PERKHIDMATAN KONTRAK

 • Published on
  16-Jan-2017

 • View
  231

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • 1

  TAKLIMAT PERINTAHTAKLIMAT PERINTAH--PERINTAH AM PERINTAH AM DAN PERATURANDAN PERATURAN--PERATURAN PERATURAN

  PERKHIDMATANPERKHIDMATAN

  PERKHIDMATAN KONTRAKPERKHIDMATAN KONTRAK

  PERKHIDMATAN KONTRAKPERKHIDMATAN KONTRAK

  KONTRAK

  KONTRAKTEMPATAN

  KONTRAK ASING

 • 2

  SYARATSYARAT--SYARAT PERKHIDMATAN SYARAT PERKHIDMATAN PEGAWAIPEGAWAI--PEGAWAI KONTRAK PEGAWAI KONTRAK NEGARA BRUNEI DARUSSALAMNEGARA BRUNEI DARUSSALAM

  (SYARAT BARU)(SYARAT BARU)

  PERATURAN YANG MENGAWALPERATURAN YANG MENGAWAL

  1. Syarat-Syarat Perkhidmatan Pegawai-Pegawai Berkontrak Di Negara Brunei Darussalam;

  2. Surat Keliling Jabatan Perkhidmatan Awam Bilangan : 5/1994;

  3. Surat Pemberitahuan Jabatan Perkhidmatan Awam Bilangan : 13/2000;

  4. Surat Pemberitahuan Jabatan Perkhidmatan AwamBilangan : 17/2004.

 • 3

  SYARATSYARAT--SYARAT LANTIKAN (SYARAT LANTIKAN (SyaratSyarat BaruBaru))

  -- LantikanLantikanLantikanLantikanLantikanLantikanLantikanLantikan AdalahAdalahAdalahAdalahAdalahAdalahAdalahAdalah SecaraSecaraSecaraSecaraSecaraSecaraSecaraSecara SementaraSementaraSementaraSementaraSementaraSementaraSementaraSementara

  -- TempohTempohTempohTempohTempohTempohTempohTempoh KontrakKontrakKontrakKontrakKontrakKontrakKontrakKontrak -------- 36 36 36 36 36 36 36 36 BulanBulanBulanBulanBulanBulanBulanBulan (3 (3 (3 (3 (3 (3 (3 (3 TahunTahunTahunTahunTahunTahunTahunTahun) ) ) ) ) ) ) ) AtauAtauAtauAtauAtauAtauAtauAtau 24 24 24 24 24 24 24 24 BulanBulanBulanBulanBulanBulanBulanBulan (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 TahunTahunTahunTahunTahunTahunTahunTahun) ) ) ) ) ) ) )

  PerkhidmatanPerkhidmatanPerkhidmatanPerkhidmatanPerkhidmatanPerkhidmatanPerkhidmatanPerkhidmatan SecaraSecaraSecaraSecaraSecaraSecaraSecaraSecara BerterusanBerterusanBerterusanBerterusanBerterusanBerterusanBerterusanBerterusan TermasukTermasukTermasukTermasukTermasukTermasukTermasukTermasuk KelayakanKelayakanKelayakanKelayakanKelayakanKelayakanKelayakanKelayakan CutiCutiCutiCutiCutiCutiCutiCuti

  -- KontrakKontrakKontrakKontrakKontrakKontrakKontrakKontrak PertamaPertamaPertamaPertamaPertamaPertamaPertamaPertama bermulabermulabermulabermulabermulabermulabermulabermula : : : : : : : : --------

  ((((((((iiiiiiii) ) ) ) ) ) ) ) LantikanLantikanLantikanLantikanLantikanLantikanLantikanLantikan LuarLuarLuarLuarLuarLuarLuarLuar NegeriNegeriNegeriNegeriNegeriNegeriNegeriNegeri -------- TarikhTarikhTarikhTarikhTarikhTarikhTarikhTarikh TibaTibaTibaTibaTibaTibaTibaTibaDi Negara Brunei Di Negara Brunei Di Negara Brunei Di Negara Brunei Di Negara Brunei Di Negara Brunei Di Negara Brunei Di Negara Brunei

  Darussalam. Darussalam. Darussalam. Darussalam. Darussalam. Darussalam. Darussalam. Darussalam.

  (ii) (ii) (ii) (ii) (ii) (ii) (ii) (ii) LantikanLantikanLantikanLantikanLantikanLantikanLantikanLantikan DalamDalamDalamDalamDalamDalamDalamDalam NegeriNegeriNegeriNegeriNegeriNegeriNegeriNegeri -------- TarikhTarikhTarikhTarikhTarikhTarikhTarikhTarikh MelaporMelaporMelaporMelaporMelaporMelaporMelaporMelapor DiriDiriDiriDiriDiriDiriDiriDiri UntukUntukUntukUntukUntukUntukUntukUntuk BertugasBertugasBertugasBertugasBertugasBertugasBertugasBertugas........

