Chiến lượC hội nhập kinh tế quốC tế ngnh nng nghiệp tin ISG...Bản tin ISG 09/2015 Thng 09/2015 TRONG SỐ NY BẢN TIN THNG 09-2015 Chiến lược Hội nhập kinh tế quốc tế ngnh nng nghiệp Thc đẩy hợp tc, đối tc cng tư trong nng nghiệp Chnh sch mới thc đẩy pht triển ...

 • Published on
  10-Feb-2018

 • View
  213

 • Download
  1

Transcript

 • Bn tin ISG 09/2015

  Thng 09/2015

  TRONG S NY

  BN TIN THNG 09-2015

  Chin lc Hi nhp kinh t quc t ngnh nng nghipThc y hp tc, i tc cng t trong nng nghipChnh sch mi thc y pht trin nng nghip, nng thn

  Th tng Chnh ph ph duyt Chin lc Hi nhp kinh t quc t ngnh nng nghip v pht trin nng thn n nm 2030 ti Quyt nh s 1684/Q-TTg, ngy 30/9/2015 vi mc tiu chung l: pht huy ton din vai tr hi nhp kinh t quc t to mi trng thun li, tng ngun lc, m rng th trng nhm pht trin ngnh nng nghip Vit Nam bn vng, hiu qu, to nhiu vic lm v nng cao thu nhp ngi dn.

  Mc tiu c th l pht trin nn nng nghip Vit Nam bn vng v hiu qu da trn li th v kh nng cnh tranh, hn ch tc ng bt li ca qu trnh hi nhp kinh t quc t; pht trin cc th trng c gi tr cao

  v bn vng cho nng sn xut khu ca Vit Nam c a bn truyn thng v a bn mi, tng cng tham gia vo chui gi tr ton cu; to mi trng cnh tranh bnh ng, thc y i mi t duy, khoa hc cng ngh, i mi th ch chnh sch nhm xy dng ni lc nn nng nghip mnh, nng cao sc cnh tranh ca nng sn Vit Nam trn th trng th gii; pht trin doanh nghip v thu ht u t khai thc th mnh ca nng nghip, gp phn tng gi tr cho sn xut nng nghip, tng

  thu nhp cho nng dn.

  nh hng n nm 2030 l ch ng tham gia cc cam kt th trng quan trng, mang tnh chin lc ca khu vc v th gii, tng cng tip cn cc th trng nng sn quan trng; u tin tng cng hp tc vi cc i tc ln v sn xut, kinh doanh nng nghip.

  Nhm cc gii php chung, cc gii php c th thc y th trng i vi tng ngnh hng nng, lm, thy sn cng c cp chi tit trong chin lc.

  Quyt nh ny c hiu lc thi hnh k t ngy k. (Ton vn Quyt nh 1684/Q-TTg ngy 30/9/2015 trn trang http://isgmard.org.vn).

  Trang 1/8

  Chin lC hi nhp kinh t quC t ngnh nng nghip pht trin nng thn

 • Bn tin ISG 09/2015

  Thng 09/2015 Trang 2/8

  PPP h tr Pht trin chui gi tr cc ngnh hng nng sn chnh ca Vit nam

  6 nhm PPP nng nghip c thnh lp v hot ng hiu qu

  Pht biu ti cuc hp i tc pht trin bn vng nng nghip Vit Nam, B trng Cao c Pht khng nh s cn thit p dng PPP trong nng nghip: a PPP vo nng nghip chnh l cha kha gii bi ton ngun vn u t cho nng nghip, tn dng li th v vn, trnh , nng lc qun tr v c th mnh v chui cung ng ca cc tp on hng u th gii cng nh Vit Nam trong lnh vc nng nghip.Thng qua m hnh PPP, cc d n nng nghip s c tnh bn vng cao nh nng cao cht lng sn phm, an ton thc phm, gia tng chui gi tr t c cc mc tiu chung, tng thu nhp ca nng dn. y l cch lm rt ng hng nhm thu ht u t, nng cao trnh cng ngh v qun l nng nghip, m rng th trng nng sn v kt ni vi chui cung ng ton cu. Trong 5 nm qua, Vit Nam thu ht hn 40 t chc t Chnh ph, khu vc t nhn, x hi dn s v cc t chc khc tham gia h tr pht trin chui gi tr cc ngnh hng nng nghip chnh nh c ph, ch, rau, gia v, thy sn cng nh h tr ti chnh trong vic pht

  trin lnh vc nng nghip. Vit Nam cng hp tc vi nhiu tp on a quc gia v cc cng ty trong nc thc y mi lin kt gia cc doanh nghip trong v ngoi nc, gia doanh nghip v nng dn. Trong , c bit ch n vn bo m li ch ca ngi nng dn, tnh bn vng v kinh t v mi trng.

