Pengurusan Denggi

  • Published on
    31-Oct-2015

  • View
    162

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kesihatan

Transcript

<ul><li><p>7/16/2019 Pengurusan Denggi</p><p> 1/37</p></li><li><p>7/16/2019 Pengurusan Denggi</p><p> 2/37</p></li><li><p>7/16/2019 Pengurusan Denggi</p><p> 3/37</p><p>Demam Denggi adalah sejenispenyakit yang disebabkan oleh</p><p>virus denggi</p><p>Orang yang sihat bolehmenghidap penyakit ini melalui</p><p>gigitan nyamuk Aedes yang</p><p>mengandungi virus denggi.</p></li><li><p>7/16/2019 Pengurusan Denggi</p><p> 4/37</p><p>Penyakit ini sangat merbahayakerana tiada ubat untuk merawatnya.</p><p>Ia boleh membawa maut.</p><p>Cara yang berkesan untukmenjauhkan penyakit ini ialah</p><p>dengan mengawal pembiakan</p><p>nyamuk Aedes</p></li><li><p>7/16/2019 Pengurusan Denggi</p><p> 5/37</p><p>TANDA-TANDADEMAM DENGGI</p></li><li><p>7/16/2019 Pengurusan Denggi</p><p> 6/37</p><p>Demam kuat yangmengejut</p><p>Kekeringan bibir</p></li><li><p>7/16/2019 Pengurusan Denggi</p><p> 7/37</p><p>Ruam merah padakulit</p><p>Sakit otot-ototdan sendi</p></li><li><p>7/16/2019 Pengurusan Denggi</p><p> 8/37</p></li><li><p>7/16/2019 Pengurusan Denggi</p><p> 9/37</p><p>Waktu aktifmenggigit:SepanjangMasa</p><p>Sifat Fizikal Belanghitam dan putih padabadan dan kaki</p></li><li><p>7/16/2019 Pengurusan Denggi</p><p> 10/37</p><p>SATU M INGGU</p><p>NYAMUK</p><p>TELUR</p><p>JENTIK-JENTIK</p><p>KEPOMPONG</p><p>SATU M INGGUSATU M INGGUSATU M INGGUSATU M INGGUSATU M INGGUSATU M INGGU</p></li><li><p>7/16/2019 Pengurusan Denggi</p><p> 11/37</p><p>TEMPAT</p><p>PEMBIAKANNYAMUK</p><p>AEDES</p></li><li><p>7/16/2019 Pengurusan Denggi</p><p> 12/37Perangkap semut</p><p>Kolah mandi</p><p>Pam tandas</p></li><li><p>7/16/2019 Pengurusan Denggi</p><p> 13/37</p><p>Pasu bunga</p><p>Kolam ikanterbiar</p></li><li><p>7/16/2019 Pengurusan Denggi</p><p> 14/37</p><p>Sangkar burung</p><p>Tunggul buluh</p><p>TEMPAT PEMBIAKAN</p></li><li><p>7/16/2019 Pengurusan Denggi</p><p> 15/37</p><p>TEMPAT PEMBIAKAN</p><p>Bekas plastik</p><p>Tempayan</p><p>Saluran air hujan</p></li><li><p>7/16/2019 Pengurusan Denggi</p><p> 16/37</p></li><li><p>7/16/2019 Pengurusan Denggi</p><p> 17/37</p><p> Anda boleh mencegah DemanDenggi dengan menghapuskan</p><p>nyamuk Aedes iaitu dengan</p><p>menghalang nyamuk Aedes darimembiak</p><p>l h h</p></li><li><p>7/16/2019 Pengurusan Denggi</p><p> 18/37</p><p>Demam Denggi boleh dicegahdengan menghalang pembiakan nyamuk</p><p>Aedes: Masukkan ubatpembunuhjentik-jentik</p><p>seperti ABATE1% SG.</p><p>( I sudu = 10 gramuntuk 20 gelen air)</p><p>b l h d h d</p></li><li><p>7/16/2019 Pengurusan Denggi</p><p> 19/37</p><p>Tutup semua bekas-bekasmenyimpan air denganrapat untuk mencegah</p><p>nyamuk dari bertelur.</p><p>Demam Denggi boleh dicegah denganmenghalang pembiakan nyamuk Aedes:</p><p>D D b l h d h d</p></li><li><p>7/16/2019 Pengurusan Denggi</p><p> 20/37</p><p>Salin air dalam tempayan,</p><p>jambangan bunga dankolah mandi di tukartiap-tiap minggu.</p><p>Demam Denggi boleh dicegah denganmenghalang pembiakan nyamuk Aedes:</p><p>D D i b l h di h d</p></li><li><p>7/16/2019 Pengurusan Denggi</p><p> 21/37</p><p>Buang sampahdalam tong sampah</p><p>Tanam semua bendaatau bekas terbuangyang boleh menakung</p><p>air</p><p>Demam Denggi boleh dicegah denganmenghalang pembiakan nyamuk Aedes:</p><p>D D i b l h di h</p></li><li><p>7/16/2019 Pengurusan Denggi</p><p> 22/37</p><p>Pasang jaring nyamukpada jendela rumah</p><p>Tidur dalamkelambu</p><p>Demam Denggi boleh dicegahdenganmenghalang pembiakan nyamuk</p><p>Aedes:</p></li><li><p>7/16/2019 Pengurusan Denggi</p><p> 23/37</p></li><li><p>7/16/2019 Pengurusan Denggi</p><p> 24/37</p></li><li><p>7/16/2019 Pengurusan Denggi</p><p> 25/37</p></li><li><p>7/16/2019 Pengurusan Denggi</p><p> 26/37</p></li><li><p>7/16/2019 Pengurusan Denggi</p><p> 27/37 </p></li><li><p>7/16/2019 Pengurusan Denggi</p><p> 28/37</p><p>TARIKH : 17 JANUARI 2005</p><p>MASA : 9.00 pagi</p><p>TEMPAT : BILIK KEMBOJA</p><p>BAHAGIAN SEKOLAH,</p><p>KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA</p></li><li><p>7/16/2019 Pengurusan Denggi</p><p> 29/37</p><p> Penubuhan Jawatankuasa Flying Squad membasmiWabak Demam Denggi Peringkat Negeri dan PPG/D.