Politici Economice in uniunea europeana

  • Published on
    01-Mar-2018

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>7/25/2019 Politici Economice in uniunea europeana</p><p> 1/11</p><p>POLITICI ECONOMICE ALE UNIUNII EUROPENE</p><p>Politica economica reprezinta ansamblul deciziilor adoptate de catre autoritatile publice , invederea activitatii economice intr-un sens considerat rezonabil pe teritoriul national.Se poate vorbi de</p><p>politica economica atunci cand se decide cresterea deficitului bugetar pentru a se asigura utilizareamuncii, sau cand se stabilesc norme ale cresterii preturilor si veniturilor pentru a limita inflatia.</p><p>Conceptul de politica economica</p><p>Circumscrisa multa vreme unei politici de mentinere a concurentei pure si perfecte, politicaeconomica isi reformuleaza continutul si obiectivele odata cu revolutia keynesiana in economie,conformcareia economia de piata nu tinde , in mod spontan, spre echilibre, dezirabile, revenindu-i politiciieconomice misiunea de a interveni pentru realizarea unor asemenea echilibre.</p><p>Definita in sensul de politica a stabilizarii ( in traditia anglo-saxona , politica economica si-aextins treptat obiectul, redimensionandu-si obiectivele si diversificandu-si instrumentele , fara ca prin</p><p>aceasta sa revina la starea initiala. !ntelegerea conceptului de politica economica presupune realizarea adoua delimitari definitorii."e de o parte, politica economica nu se substituie deciziilor private (asa cumtinde sa faca planificarea macroeconomica, incercand numai sa le orienteze, oferindu-le un sistem deinformare, de incitare, la limita interdictiei, astfel incat rezultatul con#ugarii acestor ,,interventii$$ saapara, favorabil.</p><p>Deoarece statul constituie principalul responsabil al politicii economice, teoria statului constituieun element central al fundamentelor politicii economice.Din perspectiva politicii economice ,definirea ,,naturii$$ statului comporta evidentierea a cel putin % probleme&amp; desemnarea responsabililor politicii economice si a gradului lor de autonomie dependenta politicii economice de alternanta la putere a partidelor politice si a grupurilor de</p><p>interese</p><p>procesele politico-#uridice de executare a deciziilor de politica economica (decizii statale</p><p>Obiectivele politicii economice</p><p>Eficienta productiva. Statul trebuie sa stimuleze cresterea economica promovand dezvoltareaproductiei, care in plus de a crea locuri de munca, va oferi un nivel al consumului mai bun si bunastare.!n acelasi sens trebuie sa-si completeze productia pentru ca exista anumite tipuri de bunuri ce nu suntoferite in cantitate suficienta de initiativa privata.</p><p>Echitatea ditributiva.Cu alte cuvinte, redistribuirea productiei si venitului. 'ocul liber al pieteitinde sa provoace inegalitati economice intre indivizi, regiuni, sectoare productive. !nterventia statuluipoate corecta aceste inegalitati.</p><p>!tabilitatea. Dobandirea stabilitatii sistemului economic, opusa proceselor inflationiste si</p><p>schimbarilor ciclice ce provoaca tulburari bruste ale productiei si anga#arii."entru realizarea acestor obiective statul dispune de trei tipuri de instrumente&amp;</p><p> puterea sa de reglementare si constrangere a activitatii economice instrumentele monetare care presupun capacitatea sa de a stabili cantitatea de bani in circulatie si</p><p>tipurile de dobanda instrumentele fiscale, veniturile si cheltuielile publice.</p></li><li><p>7/25/2019 Politici Economice in uniunea europeana</p><p> 2/11</p><p>Politici economice ale U.E.</p><p>)niunea *uropean+ ar fi de neconceput f+r+ existena politicilor economice comune. Cum auap+rut ele</p><p>!ntegrarea economic+ interstatal+ a f+cut posibil saltul de la intervenionismul statal la celsuprastatal. otodat+, ea a deschis calea cooper+rii /ntre factorii de decizie aflai la cele dou+ niveluri,</p><p>/ntre instituiile respective. 