Poreska terminologija - ij

  • Published on
    30-Mar-2016

  • View
    224

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KOLAK MAJA PRAVNI FAKULTET UNIVERZITET U ZENICI FINANSIJE I FINANSIJSKO PRAVO ZENICA, DECEMBAR, 2009. (seminarski rad) I-UVOD 1

Transcript

<p> UNIVERZITET U ZENICI PRAVNI FAKULTET</p> <p> FINANSIJE I FINANSIJSKO PRAVO</p> <p> PORESKA TERMINOLOGIJA</p> <p> (seminarski rad)</p> <p>STUDENTI: MENTOR:</p> <p>DURANOVI ALEMA Prof.dr.RAKOVI MILENA</p> <p>KOLAK MAJA</p> <p> ZENICA, DECEMBAR, 2009.</p> <p> I-UVODDa bi razumjeli poresku materiju moramo se sluiti brojnim terminima i izrazima objektivne i subjektivne prirode, zbog ega je neophodno ukazati na najznaajnije termine koji se susreu u finansijskoj literaturi, zakonodavstvu i praksi.Porez je njaznaajniji fiskalni prihod koji stoji u mnotvu pasivnih i aktivnih odnosa sa poreskim obveznicima. Proces oporezivanja je sloen, specifian i posljedian proces te se shodno tome porezi ralanjuju na elemente oporezivanja. Elementi oporezivanja ili poreska terminologija obuhvataju sve stvari, osobe, pojave i radnje. U elementima oporezivanja su sadrani mnogobrojni struno-tehniki nazivi, koji su sistematizovani u dvije grupe.</p> <p>U prvu grupu ubrajamo line elemente oporezivanja: poreski obveznik, poreski subjekt, poreski destinator, poreski jemac, poreski platac i konani poreski platac.</p> <p>Druga grupa obuhvata materijalne elemente oporezivanja: poreski objekat, poreski izvor, poreska sposobnost, poreska osnovica, poreska stopa, poreska lista, poreski katastar, razrez poreza, poreska tarifa, poreska opomena, poetak poreza i prisilna naplata poreza. GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RADRadovi iz svih oblasti, powerpoint prezentacije i drugi edukativni materijali</p> <p>Razmena linkova - google page rank 3, 4, 5, 6 i 7. Besplatna razmena banera.</p> <p>WWW.DIPLOMSKI-RADOVI.COMWWW.SEMINARSKIRAD.ORGWWW.MAGISTARSKI.COMWWW.MATURSKIRADOVI.NETWWW.MATURSKI.NETWWW.SEMINARSKIRAD.INFOWWW.MATURSKI.ORGWWW.ESSAYSX.COMWWW.FACEBOOK.COM/DIPLOMSKIRADOVINA NAIM SAJTOVIMA MOETE PRONAI SVE, BILO DA JE TO SEMINARSKI, DIPLOMSKI ILI MATURSKI RAD, POWERPOINT PREZENTACIJA I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJAL. ZA RAZLIKU OD OSTALIH MI VAM PRUAMO DA POGLEDATE SVAKI RAD, NJEGOV SADRAJ I PRVE TRI STRANE TAKO DA MOETE TANO DA ODABERETE ONO TO VAM U POTPUNOSTI ODGOVARA. U BAZI SE NALAZE GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI KOJE MOETE SKINUTI I UZ NJIHOVU POMO NAPRAVITI JEDINSTVEN I UNIKATAN RAD. AKO U BAZI NE NAETE RAD KOJI VAM JE POTREBAN, U SVAKOM MOMENTU MOETE NARUITI DA VAM SE IZRADI NOVI, UNIKATAN SEMINARSKI ILI NEKI DRUGI RAD RAD NA LINKU IZRADA RADOVA. PITANJA I ODGOVORE MOETE DOBITI NA NAEM FORUMURazmena linkova - google page rank 3, 4, 5, 6 i 7. Saraujemo sa ozbiljnim sajtovima vrhunske klase.Na link:Semnarski i diplomski</p> <p>Na baner:</p> <p>KONTAKT NA: maturskiradovi.net@gmail.com !</p> <p>1</p>