  PEMBAHARUAN PERKHIDMATAN KONTRAKPEMBAHARUAN PERKHIDMATAN KONTRAK

  -- BolehBolehBolehBolehBolehBolehBolehBoleh dibaharuidibaharuidibaharuidibaharuidibaharuidibaharuidibaharuidibaharui 24 24 24 24 24 24 24 24 bulanbulanbulanbulanbulanbulanbulanbulan atauatauatauatauatauatauatauatau 36 36 36 36 36 36 36 36 bulanbulanbulanbulanbulanbulanbulanbulan

  -- HendaklahHendaklahHendaklahHendaklahHendaklahHendaklahHendaklahHendaklah MenghadapkanMenghadapkanMenghadapkanMenghadapkanMenghadapkanMenghadapkanMenghadapkanMenghadapkan -------- 7 7 7 7 7 7 7 7 BulanBulanBulanBulanBulanBulanBulanBulan SebelumSebelumSebelumSebelumSebelumSebelumSebelumSebelumPerkhidmatanPerkhidmatanPerkhidmatanPerkhidmatanPerkhidmatanPerkhidmatanPerkhidmatanPerkhidmatan

  KontrakTamatKontrakTamatKontrakTamatKontrakTamatKontrakTamatKontrakTamatKontrakTamatKontrakTamat

  -------- SokonganSokonganSokonganSokonganSokonganSokonganSokonganSokongan PembaharuanPembaharuanPembaharuanPembaharuanPembaharuanPembaharuanPembaharuanPembaharuan -------- menyertakanmenyertakanmenyertakanmenyertakanmenyertakanmenyertakanmenyertakanmenyertakan ::::::::

  SokonganSokonganSokonganSokonganSokonganSokonganSokonganSokongan KetuaKetuaKetuaKetuaKetuaKetuaKetuaKetua JabatanJabatanJabatanJabatanJabatanJabatanJabatanJabatan / / / / / / / / KementerianKementerianKementerianKementerianKementerianKementerianKementerianKementerian

  BorangBorangBorangBorangBorangBorangBorangBorang PermohonanPermohonanPermohonanPermohonanPermohonanPermohonanPermohonanPermohonan UntukUntukUntukUntukUntukUntukUntukUntuk MembaharuiMembaharuiMembaharuiMembaharuiMembaharuiMembaharuiMembaharuiMembaharui KontrakKontrakKontrakKontrakKontrakKontrakKontrakKontrak

  SalinanSalinanSalinanSalinanSalinanSalinanSalinanSalinan CatatanCatatanCatatanCatatanCatatanCatatanCatatanCatatan PerkhidmatanPerkhidmatanPerkhidmatanPerkhidmatanPerkhidmatanPerkhidmatanPerkhidmatanPerkhidmatan Dan Dan Dan Dan Dan Dan Dan Dan PercutianPercutianPercutianPercutianPercutianPercutianPercutianPercutian Yang Yang Yang Yang Yang Yang Yang Yang

  LengkapLengkapLengkapLengkapLengkapLengkapLengkapLengkapDan Dan Dan Dan Dan Dan Dan Dan DiakuiDiakuiDiakuiDiakuiDiakuiDiakuiDiakuiDiakui SahSahSahSahSahSahSahSah

  PenilaianPenilaianPenilaianPenilaianPenilaianPenilaianPenilaianPenilaian PrestasiPrestasiPrestasiPrestasiPrestasiPrestasiPrestasiPrestasi BagiBagiBagiBagiBagiBagiBagiBagi 2 2 2 2 2 2 2 2 TahunTahunTahunTahunTahunTahunTahunTahun KebelakanganKebelakanganKebelakanganKebelakanganKebelakanganKebelakanganKebelakanganKebelakangan

  BorangBorangBorangBorangBorangBorangBorangBorang RancanganRancanganRancanganRancanganRancanganRancanganRancanganRancangan PenggantianPenggantianPenggantianPenggantianPenggantianPenggantianPenggantianPenggantian

 • 4

  KEMUDAHAN-KEMUDAHAN BAGI PEGAWAI KONTRAK (SYARAT

  BARU)

  Kemudahan -Kemudahan Kontrak Syarat Baru

  KEMUDAHAN - KEMUDAHAN SYARAT BARU

  1 Gaji

  2 Bonus

  3 Baksis

  4 Cuti

  5 Tambang

  6 Penghantaran Barang-Barang Persendirian

  7 Elaun Pelajaran

  8Tambang Murah Bagi Anak-Anak Menuntut Di LuarNBD

  9 Tempat Kediaman

 • 5

  BAKSIS KONTRAKBAKSIS KONTRAK

  A) BAHAGIAN I, II DAN III

  25% Daripada Gaji Pokok Terakhir Bagi Tiap-tiap BulanPerkhidmatanPenuh;

  B) BAHAGIAN IV DAN KEBAWAH

  15% Daripada Gaji Pokok Terakhir Bagi Tiap-tiap BulanPerkhidmatanPenuhUntuk Kontrak PertamaDan Kedua;

