Pod Pojmom Oroantralna Fistula Podrazumijevamo

  • Published on
    16-Jul-2015

  • View
    338

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Pod pojmom oroantralna fistula podrazumijevamo fistularni kanal prekriven epitelom, koji moae i ne mora biti ispunjen granulacijskim tkivom ili polipozom sinusne sluznice, a koji najEeEe nastaje zbog jatrogene oroantralne komunikacije. U tim sluEajevima komunikacija izmeu usne upljine i maksilarnoga sinusa nastaje kao posljedica ekstrakcije gornjih postraniEnih zuba koja ne zaraste krvnim ugrukom veE se u njoj stvara granulacijsko tkivo, a na rubovima se njezino uEe poEinje suaavati migracijom epitelnih stanica gingive proprije koje prekriju rubove uEa i djelomice urastu u kanal. Struja zraka koja iz sinusa pri ekspiriju prolazi kroz alveolu u usnu upljinu podraava stvaranje fistularnoga kanala koji povezuje sinusnu s usnom upljinom. Fistula se moae i spontano zatvoriti bubrenjem gingive, ali izgledi nisu veliki. Postojanjem fistule sinus je trajno otvoren pa je takvim stanjem omoguEen prolaz mikroflore usne upljine u maksilarni sinus, a time i nastanak upale sa svim moguEim posljedicama. S obzirom na anatomski poloaaj maksilarnog sinusa i na njegovu povezanost sa zubima on ima posebno mjesto u oralnoj i maksilofacijalnoj kirurgiji. NajveEi dio tijela gornje Eeljusti zauzima maksilarni sinus koji opisujemo kao veliki, pneumatiEni prostor. Naziva se jo i Highmoreov antrum po engleskom anatomu Nathanielu Highmoreu iz 17. stoljeEa koji je prvi opisao sinus kao prostor u kosti i nazvao ga antrumom (1).

I KLASA PRELOMI GLEI, najee su odlomljeni uglovi i seivne ivice gornjih centralnih sekutia. Pacijenti se obino ale samo na otre ivice polomljene glei koje povreuju usne ili jezik. II KLASA PRELOMI GLEI I DENTINA linija preloma je obino kosa, zahvatajui jedan ili oba ugla najee gornjih centralnih sekutia. Povreda moe biti praena i luksacijama. III KLASA PRELOMI GLEI I DENTINA S POVREDOM PULPE linija preloma je kosa ili horizontalna, pri emu je odlomljen vei deo krunice zuba.esto su udrueni sa luksacijama zuba.IV KLASA PRELOMI KORENA najee se deavaju kod gornjih centralnih sekutia i to sa zavrenim razvitkom korena. Povreeni zub moe biti neto dui u odnosu na nepovreene zube, odlomljeni krunini deo se obino znatnije luksira. Linija preloma

korena moe biti lokalizovana u predelu vrha korena, zatim u srednjoj treini i u gingivalnoj treini korena (deo korena u blizini desni). Za tanu dijagnozu neophodan je Rtg snimak.