  Sau 5 nm trin khai, nhng kt qu t c khng nh: PPP v s thnh cng Vit Nam, s l cnh ca rng m Vit Nam n nhiu nh u t t nhn nhp cuc, a nng sn Vit chim lnh th trng, tham gia chui cung ng ton cu.

  u t theo hnh thc PPP trong nng nghip s gip c ba i tc (Nh nc - Nh u t - Nh nng) cng hng li. Thng qua PPP, doanh nghip s nhn thc r hn trch nhim x hi ca mnh vi ngi nng dn, chia s nhiu hn vi cng ng1. i din Tp on CJ CheilJedang (Hn Quc) ngh : u i, h tr ca chnh quyn i vi cc d n PPP trong nng nghip chnh l: th tc hnh chnh minh bch, thng thong, mi trng u t cnh tranh, thng tin chnh xc.

  Rau qu Thy snCc ngnh

  hng chung

  nhm cng tc PPPV s pht trin nng nghip Vit nam

  Thnh lp thng 5/2010

  Ti chnh nng nghip

  (6/2014)ChC ph

  Vit Nam thNh lp baN th k thNg trc i tc pht triN NNg Nghip bN VNg

  Pht biu ti cuc hp i tc pht trin bn vng nng nghip Vit Nam, t chc ngy 22/9/2012 ti Tp.HCM, B trng Cao c Pht khng nh, ngnh nng nghip Vit Nam v ang to iu kin thun li nht cc d n u t theo hnh thc i tc cng t (PPP) pht trin cc mt hng nng nghip mt cch bn vng.

  Tuy nhin, vic m rng quy m v m bo tnh bn vng ca nhng n lc trn ang gp nhiu thch thc,

  i hi phi c cch tip cn mi trong hot ng kinh doanh v chin lc u t cng nh cc quan h hp tc. m bo quan h i tc thnh cng, Vit Nam chnh thc thnh lp Ban Th k thng trc v i tc pht trin bn vng nng nghip Vit Nam (PSAV) nhm phi hp v m rng cc hot ng ca nhm c trch. B trng Cao c Pht cng rt ng h vic thnh lp cc i tc Tng trng chu v n khng ch tng cng cc nhm cng tc Vit Nam qua vic

  1i din Tp on CJ CheilJedang (Hn Quc)

 • Bn tin ISG 09/2015

  Thng 09/2015 Trang 3/8

  1. D n nc sch v v sinh mi trng nng thn; nghin cu m hnh c Thi Bnh xut d n u t a phng khc;

  2. D n ti cho cy c ph khu vc Ty Nguyn

  3. D n trng rng phng h ven bin vng ng bng sng Cu Long: nghin cu m hnh trng rng kt hp vi nui tm Sc Trng.

  4. D n u t xy dng cng c.

  5. D n cung cp nc cho cc khu vc cng nghip: nghin cu m hnh cung cp nc sch khu kinh t Vng ng H Tnh xy dng cho d n h cha nc ng in;

  6. Xy dng m hnh PPP vi tp on Unilever i vi cy ch cc tnh min ni pha Bc.

  p dNg c ch ppp troNg lNh Vc NNg Nghip

  Ngy 04/9/2015, B Nng nghip & PTNT c vn bn s 7256/TB-BNN-VP Thng bo kin ch o ca B trng B Nng nghip & PTNT Cao c Pht v p dng cc d n PPP trong lnh vc nng nghip. B trng quyt nh th im 06 d n c s dng ngn sch Nh nc h tr trc tip khi khu vc t nhn u t. (Ton vn Thng bo s 7256/TB-BNN-VP ngy 04/9/2015 trn trang http://www.isgmard.org.vn).

  i vi 6 d n th im, B trng giao cc n v la chn d n, xut ch trng u t v tm i tc m phn, tha thun u t trong mt s lnh vc, c th:

  a n nhiu hn cc i tc cng vi chia s thc tin, kin thc v s i mi tt nht m cn m rng cc n lc trong khu vc v quc t trong vic h tr pht trin nng nghip ti khu vc ASEAN.

