Palgauuring kevad 2013 graafikud kodulehele

  • Published on
    12-Mar-2016

  • View
    220

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Palgainfo Agentuuri palgauuringu tutvustus - kevad 2013.

Transcript

  • Tandjate ja ttajate palgauuring

    Kevad 2013

  • Palgainfo Agentuuri kompetents:

    Tandjate poolt pakutavad palgad

    ametialadel

    Ttajate palgaootused erinevatel ametialadel

    Soodustuste ja hvede paketid ametirhmades

    Ttasustamise ssteemide vrdlus

    Ttasude muutused ja prognoosid ning nende phjused

    Targa tkorralduse (smartwork) rakendamine

    Palgainfo Agentuuri tegevus:

    Tandjate ja tvtjate palgauuringud

    Palgastatistika tlgendamine ja anals

    marlauad, seminarid ja konverentsid

    Tandjate ja tvtjate nustamine palgaksimustes ja tkorralduses

    Vljaanded: palgauuringute raportid, artiklite kogumikud

    Unikaalne Esinduslik Usaldusvrne Arenev ja kaasav Operatiivne Osalejasbralik Tugev metoodika Tark investeering

    Agentuuri missioon on aidata kaasa sellele, et tandjatel oleks infot konkurentsivimeliste kompensatsioonipakettide kujundamiseks ning

    tvtjatel adekvaatseteks palgaootusteks.

  • Tandjate ja ttajate palgauuringud

    Ksitleme tandjaid ning ttajaid ja totsijaid sarnase metoodikaga

    Viime uuringut lbi 2 korda aastas - aprillikuu ja oktoobrikuu palkade kohta

    Tandjatelt uurime brutopalkasid ja brutopalga komponente

    Ttajatelt ksime netopalka vastaval kuul ja netopalgaootusi soovitud ametikohal

    Kasutame rahvusvahelist ametialade klassifikaatorit (ISCO)

    Sel kevadel lbiviidud uuring on viies (esimene kevad 2011)

    350 osalemissooviga tandjat

    283 osales, lisaks ainult 20 veebiphise ankeedi titjat

    9227 ttajat ja totsijat

    Sel kevadel esimene sarnane uuring Ltis ja Leedus (lpeb 21.06.)

    ligi 500 registreeritud tandjatest osalejat

    Ligi 10 000 osalenud ttajat ja totsijat

  • Palgauuringu vljaanded

    Baltikumi palgauuringu raport kigi kolme riigi tandjate ja ttajate uuringu tulemused

    Ilmub augustis

    Riigi palgauuringu raport vastava riigi tandjate ja ttajate uuringu tulemused

    Ilmub juuli alguses

    Osaleja raport tandjale tandjate palgauuringu tulemused

    Ilmub 1. juulil

    Valdkondlik palgaraport tandjate ja ttajate uuringu tulemused vastavas valdkonnas (nt ehitus, transport, kaubandus, tstus jt)

    Ametiala ttasuraport koos kommentaariga tandjate ja ttajate uuringu tulemused he ametiala likes

  • 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

    pllumajandus, metsamajandus ja kalapk

    metstus

    ttlev tstus

    elektri- ja gaasivarustus

    veevarustus, kanalisatsioon, jtme- ja

    ehitus

    hulgi- ja jaekaubandus

    veondus, laondus

    majutus ja toitlustus

    info ja side

    rahandus, kindlustus (finantsvahendus)

