Plan Reorganizare PLAN ITECOL

  • Published on
    03-Jul-2015

  • View
    130

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

PLANUL DE REORGANIZARE SI CONTINUARE A ACTIVITATII S.C. ITECOL TEHNICA SRL PLOIESTI, Jud PrahovaCONFORM LEGII 85/2006

2

CUPRINS

CUVANT INAINTE I. PREZENTARE GENERALA 1. DATE DE IDENTIFICARE A SOCIETATII 2. SCURT ISTORIC AL SOCIETATII 3. DESCRIEREA AVERII SI ACTIVITATII SOCIETATII II. ANALIZA DIAGNOSTIC SINTETICA 1. DIAGNOSTICUL JURIDIC 2. DIAGNOSTICUL COMERCIAL 3. DIAGNOSTICUL MANAGEMENTULUI SI RESURSELOR UMANE 4. DIAGNOSTICUL FINANCIAR-CONTABIL III. SUMARUL PLANULUI DE RORGANIZARE 1. OBIECTIVELE SI DURATA PLANULUI 2. SITUATIA COMPARATIVA A PLATILOR CATRE CREDITORI - PLAN REORGANIZARE/LICHIDARE IV. FEZABILITATEA PLANULUI V. CONCLUZII GENERALE SI RECOMANDARE Anexe 1. PROIECTIA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE PE ORIZONTUL DE TIMP 2010-2012 PROIECTIA FINANCIARA A FLUXURILOR DE DISPONIBILITATI (CASH-FLOW) PE ORIZONTUL DE TIMP 2010-2012 2. TABLOUL CREDITORILOR 3. PROGRAMUL DE PLATA A CREANTELOR

3

CUVANT INAINTE SC ITECOL TEHNICA SRL PLOIESTI este o societate de importanta regionala fiind un organism viu (socio-tehnico-economic) ce functioneaza intr-un mediu extrem de dinamic, schimbator, cu profunde influente asupra sa, dar in acelasi timp, ce poseda mecanismul de autoreglare ce-i permite reproiectarea si optimizarea structurilor sale pentru supravietuirea in viitor si integrarea in circuitul normal de functionare al agentilor economici. SC ITECOL TEHNICA SRL PLOIESTI este o societate cu capital integral privat ce activeaza in domeniul serviciilor de salubritate urbana si rurala, organizata in sistemul unitatilor de tip industrial, ce isi desfasoara activitatea judetele Prahova si DAMBOVITA deservind un numar de 23 localitati si toti agentii economici din aria administrativa a localitatilor in care isi desfasoara activitatea. Drept urmare, am identificat mediul in care SC ITECOL TEHNICA SRL PLOIESTI isi desfasoara activitatea si apoi am diagnosticat principalele aspecte economico-sociale in vederea evidentierii cauzelor care au generat declinul societatii si respectiv starea de insolvabilitate. Pornind de la starea de fapt am formulat obiectivele pe termen lung, mediu si scurt, masurile capabile sa duca la indeplinirea acestora, toate integrate intr-un plan de reorganizare care sa urmareasca continuarea activitatii, in conformitate cu Legea 85/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Planul de reorganizare isi propune pentru perioada imediat urmatoare, oprirea declinului societatii si relansarea activitatii, astfel incat toti creditorii sa fie achitati. Am oferit solutii de reproiectare pentru toate subsistemele societatii (organizatoric, managerial, productiv, comercial, financiar-contabil) si ne exprimam convingerea ca SC ITECOL TEHNICA SRL PLOIESTI poate supravietui, se poate relansa, aceasta fiind singura alternativa benefica pentru societate, pentru creditorii ei, pentru economia de piata specifica stadiului actual de evolutie a societatii romanesti. Am optat pentru reproiectarea si reorganizarea societatii in scopul de a oferi sansa creditorilor societatii de a-si recupera partial sumele datorate de societate, ceea ce nu s-ar putea realiza in cazul lichidarii judiciare a SC ITECOL TEHNICA SRL PLOIESTI asa cum vom arata mai jos.

4

I.PREZENTARE GENERALA 1. DATE DE IDENTIFICARE A SOCIETATII Denumire: SC ITECOL TEHNICA SRL Societate cu raspundere limitata Sediul social: PLOIESTI, str. Garlei, nr 15, Judet Prahova Forma juridica: Societate cu raspundere limitata SRL, Nr.inregistrare Registrul Comertului: J29/1268/17.11.1998, Cod fiscal: RO 11307176 Durata societatii: nelimitata, Activitatea principala: Colectarea deseurilor nepericuloase, cod CAEN 3811 declarata la Oficiul Registrului Comertului Prahova si inscrisa pe certificatul de inmatriculare.

