Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w ?· Zapalenie skórno-mięśniowe 210 Guzkowe zapalenie tętnic…

  • Published on
    28-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetycem

WSTPDOKOSMETYKIMonika Grono Marzen na Mrozowska Aleksandra Salczyska Alina Sroka Beata Wonicka Anna Zaborowska

DZIA I. Bezpieczestwo i higiena pracy- Monika Grono

ROZDZIA 1. Higiena osobista i higiena pracy 26------------- Cele i zadania higieny 27

Higiena osobista w yciu codziennym 28Regularne mycie 29Stosowanie kosmetykw 30Dbanie o ubir 31

------------- Wskazwki dotyczce higieny dla kosmetyczki 32------------- Higiena pracy 34

Obowizki pracownika w zakresie bhp 34Wymagania dotyczce gabinetu kosmetycznego 35

Pytania kontrolne 36 wiczenia 37

ROZDZIA 2. Podstawy ergonomii, ochrony rodowiska i ochrony przeciwpoarowej 38

Organizacja stanowiska pracy 39Cele ergonomii 39Zasady ergonomii w pracy kosmetyczki 40

------------- Ochrona rodowiska 41Najwaniejsze przepisy prawne 41Zanieczyszczenia rodowiska 42Zanieczyszczenia gleby 43Zanieczyszczenia powietrza 44Zanieczyszczenia wody 45

------------- * Ochrona przeciwpoarowa 45Najwaniejsze przepisy prawne 45Postpowanie podczas poaru 47

------------- * Prawna ochrona pracy 48 Pytania kontrolne 50 wiczenia 51

ROZDZIA 3. Zagroenia natury spoecznej 52------------- - Czym jest uzalenienie 53------------- Nikotynizm 53

Przyczyny palenia tytoniu 54Skutki uzalenienia 54

5

/ i

WSTP DO KOSMETYKI |

------- AlkoholizmPrzyczyny naduywania alkoholu Skutki uzalenienia

Uzalenienie od narkotykwPrzyczyny zaywania narkotykw Skutki uzalenienia

------- Inne uzalenienia----- AIDS - choroba XXI wieku

Drogi zakaenia wirusem Profilaktyka

Pytania kontrolne wiczenia

ROZDZIA 4. Zapobieganie chorobom Wpyw czynnikw biologicznych na organizm czowieka

------------- Choroby zakane i drogi zakaeniaZakaenia kropelkowe i powietrzne Zakaenia krwi Zakaenia pokarmowe

------------- Profilaktyka chorb zakanych Pytania kontrolne wiczenia

ROZDZIA 5. Udzielanie pierwszej pomocy------------- Obowizek prawny------------- Opatrywanie ran------------- - Krwotok z nosa------------- Omdlenie------------- Wstrzs anafilaktyczny------------- Oparzenia termiczne------------- * Oparzenia chemiczne------------- - Padaczka

Ciao obce w oku------------- Zadawienie------------- Poraenie prdem------------ Resuscytacja kreniowo-oddechowa u dorosych

------ - Wyposaenie apteczki Pytania kontrolne wiczenia

ROZDZIA 6. rodki ochrony w pracy zawodowej Aseptyka i antyseptyka

------------- Utrzymanie higieny rk

5556565758 58 60 62 62 626465

666768 686970717273

74757576777879 81 82 82838485878889

9091 91

6

Sytuacje wymagajce mycia i dezynfekcji rk Technika mycia i dezynfekcji rk Bdy popeniane podczas mycia i dezynfekcji rk Wybr preparatw do dezynfekcji rk

* rodki ochrony indywidualnej / Rkawiczki jednorazowe

Fartuch ochronny Maseczka ochronna na twarz Okulary ochronne

Pytania kontrolne wiczenia

ROZDZIA 7. Dezynfekcja narzdzi i powierzchni-------- Sposoby na zachowanie czystoci w gabinecie

-------------* Rodzaje dezynfekcji------------- Zasady dezynfekcji w wietle prawa------------- Wybr rodka dezynfekcyjnego------------- * Przygotowanie roztworu roboczego------------- - Przeprowadzanie dezynfekcji

Czyszczenie narzdzi Czyszczenie powierzchni

Pytania kontrolne wiczenia

ROZDZIA 8. Sterylizacja narzdzi------------- * Skuteczno wyjaawiania------------- Metody sterylizacji

Sterylizacja par wodn pod cinieniem Sterylizacja suchym gorcym powietrzem Sterylizacja tlenkiem etylenu Sterylizacja plazmowa Sterylizacja ozonemJ Sterylizacja kwasem nadoctowymSterylizacja formaldehydem

Pakowanie narzdziRodzaje opakowa Zasady pakowania

Kontrola sterylizacji Przechowywanie narzdzi po wyjaowieniu * Dokumentacja procesu Przeprowadzanie sterylizacji