  Mc ch hnh thnh t chc l:

  - Thc y cc tiu chun bn vng nng nghip; pht trin v h tr cc chnh sch v cc thc tin canh tc tt nht Vit Nam;

  - To thun li cho quan h i tc vi B Nng nghip & PTNT v cc bn lin quan, bao gm (khng gii hn) cc c quan chnh ph Vit Nam, cc t chc quc t v cc t chc phi chnh ph, cc nh

  ti tr, cc vin nghin cu, cc cng ty v t chc kinh doanh (i tc cng t) v pht trin bn vng nng nghip.

  - ng gp vo s pht trin ca cc quy nh khoa hc v qun l pht trin bn vng v vic tun th cc quy nh ny gia cc thnh vin ca nhm c trch;

  - Truyn t cc thng tin cp nht v ng tin cy v pht trin bn vng v thc hnh nng nghip.

  - Kt ni vi cc t chc PPP tng t ti cc quc gia khc lin kt v phi hp. i din cho Vit Nam tham gia vo cc t chc quc t v PPP.

  Tho thun hp tc pht trin v thc y cc thc hnh ngh c c trch nhim c Tng cc Thy sn, B Nng nghip&PTNT khi xng v tham gia sng lp ca 6 thnh vin2 c chung nguyn vng ng gp cho s pht trin bn vng, c trch nhim ca thu sn Vit Nam.

  y l knh gip cho c quan qun l Nh nc c c nhng thng tin t nhiu pha, c bit l cc chuyn gia, i tc, t gip cho thy sn Vit Nam trong thi gian ti c kh nng cnh tranh tt hn trong bi cnh Vit Nam hi nhp su rng quc t.

  Tt c cc thnh vin cam kt hp tc pht trin v thc y cc thc hnh ngh c c trch nhim; h tr pht

  ppp-gii php thc y thy sN pht triN

  L k kt tha thun hp tc cng-t (PPP) h tr pht trin thy sn bn vng, ngy 9/9/2015, ti H Ni.

 • Bn tin ISG 09/2015

  Thng 09/2015 Trang 4/8

  Ngy 01/10/2015, Cng ty C phn Tp on Pan -The PAN Group (trc y l Cng ty CP Xuyn Thi Bnh Pan Pacific) chnh thc gii thiu Nhn din Thng hiu mi nh du vic hon thnh giai on mt xy dng h thng nn tng nng nghip v thc phm trong chui gi tr Farm-Food-Family v chnh thc bc sang giai on 2 thng qua vic cng c nn tng sn xut, hon thin chui cung ng khp kn, h thng phn phi nhm cung cp nhng sn phm nng sn, thc phm c cht lng cao, c th truy xut ngun gc ra th trng. The PAN Group, vi s mnh c cam kt thng 5/2014 Born to feed the world Kht vng nui dng th gii, trong hn 1 nm qua, v ang lin tc trin khai cc d n nhm hon thin chui gi tr khp kn trong lnh vc nng nghip v thc phm, t khu sn xut n tn tay ngi tiu dng.

  Gi tr u t PAN thc hin ti cc cng ty thnh vin nh Cng ty CP ging cy trng Trung ng (NSC), Cng ty ging cy trng Min Nam (SSC), Cng ty bnh ko

  Bibica (BBC), Cng ty iu Long An (LAF), Cng ty Aquatex Bn Tre (ABT) tnh n nay t gn 1.500 t ng, gip PAN v cc cng ty thnh vin hon thnh xut sc nhim v giai on pht trin u tin, hnh thnh mt nn tng nng nghip v thc phm vng chc.

  PAN cng va a ra th trng sn phm go Ban Mai. y cng l mt sn phm mi nm trong PAN FOOD (cng ty c PAN thnh lp vo thng 11/2014), m u cho chui cc sn phm v tng kinh doanh mi trong lnh vc nn nghip m PAN s tip tc trin khai trong thi gian ti.

  kht VNg Nui dNg th gii ca cNg ty c phN tp oN paN

  2T chc Hp tc quc t CHLB c (GIZ), T chc Sng kin bn vng thng mi (IDH), Hip hi Ch bin v Xut khu thy sn Vit Nam (VASEP), Vin Kinh t v Quy hoch thy sn (VIFEP), Hi Ngh c Vit Nam (VINAFIS) v T chc quc t v Bo tn thin nhin ti Vit Nam (WWF Vit Nam).

  trin cc chin lc quc gia, chng trnh, k hoch v chnh sch c lin quan v ngh c c trch nhim v bn vng ti Vit Nam. Tho thun hp tc l nn tng cho s hp tc gia hai khi Nh nc-t nhn, gp phn gim thiu s chng cho trong hot ng v tng cng s phi hp gia cc bn.

