raamatupidamine</p><p>Haridus ja koolitusHumanitaar ja loominguline valdkond</p><p>Info- ja telekommunikatsioonitehnoloogiaInfottajad</p><p>Isikuteenindus</p><p>Juhtimine ja riteenusedKaevandus</p><p>Keskkonnahoid ja jtmekitlusKontorit, administratiivt</p><p>Korrakaitse ja psteteenistusLoodus- ja tehnikateadused</p><p>Majutus ja toitlustus</p><p>Kaubandus, mk ja turundusPangandus, kindlustus</p><p>Personalit ja thivePuhastus- ja koristustd</p><p>Pllumajandus, metsandus ja kalandusReklaam ja suhtekorraldusRiik ja kohalik omavalitsus</p><p>Sotsiaalt ja hoolekanneSport, kultuur ja vabaaeg</p><p>Tervishoid ja meditsiinTransport, laondus, logistika</p><p>Tstus ja tootmineigusvaldkond</p><p>Kevad 2013</p><p>Sgis 2012</p><p>Ttajate ja totsijate ksitlus: vastajate jaotus soovitava tvaldkonna jrgi </p></li><li><p>Palgauuringu raport </p><p>Raport sisaldab vastava riigi tandjate ning ttajate ja totsijate palgauuringute vrdlevaid tulemusi: </p><p> Majandusprognoos, tturu olukord ja mjud palkadele </p><p> Muutused phipalkades ja muutuste prognoosid ametiala rhmade likes tandjate hinnangul, phipalga muutuste phjused </p><p> Muutused tjuvajaduses ja organisatsioonide reageerimine tjuvajadusele </p><p> Ttajate liikumine ametialade vahel praeguse ja soovitud ametiala vrdlus </p><p> Tkorraldus ja ttingimused organisatsioonides, tandjate ja ttajate hoiakud tkorralduse ja ttingimuste osas </p><p> Ttasude raport </p><p> tandjate uuringu tulemuste phjal statistiline keskmine, mediaan, 25 ja 75 kvartiilid, 10 ja 90 protsentiil aprillis 2013, sh ttasu jagunemine phipalga ja lisatasude vahel </p><p> ttajate uuringu tulemuste phjal netopalgad ja netopalgaootused phjal statistiline keskmine, mediaan, 25 ja 75 kvartiilid, 10 ja 90 protsentiil aprillis 2013. a. 300-l ametialal. </p><p> Hind uuringus osalejale 195 eurot, tavahind 390 eurot (lisandub kibemaks) </p><p> Tellimine: www.palgainfo.eu </p></li></ul>