Phuong Phap Hoc Tieng Anh

 • Published on
  02-Mar-2018

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 7/26/2019 Phuong Phap Hoc Tieng Anh

  1/30

  PHNG PHPHC

  TI NG ANHNgi bin so n: Nguy n c Minh Khi

  Email: ducminhkhoi@gmail.com Website: http://nguyenducminhkhoi.blogspot.com/

  Phin bn: 1.0 (thng 8/2014)

  mailto:ducminhkhoi@gmail.commailto:ducminhkhoi@gmail.commailto:ducminhkhoi@gmail.comhttp://nguyenducminhkhoi.blogspot.com/http://nguyenducminhkhoi.blogspot.com/http://nguyenducminhkhoi.blogspot.com/http://nguyenducminhkhoi.blogspot.com/mailto:ducminhkhoi@gmail.com
 • 7/26/2019 Phuong Phap Hoc Tieng Anh

  2/30

  2

  M U

  Ti p theo chu i bi vit v Phng php hc i hc, nh ha, hm nay mnh s ti p tc chu i bi vitv phng php hc ting Anh gi i thiu cho cc bn phng php hc ting Anh m mnh p dngt c p ba c ho n by gi (sau khi h c xong i hc). V mc tiu ca chu i bi vit ny s a ra phng php hc ting Anh t c bn n nng cao nn cc bn c th p dng cho t ng trnh camnh cho ph hp. Lu , nhng bn m i bt u th c gng tng cht tng cht mt, ng nn, tingAnh khng c lm u.

  Tr c khi b t u, mnh s gi i thiu s qua v cc mc chnh ca bi vit. Lu , mnh s p xp cc bithi theo kh tng dn.

  Mt s nguyn tc quan tr ng khi h c ting Anh Pht trin cc k nng ting Anh chung. Chin thu t hc thi TOEIC Chin thu t hc thi TOEFL iBT/IELTS

  Chin thu t hc thi GRE/GMAT

 • 7/26/2019 Phuong Phap Hoc Tieng Anh

  3/30

  3

  MC LC

  M U .................................................................................................................................... 2MC LC .................................................................................................................................. 3

  Chng 1. NHNG NGUYN TC QUAN TR NG ...................................................................... 4Chng 2. PHT TRIN CC K NNG TI NG ANH CHUNG .................................................... 6

  2.1 M u ....................................................................................................................... 62.2 T vng (vocabulary) ................................................................................................... 62.3 Ng php (Grammar) ................................................................................................... 82.4 c (Reading) ............................................................................................................. 82.5 Nghe (listening) ..........................................................................................................10

  2.6 Ni (speaking) ............................................................................................................11

  2.7 Vi t (writing) .............................................................................................................12Chng 3. CHI N THU T HC THI TOEIC ................................................................................14

  3.1 Gi i thiu chung .........................................................................................................143.2 Chu n b ....................................................................................................................143.3 Phng php hc ........................................................................................................163.4 Chu n b cho ngy thi ..................................................................................................17

  Chng 4. CHI N THU T HC THI TOEFL/IELTS .....................................................................184.1 Gi i thiu chung .........................................................................................................184.2 Chu n b ....................................................................................................................184.3 Cch thc hc thi ........................................................................................................194.4 Cch luyn cc k nng ...............................................................................................214.5 IELTS .......................................................................................................................23

  Chng 5. CHI N THU T HC THI GRE/GMAT ........................................................................245.1 Gi i thiu chung .........................................................................................................245.2 Chu n b ....................................................................................................................255.3 Cch thc hc thi ........................................................................................................265.4 Cch luyn cc k nng ...............................................................................................275.5 GMAT ......................................................................................................................29

  K T THC ................................................................................................................................30

 • 7/26/2019 Phuong Phap Hoc Tieng Anh

  4/30

  4

  Chng 1. NHNG NGUYN TC QUAN TR NG

  u tin, mnh xin bt u bng vic ni n mt s nguyn tc hc ting Anh m cc bn cn phi bit theo su t con ng hc tp sau ny ca mnh.

  D hc n trnh no i na th phi lun khim tn, khng t cho mnh l gii, s khngtin c na. V lun mong cho ngi khc gii hn mnh.

  Ni g th ni, trnh ting Anh c a bn phn nh qua vn t ca bn. Kh nng dng vn t lthc o trnh ting Anh c a bn chnh xc nht.

  S dng ting Anh cng nhiu cng tt khi c iu kin, ng ng i, nhng nn nh l phi xin php ngi i din tr c nu khng s gy phn kh chu cho h .

