Pla suport associacions (2015-2017)

 • Published on
  18-Jul-2015

 • View
  566

 • Download
  5

Embed Size (px)

Transcript

 • Comissionat de Participaci Ciutadana i Associacionisme

  1

  MESURA DE GOVERN

  Pla de Suport a les Associacions

  (2015-2017)

  Aprovat pel Plenari del CMAB ( Consell Municipal

  dAssociacions) el 19 de gener del 2015

 • Comissionat de Participaci Ciutadana i Associacionisme

  2

  INDEX

  1. PRESENTACI ...................................................................................................................... 4

  2. METODOLOGIA ..................................................................................................................... 6

  3. MARC ESTRATGIC ............................................................................................................ 8

  3.1 Documents base de referncia .................................................................................. 8

  3.2 Normativa .................................................................................................................... 16

  3.3 Principis rectors .......................................................................................................... 24

  4. SITUACI DE LASSOCIACIONISME A CIUTAT DE BARCELONA ........................ 26

  4.1 Coneixement ampliat ................................................................................................. 26

  a) Nombre dassociacions a Barcelona......................................................................... 28

  Dades del Fitxer General dEntitats Ciutadanes .......................................................... 28

  Dades del Registre dAssociacions del Departament de Justcia ............................. 30

  b) Densitat i dinamisme de la xarxa associativa a Barcelona ................................... 30

  c) Les associacions de segon i tercer nivell a Barcelona ........................................... 34

  d) Persones membres dassociacions i/o entitats a Barcelona ................................. 36

  4.2 Espais per a la ciutadania ........................................................................................ 39

  4.3 Comunicaci efectiva ................................................................................................ 45

  4.4 Finanament eficient ................................................................................................. 47

  5. REPTES I OPORTUNITATS DE LES ASSOCIACIONS ........................................... 50

  Perspectiva 1: Ajuntament de Barcelona ...................................................................... 51

  Perspectiva 2: Associacions ........................................................................................... 53

  6. MESURES I ACCIONS ....................................................................................................... 56

  7. AVALUACI I SEGUIMENT .............................................................................................. 67

  8. BIBLIOGRAFIA ..................................................................................................................... 70

  LLIBRES I DOCUMENTS ............................................................................................... 70

  DADES ESTADSTIQUES ............................................................................................. 73

  LEGISLACI ................................................................................................................. 74

  9. ANNEX................................................................................................................................... 77

  9.1 Relaci de persones participants en el Grup de Treball del Pla de Suport ...... 77

 • Comissionat de Participaci Ciutadana i Associacionisme

  3

  9.2 Relaci de persones expertes ............................................................................ 78

 • Comissionat de Participaci Ciutadana i Associacionisme

  4

  1. PRESENTACI

  El present Pla de Suport a les Associacions (2015-2017) s fruit del comproms de

  lAjuntament de Barcelona amb el teixit associatiu i t per objectiu donar-hi

  recolzament per tal que aquest pugui afrontar els seus reptes i necessitats de futur.

  Barcelona t una llarga trajectria en lassociacionisme i ha estat sempre un territori

  molt ric pel que fa al nombre dorganitzacions que agrupen persones amb interessos

  compartits. Primer de manera menys formal i posteriorment de forma

  institucionalitzada, associacions i entitats han vehiculat els compromisos collectius

  des de diferents vessants i sn un exemple de la vitalitat de la societat catalana i

  barcelonina.

  Actualment sn 6.000 les associacions reconegudes i legalitzades que actuen

  cadascuna en el seu terreny, dinamitzant la ciutat i practicant i difonent tot tipus

  dactivitats. Aquest teixit i aquest dinamisme fan de Barcelona una ciutat dinmica i

  sn un b que cal fomentar i difondre.

  En aquest sentit esdev estratgic desenvolupar poltiques collaboratives entre

  el teixit associatiu i lAjuntament que permetin a les entitats disposar dun marc

  de referncia que reforci i visibilitzi.

  Aquesta voluntat de fer amb les associacions, de governar amb les persones, es veu

  manifestada amb diversos exemples, a nivell associatiu per, el ms emblemtic s la

  cogesti, municipal-associativa, del centre dassociacions de Barcelona de Torre

  Jussana, al vell mig del barri de la Clota, aix com tamb amb el model de cessi a les

  associacions en la gesti dequipaments municipals, la gesti cvica, en la qual

  Barcelona ns pionera.

  El Pla de Suport a les associacions (2015-2017) semmarca lestratgia de ciutat i neix

  a partit de la complicitat amb el teixit associatiu de Barcelona. En aquest sentit, el Pla

  es vincula amb dos documents de referncia com sn Marc Estratgic de lAjuntament

  de Barcelona (Pla dActuaci Municipal 2012-2015) i la Memria (2010-2011) del 2n

  Congrs dAssociacions de Barcelona.