  Cc bn s h tr pht trin nhng gii php khuyn khch (nh u i v ti chnh, h tr k thut) cho vic

  tip nhn cc thc hnh c trch nhim. Cng vi l xc tin cc sn phm thy sn c trch nhim trn th trng quc t v trong nc.

  ng Phm Anh Tun, Ph Tng cc trng Tng cc Thy sn chia s: Vit Nam nh gi cao vai tr v s ng gp ca cc t chc x hi dn s, cc t chc phi chnh ph v cc cng ty t nhn cho s pht trin bn vng ca ngnh thy sn.

  doaNh Nghip phi l ch th xy dNg thNg hiu go Vit Nam

  Vit Nam hin ang c n 200 doanh nghip quy m trung bnh v ln tham gia vo h thng thng mi go, nhng vic s dng thng hiu trn th trng, c bit l th trng xut khu cn rt hn ch.

  Ti hi tho Xy dng thng hiu quc gia go Vit Nam, cc i biu thng nht rng: Vit Nam cn tng cng nng lc ca doanh nghip trong xy dng v pht trin thng hiu, nhn hiu sn phm go; h tr t vn cho doanh nghip trong ng k bo h thng hiu doanh nghip, nhn hiu sn phm go trong v ngoi nc n Pht trin thng hiu go Vit Nam n nm 2020, tm nhn n nm 2030 l n mang tm quc gia u tin Vit Nam i vi xy dng thng hiu nng sn, lm tin cho vic xy dng thng hiu cho cc nng sn ch lc khc. Theo Th trng B Khoa hc v Cng ngh Trn Vit Thanh, Thng hiu quc gia l vn khng mi nhng go Vit Nam li l sn phm nng sn u tin tip cn theo hng ny. y l mt chnh sch quan trng, ph hp v cn thit to dng hnh nh, v tr v thc y thng mi sn phm trn th trng quc t. ng thi l c s cho s pht trin v s bn vng

  ng Trn Vit Thanh - Th trng B Khoa hc v Cng ngh - pht biu ti hi tho

  62,9%

  100%

  100%

  61%

  61,4%

  42,3%

  63,3%

 • Bn tin ISG 09/2015

  Thng 09/2015 Trang 5/8

  NNg Nghip, lm Nghip, thy li V thy sN- lNh Vc hNg u troNg u tiN s dNg VN u t pht triN

  Mc tiu chung ca n Pht trin thng hiu go Vit Nam n nm 2020, tm nhn n 2030 l xy dng thng hiu go Vit Nam nhm nh v gi tr, hnh nh sn phm go Vit Nam, nng cao s nhn bit ca cc nh sn xut, nhp khu, phn phi v ngi tiu dng trong nc v ngoi nc i vi cc sn phm go ca Vit Nam, to c s cng c v pht trin th trng, nng cao gi tr gia tng, th phn v sc cnh tranh ca sn phm go Vit Nam trn th trng th gii.

  n phn u n nm 2020 hnh nh go Vit Nam c qung b, gii thiu rng ri trong nc v n t nht 20 th trng xut khu; thng hiu go quc gia c bo h quyn s hu tr tu di hnh thc nhn hiu chng nhn ti Vit Nam v t nht 50 quc gia; phn u t 20% sn lng go xut khu mang thng hiu go Vit Nam.

  n nm 2030, cc vng sn xut la go xut khu n nh, hiu qu v bn vng, a go Vit Nam tr thnh thng hiu hng u th gii v cht lng, an ton thc phm; phn u t 50% sn lng go xut khu mang thng hiu go Vit Nam, trong 30% tng sn lng go xut khu l nhm go thm v go c sn.

  Th tng Chnh ph va k Quyt nh ban hnh nguyn tc, tiu ch v nh mc phn b vn u t pht trin ngun ngn sch nh nc giai on 2016 2020. Nng nghip, lm nghip, thy li v thy sn c xp th nht trong 20 lnh vc s dng vn u t pht trin.