</p><p> Semua negeri perlu melaksanakan Program BebasDenggi di sekolah-sekolah seluruh negeriberdasarkan Program Bersepadu Sekolah Sihat.</p><p> BS/KPM mengarahkan JPN memastikan PPG/Ddigerakkan Gotong Royong Perdana pada 5 Feb.2005, Gotong Royong Perdana disekolahdijalankan serentak di seluruh negara.</p></li><li><p>7/16/2019 Pengurusan Denggi</p><p> 30/37</p><p> KP(BS/HEP) 8543/041/B(65) bertarikh</p><p>19 Januari 2005 ( Bahaya Wabak Denggi )</p><p> KP(BS/HEP) 8614/042/B(68) bertarikh</p><p>25 Januari 2005 (Task Force/ Flying Squad )</p></li><li><p>7/16/2019 Pengurusan Denggi</p><p> 31/37</p><p> MEMBERSIHKAN KAWASAN-KAWASAN SEKOLAH ASRAMA DANPERSEKITARANNYA.</p><p> MEMBUNUH NYAMUK AEDES DAN MENCEGAHPEMBIAKANNYA.</p><p> MERUJUK KES-KES YANG DISYAKI KEPADA PIHAK-PIHAKTERTENTU ( PEGAWAI PERUBATAN )</p><p> MENEGASKAN USAHA-USAHA PENDIDIKAN MENGENAI</p><p>DENGGI DEMAM SECARA FORMAL ATAU TIDAK.</p><p> MENGGALAKKAN PENYERTAAN DAN PENGLIBATANMASYARAKAT SERTA BEKERJASAMA DENGAN AGENSI-</p><p>AGENSI LAIN BAGI USAHA-USAHA PENCEGAHAN DAN</p><p>PENGAWALAN PENYAKIT INI. </p></li><li><p>7/16/2019 Pengurusan Denggi</p><p> 32/37</p><p> Flying Squad ditubuhkan di peringkat JPN, PPD,PPG/D.</p><p> Sekolah membasmi Denggi di sekolah</p><p>secara berterusan dan bersepadu.</p><p> Pemantauan oleh Pegawai JPN/PPD dan</p><p>Pegawai Kesihatan Negeri/Daerah</p><p> Semua pengumpulan data DD/DDB dan</p><p>pelaporan dikemukan oleh pihak PKD/JKN</p><p>kepada JPN. </p></li><li><p>7/16/2019 Pengurusan Denggi</p><p> 33/37</p><p> Bertujuan mengawal dan mencegah penularan</p><p>wabak denggi di kawasan sekolah dan sekitarnyadengan melibatkan pelajar dan guru-guru secara</p><p>langsung.</p><p> Melatih murid sebagai `change agent untukmemastikan kediaman bebas dari aedes.</p><p>Matlamat Penubuhan Program</p><p>Bebas Denggi Sekolah</p></li><li><p>7/16/2019 Pengurusan Denggi</p><p> 34/37</p><p>Langkah kawalan / Pencegahan</p><p> Memastikan semua lokasi pembiakan dihapuskan.</p><p> Aktifkan program bebas denggi di sekolah Menubuhkan Kelab anti-denggi yg menjalankan</p><p>pelbagai aktiviti : contoh : gotong royong,kuiz</p><p>denggi, pameran.</p><p> Pemeriksaan persekitaran sekolah setiap minggu. Preventive fogging</p><p> Mengujudkan HOTLINE di JPN, jika terdapat kes</p><p>DD atau DDB kepada pihak JPN segera dihubungi.</p><p> Mengadakan taklimat denggi di sekolahcontoh : perhimpunan pagi. ( 5 minit )</p><p> Aktiviti pendidikan kesihatan oleh kakitangan</p><p>kesihatan contoh : pameran dan mengedarkan</p><p>risalah. </p></li><li><p>7/16/2019 Pengurusan Denggi</p><p> 35/37</p><p> KPM/BS memastikan sekolah adalahZON SELAMAT kepada semua warga</p><p>sekolah terutama kepada murid sekolah</p><p> Sekolah yang dikenakan kompaun akandikenakan surat tunjuk sebab kepadaJPN/PPD/PPG.</p><p>PERLAKSANAAN PROGRAM BEBAS</p><p>DENGGI</p></li><li><p>7/16/2019 Pengurusan Denggi</p><p> 36/37</p><p>KPM/BS, JPN,PPD,PPG memerlukansokongan dan kerjasama daripada PBT</p><p>dari segi tindakan secara bersepadu dan</p><p>berterusan</p><p> JKN/PKD / Pasukan Kesihatan</p><p>sekolah perlu dilantik sebagai pegawaiperhubungan kepada sekolah yangberisiko murid terlibat DD atau DDB.</p><p>PERLAKSANAAN PROGRAM BEBAS</p><p>DENGGI</p>http://localhost/var/www/apps/conversion/Pengurusan%20HEM/Pengurusan%20Hal%20Ehwal%20Murid.ppt</li><li><p>7/16/2019 Pengurusan Denggi</p><p> 37/37</p></li></ul>