  Bui sng sm l th i gian t t nht ghi nh , t bit l ghi nh t vng nn hy tn dng th igian qu bu ny. V nn nh l hc mi ngy5 t c tc dng hn l hc 20, 30 t mt lc.

  Bt u bng vic hc t vng v ng php tr c r i m i tin n hc Nghe, Ni, c, Vi t.ng ch y theo xu h ng hin ti l ch ng php, ch lo hc giao ti p. Mi th s sp bt c lc no. Bn c th xem t vng nh nhng vin gch ca ngi nh ting Anh c a mnh. Ng

  php chnh l h, va, xi mng, ct thp k t ni cc vin gch l v i nhau. Nh c gch v ximng m t bit bao nhiu l cc k nng khc c pht trin. V t vng, cc bn nn hcqua cc cun sch nh504 ABSOLUTELY ESSENTIAL WORDS (3rd Edition) . i v i hcng php cng khng cn cao c p lm, ch hc t i mc intermediate l c. Mnh bt uhc ng php vi cc cun sch ca c Mai Lan Hng. Nn mua cun tng h p ng php nh.

  S dng t in ting Anh cho thch hp v ty thuc vo tng hon cnh. M i bt u nn s dng t in Anh - (Anh) - Vi t, sau khi vng th s dng t in Anh Anh (nh Oxford 8thEdition...), v sau khi t n trnh cao l i s dng t in Anh - (Anh) - Vi t. iu ny nghel nhng bn tht s tr i qua m i hiu c. Mnh hay s dng cc t in online cho ti t kimchi ph, s dng Oxford Online Dictionary (http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ ),Dictionary (http://dictionary.reference.com/ ) hoc Google Translate(https://translate.google.com/ ) cng rt tt. s dng t in hiu qu, bn PHI hc qua 3000t cn thit nht ca Oxford - http://goo.gl/VGG1cR .

  Bt c khi no g p t mi, cc bn ng b qua m hy tra ngha ri ghi l i vo mt cuns/smartphones (mnh th ng s dng Google Keep ho c Evern ote) Nu t mi qu nhiu thnn tra t tr c r i tin hnh c/nghe

  S dng flashcard b ng gi y, t lm hoc s dng ph n mm flashcard (mnh th ng s dng phn mm Anki ho c Quizlet) c sn lu cc t hc v c k hoch n t k p th i. Vymnh nn ghi g trong flashcard. M t mt cc bn ghi t v cch c (dng k hiu chu n). M tkia, ghi ngha ti ng Anh (n u d hiu, khng di) hoc ghi ti ng Vit n u t qu tru t ng,kh din t b ng ti ng Anh. Ti p theo cc bn ghi cu v d , mt vit ng ngha, gi nh t

  (mnemonic) i vi cc t kh, v cui cng l v hnh n u mu n. Khi n t, cc bn cn phivit t ra, c l n t v nu cn thit th t t mt cu c s dng t . Nu c mt ng i bn kim tra gip bn th cng tt.

  Ging Anh hay gi ng M khng quan trng, quan tr ng l ni dung v cch ni. Nn bt u bng ging M trc, sau nghe thm ging Anh v cc ging khc quen d n.

  Nn la cc bi c ph h p vi trnh hin ti, khng qu kh v s khng hiu m cngkhng qu d v s khng nng cao c trnh . Tt nht l tm mt t bo ting Anh m mnhyu thch (nh VOA Special English hay BBC Learning English) ri gn b c hng ngy

  http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/http://dictionary.reference.com/http://dictionary.reference.com/http://dictionary.reference.com/https://translate.google.com/https://translate.google.com/https://translate.google.com/http://goo.gl/VGG1cRhttp://goo.gl/VGG1cRhttp://goo.gl/VGG1cRhttp://goo.gl/VGG1cRhttps://translate.google.com/http://dictionary.reference.com/http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
 • 7/26/2019 Phuong Phap Hoc Tieng Anh

  5/30

  5

  nhng t bo ny, trnh c hiu ca cc bn s tng ln ng k. Khi t trnh khc thchuyn sang cc t bo kh hn. Mnh thng hay c bo Time(http://time.com/ ) hoc

  Newyorker (http://www.newyorker.com/ ) hoc New York Times, The Atlantics.. Cng tng t nh c, cng la cc bi nghe ph h p vi trnh hin ti. Tt nht l la chn

  mt podcast nh NPR(http://goo.gl/N38Tr )

  Tp nghe v ni theo VOA Special English(http://goo.gl/xF7PhZ ) hoc BBC Learning English(http://goo.gl/PhgWDA ) hng ngy luyn ging ni bt k bn ang trnh no.

