Pendekatan & Kaedah Pengajaran Bacaan Kaedah Abjad

  • Published on
    07-Dec-2015

  • View
    23

  • Download
    10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kaedah abjad

Transcript

Pendekatan & Kaedah Pengajaran Bacaan

Kaedah AbjadJesicca & AfifahPendekatan & Kaedah Pengajaran BacaanKaedah AbjadKaedah ini merupakan kaedah yang paling biasa digunakan dalam mengajar mengeja dan membaca perkataan. Kaedah ini mementingkan kanak-kanak mengenal nama-nama huruf dari a z. Selepas itu kanak-kanak diajar mengenali huruf-huruf vokal a, e, i, o, u, huruf-huruf konsonan, dan diftong ai, au,oi. Bunyi-bunyi huruf juga diperkenalkan pada peringkat ini. Selepas itu huruf-huruf ini digabungkan bagi membentuk suku kata dan seterusnya perkataan.Kaedah AbdadContoh: Memperkenalkan huruf a - zMemperkenalkan huruf vokal a, e, i, o, uMenggabungkan huruf konsonan dan vokal - ba, be, bi, bo, buMembentuk perkataan daripada suku kata - bu + ku bukuSeterusnya membentuk rangkai kata dan ayat mudah.

Kelebihan Kaedah AbjadSesuai dengan susun Bahasa Melayu kerana Bahasa Melayu terdiri daripada suku-suku kata yang hampir tetap bunyinya. Membolehkan kanak-kanak membaca perkataan-perkataan baharu, walaupun belum dipelajarinya kerana mereka dapat mengenal huruf-huruf dan membunyikan vokal dan konsonan dengan baik.Kaedah ini memberi asas dan binaan kukuh dalam membaca. Tercapai kecekapan dan kemahiran membaca serta memberi keyakinan kepada murid.Kelemahan Kaedah AbjadMurid-murid membaca dengan lancar mengikut cara tradisional tanpa memahami apa yang dibacanya. Mereka hanya mementingkan sebutan dan kelancaran membaca.Murid-murid terbawa-bawa tabiat membaca sambil mengeja. Ini mebolehkan mereka membaca merangkak-rangkak dan tidak faham apa yang dibaca.Kaedah ini dikatakan tidak sesuai dengan kehendak pendidikan dan psikologi murid-murid kerana pengajaran tidak secara keseluruhan yang bermakna. Boleh membosankan murid-murid terutama apabila mereka diberi latih tubi yang berlebihan.Amali(a) Memperkenalkan huruf besar dan huruf kecil Contoh 1: Sebut huruf-huruf di bawah

AmaliMemperkenalkan huruf besar dan huruf kecil Contoh 2: Sebut huruf-huruf di bawah

AmaliMengenal dan menyebut huruf-huruf vokal dan konsonanContoh 1: Sebut nama huruf-huruf vokal dan konsonan

AmaliMengenal dan menyebut pola suku kata v dan kvContoh 1: Sebut suku kata di bawah

AmaliMenyebut suku kata, perkataan dan frasaContoh 1: Sebut suku kata, perkataan dan frasa* Suku kata

Amali* Perkataan dan Frasa

AmaliMembaca ayat

a _ i o _ VokalIsi tempat kosongb c _ f g h j _ l m _ p q r s _ v w _ y z KonsonanIsi tempat kosongCarta suku kataae (pepet)e (taling)ioubbaddummemoppessiIsi tempat kosong

Frasa dan Perkataan