0ceast+ nou+ posibilitate a ap+rut datorit+ ced+rii liber consimite, de c+trestatele membre ale comunit+ii europene, a unor prerogative ale suveranit+ii lor naionale /n favoareainstituiilor comunitare (dreptul de a fixa taxe vamale, de a 1bate2 moned+ naional+ etc.. *voluiileulterioare au demonstrat c+ aceast+ renunare a fost larg compensat+ prin avanta#ele ce decurg din nouasuveranitate 3 aceea a )niunii *uropene ca entitate. "oliticile economice comune sunt rodul cooper+rii/ntre cele dou+ niveluri de decizie.</p><p>4n ordine cronologic+, prima lansat+ a fost politica a"ricol# comun#(5678, pe vremea *uropei1celor 9ase2 3 :rana, ;ermania, !talia, uxemburg 3 considerate 1state fondatoare2."rin aceast+ politic+ se urm+rea ie9irea din situaia de criz+ de subproducie existent+ pe piaa produseloragricole, imediat dup+ sf?r9itul celui de-al doilea r+zboi mondial.</p><p>Succesul "0C a fost deplin. =ferta a crescut considerabil. Sigurana alimentar+ 9i calitatea</p><p>produselor au fost asigurate. )lterior, "0C avea s+ intre /ntr-o faz+ de criz+ de supra-producie, c?ndaccentul a fost pus pe reducerea ofertei /n raport cu cererea.</p><p>"olitica agricol+ comun+ a fost marea beneficiar+ a existenei 9i funcion+rii celorlalte politicieconomice comunitare.</p><p>Politica comercial# comun#a /nsemnat eliminarea progresiv+ a taxelor vamale 9i a restriciilornetarifare, /n cadrul schimburilor intracomunitare, ceea ce a facilitat 9i comerul reciproc cu produseagricole. "iaa comun+ s-a realizat, /n primul r?nd, /n sectorul agricol. ariful vamal comun extern, intrat/n vigoare la 5 iulie 567@, a asigurat, dup+ caz, o protecie 9i a produciei agricole comunitare, de9i el asc+zut continuu, datorit+ negocierilor din cadrul ;0A=BC.</p><p>Politica bu"etar#a )niunii a satisf+cut preferenial cerinele "0C de c?te ori au fost luate /ndiscuie proiectele de buget comunitare, s-au manifestat puternice disensiuni /ntre reprezentanii +rilor</p><p>membre, /n primul r?nd din acest motiv.Politica monetar# comun#, dup+ parcurgerea a dou+ etape preliminare, cea a a9a-numitului</p><p>9arpe monetar (568-56@ 9i cea a sistemului monetar european (566-566@ intr+ /ntr-o etap+ calitativsuperioar+, etapa )niunii *conomice 9i Bonetare, prin lansarea oficial+ a monedei unice euro, la %5decembrie 566@, prin crearea </p></li><li><p>7/25/2019 Politici Economice in uniunea europeana</p><p> 3/11</p><p>ratatul de la &gt;isabona consolideaz+ rolul pe care /l are Comisia /n politica economic+ a )niunii*uropene ()*. 0ceasta dob?nde9te /n special o putere de supraveghere sporit+, pentru a asigurarespectarea de c+tre statele membre a cerinelor europene.</p><p>4n plus, ratatul de la &gt;isabona /mbun+t+e9te guvernana economic+ a )*, consolid?nd mai alespolitica monetar#a )*.</p><p>rebuie reamintit c+ politica economic+ a )* prevede convergena politicilor economice alestatelor membre spre obiective comune. 0ceasta include 9i definirea unei politici monetare comunetuturor statelor membre, al c+rei obiectiv principal este meninerea stabilit+ii preurilor.4n plus, statelemembre care fac parte din zona euro, adic+ cele care au adoptat euro ca moned+ unic+, duc /n paralel opolitic+ monetar+ mai riguroas+ 9i specific+ zonei euro.</p><p>4n sf?r9it, ratatul de la &gt;isabona ofer+ posibilitatea statelor membre care au adoptat monedaeuro s+ asigure o reprezentare unificat+ a zonei euro /n cadrul instituiilor financiare internaionale. 4nplus, statele membre aflate /n zona euro vor fi singurele care vor putea vota poziiile pe care )* le vaadopta /n forurile internaionale, pentru chestiunile care au leg+tur+ cu )niunea economic+ 9i monetar+.