  Vic phn b vn u t pht trin ngun ngn sch nh nc phi phc v cho vic thc hin cc mc tiu, nh hng pht trin ti Chin lc pht trin kinh t - x hi 10 nm 2011- 2020, K hoch pht trin kinh t - x hi 5 nm 2016 - 2020 ca quc gia, ca cc ngnh, lnh vc, a phng, quy hoch pht trin kinh t - x hi v cc quy hoch ngnh, lnh vc c cp c thm quyn ph duyt.

  Theo , vn ny c b tr chun b u t v thc hin cc d n h tng kinh t x hi khng c kh nng hon vn trc tip hoc khng x hi ha c thuc 20 ngnh, lnh vc gm: 1- Nng nghip, lm nghip, thy li v thy sn; 2- Cng nghip; 3- Thng mi; 4-

  Giao thng; 5- Cp nc, thot nc v x l rc thi, nc thi; 6- Kho tng; 7- Vn ha; 8- Th thao; 9- Du lch; 10- Khoa hc, cng ngh; 11- Thng tin; 12- Truyn thng; 13- Cng ngh thng tin; 14- Gio dc, o to v gio dc ngh nghip; 15- Y t, dn s v v sinh an ton thc phm; 16- X hi; 17- Ti nguyn v mi trng; 18- Qun l nh nc; 19- Quc phng, an ninh; 20- D tr quc gia. (Ton vn quyt nh trn http://isgmard.org.vn).

  cho ngnh hng chim lnh v m rng th trng. Qu trnh hi nhp khng ch l s cnh tranh v cht lng, gi thnh ca hng ha, m cn cnh tranh trn nhiu kha cnh, trong c s hu tr tu. Th trng

  Trn Vit Thanh khng nh, B Khoa hc v Cng ngh s ng hnh cng cc B, ngnh lin quan, v doanh nghip trong vic xy dng thng hiu quc gia cho go Vit Nam.

  Fdi troNg NNg Nghip t 312 triu usd/Nm

  Theo bo co nh gi chnh sch nng nghip Vit Nam ca T chc Hp tc v Pht trin Kinh t (OECD), ci thin mi trng chnh sch cho u t t nhn bn vng trong nng nghip l rt quan trng.

  OECD cho rng, vi hn 700 d n ang c thc hin ti Vit Nam, FDI trong nng nghip to ra doanh thu hng nm khong 312 triu USD v kim ngch xut khu hn 100 triu USD mi nm.

  FDI trong nng nghip (bao gm c ch bin nng sn, lm nghip v thy sn) c tp trung vo mt s ngnh. Trong giai on 1988-2007, cc d n ch bin nng sn chim 54% tng vn ng k FDI trong nng nghip, tip

 • Bn tin ISG 09/2015

  Thng 09/2015

  theo l trng rng v ch bin lm sn (25%), chn nui v thc n chn nui (13%), v trng trt (di 10%).

  T nm 1998 n nm 2012, cc d n FDI trong ch bin nng sn t 1,2 t USD, tip theo l trng trt (276 triu USD), chn nui (190 triu USD), thy sn (128 triu USD), v lm nghip (79,9 triu USD). Cc khon u t cn li trong nng nghip t 501 triu USD.

  FDI trong nng nghip, trong ch yu l u t mi, n t hn 50 quc gia, trong c i Loan, Nht Bn, Trung Quc v Thi Lan l cc nh u t hng u vi

  vn ng k chim khong 60% ngun vn FDI trong nng nghip.

  Tnh n 20/8/2014, i Loan ni ln nh mt i tc ln nht vi 183 d n, chim 35,7% s d n FDI trong nng nghip v 20% v gi tr u t.

  Trong nhm cc nh u t hng u trong nng nghip cng bao gm Thi Lan (11,2% gi tr u t), British Virgin Islands (9,9%), Singapore (9,8%), Hng Kng (8,2%), Php (6,4%), Nht Bn (4,2%), Malaysia (3,6%), c (3,4%) v Thy S (2,9%).../.

