Phan tich thiet_ke_huong_doi_tuong_voi_uml_quan_ly_tour_du_lich

  • Published on
    17-Aug-2015

  • View
    33

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ol><li> 1. ____________________________________Phn tch thit k hng i tng vi UML Nhm 17 KHMT1-K4Trang 1 Li ni u gy nay, ng dng cng ngh thng tin v vic tin hc ha c xem l mt trong nhng yu t mang tnh quyt nh trong hot ng ca cc chnh ph, t chc, cng nh ca cc cng ty; n ng vai tr ht sc quan trng, c th to ra nhng bc t ph mnh m. Vic xy dng cc trang web phc v cho cc nhu cu ring ca cc t chc, cng ty thm ch cc c nhn, ngy nay, khng ly g lm xa l. Vi mt vi thao tc n gin, mt ngi bt k c th tr thnh ch ca mt website gii thiu v bt c g anh ta quan tm: mt website gii thiu v bn thn v gia nh anh ta, hay l mt website trnh by cc b su tp hnh nh cc loi xe hi m anh ta thch chng hn. i vi cc chnh ph v cc cng ty th vic xy dng cc website ring cng ngy cng tr nn cp thit. Thng qua nhng website ny, thng tin v h cng nh cc cng vn, thng bo, quyt nh ca chnh ph hay cc sn phm, dch v mi ca cng ty s n vi nhng ngi quan tm, n vi khch hng ca h mt cch nhanh chng kp thi, trnh nhng phin h m phng thc giao tip truyn thng thng gp phi. Hot ng ca mt cng ty du lch c quy m kh ln s cng c tng cng v m rng nu xy dng c mt website tt. Bt ngun vi tng ny, cng vi nhng gi ca c gio V Th Dng, chng em chn ti Qun l Tour du lch v hon thnh bi tp ln ng k hoch. C c kt qu nh vy, nhm chng em xin c gi li cm n su sc ti c gio V Th Dng ngi hng dn chng em trong sut qu trnh lm bi tp ln ny. Xin chn thnh cm n c! Nhm 17 KHMT1-K4 N </li><li> 2. ____________________________________Phn tch thit k hng i tng vi UML Nhm 17 KHMT1-K4Trang 2 Mc Lc Li ni u....................................................................................................................1 NHIM V CNG VIC THC HIN.................................................................... 4 PHN 1: XC NH YU CU BI TON........................................................... 5 1. M t bi ton...................................................................................................5 2. Quy trnh nghip v.........................................................................................6 3. Yu cu h thng.............................................................................................. 7 PHN 2: BIU ......................................................................................................8 I. Biu Ca s dng.......................................................................................... 8 1. Xc nh cc tc nhn ca h thng........................................................... 8 2. Xc nh cc ca s dng...............................................................................8 3. Biu Use case............................................................................................9 II. BI LM C NHN................................................................................. 12 A. Hong Minh Hi Nhm 17- KHMT1- K4................................................ 12 1. c t Use case............................................................................................12 2. Biu lp tham gia ca s dng...............................................................13 3. Biu trnh t...........................................................................................15 4. Biu hot ng....................................................................................... 19 B. Ng Dng Hng Nhm 17-KHMT1-K4.....................................................19 1. c t Use case............................................................................................20 2. Biu lp tham gia ca s dng...............................................................24 3. Biu trnh t...........................................................................................26 4. Biu hot ng....................................................................................... 29 C. Phm Duy Khnh-Nhm17-KHMT1K4..................................................... 