Poreska prijava za akontaciono utvrdjivanje poreza

  • Published on
    09-Nov-2015

  • View
    215

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Poreska prijava za akontaciono utvrdjivanje poreza

Transcript

<ul><li><p> ! "#</p><p>$ " "#</p><p>% &amp;!'</p><p>% &amp;</p><p>% </p><p>% ( !</p><p>%$ )!* #</p><p>%% +, </p><p>%- ./ </p><p>%0 </p><p>%1 </p><p> 2 ' 3/</p><p>(</p><p> 4! ! ! </p><p> ( " !</p><p>42 5 4! ! ! </p><p>% 6 ! ! !</p><p>% 6 ! ! !</p><p>% ! ! !</p><p>%$ " </p><p>%% ! " 7777777777777777 77777777777777777</p><p>%- " %% 8 " #</p><p>9"!2'</p><p> :&amp;; " ! " </p><p> 6 "</p><p> " " </p></li><li><p>! </p><p>- 4 </p><p>- :!" </p><p>" # </p><p>0</p><p>( &amp; "</p><p>!* "</p><p>0 "</p><p>0 4! "8!; " ", ! "</p><p>0 4!2 " " </p></li><li><p>B% ! !;;! B B$#</p><p>B-</p><p>! ;, ; </p><p> $ +#</p><p>B0 ! B% C B-#</p><p>B1 5* " </p><p>BB !! B0 B1#</p><p>B? * B1 B0#</p><p>' </p><p>? ! " B#</p><p>?</p><p>("&amp;* " " !"!#</p><p>? 9 !; ! % ), &amp; </p><p> $1 9"#</p><p>? 9 !; ! % )#</p><p>? 9 * "! 0 A" #</p><p>? 5;; ! - +5#</p><p>?$ 5"! " ? ? ?#</p><p>?% " ?$ ' #</p><p> " </p><p> " $1 #</p><p> " </p><p>$ ! 6 #</p><p>% 5;; ! "&amp;* " "</p><p>% 9 !; ! % ) ! ; &amp;; "</p><p>, &amp; $1 9"#</p><p>%</p><p>9 !; ! % )D </p><p>! ; &amp;; " #</p><p>-</p><p>5;; ! - +5 ! ; &amp;;</p><p>" ' 6 !" #</p><p>0 ! !;;! $ % -#</p><p>1 " 0 8 !" #</p><p> ( !*</p><p> " !</p><p> " "6 "</p><p>$ :!"</p><p>% " C $#</p><p> 4! ; !" </p><p> !"</p><p> 4! ; !" "</p><p>$ &amp;; ;! !" , "</p><p>% " , " *</p></li><li><p> (# </p><p> ) * ) </p><p> # 4!# " " E !*" E !"#</p><p> ! " '</p><p> ! " # </p><p>$ %&amp; ' </p><p>( </p><p> ) * +, -,+'</p><p>. $/ 0$. (/ 0(. (/ 01. ($/ 01. $/ 02. $2/ 00 ($/ 00 ) * +, -,+' . (/ 3' 23/ 3 </p><p>$/ 3 # #</p><p>1 </p><p> # </p></li></ul>