  El mn associatiu de Barcelona va fer una gran feina amb la celebraci de II Congrs

  dAssociacions de Barcelona, pel que va tenir de reflexi, de debat, de propostes, per

  tamb de conclusions, clares i treballades. Aquestes han estat la base del Pla de

  Suport a les associacions que vol ser leina que les el teixit associatiu de la ciutat han

  de tenir per poder desenvolupar el seu paper dinamitzador i tamb de representaci.

 • Comissionat de Participaci Ciutadana i Associacionisme

  5

  El present Pla de Suport a les Associacions (2015-2017) se sustenta en dos principis

  rectors que guien lestratgia a seguir per recolzar a lassociacionisme a Barcelona en

  els propers anys. Aquests principis sn la Transparncia en els processos i

  lEnfortiment de la ciutadania i les associacions.

  Aquests principis rectors donen lloc a 4 mbits estratgics que estructuren el

  document i marquen les mesures a desenvolupar: (1) Coneixement ampliat, (2) Espais

  per a la ciutadania, (3) Comunicaci efectiva i (4) Finanament eficient.

  Les mesures que es despleguen daquests 4 mbits volen donar resposta a les

  necessitats del teixit associatiu i proporcionar una eina estratgica que ajudi i reforci

  les associacions de la ciutat.

  El Pla de Suport a les Associacions (2015-2017) sha elaborat amb la complicitat i la

  participaci dassociacions i entitats de la ciutat i, en definitiva, permet a Barcelona fer

  bandera de la riquesa del seu teixit associatiu.

 • Comissionat de Participaci Ciutadana i Associacionisme

  6

  2. METODOLOGIA

  El present Pla de Suport a les Associacions (2015-2017) sha elaborat a partir de les

  reunions del Grup de Treball del Pla de Suport del Consell Municipal dAssociacions de

  Barcelona (CMAB).A nivell metodolgic, el Pla sha desenvolupat a partir de 4 fases

  ms un acte inicial:

  Fase 0: Suport a les mesures del 2on. Congres i creaci de grups de treball sectorial.

  Febrer-octubre 2012

  El procs es va iniciar amb lacte al Sal de Cent de reconeixement de les propostes de lAlcalde amb el 2n Congrs i el comproms delaborar un Pla de Suport per part de lAjuntament de Barcelona. El Consell Municipal dAssociacions de Barcelona (CMAB) va entomar aquest comproms i, a partir de la proposta de seva comissi permanent, va proposar 3 grups de treball per comenar a treballar: Pla de Suport, Finanament i s de lespai pblic.

  1a. Fase: concreci de les mesures del segon congrs que afecten a lajuntament i acord poltic de les mateixes. Octubre 2012- mar 2013

  En aquesta primera fase es van analitzar les propostes del 2n Congrs que afectaven a poltiques de suport de lAjuntament de Barcelona. Aquest treball es va dur a terme a travs de 4sessions.

  2a. Fase: concreci del pas de les mesures del congres a unes mesures municipal s de suport. Octubre 2013-mar 2104

  A partir de 6 sessions de treball, es redacten les mesures acceptades i les propostes daccions i indicadors per a cada una delles i es trasllada lencrrec de realitzar una anlisi de la situaci de lassociacionisme a la ciutat i un marc estratgic segons el full de ruta municipal del Mandat 2011-2015. En aquest perode es va fer una feina parallela per explicar el procs delaboraci del Pla de suport i del 2nCongrsa les tinncies dAlcaldia de lAjuntament de Barcelona responsables de cultura i educaci, Qualitat de vida i econmica i ocupaci. Aquestes sessions van servir per matisar o ampliar algunes mesures proposades.

  3a fase: elaboraci i presentaci del document provisional.

  Maig setembre 2014

  En aquesta fase, el Grup de treball i la Comissi permanent es van encarregar que tcnicament sacabs delaborar el document de treball, per laprovaci provisional al plenari del CMAB del 10 de juliol de 2014. En aquesta sessi del Plenari es va explicar el contingut i es va acordar el termini daportacions de canvi per part de les entitats fins a principis del mes doctubre. Es fan dues sessions de treball per part de lequip tcnic que introdueixen algunes esmenes a lesborrany.

 • Comissionat de Participaci Ciutadana i Associacionisme

  7

  4a fase: redacci final i aprovaci pel plenari del CMAB.

  Novembre 2014-gener 2015

  En la Comissi permanent del CMAB del 16 doctubre, donat algunes reticncies davant del document, sacorda convocar una darrera reuni del grup de treball el 6 de novembre per tancar els acords per fer el document definitiu per aprovar per plenari del CMAB. Una comissi tcnica, amb suport extern, es compromet a finalitzar el Pla de suport amb el criteris acordats al grup de treball del 6 de novembre en data del 22 de desembre.