31 1. c t Use case............................................................................................31 2. Biu lp tham gia ca s dng...............................................................34 3. Biu trnh t...........................................................................................36 4. Biu hot ng....................................................................................... 37 D. Nguyn Xun Trng (078) Nhm 17-KHMT1-K4................................38 1. c t Use case............................................................................................38 </li><li> 3. ____________________________________Phn tch thit k hng i tng vi UML Nhm 17 KHMT1-K4Trang 3 2. Biu lp tham gia ca s dng...............................................................42 3. Biu trnh t...........................................................................................47 4. Biu hot ng....................................................................................... 53 III. Biu lp chi tit......................................................................................55 1. Tm lp.........................................................................................................55 2. Biu lp chi tit......................................................................................58 IV. Biu thnh phn.....................................................................................59 V. Biu trin khai ca h thng Qun l Tour du lch.............................. 62 PHN 3: THIT K C S D LIU....................................................................63 1. nh x cc lp sang bng..............................................................................64 2. nh x cc lp lin kt...................................................................................64 3. nh x mi lin quan khi qut ha............................................................64 4. C s d liu ca h thng ng k Tour du lch......................................65 PHN 4 : THIT K GIAO DIN........................................................................... 68 1. Giao din Mn hnh chnh..............................................................................68 2. Giao din Gii thiu danh mc Tour............................................................68 3. Giao din Gii thiu Tour du lich................................................................. 69 4. Giao din t Tour du lch............................................................................ 70 5. Giao din Qun l Nhn Vin........................................................................71 6. Giao din Tm Kim........................................................................................73 7. Giao din T vn khch hng........................................................................74 KT LUN................................................................................................................ 75 Ti liu tham kho:.....................................................................................................76 </li><li> 4. ____________________________________Phn tch thit k hng i tng vi UML Nhm 17 KHMT1-K4Trang 4 NHIM V CNG VIC THC HIN STT H v tn Cng vic thc hin 1 Hong Minh Hi nh hng cng vic, m t bi ton, xc nh v phn tch cc gi tr nghip v, xc nh cc yu cu h thng, xc nh cc tc nhn, cc ca s dng ca h thng. V biu thnh phn v trin khai. c t Use case ng k Tour, Xem TT Tour. V v biu lp tham gia ca s dng, hot ng, trnh t. (bi lm c nhn) Thit k CSDL 2 Ng Dng Hng Xc nh cc tc nhn, cc ca s dng ca h thng. V biu thnh phn v trin khai c t Use case Cp nht TT Tour, To