    kinnisvara-alane tegevus

    kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus

    haldus- ja abitegevused

    riigivalitsemine ja kaitse, sotsiaalkindlustus

    Haridus

    tervishoid ja sotsiaalhoolekanne

    kunst, meelelahutus ja vaba aeg

    muud teenindavad tegevused

    teised

    Tandjate palgauuring: vastajate osathtsus tegevusala jrgi

    Kevad 2013

    Sgis 2012

  • 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

    1-9 ttajat

    10-19 ttajat

    20-49 ttajat

    50-99 ttajat

    100-249 ttajat

    250-499 ttajat

    le 500 ttaja

    Tandjate palgauuring: vastajate osathtsus ttajate arvu grupi jrgi

    Kevad 2013

    Sgis 2012

    Kevad 2012

  • 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

    Harju maakond

    ... Tallinn

    Hiiu maakond

    Ida-Viru maakond

    Jgeva maakond

    Jrva maakond

    Lne maakond

    Lne-Viru maakond

    Plva maakond

    Prnu maakond

    Rapla maakond

    Saare maakond

    Tartu maakond

    Valga maakond

    Viljandi maakond

    Vru maakond

    Kevad 2013

    Sgis 2012

    Kevad 2012

    0%50%100%

    Ainult Tallinn vi Harjumaa

    Harjumaa vi Tallinn jamuu Eesti

    Vljapool Tallinnat jaHarjumaad

    Eesti ja vlisriigid

    Ainult Eesti

    Kevad 2013 Sgis 2012 Kevad 2012

    Tandjate palgauuring: vastajate osathtsus tegevuspiirkonna jrgi

  • Ttajate ja totsijate ksitlus: vastajate jaotus soo ja vanuse jrgi

    0%

    10%

    20%

    30%

    40%

    50%

    60%

    70%

    Naine Mees

    Sugu

    Sgis 2012 Kevad 2013

    0%

    5%

    10%

    15%

    20%

    25%

    30%

    35%

    40%

    15 janoorem

    16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 javanem

    Vanus

    Sgis 2012 Kevad 2013

  • Ttajate ja totsijate ksitlus: vastajate jaotus peamise elukoha ja hariduse jrgi

    0% 5% 10% 15% 20% 25%

    Doktorikraad

    Magistrikraad

    Bakalaureusekraad

    Rakenduslik krgharidus

    Kutseharidus prastkeskharidust

    ldkeskharidus

    Kutseharidus kooskeskharidusega

    Kutseharidus prastphikooli

    Phiharidus

    Vhem kui phiharidus

    Haridus

    Kevad 2013 Sgis 2012

    0% 10% 20% 30% 40% 50%

    Harju maakond

    ... Tallinn

    Hiiu maakond

    Ida-Viru maakond

    Jgeva maakond

    Jrva maakond

    Lne maakond

    Lne-Viru maakond

    Plva maakond

    Prnu maakond

    Rapla maakond

    Saare maakond

    Tartu maakond

    Valga maakond

    Viljandi maakond

    Vru maakond

    Peamine elukoht

    Kevad 2013 Sgis 2012

  • Ttajate ja totsijate ksitlus: vastajate jaotus hive staatuse ja tandja ttajate arvu jrgi