  C gng t p vit t nht mt ln/tun, ng t hn, v khi trnh vit ca bn s khng tin b. Ban u th vit nhng cu n gin, ti p theo vi t thnh nhng on vn v vit thnh mt bi lun (essay) theo ch .

  http://time.com/http://time.com/http://time.com/http://www.newyorker.com/http://www.newyorker.com/http://www.newyorker.com/http://goo.gl/N38Trhttp://goo.gl/N38Trhttp://goo.gl/N38Trhttp://goo.gl/xF7PhZhttp://goo.gl/xF7PhZhttp://goo.gl/xF7PhZhttp://goo.gl/PhgWDAhttp://goo.gl/PhgWDAhttp://goo.gl/PhgWDAhttp://goo.gl/PhgWDAhttp://goo.gl/xF7PhZhttp://goo.gl/N38Trhttp://www.newyorker.com/http://time.com/
 • 7/26/2019 Phuong Phap Hoc Tieng Anh

  6/30

  6

  Chng 2. PHT TRIN CC K NNG TI NG ANH CHUNG

  Chng ta bit, ngy nay ting Anh tr thnh mt phn khng th thiu i vi i sng ca chngta. C ng i hc ting Anh giao ti p trong cng vic ca h, c ngi th hc ting anh v i nim say

  m ting anh, v vn ha ca cc n c s dng ting anh lm ngn ng chnhca mnh nh Anh, M,c, nhng cng c ng i hc ting Anh lm cng c c lc trong h c tp, nghin cu nh sinhvin, hc sinh, . Ty thuc vo mc ch m s c cch hc ting Anh ring. Nhng tng qut, vic hcting Anh v n phi tr i qua cc bc c bn ging nhau.

  2.1 M u

  Xc nh mc ch (determine your purpose): Theo mnh th khi hc ting Anh, u tin cc bnnn xc nh r mc ch ca mnh l g r i t c k hoch, phng php hc tp cho ph

  hp. Vd, bn hc ting Anh giao ti p trong cng vic th bn cn u t k v t vng, kh nng nghe ni, kh nng giao ti p ca mnh. Cn nu nh dng trong hc tp, nghin cu th bn phi trau d i vn t ca mnh cng nhiu cng tt, cch c ting anh, v khng th th thiucch vit sao cho ng, cho hay. Cn nu cc bn hc ting Anh m r ng kin thc ca mnhth cn trau d i vn t, phong t c tp qun ca t nc mnh mun tm hiu.

  Xc nh thi (determine your attitude): y l mt phn r t quan tr ng trong ti n trnh hcting anh, mnh xem n chim 50% s thnh cng ca mt ngi. Sau khi xc nh mc ch camnh th phn xc nh thi tng i l d. Hc vi thi khim tn, khng t cao, lun c im nhng phi thn tr ng, xem xt li nu thy khng hp l.

  Xc nh th i gian h c cho thch hp (set your schedule): mnh khuyn cc bn l nn mi ngyhc ting anh m t cht (khong 1 gi l c r i) cn tt hn mt tun hc mt ln (mi ln 5gi). V nn s p x p th i gian h c sao cho mnh cm thy tho i mi nht, v minh mn nht.Trong vng 1 gi cc bn c th s p xp nh sau:

  15 hc t v n t, mi ngy 5 t l c 15 hc c (t bo, sch) 30 nghe, luy n ni Cui tun t p vit/ ng php

  2.2 T v ng (vocabulary)Mnh xem phn ny l quan trng nh t v hc g th g nu bn c vn t vng cng phong ph th cngc li. V cng l thc o trnh ting Anh c a bn.

  u tin, cc bn nn t ra mc tiu ca mnh. Theo mnh tt nht mi ngy nn hc t 5 n10 t l r i, hng thng bn s c c 200 t v mi nm bn s c th c khong 2000 t ,mt con s cng ln c th cho b n giao ti p n gin r i .

 • 7/26/2019 Phuong Phap Hoc Tieng Anh

  7/30

  7

  Ti p theo, b n nn c mt cun t in bn mnh. Mnh xin a ra 2 phng n 1 l i vi cc bn m i bt u hc ting anh th nn chun b cho mnh cc cun t in

  Anh-Vi t loi nh thi (loi b ti cng c) nng cao vn t ca mnh ln mt mckh hn. Ngoi ra cc bn c th s dng Google D ch cng c.