phiu K Tour, Tm kim. V v biu lp tham gia ca s dng, hot ng, trnh t. (bi lm c nhn) 3 Phm Duy Khnh Xc nh cc tc nhn, cc ca s dng ca h thng. V biu thnh phn v trin khai c t Use case ng nhp, T vn khch hng, Qun l thng tin khch hng. V v biu lp tham gia ca s dng, hot ng, trnh t. (bi lm c nhn) Thit k giao din 4 Nguyn Xun Trng (078) Xc nh cc tc nhn, cc ca s dng ca h thng. V biu thnh phn v trin khai c t Use case Qun l thng tin nhn vin, Qun l thng tin Tour. V v biu lp tham gia ca s dng, hot ng, trnh t. (bi lm c nhn) Thit k giao din </li><li> 5. ____________________________________Phn tch thit k hng i tng vi UML Nhm 17 KHMT1-K4Trang 5 PHN 1: XC NH YU CU BI TON ---------------***------------- 1. M t bi ton Mt cng ty du lch thc hin tin hc ha vic ng k tour du lch thng qua website ca cng ty. y l trang web gii thiu v tt c nhng g lin quan n lnh vc du lch ca Vit Nam n khch hng tham quan website, nhm thu ht khch hng tham quan website ln sau. Ch o ca website l gii thiu cc im du lch trong v ngoi nc, cc k quan hay cc chng trnh v tour du lch, cc l hi trong nm ti cc im du lch. Ti y ngi dng c th xem thng tin v cc tour du lch do cng ty cung cp, cho php t tour trc tuyn, tham kho gi tour, tm kim tour ph hp. C 2 cch tm kim thng tin: Tm nhanh v tm chi tit. Tm nhanh: cho php ngi dng tm kim nhanh bt k thng tin no trong website thng qua thao tc n gin l nhp t kha cn tm v nhn enter ra kt qu. Tm chi tit: cho php ngi dng gii hn khu vc tm kim thng tin kt qu hin th ra chnh xc hn. Ngi dng (tng ng vi user name v password) truy cp vo trang web tm hiu thng tin v cc tour du lch trong v ngoi nc. Ngi dng c th ng k tour du lch, dch v visa, v my bay, v tu xe, ng k thu xe t.... trc tuyn vi cng ty thng qua website. Truy cp vo website ngi dng c th tm hiu v thng tin cc a im du lch, cc danh lam thng cnh trn th gii. i vi ngi qun l: Ngi qun l cn nm bt thng tin nhn vin, thng tin khuyn mi t cc a im du lch, thng tin v cc i tc kinh doanh. Sau khi tm hiu y thng tin v cc tuor du lch, ngi dng c th lm vic trc tuyn vi nhn vin ca cng ty ng k tour du lch cho mnh. Khi khch hng ng k du lch chng ti s c mt phiu ng k cho khch hng c th ang k trc tuyn hoc ng k trc tip ti cng ty. Nhn vin cn xc nh cc thng tin: - Khch hng c yu cu dch v g khng? - Tour du lch m khch hng ng k. - Khch hng mun t khch sn hay khng, loi khch sn m khch hng mun t. - Khch hng mun n ung ngh ngi ti nh hng nh th no? </li><li> 6. ____________________________________Phn tch thit k hng i tng vi UML Nhm 17 KHMT1-K4Trang 6 - Khch hng mun thu xe khng? - Thng tin v khch hng: h tn, gii tnh, tui, CMTND (h chiu), a ch, in thoi, email. Vi mi thng tin v cc dch v, khch sn, nh hng, xe c, cc tour du lch, cc a danh chng ta u c d liu y khch hng c th yn tm. Nhn vin cn a ra cc thng tin sau cho khch hng c r: - Thng tin v tour du lch - Thng tin khuyn mi ca cc khu du lch - Thng tin v cc a danh, danh lam thng cnh - Thng tin khch sn, nh hng, cc dch v, visa.... Nh qun l: cn nm bt cc thng tin v nhn vin ca mnh, nm bt cc thng tin v khuyn mi gim gi t cc khu du lch mt cch nhanh nhy.. a ra chin lc kinh doanh hp l 2. Quy trnh nghip v Cng ty du lch thit k tour v ln lch trnh cho tng tour c th. Sau , b phn vn phng c nhim v cp nht thng tin cc tour ny ln website vi y thng tin v gi c, loi tour, lch trnh, cc a phng i n v hnh nh minh ha nu c. Ngoi ra, b phn vn phng cn cp nht thng tin, hnh nh v cc a im lch m cng ty mun cung cp cho khch hng. Khch hng vo ving thm website s vo xem thng tin chi tit ca tng tour hin c hoc tm kim tour theo cc yu cu c th v gi c, a phng mun n, ngy khi hnh ca tour. Sau , khch hng c th tin hnh t ch cho tour ang xem nu mun. Cc n t ch ny s c cp nht vo database v hin th cho ngi qun tr c phn quyn xem, hiu chnh, xa hoc xc nhn sau khi kim tra tnh chnh xc ca thng tin t ch. Khch hng cng c th thng qua trang web gi cc thng tin yu cu khc v cng ty bng trang Lin