Pioneer traning Kỹ năng lập kế hoạch

  • Published on
    20-Jun-2015

  • View
    175

  • Download
    3

Transcript

  • 1. QUY TRNH M C TIU : TNG DOANH S CNG C : Dance card;; networking; o t o N LC XY D NG I NG SALE ? o t o c t 20 hay 40 hay 51+ thnh vin l GIM CKINH DOANH cho b n ? Trong bao lu ? quy trnh giao vi c qu n l h ntn ? doanh thu u ? T ai ?...

2. KHON DOANH THUPh ng php : d t tay ch vi c . XI --- TH T 3. HNH NGB c 1 L p b ng li t k chi ti t, y cc khch hng m c tiuTm hi u thng tin th t nhi u v nhm khch hngny, L p ph ng n lm vi c , 4. HNH NGB c 2Chu n ha chi ti t, nh l ngt i a v sp & dv c a b n, Hy tr l i cu h i :a.nh ng thnh vin no b n th c s hi u h v ng c l i ? ( dance card 10 l n ... CHU T B CH ...? )b. Nh ng th.vin no :tin t ng, qu m n b n th c s ?... 5. HNH NGB c 3 S p x p l i danh sch khchhng; nh gi l i m c tin t ng,thnh cng, r i ro... L p k ho ch GIAO Vi C cho TNG thnh vin... L p b ng: theo di, trao i & bo co tnhhnh cv chi ti t cho th.vin ang gip b n , 6. B NG MIU T - t ng qutStt Khch hng mc tiuCn lm g ? Gp aiNgi gii thiu Mc LU ( cng chi tit, cng tt) ?......tm hiu g ?thnh cng1 B NN & PTNT .. Tun 3B; Lm tc2 Ngn hng Sacombank Vit xin3 ........4 UDIC Sn pht, Thodm bt...100 Tng HUD .a. Ngha AT, Lantnbao 7. B NG MIU T - chi ti tStt Khch hng mc tiu Ngi gii thiu Mc Ln 1 Ln 2 Ln...( cng chi tit, cngthnhtt) cng1 B NN & PTNTTun 3B; CAO2 Ngn hng Vit xinRT CAOSacombank3 CTY XD S 4 HONG - ACHOK4 UDICSn pht, Tho RT OKdm bt10VINACOMIN Lm tcRT OK. ... .50Tng HUDa. Ngha AT, Lan CAOtnbao 8. Xin cm nPIONEER...SN SNG !!!

Recommended

View more >