  Aix doncs, la metodologia emprada per a lelaboraci del Pla, es basa en els segents

  elements:

  Reunions del Grup de treball del Pla de Suport del Consell Municipal

  dAssociacions de Barcelona (CMAB)

  Grup de Treball del Pla de Suport del CMAB

  Anlisi documental i recerques envers lassociacionisme i el voluntariat

  Anlisi de dades sobre lassociacionisme a Barcelona

  Sessi participativa amb el Grup de persones expertes1

  1 La relaci del Grup del Pla de Suport del CMAB aix com les persones expertes de la

  sessi participativa es faciliten als Annex 1 i 2.

 • Comissionat de Participaci Ciutadana i Associacionisme

  8

  3. MARC ESTRATGIC

  3.1 Documents base de referncia

  El present Pla de Suport a les associacions (2015-2017) semmarca en una

  estratgia de ciutat i, per tant, t en compte altres marcs de referncia en relaci a

  lassociacionisme de Barcelona. Concretament, es prenen com a referncia el Marc

  Estratgic de lAjuntament de Barcelona (Pla dActuaci Municipal 2012-2015) i la

  Memria (2010-2011) del 2n Congrs dAssociacions de Barcelona.

  a) Marc Estratgic de lAjuntament de Barcelona (2012-2015)

  El Marc Estratgic de l'Ajuntament de Barcelona 2012-2015 cont la visi i els objectius (poltics i de gesti) que estableixen el full de ruta per a la ciutat en el present Mandat. Aix doncs, es prenen com a base del present Pla de Suport de lAssociacionisme els objectius que marca aquest document estratgic en relaci a lassociacionisme i les entitats.

  En primer lloc, cal destacar que el Marc Estratgic situa les entitats, associacions, agents esportius, socials i culturals en els principals objectius de la ciutat. Aix, sidentifiquen les entitats i associacions com un dels principals beneficiaris i sestableix un grup dobjectius de ciutat relacionat amb lassociacionisme: LAjuntament que coopera i participa amb el teixit social.

  Marc Estratgic

  2n Congrs d'Associacions

  de Bcn

  Pla de Suport a les Associacions

 • Comissionat de Participaci Ciutadana i Associacionisme

  9

  s rellevant, per tant, que el principal document estratgic de Barcelona identifica la cooperaci i participaci amb el teixit social com un dels grups dobjectius de la ciutat.

  El Marc Estratgic de lAjuntament de Barcelona sestructura en 7 grans grups dobjectius dels quals sen desprenen la resta dobjectius que sn, per ordre de concreci, els objectius de ciutat, els objectius gerencials i els objectius funcionals.

  Els 7 grups dobjectius del Marc Estratgic de lAjuntament de Barcelona sn: Persones i famlies, Entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals, Agents econmics i centres de coneixement, Hbitat urb, El pressupost, Govern, directrius i recursos humans i El coneixement, la innovaci i la collaboraci. Es descriuen a la taula segent:

  Taula 1. (I) Grups dobjectius del Marc Estratgic de lAjuntament de Barcelona2012-2015

  Ben

  efi

  cia

  ris

  1. Persones i famlies 2. Entitats, associacions i

  agents esportius, socials i culturals

  3. Agents econmics i centres de coneixement

  La ciutat preferida per viure amb seguretat, equitat i qualitat de vida

  LAjuntament que coopera i participa amb el teixit social

  Economia que genera oportunitats per a tothom

  Es

  tru

  ctu

  ra 4. Hbitat urb

  Un nou model de ciutat saludable que integri plenament medi ambient, urbanisme, infraestructures i TIC

  Barris productius a velocitat humana en el si duna ciutat hiperconnectada i demissions zero

  Rec

  urs

  os 5. El pressupost

  6. Govern, directrius i recursos humans

  7. El coneixement, la tecnologia, la innovaci i la collaboraci

  Duna cultura de la despesa a una cultura del cost i prioritzaci de resultats

  Instituci competitiva, motivada, amb orgull de pertinena i orientada a la ciutadania

  Barcelona, innovaci oberta en gesti pblica

  Font: elaboraci prpia a partir del Marc Estratgic de lAjuntament de Barcelona (2012-2015)

  Grups d'objectius (I)

  Objectius de ciutat (II)

  Objectius gerencials (III)

  Objectius funcionals (IV)

 • Comissionat de Participaci Ciutadana i Associacionisme

  10

  En relaci als objectius que es relacionen amb lassociacionisme i impliquen

  suport a les associacions, destaquen 4 objectius de ciutat que es concreten en

  objectius gerencials.

  Taula 2. Objectius de referncia en el Marc Estratgic de lAjuntament de Barcelona 2012-2015

  Objectius de ciutat (II) Objectius gerencials (III)

  2.1 Potenciar i ordenar els canals

  dinteracci real i efectiva entre

  lAjuntament i les diferents entitats,

  associacions i agents esportius, socials

  i culturals. Apropar a les diferents

  entitats, associacions i agents esportius,

  socials i culturals...