  Trang 6/8

  khai trNg cNg thNg tiN asEaN Vit Nam

  Nhm hng ng nm cng ng ASEAN 2015 v k nim 20 nm Vit Nam gia nhp ASEAN, B Thng tin v Truyn thng chnh thc khai trng cng thng tin ASEAN Vit Nam.Ngoi vic cung cp thng tin ni b trong vic iu hnh, trin khai cc hot ng ca Ban chi o thng tin tuyn truyn ASEAN, cng thng tin ASEAN Vit Nam cn qung b v ASEAN v cc nc thnh vin ti cc i tng ngi dn trong nc, b con Vit kiu v l c s d liu v ASEAN cung cp thng tin cho cc c quan bo ch nhm mc tiu tuyn truyn su rng ti mi i tng ngi dn cc tnh, thnh ph trong c nc.Pht biu ti bui l, ng Nguyn Bc Son, B trng

  B Thng tin v Truyn thng cho bit, vic xy dng v khai trng cng thng tin l mt hot ng c th, c ngha thit thc v quan trng trong chng trnh truyn thng nng cao nhn thc v ASEAN, thc y cc sng kin, n lc ca ngi dn v doanh nghip cng chung tay xy dng cng ng ASEAN ha bnh, n nh, pht trin v thnh vng.

  D n nghin cu nh hng ca bin i kh hu n vic sn xut la go vng ng bng sng Cu Long (CLUES) do ACIAR ti tr t nm 2011-2015. IRRI l c quan thc hin chnh vi s phi hp ca cc i tc Vit Nam gm i hc Cn Th, Vin Nghin cu la BSCL, Vin Quy hoch thy li min Nam, Vin Khoa hc k thut nng nghip min Nam; v i tc Australia l C quan Nghin cu khoa hc CSIROTheo bo co ca d n CLUES, ng bng sng Cu Long (BSCL) l va la ca Vit Nam sn xut trn na sn lng la go ca c nc nhng nng dn trng la y v ang phi hng chu nhng tc ng ln ca bin i kh hu.C th nh t c vn , hn 60% nhim phn v mn, lng nc ngt gim, l lt... bin i kh hu (BKH) v nc bin dngiu ny e da s pht trin bn vng ca ngnh la go c nc.

  Su hp phn ca D n bao gm: nh gi s tn thng v cc tc ng theo vng; ci thin kh nng chu ngp v chu mn ca cc ging la a phng

  v cc dng cao sn; qun l tng hp ngun ti nguyn v cy trng thch ng vi s thay i nhanh ca mi trng; phn tch h thng canh tc v cc iu kin kinh t, x hi ti cc nng h sn xut la; nh gi thch ng tng hp Bc Liu v pht trin k hoch thch ng tng th; xy dng ngun nhn lc nh gi s pht thi kh gy hiu ng nh knh.TS Reiner Wassman, Gim c d n CLUES kim cn b iu phi Chng trnh nghin cu Bin i kh hu ca IRRI cho bit: Da trn cc kt qu nghin cu , d n

  CLUES kt hp nhiu lnh vc khoa hc trong d n CLUES, bao gm thy vn, chn to ging, qun l cy trng v nghin cu kinh t x hi em li nhng kt qu r rng v nhng him ha tng lai do nc bin dng gy ra cng nh nhng chin lc ng ph (thch ng v gim nh) tc ng xu ca BKH trong cc h thng c cy la l cy trng chnh BSCL.

  biN i kh hu E da NgNh la go c Nc

  Hi tho nh gi tc ng ca BDKH n vic sn xut la go vng BSCL, ngy 14/9/2015 ti H Ni.