Pytania kontrolne wiczenia

9292949495 95 95 95959697

9899 99 99

100101103103104104105

106 107 107107108 108 108 109 109 109 109109110 111 113113114115 115

7

WSTP DO KOSMETYKI |

DZIA II. Podstawy anatomii- Marzenna Mrozowska

ROZDZIA 9. Oglna budowa i funkcje skry------------ Warstwowa budowa skry

Tkanka podskrnaSkra waciwaNaskrekSie naczyniowaSie wkien nerwowych

------------- Przydatki skryWosy Paznokcie Gruczoy ojowe Gruczoy potowe

------------- * Funkcje skry------------- Starzenie si skry

Zmiany w tkance podskrnej Zmiany w skrze waciwej Zmiany w naskrku Zmiany w przydatkach skry Zmiany w ukadzie krwiononym Opnianie procesu starzenia w gabinecie kosmetycznym

Pytania kontrolne wiczenia

ROZDZIA 10. Przenikanie substancji przez skr------------- Pojcie transportu przezskrnego

Zjawiska charakteryzujce transport substancji aktywnych------------- Czynniki warunkujce transport przezskrny

Mechanizm przenikania substancji przez skr Czynniki zmniejszajce barier warstwy rogowej naskrka

------------- Elektroporacja Pytania kontrolne wiczenia

ROZDZIA 11. Ukad miniowy------------- Podzia mini

Budowa i funkcje mini szkieletowych------------- Pobudliwo tkanki miniowej

Pytania kontrolne wiczenia

118119119121124127128 129 129 131133134135137138 138138139 139

139140141

142143143144144145146147147

148149150155156157

8

DZIA III. Podstawy diagnostyki dermatologicznej- Beata Wonicka

ROZDZIA 12. Wiadomoci wstpne------------- Dermatologia jako nauka medyczna------------- * Metody diagnostyki chorb skry

Znaczenie zmian skry w diagnostyce chorb wewntrznych------------- * Objawy chorb skry (symptomatologia dermatologiczna)

Wykwity pierwotne PlamaBbel pokrzywkowy Grudka Guz GuzekPcherzyk i pcherz Krosta

Wykwity wtrne uska Strup Naderka Otarcie Przeczos Owrzodzenie RanaRozpadlina Blizna

Pytania kontrolne wiczenia

ROZDZIA 13. Choroby skry o podou infekcyjnym------------- Choroby infekcyjne - wiadomoci wstpne------------- Choroby bakteryjne

RaZapalenie mieszkw wosowych FigwkaRopnie mnogie pach CzyrakLiszajec zakany Niesztowica Wyprzenie bakteryjne

------------- Choroby ziarniniakoweGrulica skry Sarkoidoza skry

160161161163166166166166167167167168 168 169 169 169169170 170 170 170 170170171171

172173174174175 175175176176177 177 177177178

WSTP DO KOSMETYKI j

------------- - Choroby wirusowe 179Opryszczka zwyka 179Ppasiec 180Brodawki zwyke 180Brodawki stp 181Brodawki paskie modocianych 181Miczak zakany 181

------------- Grzybice skry i bon luzowych 182Grzybica stp 182Grzybica doni 183Grzybica skry gadkiej 183Grzybica owosionej skry gowy 183Kandydoza bon luzowych 184Kandydoza skry 185Zapalenie kcikw ust 186upie pstry 186

Pytania kontrolne 187 wiczenia 187

ROZDZIA 14. Choroby i zmiany skrne spowodowaneprzez zwierzta pasoytnicze 188

------------- Choroby pasoytnicze skry 189Wszawica 189wierzb 190Nuyca 191

Zwierzta pasoytnicze wywoujce zmiany skrne 192Pchy 192Pluskwy 192Kleszcze 192

Pytania kontrolne 193 wiczenia 193

ROZDZIA 15. Choroby skry zwizane z zaburzeniamifunkcjonowania ukadu odpornociowego 194

Sposb funkcjonowania ukadu odpornociowego 195------------- Choroby alergiczne 197

Pokrzywka 198Obrzk naczynioruchowy Quinckego 199Atopowe zapalenie skry (AZS) 200Wyprysk kontaktowy 201

------------- Rumienie 202Rumie wielopostaciowy 202Rumie trway 203

Rumie guzowaty 203Erythema gyratum repens 204

Choroby pcherzowe 204Pcherzyca 205Pemfigoid 206

Choroby tkanki cznej (tzw. kolagenozy) 207Tocze rumieniowaty 207Twardzina 209Zapalenie skrno-miniowe 210Guzkowe zapalenie ttnic 211Mieszana choroba tkanki cznej 212