    0% 20% 40% 60% 80%

    Ettevtja

    Palgattaja tistajaga

    Palgattaja osalise

    Praktikant

    Vabatahtlik ttaja

    (li)pilane

    Ajateenija

    Pensionr

    Rasedus- vi

    Lapsehoolduspuhkusel

    Registreeritud ttu

    Ei tta ega pi

    Thive staatus

    Kevad 2013 Sgis 2012

    0% 5% 10% 15% 20%

    1-9 ttajat

    10-19 ttajat

    20-49 ttajat

    50-99 ttajat

    100-249 ttajat

    250-499 ttajat

    500 ja rohkem ttajat

    Tandja organisatsiooni suurus

    Kevad 2013

  • 23%

    64%

    13%

    21%

    63%

    16%

    0%

    10%

    20%

    30%

    40%

    50%

    60%

    70%

    Otsin aktiivselttd lbi erinevate

    kanalite

    Olen avatudpakkumistele, iseaktiivselt td ei

    otsi

    Ei otsi ldse tdja ei ole huvitatud

    pakkumistest

    Aktiivsus tturul kik vastajad

    Kevad 2013 Sgis 2012

    15%

    70%

    14% 13%

    69%

    18%

    0%

    10%

    20%

    30%

    40%

    50%

    60%

    70%

    80%

    Otsin aktiivselttd lbi erinevate

    kanalite

    Olen avatudpakkumistele, iseaktiivselt td ei

    otsi

    Ei otsi ldse tdja ei ole huvitatud

    pakkumistest

    Aktiivsus tturul tisajaga palgattajad

    Kevad 2013 Sgis 2012

    Ttajate ja totsijate ksitlus: vastajate jaotus aktiivsuse jrgi tturul

  • 0% 5% 10% 15% 20%

    Ehitus ja kinnisvara

    Elektritstus ja elektritdEsindusorganisatsioonid ja muud MT-d

    Finants ja raamatupidamine

    Haridus ja koolitusHumanitaar ja loominguline valdkond

    Info- ja telekommunikatsioonitehnoloogiaInfottajad

    Isikuteenindus

    Juhtimine ja riteenusedKaevandus

    Keskkonnahoid ja jtmekitlusKontorit, administratiivt

    Korrakaitse ja psteteenistusLoodus- ja tehnikateadused

    Majutus ja toitlustus

    Kaubandus, mk ja turundusPangandus, kindlustus

    Personalit ja thivePuhastus- ja koristustd

    Pllumajandus, metsandus ja kalandusReklaam ja suhtekorraldusRiik ja kohalik omavalitsus

    Sotsiaalt ja hoolekanneSport, kultuur ja vabaaeg

    Tervishoid ja meditsiinTransport, laondus, logistika

    Tstus ja tootmineigusvaldkond

    Kevad 2013

    Sgis 2012

    Ttajate ja totsijate ksitlus: vastajate jaotus praeguse tvaldkonna jrgi

  • 0% 5% 10% 15% 20% 25%

    Ehitus ja kinnisvara

    Elektritstus ja elektritdEsindusorganisatsioonid ja muud MT-d

    Finants ja raamatupidamine

    Haridus ja koolitusHumanitaar ja loominguline valdkond

    Info- ja telekommunikatsioonitehnoloogiaInfottajad

    Isikuteenindus

    Juhtimine ja riteenusedKaevandus

    Keskkonnahoid ja jtmekitlusKontorit, administratiivt

    Korrakaitse ja psteteenistusLoodus- ja tehnikateadused

    Majutus ja toitlustus

    Kaubandus, mk ja turundusPangandus, kindlustus

    Personalit ja thivePuhastus- ja koristustd

    Pllumajandus, metsandus ja kalandusReklaam ja suhtekorraldusRiik ja kohalik omavalitsus

    Sotsiaalt ja hoolekanneSport, kultuur ja vabaaeg

    Tervishoid ja meditsiinTransport, laondus, logistika

    Tstus ja tootmineigusvaldkond

    Kevad 2013

    Sgis 2012

    Ttajate ja totsijate ksitlus: vastajate jaotus soovitava tvaldkonna jrgi

  • Palgauuringu raport

    Raport sisaldab vastava riigi tandjate ning ttajate ja totsijate palgauuringute vrdlevaid tulemusi:

    Majandusprognoos, tturu olukord ja mjud palkadele

    Muutused phipalkades ja muutuste prognoosid ametiala rhmade likes tandjate hinnangul, phipalga muutuste phjused

    Muutused tjuvajaduses ja organisatsioonide reageerimine tjuvajadusele

    Ttajate liikumine ametialade vahel praeguse ja soovitud ametiala vrdlus

    Tkorraldus ja ttingimused organisatsioonides, tandjate ja ttajate hoiakud tkorralduse ja ttingimuste osas

    Ttasude raport

    tandjate uuringu tulemuste phjal statistiline keskmine, mediaan, 25 ja 75 kvartiilid, 10 ja 90 protsentiil aprillis 2013, sh ttasu jagunemine phipalga ja lisatasude vahel

    ttajate uuringu tulemuste phjal netopalgad ja netopalgaootused phjal statistiline keskmine, mediaan, 25 ja 75 kvartiilid, 10 ja 90 protsentiil aprillis 2013. a. 300-l ametialal.

    Hind uuringus osalejale 195 eurot, tavahind 390 eurot (lisandub kibemaks)

    Tellimine: www.palgainfo.eu