 • Bn tin ISG 09/2015

  Thng 09/2015 Trang 7/8

  cc Nc gms chia s kiNh Nghim caNh tc la gim pht thi

  gim thiu ri ro V quN l cc mi E da sc khE coN Ngi thEo chui gi tr Ng Vt

  Trong khun kh Chng trnh h tr nng nghip then cht khu vc tiu vng sng M Kng giai on 2- CASP 2, V Hp tc quc t, B Nng nghip v PTNT phi hp vi S Nng nghip v PTNT Thi Nguyn, t chc hi tho Chia s kinh nghim canh tc la gim pht thi ti Vit Nam v cc nc tiu vng M Kng m rng (GMS) trong cc ngy t 20-23/9/2015, ti Tp Thi Nguyn v Hi ngh u b Canh tc la SRI ti x Bo Cng, nh Ha, Thi Nguyn.Chng trnh CASP 2 c xy dng vi mc tiu a khu vc tiu vng GMS l nh sn xut tin phong cho thc phm an ton, s dng cc phng thc canh tc thn thin vi mi trng, hi nhp vo th trng ton cu thng qua hnh lang kinh t khu vc.Pht biu khai mc hi tho, ng T Vit Chu nhn mnh: Hin nay, cc vn v mi trng v bin i kh hu khng cn l vn ca ring quc gia no m l vn ton cu v vy vic tng cng hp tc gia cc nc trong khu vc nhm cng nhau gii quyt cc vn chung l cn thit hn bao gi ht. L mt thnh vin ca GMS, Vit Nam rt tch cc tham gia vo cc hot ng ca GMS, hon thnh tt cc ngha v v cam kt ca mnh. Hi tho chia s kinh nghim canh tc la gim pht thi ti Vit Nam v cc nc tiu vng M Kng m rng ny cng chnh l mt trong nhng hot ng ca Vit Nam ng gp vo thc hin chng trnh h tr nng nghip then cht.Hi ngh nhm chia s kinh nghim t cc m hnh canh tc la gim pht thi (SRI) c trin khai ti Vit Nam v cc nc GMS t rt ra nhng bi

  hc kinh nghim, khuyn ngh chnh sch nhn rng m hnh canh tc la gim pht thi ti mi quc gia, tin ti xy dng khung k thut v chnh sch chung thc y canh tc la gim pht thi trong khu vc.Hn 80 i biu tham d hi tho ln ny i din cho cc b/ngnh, cc vin nghin cu, trng i hc, s nng nghip v PTNT, trung tm khuyn nng cc a phng trn c nc, i din 4 nc GMS gm: Thi Lan, Lo, Campuchia v Myanmar.Nhiu tham lun v kin ng gp trong cc phin tho lun tp trung vo 4 nhm vn : (i) chnh sch thc y h thng canh tc la ci tin gim pht thi; (ii) H thng k thut canh tc la ci tin gim pht thi; (iii) Kt ni th trng, thng hiu sn phm, vai tr doanh nghip trong vic nng cao gi tr gia tng ca sn phm v thu nhp ca nng dn; (iv) vn gii v thc y ng dng tin b k thut trong thm canh la gim pht thi.

  D n Gim thiu ri ro v qun l cc mi e da sc khe con ngi theo chui gi tr ng vt- (EPT2) do C quan pht trin quc t Hoa K (USAID) ti tr thng qua T chc Lng thc v Nng nghip ca Lin hip quc (FAO) vi tng gi tr 2,1 triu USD. Trung tm Kim sot cc bnh c ngun gc t ng vt xuyn bin gii (ECTAD) thuc FAO s trc tip h tr k thut cho B Nng nghip v PTNT, c bit l Cc Th y, Cc Chn nui, Trung tm khuyn nng quc gia v C quan qun l CITES thuc Tng cc Lm nghip trin khai d n ny.Mc tiu chnh ca d n nhm: (i) gim thiu ri ro v qun l cc mi e da sc khe con ngi t cc bnh ly gia ngi v ng vt ti Vit Nam thng qua cc chui gi tr trong mi tng tc ngi - ng vt hoang d - mi trng; (ii) tng cng s phi hp, hp tc gia cc c quan ca Vit Nam trong thc hin sng kin Mt sc khe ca Lin hip quc; gim ri ro dc theo chui gi tr t trang tri ti bn n; v (iii) tng cng nng lc gim st, pht hin sm v ng ph vi

  cm gia cm c lc cao v cc bnh ly truyn gia ngi, ng vt c kh nng thnh i dch khc; cc hot ng phi hp xuyn bin gii c thc y gim ri ro ca vic xut hin v lan truyn cc tc nhn gy bnh chung gia ngi v ng vt.Ti l k, ng JongHa Bea, Trng i din t chc FAO Vit Nam cho bit: D n mi ca chng ti c xy dng trn c s Chng trnh p ng khn cp phng

 • Bn tin ISG 09/2015

  Thng 09/2015 Trang 8/8

  Vn phng ISG, Phng 102-104 - Nh B4 S 2, Ngc H, Ba nh, H NiTel: 04 37711 736 v Email: isgmard@mard.gov.vn v Website: www.isgmard.org.vn

  02/10/2015 Thng bo 330/TB-VPCP v kin ca Th tng Chnh ph v kt qu Hi ngh trc tuyn ton quc qun trit Ch th 15/CT-TTg ca Th tng Chnh ph v tip tc thc hin Ngh quyt 22-NQ/TW ca B Chnh tr v hi nhp quc t.