Pytania kontrolne 212 wiczenia 213

ROZDZIA 16. Inne choroby skry- Choroby ojotokowe

ojotokowe zapalenie skry Trdzik zwyky (pospolity)Trdzik rowaty

------------- Choroby grudkowo-zuszczajceuszczyca Liszaj paski

------------- * Zaburzenia barwnikowePiegi OstudaBielactwo nabyte Bielactwo wrodzone - albinizm

- Zaburzenia rogowacenia Rybia uska Rogowiec

- Choroby naczyniowe Owrzodzenia podudzi Plamice

- Znamiona Znamiona naskrkowe Znamiona barwnikowe (melanocytowe) Znamiona pochodzce z gruczow ojowych Znamiona pochodzce z gruczow potowych Znamiona naczyniowe

- Stany przednowotworowe skry Rogowacenie soneczne Rg skrnySkra pergaminowa barwnikowa

214215215216 218 219 219 221 222 222 222 223223224224225 225225226 227 227 227229230230231231232 232

WSTP DO KOSMETYKI |

Rogowacenie biaePorentgenowskie pne uszkodzenie skry Zesp znamion dysplastycznych Stany rzekomonowotworowe

NowotworyEtiologia i patogeneza nowotworw Obraz makroskopowy nowotworw Rodzaje nowotworw Brodawka ojotokowa WkniakBliznowiec (keloid)Tuszczak KaszakiZiarniniak naczyniowy Kpki te ProsakiNowotwory in situ Rak podstawnokomrkowy Rak kolczystokomrkowy Czerniak

- Choroby skry wywoane czynnikami fizycznymi Modzel Nagniotek Odleyna Rumie cieplny OdmroenieOstre porentgenowskie zapalenie skry Rumie soneczny

Pytania kontrolne wiczenia

232233 233233234234235 235 237 237237238 238 238238239239240240241242243 243 243243244245245246247

ROZDZIA 17. Choroby wosw i paznokci 248------------- Choroby wosw 249

ysienie androgenowe u mczyzn 251ysienie androgenowe u kobiet 251ysienie plackowate 252Hirsutyzm 252Hipertrichoza 252

------------- Choroby paznokci 253Atrofia paznokcia 253Aplazja paznokcia 254uszczyca paznokci 254Paznokcie rurkowate 254

r/ // '

t Grzybica paznokciKandydoza paznokci i watw paznokciowych Zanik ptytek paznokciowych Zuszczanie pytki paznokciowej Zesp tych paznokci Palce paeczkowate Szponowato pytek paznokciowych Szorstko paznokci Wklso paznokci (koilonychia) Maczugowato paznokci Rowki poprzeczne (linie Beau)Krwawienia pod pytk paznokciow

Pytania kontrolne wiczenia

ROZDZIA 18. Choroby przenoszone drog pciow Sposb klasyfikacji zalecany przez wiatow

Organizacj Zdrowia------ Choroby bakteryjne przenoszone drog pciow

Kia (syfilis)Rzeczka (tryper)Nierzeczkowe zapalenie cewki moczowej (NGU) Ziarnica weneryczna pachwin (LGV)Wrzd mikki (wrzd weneryczny)

------- Choroby wirusowe przenoszone drog pciowAIDSOpryszczka narzdw pciowych Ktykciny koczyste (brodawki pciowe)

------------- Choroby przenoszone drog pciow wywoaneprzez grzyby i pierwotniaki

RzsistkowicaZakaenia drodakowe narzdw pciowych

Pytania kontrolne wiczenia

Dzia IV. Podstawy ywienia w kosmetyce- Monika Grono

ROZDZIA 19. Czym jest ywienie Podstawowe pojcia z zakresu ywienia czowieka Skadniki pokarmowe, ich przemiany i rola

w organizmie czowieka Biaka

254254255 255 255255256 256 256 256 256256257257

258

259 259 259 262 262 263263264264265265

266 266 266 267 267

270271

273273

13

WSTP DO KOSMETYKI

Budowa biaek 273Podzia biaek 274Rola biaek w organizmie czowieka 276Trawienie biaek 276rda biaek w diecie 278Zapotrzebowanie na biaka 280

Tuszcze 280Budowa tuszczw 280Podzia kwasw tuszczowych 280Rola tuszczw w organizmie czowieka 282Trawienie tuszczw 282rda tuszczw w diecie 283Zapotrzebowanie na tuszcze 284Cholesterol 284

Wglowodany 286Budowa i podzia wglowodanw 286Rola wglowodanw w organizmie czowieka 287 Trawienie wglowodanw 288rda wglowodanw w diecie 289Zapotrzebowanie na wglowodany 290

Skadniki mineralne 290Witaminy 294

Pytania kontrolne 297 wiczenia 297

ROZDZIA 20. Racjonalne ywienie a diety 298------------- Podstawy ywienia dietetycznego 299------------- Klasyfikacja diet 300------------- Zasady racjonalnego ywienia 302------------- Komponowanie posikw 306