h. Thng tin ny cng s c truyn xung database v cho php ngi qun tr qun l chng. Ngi qun tr cp cao nht c quyn to lp, thm mi cc user v phn quyn da trn ba cp nu. </li><li> 7. ____________________________________Phn tch thit k hng i tng vi UML Nhm 17 KHMT1-K4Trang 7 3. Yu cu h thng Yu cu chc nng Ngi ving thm website c th xem, tm kim thng tin v cc tour du lch hin hnh bng hai ngn ng (Ting Vit - Ting Anh). Tuy nhin, thng tin v cc chng trnh du lch ca hai ngn ng c th ging hoc khc nhau, ty theo chng trnh ny dnh cho du khch trong nc hay nc ngoi. Khch hng c th t tour trc tuyn. Website s cp nht thng tin t ch ny trc tip ln c s d liu, v cho php ngi qun tr c phn quyn thao tc cc cng vic sau: oTm kim cc n t ch c xc nhn hay cha xc nhn. oXc nhn n t ch hp l, chnh sa thng tin khch hng v thng tin t ch trn tng n c th. oThng k tnh hnh t ch ca tng tour, xem danh sch khch hng tham gia cc tour . Thay i, thm mi hoc xa b thng tin, hnh nh v cc im du lch cc a phng khc nhau m cng ty mun gii thiu cho khch hng. Theo di tnh hnh lin h thng qua website ca khch hng, p ng kp thi nhu cu ca h. V t chc lu tr, thc hin cc yu cu: oThm, xa, sa thng tin, hnh nh v cc tour du lch do cng ty t chc, phc v cho cng tc qun l, thng k tnh hnh hot ng ca cng ty. oThm, xa, sa thng tin, hnh nh v cc im du lch tng a phng khc nhau Ngoi ra c cc yu cu phi chc nng sau: - Website phi c dung lng khng qu ln, tc x l nhanh. - Cng vic tnh ton thc hin chnh xc, khng chp nhn sai st. - S dng m ha cc thng tin nhy cm ca khch hng. - m bo an ton d liu khi chy website trc tuyn </li><li> 8. ____________________________________Phn tch thit k hng i tng vi UML Nhm 17 KHMT1-K4Trang 8 PHN 2: BIU ----------------***---------------- I. Biu Ca s dng 1. Xc nh cc tc nhn ca h thng Da vo vn bn m t bi ton, ta xc nh c cc tc nhn ca h thng nh sau: - Tc nhn Khch hng: S dng h thng xem thng tin cc Tour du lch v t Tour - Tc nhn Nhn vin cng ty: - Tc nhn Ngi qun l: 2. Xc nh cc ca s dng Da trn vn bn m t bi ton v vic phn tch tm ra cc tc nhn, ta xc nh c cc ca s dng nh sau: - ng k Tour - Xem thng tin Tour - ng nhp - Qun l thng tin khch hng - T vn khch hng - Tm kim - Cp nht thng tin Tour - To phiu ng k Tour - Qun l thng tin Tour - Qun l thng tin nhn vin Tc Nhn Ca s dng Khch Hng Tm kim Xem thng tin Tour ng k Tour Nhn Vin Cng Ty ng nhp Qun l thng tin khch hng Cp nht thng tin Tour T vn khch hng To phiu ng k Tour Nh Qun L ng nhp Qun l thng tin Tour Qun l thng tin nhn vin </li><li> 9. ____________________________________Phn tch thit k hng i tng vi UML Nhm 17 KHMT1-K4Trang 9 3. Biu Use case a. Biu Use case mc khung cnh Hnh 1: Biu Use case mc khung cnh b. Biu Use case chnh Hnh 2: Biu Use case chnh </li><li> 10. ____________________________________Phn tch thit k hng i tng vi UML Nhm 17 KHMT1-K4Trang 10 c. Biu Use case ph Hnh 3: Biu Use case ca Khch Hng Hnh 4: Biu Use case ca Nh Qun L </li><li> 11. ____________________________________Phn tch thit k hng i tng vi UML Nhm 17 KHMT1-K4Trang 11 Hnh 5: Biu Use case ca Nhn Vin Cng Ty </li><li> 12. ____________________________________Phn tch thit k hng i tng vi UML Nhm 17 KHMT1-K4Trang 12 II. BI LM C NHN A. Hong Minh Hi Nhm 17- KHMT1- K4 -----------***------------ 1. c t Use case c t UC ng K Tour M t tm tt: Tn ca s dng: ng k tour Mc ch: Gip khch hng ng k c tour mnh la chn. Tm lc: Khch hng chn 1 tour du lch v ng k thng tin ri kt thc. i tc: Khch hng Ngy lp: Ngi lp: Version: . M t cc kch: iu kin u vo: Ca s dng bt u khi khch hng ng k thng tin thnh cng. Kch bn chnh: - Ca s dng bt u khi khch hang chn tour v ng k thng tin hp l + Nu chn Xem tour th kch bn con C1: Xem thng tin tour c thc hin. + Nu t tour c chn th kch bn con C2: ng k thng tin khch hng + Nu Thottc chn th ca s dng kt thc. Kch bn con: - C1: Xem thng tin tour H thng hin th thng tin tour gm c: Chi ph, Thi gian i, Phng tin, Ngy khi hnh, in th...</li></ol>