</p><p>De la infiintarea sa, )niunea *uropeana si-a extins nu numai dimensiunea, prin aderarea de noistate membre, ci si domeniile in care a dezvoltat o politica comuna europeana. Care sunt domeniilein</p><p>care se implica )*Pecuit. "rimele reglementari comune in domeniul pescuitului dateaza din 56 si se refera la</p><p>accesul la zonele de pescuit, instituind o organizatie comuna de piata. Dar abia in anul 56@%, Consiliul apus bazele unei politici comune in domeniul pescuitului si astfel reglementarile cu privire la accesul laresurse, la controlul si conservarea resurselor au inceput sa fie aplicate unitar.</p><p>"olitica Comuna de "escuit include o serie de reglementari si mecanisme ce acopera exploatarea,procesarea si comercializarea resurselor acvatice (peste, scoici si moluste si a produselor deacvacultura.Cu toate ca anii 6 au insemnat revizuirea "oliticii de "escuit, masurile luate s-au dovedit a</p><p>fi insuficiente pentru a conserva resursele si mediul marin, pe de o parte si de a garanta sustenabilitateaeconomica a flotei europene. De aceea, in anul 88, "C" a cunoscut o noua reforma, accentulpunandu-se pe un management eficient al resurselor marine, mentinand totodata locurile de munca inzonele de coasta si asigurand consumatorilor produse de calitate.</p><p>!n prezent, pescuitul si acvacultura sunt activitati economice importante ale )*, reprezentandaproximativ 5E din produsul national brut al statelor membre si oferind peste #umatate de million delocuri de munca.</p><p>Directoratul ;eneral pentru "escuit si 0faceri Baritime din cadrul Comisiei *uropene,</p><p>responsabil cu implementarea acestei politici, dispune de un instrument financiar 3 :ondul *uropeanpentru "escuit (:*" 3 de aproape F miliarde de euro pentru 8-85% pentru a pune in aplicaremasurile aferente acestei politici.</p><p>!i"uranta alimentara. "entru siguranta alimentara a consumatorilor, )niunea *uropeana adezvoltat o serie de standarde privind alimentele, siguranta si sanatatea animalelor si sanatatea plantelor.0ceste standarde se aplica atat alimentelor produse in cadrul )niunii cat si alimentelor importate."entru</p></li><li><p>7/25/2019 Politici Economice in uniunea europeana</p><p> 4/11</p><p>a completa legislatia europeana in domeniul sigurantei alimentare dezvoltata in ultimii ani, de la 5ianuarie 8G au intrat in vigoare reglemetari conform carora producatorii de alimente trebuie sagaranteze ca toate alimentele, fura#ele animaliere si ingredientele din fura#e pot fi urmarite pe intregullant alimentar. De asemenea, de la 5 ianuarie 87 au fost aduse la zi reglementarile privind igienaalimentara.</p><p>!n plus fata de legislatia privind alimentele si fura#ele, )* a adoptat legislatie si pentru o serie deprobleme specifice legate de siguranta alimentara, cum ar fi folosirea pesticidelor, colorantilor,antibiotice si hormoni in procesul de productie etc. De asemenea, au fost adoptate reglemetari privindetichetarea si identificarea culturilor si alimentelor ce contin organisme modificate genetic.</p><p>Hoile state membre ce au aderat la )*, de cele mai multe ori beneficiaza de perioade de tranzitiepentru a alinia legislatiile si a putea intruni toate standardele de siguranta, timp in care alimentele carenu indeplinesc aceste standarde nu pot fi exportate in alte tari ale )*.</p><p>Politica indutriala. ratatul de la Ioma nu prevedea crearea unei politici industriale comunepentru statele membre, acestea avand traditii diferite in domeniu, ce permiteau grade diferite deprotectionism si de stimulare a industriilor nationale.!nsa, ratatul de instituire a Comunitatilor*uropene introduce notiunea de competenta comunitara in domeniul politicilor comunitare.</p><p>"olitica industriala si pentru intreprinderi urmareste sa asigure un mediu de afaceri sigur, unmediu atractiv pentru investitii si pentru munca. De asemenea, politica industriala are ca scop crestereaeconomica bazata pe cunoastere si pe inovatie.)na dintre prioritatile )niunii in acest domeniu estereducerea reglementarilor si birocratiei pentru intreprinderi, in special pentru intreprinderile mici simi#locii (!BB.