2. SCURT ISTORIC AL SOCIETATII S.C. ITECOL TEHNICA SRL, infiintata prin acrtul de vointa al asociatilor si Incheierea nr. 1106/26.10.1998 a judecatorului delegat pe langa Oficiul Registrului Comertului Prahova, are sediul in PLOIESTI, str. Garlei, nr. 15, avand ca obiect principal de activitate Colectarea deseurilor nepericuloase cod CAEN 3811. La data de 30.08.2006 societatii ITECOL TEHNICA SRL PLOIESTI i s-a atribuit licenta clasa 2 de catre Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala prin Ordinul nr. 490/30.08.2006 confirmandu-se calitatea serviciilor pe care le presteaza. S.C. ITECOL TEHNICA SRL PLOIESTI are implementat SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII pentru activitatile de Salubritate, depoluare si activitati similare SR EN ISO 9001:2001 ( ISO 9001: 2000 ), SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU pentru activitatile de Salubritate, depoluare si activitati similare SR EN ISO 14001:2005 (ISO 14001:2004).

5

3. DESCRIEREA AVERII SI ACTIVITATII SOCIETATII La data de 30.06.2010, conform balantei de verificare si bilantului contabil intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991 republicata, a Ordinului ministrului finantelor publice nr.1752/2005, averea bruta a SC ITECOL TEHNICA SRL era in valoare de 1.490.166 lei , compusa din: - imobilizari necorporale 3.750 lei -imobilizari corporale...237.712 lei din care: -terenuri............ 0 lei -constructii... 0 lei -instalatii tehnice si masini......239.491 lei -mobilier, birotica, ech.protectie, etc. 0 lei -imobilizari corporale in curs de executie...1.779 lei -imobilizari financiare. 0 lei -active circulante............................1.248.704 lei din care: -stocuri .... 0 lei -creante.............................................................1.186.604 lei - cheltuieli in avans .....18.888 lei -casa si conturi la banci, av trezorerie..................43.212 lei

TOTAL AVERE VALOARE CONTABILA = 1.490.166 lei Imobilizarile corporale sunt inregistrate la costul istoric astfel: - masini, utilaje si instalatii de lucru, instrumente de masura si control, mijloace de transport sunt incluse la valoarea de achizitie Capitalul social la 30.06.2010 este de 300.200 lei, constituit dintr-un numar de 30.020 parti sociale cu valoarea nominala de 10 lei. Structura actionariatului : - Pileri Sergio - 30.000 99.933 % - S.C. BIO AGRI EST SRL 16 0.053 % - S.C. PILERIUS COMPANY SRL 4 0.014 % Total actiuni - 30.020 100 % In cursul anul 2010 nu au avut loc modificari ale valorii capitalului social.

6

II. ANALIZA DIAGNOSTIC SINTETICA

1. DIAGNOSTICUL JURIDIC Obiectiv: aprecierea riscurilor inerente situatiei juridice a societatii. a) STATUTUL JURIDIC AL SC ITECOL TEHNICA SRL SC ITECOL TEHNICA SRL este unitate economica infiintata ca societate comerciala prin acrtul de vointa al asociatilor si Incheierea nr. 1106/26.10.1998 a judecatoruluidelegat pe langa Oficiul Registrului Comertului Prahova, are sediul in PLOIESTI, str. Garlei, nr. 15, avand ca obiect principal de activitate Colectarea deseurilor nepericuloase cod CAEN 3811.

Societatea a fost inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Prahova la data de 17.11.1998 sub numarul J29/1268/1998. La infiintare societatea s-a numit IT ECOLTEHNICA SRL iar incepand cu data de 02.10.1998 se schimba denumirea in ITECOL TEHNICA SRL. In perioada 1998-2010, functionarea din punct de vedere juridic a firmei a suferit cateva modificari . evolutia valorica a capitalului social : - prin actul aditional nr.02 din 01.10.2004 se majoreaza capitalul social 200 lei la 100.200 lei prin intrarea in societate a D-lui PILERI SERGIO - prin actul aditional nr.03 din 10.05.2005 se majoreaza capitalul social 100.200 lei la 300.200 lei evolutia structurala a capitalului social : La infiintare : - PILERI GIUSEPPE 8 parti sociale 40% - IONESCU NICOLAE CRISTIAN 8 parti sociale 40% - S.C. ITALIA INTERMED SRL 4 parti sociale 20% ACT ADITIONAL din 24.09.1998 : - S.C. ITALIA INTERMED SRL 4 parti sociale 20% - S.C. GENERAL CONSULTING COMPANY SRL 16 parti sociale 80% ACT ADITIONAL nr. 02 din 01.10.2004 : - PILERI SERGIO 10.000 parti sociale 99.8% - S.C. GENERAL CONSULTING COMPANY SRL 16 parti sociale 0.16% - S.C. ITALIA INTERMED SRL 4 parti sociale 0.04% ACT ADITIONAL din 14.01.2005 : - PILERI SERGIO 10.000 parti sociale 99.8% - S.C. BIO AGRI EST SRL 16 parti sociale 0.16% - S.C. PILERIUS COMPANY SRL 4 parti sociale 0.04%

