PITANJA I ODGOVORI TENDER AVIO KARTE - I ODGOVORI TENDER AVIO KARTE...Pitanja i odgovori vezano za Poziv…

 • Published on
  14-Jul-2018

 • View
  220

 • Download
  7

Embed Size (px)

Transcript

 • Pitanja i odgovori vezano za Poziv na otvoreni postupak javne nabavke broj 5/2012 za izbor najpovoljnije ponude za izbor putnicke agencije za nabavku avionskih karata za potrebe Agencije za elektronske komunikacije i potansku djelatnost.

  Pitanje broj 1:

  "U tenderskoj dokumentaciji za nabavku avio karata, kod fakultativnih uslova za uee u postupku javnog nadmetanja, pod ekonomsko-finansijskom sposobnou, jedan od uslova (broj 3) je i dokaz o osiguranju za tetu od odgovarajueg profesionalnog rizika.

  Molim Vas da mi pojasnite o emu je rije i koji organ izdaje pomenuti dokaz."

  Odgovor 1:

  Dokaz o osiguranju za tetu od odgovarajueg profesionalnog rizika je odgovarajua polisa osiguranja izdata od ovlaenog osiguravajueg drutva za vrijednost ponude po tenderskoj dokumentaciji.