</p><p>Cele 8% de milioane de intreprinderi mici si mi#locii sunt motorul economiei europene, elereprezentand 66E din totalul intreprinderilor si oferind G de milioane de locuri de munca. </p></li><li><p>7/25/2019 Politici Economice in uniunea europeana</p><p> 5/11</p><p>teritoriul oricarui stat membru. 0cest drept al cetatenilor europeni este garantat de 0cordul Schengencare prevede inlaturarea controalelor la frontierele interne ale )niunii si intarirea acestora la graniteleexterne.</p><p>"e de alta parte, domeniul serviciilor s-a deschis mult mai greu, iar in 87 au fost adoptate noilegi ce permit companiilor sa presteze servicii in alte state membre. !ntarzierile in liberalizarea pietei</p><p>serviciilor a afectat in special serviciile financiare si cele de transport, datorita reglementarilor nationalediferite de la stat la stat.!n ceea ce priveste libera circulatie a capitalurilor, reglementarile europeneinterzic restrictiile referitoare la plasamentele si investitiile de capital, precum si restrictiile privindplatile.</p></li><li><p>7/25/2019 Politici Economice in uniunea europeana</p><p> 6/11</p><p>!n cadrul Comisiei eonard =rban a fost desemnat pentru a se ocupade problema multilingvismului in *uropa.</p><p>Educatie% &amp;ormare Profeionala i Tineret. Desi "olitica in domeniul educatiei este decisa defiecare stat in parte, membrii )* au recunoscut ca impartasesc anumite obiective comune. De aceea,rolul )niunii este de a spri#ini cooperarea intre statele membre si, acolo unde este nevoie, de a completa</p><p>actiunile acestora, mai ales prin spri#inirea mobilitatii si a cooperarii intre institutiile de invatamant.Iecunoscand importanta educatiei si a formarii profesionale, )niunea *uropeana finanteazainitiativele statelor membre prin patru programe&amp; &gt;eonardo da Kinci (dedicat formarii profesionale,*rasmus (finanteaza cooperarea intre universitati si schimburile de studenti, ;rundtvig (finanteazaprograme educationale pentru adulti si Comenius (finanteaza cooperarea intre scoli si profesoriiacestora.</p><p>De asemenea, )* aloca fonduri pentru cooperarea statelor membre in domeniul educatiei, pentruinvatarea limbilor straine, pentru e-invatare, pentru diseminarea si schimbul de bune practici.</p><p>Cum politicile pentru tineri nu se refera numai la educatie si formare profesionala, a fost incheiatun "act al inerilor din *uropa ce stabileste un set de principii comune statelor )* pentru crearea deoportunitati egale pentru tineri. 0ceste oportunitati se refera la gasirea unui loc de munca, la aceesul la</p><p>educatie de calitate, la dreptul la securitate sociala.!n plus programul Louth for *urope (ineri pentru *uropa promoveaza implicarea activa a incomunitate pentru a le conferi tinerilor un simt sporit al cetateniei europene si pentru a le dezvoltainitiativa, creativitatea si spiritul antreprenorial.</p><p>Combaterea fraudei. Se estimeaza ca, din bugetul anual de peste 5 miliarde de euro, aproapeun miliard este fraudat. De aceea, prete#area intereselor financiare ale )* reprezinta o prioritate pentruinstitutiile europene.</p><p>)niunea *uropeana are la dispozitie o serie de reglementari pentru combaterea fraudei sub toateaspectele sale&amp; falsificare de bani, incalcarea drepturilor de proprietate intelectuala, coruptia atat lanivelul Comunitatii cat si la nivel international.</p><p>=ficiul *uropean de &gt;upta contra :raudei (=&gt;0: este elementul de baza al luptei impotriva</p><p>fraudei. "arte a Comisiei *uropene, =&gt;0: desfasoara anchete in cadrul institutiilor europene si instatele membre. De asemenea, investigheaza cazuri de frauda si in tarile ne-membre )*, dar cu care)niunea are acorduri.</p><p>Cele mai importante fraude constau in deturnarea de fonduri din :ondurile Structurale, destinatefinantarii agriculturii, coeziunii economice si sociale in cadrul )niunii. "e locul doi se claseaza fraudeleprovenite din evitarea platii accizelor si taxelor vamale la tigarete.</p><p>Politica ficala. "olit...</p></li></ul>