7

ACT ADITIONAL DIN 10.05.2005 : - PILERI SERGIO 30.000 parti sociale 99.933% - S.C. BIO AGRI EST SRL 16 parti sociale 0.053% - S.C. PILERIUS COMPANY SRL 4 parti sociale 0.01 4%

Corespunzator structurii actionariatului, si conducerea societatii de-a lungul existentei sale a suferit modificari, fiind exercitata de ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR in componenta momentului respective prin ADMINISTRATORUL numit in Statul Societatii. Administrarea societatii conform actului constitutiv si Legii nr.31/1990 rep. a fost indeplinita de : - Pileri Giuseppe Administrator unic de la infiintare - Nicolescu Catalin Eduard Administrator din 24.09.1998 22.12.2003 - Balanescu Ioan Veronel Administrator din 22.12.2003 01.10.2004 - Sirbu Simion Gheorghe Administrator din 01.10.2004 16.12.2009 - Pileri Sergio Administrator din 16.12.2009 Asa cum se observa corespunzator structurii actionariatului, conducerea societatii dea lungul existentei sale a suferit modificari. b) LITIGII SC ITECOL TEHNICA SRL este parte in calitate de reclamant , in litigii privind executarea silita recuperarea creantelor societatii. 1.1. ACTELE CONSTITUTIVE, REGISTRELE SOCIETATII S.C. ITECOL TEHNICA SRL isi desfasoara activitatea pe baza STATUTULUI, modificat si completate prin acte aditionale, autentificate si inregistrate ca cereri mentiuni la Registrul Comertului. 1.2 DREPTUL DE PROPRIETATE Terenuri: La data prezentului, Societatea nu are in patrimoniu terenuri si constructii. Utilaje, instalatii, mobilier si alte mijloace fixe S.C. ITECOL TEHNICA SRL la data de 30.06.2010 are in proprietate exclusiva mijloace fixe, altele decat cladiri si constructii speciale, in valoare de 239.491 lei la valoare ramasa. De asemenea are inregistrata in evidenta contabila Imobilizari corporale in curs efectuate in scopul dezvoltarii activitatii 1.779 lei.

8

1.3 SITUATIA JURIDICA A STOCURILOR Societatea nu detine in patrimoniu la 30.06.2010, conform evidentelor contabile, stocuri. Evaluarea si nregistrarea n contabilitate a stocurilor s-a facut astfel : -materialele consumabile, obiectele de inventar si marfurile la pretul din factura furnizorului, respectiv costul de achizitie ;

1.4. SITUATIA JURIDICA A CREANTELOR Creantele societatii(clientii) sunt inregistrate in contabilitate la valoarea nominala, evidentiate analitic pe fiecare persoana fizica si juridica si pe punct de lucru. Valoarea creantelor neincasate(clienti) in balanta de verificare la data de 30.06.2010 este de 999.841,60 lei clienti si 90.090,03 lei clienti incerti sau in litigiu. Celelalte creante sunt in suma de : - debitori diversi 95.523.73 lei La 31.12.2009 pentru creantele societatii, s-au emis extrase de cont pentru confirmarea debitelor conf.OMFP 2861/2009.

1.5. SITUATIA JURIDICA A DATORIILOR La 30.06.2010, SC ITECOL TEHNICA SRL avea datorii totale de 1.951.488 lei, compusa din: - datorii comerciale furnizori 1.439.814 lei - personal sume datorate si contributii datorate110.733 lei - impozit pe profit0 lei - tva de plata .207.783 lei - impozit pe salarii...35.806 lei - alte impozite si taxe.3.250 lei - datorii fata de alte fonduri...1.547 lei - asociati, conturi curente 34.370 lei - creditori diversi..27.395 lei - alte imprumuturi si datorii assimilate - leasing..89.845 lei

1.6. DREPTUL FISCAL

9

S.C. ITECOL TEHNICA SRL este inregistrata la D.G.F.P. Prahova cu codul fiscal 11307176 atribut fiscal Ro (platitor de TVA).

