Partnerskap Skåne

  • Published on
    21-Jan-2016

  • View
    58

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Partnerskap Skne. En innovativ plattform fr samverkan och utveckling av ett inkluderande mottagande. Fr att alla som kommer till Skne ska ha mjlighet att vara delaktiga. En del av den regionala verenskommelsen. NAD ntverk, aktivitet, delaktighet. Hiv/STI prevention migration. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

<p>Lnsstyrelsens uppdrag inom folkhlsa</p> <p>Partnerskap SkneEn innovativ plattform fr samverkan och utveckling av ett inkluderande mottagande. </p> <p>Fr att alla som kommer till Skne skaha mjlighet att vara delaktiga. </p> <p>En del av den regionala verenskommelsen.</p> <p>I PARTNERSKAP SKNE SAMARBETAR VI RUNT FRGOR SOM RR INTEGRATION OCH NYANLNDAS ETABLERINGVI UTGR FRN KUNSKAP OCH UPPDRAG OCH FRHLLER OSS TILL MLGRUPPERNAS EGNA BEHOV OCH PERSPEKTIV1</p> <p>Kunskapsbaserad utveckling</p> <p>NAD ntverk, aktivitet, delaktighet</p> <p>Hiv/STIpreventionmigrationMENY ATT UTG FRN I DISKUSSIONER OM FORTSATTA UTVECKLINGSBEHOV2 </p> <p>IdburenSektor(NAD) Samhlls- och hlsokommunikation (SHK) Forskningsbaserad kunskapsutveckling(MILSA)</p> <p>En kunskapsbaserad lngsiktigt hllbar utveckling av ett rttighetsbaserat inkluderande mottagande och etablering3Brande pelare i Partnerskap Skne. SHK, Idburen sektor och forskning r en integrerad del i allt arbete som grs.MILSAPlattform fr migrationoch hlsa </p> <p>ERFIGSkad inkludering genom sprkAvslutat 130630ESFNADNtverk, AktivitetDelaktighet</p> <p>ERF</p> <p>Hiv/STIPrevention migrations-perspektiv</p> <p>SIBCSomali Information &amp;Business Centre</p> <p>ESF</p> <p>SHK</p> <p>Samhlls- &amp; hlsokommunikatrer</p> <p>SAMHLLS OCH HLSOMMUNIKATRER GENOM DEM NR VI ALLA FLYKTINGAR I SKNE MED INFORMATION OM SAMHLLE OCH HLSA, VI NR OCKS MED INFORMATION OM AKUTELLA FRGOR OCH PROJEKTSHK PILOT, FOKUS, TERFRNTVERK AKTIVITETET DELAKTIGHET IDBUREN SEKTOR OCH FRENINGSLIV SOM RESURS OCH PARTNERSPRK KOMPLETTERANDE METODER FR SPRKINLRNING, SAMARBETE MED FRENINGAR, NRINGSLIV, ARBETSFRMEDLING, SPRKPRAKTIK OCH UTBILDNINGARSOMALI INFORMATON AND BUSINESS CENTER MALM, KRISTIANSTAD OCH ESLV, INFORMATION TILL SOMALIER, RD OCH STD FRETAGANDE P MODERSML, KUNSKAPSBANKHIV STI PREVENTION MED MIGRATIONSPERSPEKTIV FREBYGGANDE INSATSER, METODSTD N UT MED INFORMATION I GENERELLA SYSTEM, SHK, SFI. VIA FRENINGAR</p> <p>Partnerskap Skne</p> <p>5Samhlls- och hlsokommunikatrer SHKRomska HKHK BlekingeTobakspreventionFreningarSRHRMin hlsa, mitt valKullabergEnsamkommande barnMILSA</p> <p>66Frbttrad samverkan mellan idburna och offentliga organisationerFreningsaktiviteter som del av etableringBttre hlsa kopplat till MILSAKopplar samman PS/RK och regional verenskommelseSydln (Kronoberg, Blekinge, Kalmar, Jnkping)</p> <p>NAD ntverk, aktivitet, delaktighet</p> <p>7 Somali Information and Business CentreStd &amp; vgledning (6 fretag)Samhlls- hlsoinformationMin hlsa mitt val</p> <p>Somalisk paraply- organisationrebro, Vstra Gtaland</p> <p>8 Hiv/STI med migrationsperspektiv 2011 2013, SMI medelTydliggjort SRHR:s frgor relation till hlsokommunikationEKB kunskapsversikt SRHRMin hlsa mitt valSvarar mot nationella strategierFortsatt utveckling kopplas till MILSA (CRC, LU)Ny anskan EKB/SHK</p> <p>kad inkludering genom sprk2010-2013KommundialogFrstudieProjekt avslutat 130630Strkt samarbete mellan idburen sektor och ArbetsfrmedlingEtablerat samarbete mellan Integration och LandsbygdsavdelningKompetenssamverkan SkneFrstudierNADKlimat, milj, energi - frstudieSIBC</p> <p>Forskningsbaserad stdplattformfr migration och hlsa</p> <p>Kartlggning av nyanlndas hlsaBedmning av prestationsfrmgaFysisk aktivitetHlsokommunikation</p> <p>Hjlpprojekt Integrerad rehab</p> <p>MILSA</p> <p>TOALETTERFIKAFRGOR11Hlsa inom etablering av nyanlndaPartnerskapSkneMILSANADSHKHiv/STISIBCIGNationell arbetsgruppfokus hlsa</p> <p>(AF, MIG, SKL, FK, Lst)NationellfokusgruppHlsa(Lst)Partnerskap SkneorganisationSHK i SkneRegionala knutpunkterSHKNationell nivRegionerEUNADSHK i SkneRegionala knutpunkterSHK i SkneRegionala knutpunkterRegionala knutpunkterAF, kommuner, projektDelprojektHAR EN ORGANISATION SOM NR ALLA26 KOMMUNER R MEDHLSA R EN OBLIGATORISK DEL AV PROGRAMMETUNIKT I SVERIGE OCH BEST PRACTICEDELAT ANSVAR FR HLSOFRGORProjekt Gemensam kompetensutveckling fr migration och hlsa 2013-2014</p> <p>Lnsstyrelsernas fokusgrupp fr hlsa(Skne, Stockholm, rebro, Kronoberg, Vsternorrland med tillskott av VG)MILSAKopplat till EKB</p> <p>2008 -Startade som ett ERF projektVxt frn 16 till 50 samverkansparterImplementeras nationellt och internationelltTotal omslutning projekt ca 60 miljDrygt 40 personer ftt anstllning10 utvrderingar, ca 15 studentuppdrag10 forskareFlera hundra tjnstemnOECD, EU, DepartementKopplat till nationella styrorgans handlingsplaner</p> <p>15</p>