Pytania kontrolne 309 wiczenia 309

ROZDZIA 21. Wpyw odywiania na skr, wosy i paznokcie 310------------- Skadniki diety wpywajce na skr 311

Witaminy 312Skadniki mineralne 315Kwasy tuszczowe omega-3 316Biako 316Produkty spoywcze i potrawy 317

Skadniki diety wpywajce na wosy i paznokcie 320----- Problemy ze skr, wosami i paznokciami zwizane

z ywieniem 321

14

Rozstpy 321Cellulit 322Trdzik pospolity 322Trdzik rowaty 323Starzenie si skry 323Sucho wtosw 323Przetuszczanie si wosw 324Wypadanie wosw 324Krucho paznokci 324

Pytania kontrolne 325 wiczenia 325

ROZDZIA 22. ywienie a choroby cywilizacyjne------------- Choroby XXI wieku------------- Przyczyny chorb cywilizacyjnych i metody zapobiegania------------ Zasady ywienia w profilaktyce chorb cywilizacyjnych

OtyoZalecenia ywieniowe w otyoci

CukrzycaZalecenia ywieniowe w cukrzycy

MiadycaZalecenia ywieniowe w miadycy

Nadcinienie ttniczeZalecenia ywieniowe w nadcinieniu ttniczym

AnoreksjaZalecenia ywieniowe w anoreksji

BulimiaZalecenia ywieniowe w bulimii

Pytania kontrolne wiczenia

326327327328 328330331332333334336

337338339339340341 341

ROZDZIA 23. Potrzeby energetyczne organizmu 342------------- Metabolizm - przemiany energetyczne w organizmie 343

Podstawowa przemiana materii 344Termogeneza 346Aktywno fizyczna 346Cakowita przemiana materii 347

Warto energetyczna produktw spoywczych 348------------- Zapotrzebowanie organizmu na energetyczne

skadniki odywcze 349------------- Bilans energetyczny 351------------- Programy komputerowe do oceny sposobu ywienia 354

WSTP DO KOSMETYKI

Pytania kontrolne 355 wiczenia 355

ROZDZIA 24. Zatrucia pokarmowe i choroby pasoytnicze 356------------- rda zatru i zakae pokarmowych 357

Dur brzuszny 358Czerwonka bakteryjna 358

------------- * Zatrucia pokarmowe typu toksycznego 360Zatrucie toksyn gronkowca zocistego 360Zatrucie jadem kiebasianym 360

------------- Zaraenia pasoytami 361Tasiemczyca 361Glistnica 361Owsica 362Wonica 362

----------- Profilaktyka zatru pokarmowych i chorb pasoytniczych 362 Pytania kontrolne 363 wiczenia 363

Dzia V. Podstawy chemii w kosmetyce- Anna Zaborowska

ROZDZIA 25. Pierwiastki, zwizki chemiczne i mieszaninyw kosmetyce 366

Pierwiastki chemiczne 367Chlor 367Cynk 367Jod 368Ozon 368Siarka 368Srebro 368Tlen 369Wgiel 369

Zwizki chemiczne 369Aceton 369Agar-agar 370Alantoina 370Albuminy 370Aldehyd anyowy 370Aldehyd benzoesowy 370Aldehyd mrwkowy 370Amoniak 371Azuleny 371

Bentonit 371Ceramidy 371Chitozan 371C hity na 371Chlorofile 372Cholesterol 372Dekstryny 372Elastyna 372Estry 372Etanol 373Flawonoidy 373Gliceryna 373Heliotropina 374Kamfora 374Kaolin 374Karoteny 374Kolagen 373Kwas azotowy(V) 375Kwas benzoesowy 375Kwas borowy 375Kwas mrwkowy 375Kwas octowy 375Kwas palmitynowy 376Kwas siarkowy(VI) 376Kwas solny 376Kwasy hydroksylowe 377Lecytyny 378Mczka ziemniaczana i ryowa 378Mentol 379Mleczan sodu 379Nadtlenek wodoru 379Peroksoboran sodu 379Retinal 379Retinol 380Rezorcyna 380Siarczan glinowo-amonowy 380Siarczan glinowo-potasowy 380Siarczek wapnia 380Stearynian cynku i stearynian magnezu 380Talk 381Tanina 381Tlenek cynku 381

WSTP DO KOSMETYKI |

Tlenek diwodoru Tlenek glinu(lll)Tlenek tytanu(IV)Tymol Wanilina Wglan potasu Wglan sodu Wglan wapnia WitaminyWodorotlenek glinu Wodorotlenek magnezu Wodorotlenek potasu Wodorotlenek sodu

MieszaninyHenna Krocetyna Lanolina NaftaOlej rycynowy Oliwa z oliwek Parafina TranWazelina

Pytania kontrolne wiczenia

381382 382 382 38...

Recommended

View more >