1.7.

DREPTUL MUNCII

Toti salariatii au incheiate cu societatea CIM, inregistrate la Directia Muncii. Evidenta personalului este tinuta la zi prin statul de functii, statele de plata si Registrul de evidenta al salariatilor salariatilor. Regimul de lucru in cadrul societatii este de 8 h, zilele lucrate dar decretate libere nelucratoare si stabilite prin lege fiind compensate in zile libere , sau prin plata sporului de sambata si duminica respectiv prin plata orelor suplimentare. Datorita specificului activitatii si contractelor pe care le are, in zilele de sarbatori legale se lucreaza, cu respectarea prevederilor art.136 si art 137(2) din Legea 53/2003. La nivel de societate angajatorul a aderat la Contactul de Munca la nivel national pe anii 2007/2010.

CONCLUZIILE DIAGNOSTICULUI JURIDIC PUNCTE FORTE Acte constitutive corespunzatoare; Situatie clara privind dreptul de proprietate asupra mijloacelor fixe; PUNCTE SLABE Obligatii bugetare restante, furnizori neachitati

2. DIAGNOSTICUL COMERCIAL Obiectiv: estimarea pietei actuale si potentiale a societatii si a locului ei pe piata.

2.1 ANALIZA EVOLUTIEI CIFREI DE AFACERINr. crt 1 SPECIFICATIE Cifra de afaceri in preturi curente (lei) 2007 1.373.906 2008 1.772.559 2009 1.996.653 2010 2.136.576

10

Pentru anul 2010 sumele au fost extrapolate pe intregul an in functie de realizarile la 30.06.2010. Asa cum rezulta din tabelul de mai sus activitatea societatii a cunoscut un progress substantial, astfel ca in 2008 a avut loc o crestere cu 29% fata de 2007, in 2009 cu 12% fata de 2008, iar in 2010 cu 7% fata de 2009, mai mica datorita situatiei impuse de starea de insolventa. .

2.2. STRUCTURA VENITURILOR

Categoria de venituri /cheltuieli 1. vanzari de marfuri 2. productia vanduta 3. venituri din subventii de exploatare CIFRA DE AFACERI 4. venituri din productia stocata 5. venituri din productia de imobilizari PRODUCTIA EXERCITIULUI 6. alte venituri din exploatare I.VENITURI DIN EXPLOATARE 7. venituri financiare II. VENITURI FINANCIARE 8. venituri extraordinare III. VENITURI EXTRAORDINARE III. VENITURI TOTALE

31,12,2007 31,12,2008 31,12,2009 30.06.2010 0 0 0 0 1.373.906 1.772.559 1.996.653 1.068.288 0 0 0 0 1.373.906 1.772.559 1.996.653 1.068.288 0 0 0 0 179.669 0 0 0 179.669 0 0 0 1.483 0 814 0 1.555.058 1.772.559 1.997.467 1.068.288 24 78 14 4 24 78 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1.555.082 1.772.637 1.997.481 1.068.292

2.3 ANALIZA CLIENTILOR Societatea deserveste peste 20 de primarii, toate persoanele fizice si toti agentii economici din aria administrativa a localitatilor in care isi desfasoara activitatea cum sunt: - S.C. REMEDIAL CONS CONSULTING contract 32/01.02.2010; - S.C. ALKA PRO SRL contract 23/04/.010; - S.C. GIORDAVEL CONF SRL contract 6/16.04.2009; - S.C. CEFIN (ROMANIA) SRL - contract 110/15.01.2006 - S.C. ALEXANDRION GROUP SRL contract 023/28.11.2002 - S.C. SCHLUMBERGER LOGELCO INC. PANAMA contract 1573/31.12.2007 - UM 1394 contract 901/01.03.2010 - PRIMARIA BARCANESTI contract 002/01.02.2002 - GRUP SC. BARCANESTI contract 167/01.04.2010

11

- PRIMARIA GORGOTA contract 001/01.04.2004 - PRIMARIA BERCENI contract 002/04.04.2010 - PRIMARIA BUCOV contract 001/01.11.2002 - PRIMARIA GORNET contract 001/01.04.2003 - PRIMARIA MANESTI contract 001/01.07.2002 - PRIMARIA COCORASTI contract 001/29.04.2004 - PRIMARIA PLOPU contract 001/01.0...

Recommended

View more >