PENGKOMPOSAN SISA MAKANAN

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • PROGRAM USAHAWAN MUDA HIJAU LESTARI

 • Copyright 2013. BIOSENSE 2

  Program Usahawan Muda Hijau Lestariadalah program keusahawanan TeknologiHijau.

  Pendedahan aktiviti keusahawanan dalampenghasilan kompos untuk menjanapendapatan (from waste to wealth)

  2

  PENGENALAN

 • Copyright 2013. BIOSENSE 3

  1. Menyediakan `platform awal mengenali keusahawanansecara praktikal. Memberi peluang baru mempelajariaspek keusahawan selain dari mempelajari sukatanpelajaran yang wajib sahaja.

  2. Membentuk budaya keusahawan dari peringkat sekolahrendah lagi.

  3. Menyediakan alternatif kepada aktiviti kokurikulumyang sediada terutama kepada Kelab Sains dan AlamSekitar.

  OBJEKTIF

 • Copyright 2013. BIOSENSE 4

  No. Pelaksana Aktiviti

  1. PelajarMembuat kompos mengikutjadual yang ditetapkan danmewujudkan Taman Organik di sekolah

  2. PUGM Mengendalikan keseluruhanprogram termasuk pengurusandan latihan.

  3. Guru Pemantau dalam perlaksanaandi peringkat sekolah

  4. GREEN AMBASSADORSukarelawan/Graduan yang menjadi `Role Model UsahawanTeknologi Hijau

  PERLAKSANAAN

 • Copyright 2013. BIOSENSE 5

  JANGKAAN HASIL

  Sisa makanan : 400 kg 1 BioKitchen Waste Composter = 10 kg sisa makanan

  10 unit 10 kg = 100 kg sisa makanan

  100 kg 2 kali sebulan = 200 kg sisa makanan/sebulan200 kg sisa makanan/sebulan 2 bulan = 400 kg

  *** 400 kg sisa makanan yang di selamatkan dari pencemaran

 • Copyright 2013. BIOSENSE 6

  Larut resap (leachete): 40 liter 10% dari jumlah sisa makanan

  Gas metana: 43.2 m3108 m3 gas metana / tan sisa makanan(Themelis and Ulloa, 2007)

  0.4 tan 108 m3 = 43.2 m3

  Karbon dioksida: 907.2 m321 kali lebih banyak daripada penghasilan gas metana43.2 m3 21 = 907.2 m3

 • Copyright 2013. BIOSENSE 7

  1. Program Usahawan Muda Hijau Lestari akanmenggerakkan aktiviti penghasilan kompos dari sisamakanan dan Taman Bio-Organik di sekolah.

  2. Menyelesaikan isu pencemaran dan keceriaan persekitaransekolah yang menjadi sasaran Kementerian PelajaranMalaysia menangani isu keracunan makanan di kalanganpelajar.

  3. Pemangkin kepada minat baru kepada murid untuk menjadiusahawan dalam Teknologi Hijau.

  IMPAK

 • Copyright 2013. BIOSENSE 8

  1. Pendedahan berkenaan Hijau Lestari(Asas Teknologi Hijau)

  2. Proses penghasilan kompos(Industri Agroteknologi)

  3. Penyediaan Taman BioOrganik(Industri Hortikultur)

  8

  Praktikal

 • 50% daripadanya adalah sisa makanan.

  31 000 tan sisa pepejal dihasilkan sehari. *1tan=1000kg

  X 3 100 000 beg beras.

 • SISA TOKSIK

  PENCEMARAN TANAH

  BAU

  PENCEMARAN UDARA

  KOTOR

  PENYEBARAN PENYAKIT

  PELEPASAN GAS

  PEMANASAN GLOBAL

  PRODUCE LEACHATE

  PENCEMARAN AIR

  PROGRAM USAHAWAN MUDA HIJAU LESTARISlide Number 2Slide Number 3Slide Number 4Slide Number 5Slide Number 6Slide Number 7Slide Number 8Slide Number 9Slide Number 10

Recommended

View more >