  16/09/2015 Cng vn 7646/BNN-QLCL v vic thc hin Thng t 45/2014/TT-BNNPTNT v x l cc c s sn xut, kinh doanh vt t nng nghip v sn xut nng lm thy sn vi phm.

  15/9/2015 Quyt nh s 3748/Q-BNN-KH ph duyt nh hng pht trin ging cy trng, vt nui n nm 2020 v tm nhn 2030

  07/09/2015 Ch th s 2785/CT-BNN-CN v tng cng qun l cht cm trong chn nui

  07/09/2015 Quyt nh s 3620/Q-BNN-KHCN cng nhn tin b k thut cng ngh sinh hc thuc chng trnh cng ngh sinh hc nng nghip, thy sn

  07/09/2015 Quyt nh s 3617/Q-BNN-KHCN Cng nhn tin b k thut cng ngh sinh hc thuc chng trnh cng ngh sinh hc nng nghip, thy sn

  04/09/2015 Thng bo kin ch o ca B trng Cao c Pht v p dng cc d n PPP trong lnh vc nng nghip

  01/09/2015 Vn bn 7151/KH-BNN-KTHT v K hoch pht trin kinh t tp th trong nng nghip nm 2016

  23/09/2015 Thng t 149/2015/TT-BTC v quy nh vic qun l, s dng v khai thc phn mm Qun l ti sn l cng trnh cp nc sch nng thn tp trung.

  10/09/2015 Quyt nh 1294/Q-LTBXH v vic ph duyt kt qu iu tra, r sot h ngho, h cn ngho 2014.

  B Nng nghip v Pht trin nng thn

  B Ti Chnh

  B Lao ng Thng binh v X hi

  Vn phng Chnh ph

  09/9/2015 Ngh nh s 75/2015/N-CP V c ch, chnh sch bo v v pht trin rng, gn vi chnh sch gim ngho nhanh, bn vng v h tr ng bo dn tc thiu s giai on 2015 - 2020

  Ngy ban hnh Ni dungTh tng Chnh ph02/10/2015 Quyt nh 1696/Q-TTg v vic ph duyt Chng trnh hnh ng quc gia v bnh ng gii giai on 2016 -

  2020.

  30/09/2015 Quyt nh 1684/Q-TTg v vic ph duyt chin lc hi nhp kinh t quc t ngnh nng nghip v pht trin nng thn n nm 2030

  30/09/2015 Quyt nh 1685/Q-TTg v vic xut cp ha cht st trng d tr quc gia cho tnh Lng Sn, tnh Long An.

  28/09/2015 Quyt nh 1671/Q-TTg v vic ph duyt Chng trnh bo tn v s dng bn vng ngun gen n nm 2025, nh hng n nm 2030.

  28/09/2015 Quyt nh 1670/Q-TTg v vic ph duyt Quy hoch mng li cc vin, trung tm nghin cu v phng th nghim v cng ngh sinh hc n nm 2025

  28/09/2015 Quyt nh s 1671/Q-TTg Ph duyt Chng trnh bo tn v s dng bn vng ngun gen n nm 2025, nh hng n nm 2030

  14/9/2015 Quyt nh s 40/2015/Q-TTg Ban hnh nguyn tc, tiu ch v nh mc phn b vn u t pht trin ngun ngn sch nh nc giai on 2016 - 2020

  Vn bn lut lnh Vc nng nghip, pht trin nng thn ban hnh thng 9/2015

  Chnh ph

  dch cm gia cm c Trung tm ECTAD h tr k thut rt thnh cng trc y v ECTAD s mt ln na li ng vai tr quan trng h tr cho chnh ph Vit Nam thc hin d n ny.Ti l k kt, Th trng V Vn Tm cho bit, t nm 2005 n nay, rt nhiu d n c hai bn trin khai thnh cng, em li hiu qu to ln. T chc FAO ng vai tr ht sc quan trng trong vic chuyn ti s h tr

  ca nhn dn Hoa K vi Vit Nam. Nhng nm qua, Vit Nam lun th hin l mt quc gia rt c trch nhim vi cng ng quc t trong lnh vc phng, chng dch bnh. Tuy nhin, trong thc t hin nay, nguy c xy ra cc i dch vn lun tim n. Thay mt Chnh ph Vit Nam, Th trng V Vn Tm cam kt s ch o st sao cc c quan lin quan, nghim tc thc hin d n trin khai thnh cng.

Recommended

View more >