  2 l i vi cc bn hc c ting anh kho ng 2, 3 nm g ri, c vn t vng khakh ri th nn chuyn sang dng t in Anh-Anh c a cc nh xut bn ni ting nh:Oxford (mnh khuyn dng cun Advanced learner l tt nht, m i nht l 8th edition).... Nh trong cun t in Oxford c mc 3000 t ting Anh quan tr ng cn phi bit, bnnn hc cc t ny v cc t ny l s gip cc bn hiu ngha cc t khc c nhngha sau ny.

  Ghi chp t : theo mnh cc bn c th t do ghi chp t ca mnh u cng c. C th l ghiln cc notes/flashcard ri dn khp phng ca mnh hc cng c, hay c th ghi vo mt

  cun s nh, mang theo bn mnh, lc no rnh ly ra h c cng c, hay dng ci laptop camnh hay mobile l s ghi chp t cng c, ni chung l ty bn, mi n sao b n cm thy tho imi l c.

  Nguyn tc chnh hc t vng: S bt ng: v d bn hc mt t no , sau bn giao ti p, bn xem tivi hay nghe

  mt bn nhc no m t li xut hin, th lc bn s nh t rt lu. S luyn tp: bn cng g p mt t no nhiu bao nhiu th bn s nh cng lu

  (thng thng l 7 ln l bn s nh lun) nn bn c nhi u, nghe nhi u, giao ti p nhiu

  th cng d nh t hn v tn sut s dng t cng nhiu, v iu khng th thiu l phi n li t hc.

  S lin kt: khi bn hc mt t, bn phi lin kt t vi cc s vt hin t ng quenthuc, hay cc t hc, to thnh mt cu, hay mt cu th g , th lc bn s nh tt hn

  Ngu n t hc: c nhiu cch bn c th lm iu ny: Th nht l trong khi hc tp nghin cu bn thy t m i r i hc lun (mt cng i

  chuyn v bit c ni dung c a bi hc va nh c t c s dng trong ng cnhno)

  Th hai, c th hc t vng theo cc sch hc t theo ch nh504 ABSOLUTELYESSENTIAL WORDS (3rd Edition) , hoc cc bi thi nhEssential words for TOEIC,TOEFL, IELTS, GRE, GMAT. Nh ng cu n sch ny gip cc bn m r ng vn t vngca bn r t nhiu y nhng cc bn phi m sch ra xem c h p vi trnh ca mnhkhng ri hy mua nh..

 • 7/26/2019 Phuong Phap Hoc Tieng Anh

  8/30

  8

  Khi h c mt t cc bn cn hc nhng ni dung sau: Ngha (meaning): ci ny th chc chn r i Cch pht m (pronunciation): ci ny cng khi phi bn, cc bn nn c to cch pht

  m ra ha.

  Cc cu v d (example sentence): ci ny rt quan tr ng nh Gi ghi nh (mnemonics): gip cc bn ghi nh d dng hn. Cc bn nn thamkho trang web ny: http://mnemonicdictionary.com/

  Cc yu t khc (others): nh cc t ng ngha (synonym) hay tri ngha (acronym) haycc t cng gc (relatives, cc im ng php cn ch (vd: avoid +Ving.), hnh v nu cn.

  2.3 Ng php (Grammar) Cch hc ting anh ngy nay khc v i cch hc ting anh lc tr c, ng php l mt phn r t quan tr ng,n gip bn vit, ni, giao tip ng. Tuy nhin bn khng cn u t k qu v ng php (tr tr ng h pcc bn phi thi cc cuc thi yu cu ng php nhiu). Theo mnh th nn hc ng ph p t i mc trungcp l c, l hc tp nghin cu r i (ngo i tr cc bn hc chuyn v ting anh th phi hc nmc cao c p). V d g i na, hc ng php u nhm mc ch l mnh ni ng, vit ng, dngng. Cc bn nu mun bit thm, hiu r thm cch dng ng php th c th coi cc sch ca n cngoi nh ca Oxford, Cambridge hay c a Longman cng c nh b A PRACTICAL ENGLISHGRAMMAR c a Thomson & Martinet, cu n HOW ENGLISH WORKS - c a Swan & Walter. .

  2.4 c (Reading)

  C 2 cch c nh sau:

  c phc v hc tp, nghin cu, bit thm thng tin. i vi cch c ny th cc bn nnlm theo cc b c sau:

  La chn ch bi c cho ph h p vi mnh c v trnh v lnh vc mnh quantm. Cc bn m i bt u nn c...