  20% Daripada Gaji Pokok Terakhir Bagi Tiap-tiap BulanPerkhidmatanPenuhUntuk Kontrak Ketiga Dan Seterusnya;

  - Baksis Tidak Dibayar - Jika Meletakkan Jawatan AtauDibuang Daripada Perkhidmatan

  CUTI KONTRAKCUTI KONTRAK

  BAHAGIANBAHAGIANKELAYAKAN CUTI BAGI SETIAP KELAYAKAN CUTI BAGI SETIAP

  12 BULAN PERKHIDMATAN12 BULAN PERKHIDMATAN

  I I

  IIII48 HARI48 HARI

  IIIIII 32 HARI32 HARI

  IVIV

  VV26 HARI26 HARI

 • 6

  CUTI KONTRAK (CUTI KONTRAK (SyaratSyarat BaruBaru))

  Diambil Dalam Kontrak Yang Sama

  Luput - Jika Tidak Dihabiskan Di Dalam Tempoh Berkenaan.

  TidakMempunyai Baki Cuti Kontrak - Boleh Disokong CutiTidak Bergaji

  Cuti Sakit - Diberikan Jika Mendapat Rawatan Di NegaraBrunei Darussalam (Tertakluk Kepada Sijil Sakit YangDikeluarkan Oleh Pegawai Perubatan Hospital Kerajaan).

  TAMBANGTAMBANG

  LANTIKAN PERTAMA (didatangkan dari luar negara)

  Melalui Udara - Diberikan Menurut Kadar Harga TiketPenerbangan Udara Termurah DaripadaTempat Pengambilan Ke NBD

  Melalui Darat/Laut - Diberikan Tambang PerjalananMenurut KadarTidak Melebihi KadarTambang Perjalanan Melalui Udara.

 • 7

  TAMAT KONTRAK

  Diberikan Dari NBD Ke Negara Kerakyatannya

  PEMBAHARUAN KONTRAK

  Diberikan Dari Negara Kerakyatannya Ke NBD

  TAMBANG TAMBANG

  Lantikan Baru

  Melalui Laut Daripada Pelabuhan Terdekat Di Negara Kerakyatannya Ke Pelabuhan Terdekat Iaitu :

  A) 1.2 Meter Padu - Dewasa (Termasuk Kanak-KanakBerumur 12 Tahun Keatas Dan Dibawah 18 Tahun)

  B) 0.6 Meter Padu - 4 Orang Anak (Bawah Umur 12 Tahun).

  PENGHANTARAN BARANGPENGHANTARAN BARANG--BARANG BARANG PERSENDIRIANPERSENDIRIAN

 • 8

  TamatKontrak

  - Melalui Laut Dari Pelabuhan Di NBD KePelabuhan Terdekat Dengan Kediamannya DiNegara Kerakyatannya Sebanyak :(Bagi seluruh keluarga)

  4.5 Meter 4.5 Meter 4.5 Meter 4.5 Meter 4.5 Meter 4.5 Meter 4.5 Meter 4.5 Meter PaduPaduPaduPaduPaduPaduPaduPadu

  PENGHANTARAN BARANGPENGHANTARAN BARANG--BARANG BARANG PERSENDIRIANPERSENDIRIAN

  Dibayar Jumlah Muatan Barang-barang Yang DitemaniYang Berlebihan (Excess Accompanied Baggage)Bagi Dirinya, Isteri & 4 Orang Anak (Dibawah 18Tahun) Seperti Berikut :

  A) 20 Kilogram Bagi Orang Dewasa

  B) 10 Kilogram Bagi Anak-anak Dibawah 12 Tahun

  PENGHANTARAN BARANGPENGHANTARAN BARANG--BARANG BARANG PERSENDIRIANPERSENDIRIAN

 • 9

  PENAMATAN KONTRAK

  PARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARA((((((((SyaratSyaratSyaratSyaratSyaratSyaratSyaratSyarat

  PerkhidmatanPerkhidmatanPerkhidmatanPerkhidmatanPerkhidmatanPerkhidmatanPerkhidmatanPerkhidmatan

  KontrakKontrakKontrakKontrakKontrakKontrakKontrakKontrak AsingAsingAsingAsingAsingAsingAsingAsing))))))))

  JADUALJADUALJADUALJADUALJADUALJADUALJADUALJADUAL

  ((((((((SuratSuratSuratSuratSuratSuratSuratSurat

  PerjanjianPerjanjianPerjanjianPerjanjianPerjanjianPerjanjianPerjanjianPerjanjian))))))))

  KESKESKESKESKESKESKESKES FAEDAHFAEDAHFAEDAHFAEDAHFAEDAHFAEDAHFAEDAHFAEDAH

  15.115.115.115.1 6666 SAKIT

  - GAJI, BONUS, BAKSIS, CUTI,

  TAMBANG, PENGHANTARAN