Porez Na Dobit

  • Published on
    07-Nov-2015

  • View
    8

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

porezi

Transcript

<ul><li><p>Porez na dobit vjebe </p><p>Martina Dragija, univ. spec. oec. </p></li><li><p>Postupak utvrivanja porezne obveze </p><p> polaznu veliinu u utvrivanju porezne osnovice </p><p>razlika prihoda i rashoda iz RDG-A; </p><p> stavke korekcije polazne veliine; </p><p> +/- STALNE RAZLIKE </p><p> +/- PRIVREMENE RAZLIKE </p><p> preneseni porezni gubitak koji u iznosu manjem od </p><p>oporezive dobiti odreuje poreznu osnovicu; </p><p> poreznu obvezu; </p><p> porezna osloboenja; </p><p> konana porezna obveza. </p></li><li><p>ZADATAK 1. </p><p> Trgovako drutvo Beta d.d. iskazalo je u 2012. godini ukupne prihode 1.500.000 kn i rashode 1.200.000 kn. U </p><p>prihodima su ukljueni udjeli u dobiti Alfa d.o.o u iznosu od 100.000 kn. U 2012. godini trokovi koji se odnose na osobne automobile, koji su nabavljeni u 2009. godini i iji je troak nabave 400.000 kn i stopa amortizacije 25%, bili su sljedei: </p><p> premije osiguranja 20.000 kn </p><p> trokovi odravanja 15.000 kn plus PDV </p><p> utroeni benzin 45.000 kn plus PD </p><p> Utvrdite iznos dobiti prije poreza, poreznu osnovicu, iznos </p><p>poreza i neto dobit za 2012. godinu. </p></li><li><p> Troak amortizacije = 400.000 * 0,25 =100.000 </p><p> 100.000 x 70% = 70.000 kn porezno priznati troak amortizacije </p><p> 100.000 x 30% = 30.000 kn porezno nepriznati </p><p>troak amortizacije sukladno l. 7. st. 1. t. 4. Zakona red. br. 7. u obrascu PD </p><p> PDV na 30% amortizacije = 30.000 x 23% = 6.900 </p><p>kn porezno nepriznati troak red. br. 7. u obrascu PD </p></li><li><p> Trokovi osiguranja nastali u svezi s vlastitim ili unajmljenim vozilima za osobni prijevoz NE </p><p>POVEAVAJU POREZNU OSNOVICU (lanak 7., stavak 4. Zakona) </p><p> POVEANJE POREZNE OSNOVICE ZA: </p><p> 30% Trokova odravanja s ukljuenim PDV-om </p><p> 15.000+3.750=18.750*30%=5.625 kn </p><p> 30% trokova za gorivo s ukljuenim PDV-om </p><p> 45.000+11.250=56.250*30%=16.875 kn </p></li><li><p> SMANJENJE POREZNE OSNOVICE za: </p><p> Smanjenje za udjele u dobiti u iznosu 100.000 kn </p></li><li><p>Prihodi = 1.500.000 </p><p>Rashodi = -1.200.000 </p><p>Raunovodstvena dobit = 300.000 </p><p>STAVKE UVEANJA DOBITI 30% troka amortizacije + 30% PDV-a =36.900 </p><p> 30% troka odravanja=5.625 </p><p> 30% troka goriva= 16.875 </p><p>Ukupno stavke uveanja = 59.400 </p><p>STAVKE UMANJENJA DOBITI </p><p> Udjel u dobiti = (100.000) </p><p>POREZNA OSNOVICA = 259.400 </p><p>POREZ NA DOBIT 20% = 51.880 </p><p>NETO DOBIT = 248.120 (300.000 51.880) </p></li><li><p>ZADATAK 2. </p><p> Trgovako drutvo Beta d.d. iskazalo je u 2012. godini ukupne prihode 2.000.000 kn i rashode </p><p>1.500.000 kn. Na temelju rezultata uprava </p><p>ostvaruje pravo na bonus i to 1% prihoda u novcu, </p><p>a 1% u dionicama drutva. </p><p> Utvrdite iznos dobiti prije poreza, poreznu </p><p>osnovicu, iznos poreza i neto dobit za </p><p>2012.godinu. </p></li><li><p> Prihodi = 2.000.000 </p><p> Rashodi = 1.500.000 </p><p> + 40.000 (2%*2.000.000) </p><p> RAUNOVODSTVENA DOBIT = 460.000 </p><p> STAVKE UVEANJA DOBITI </p><p> + 20.000 (za dionice) </p><p>POREZNA OSNOVICA = 480.000 </p><p>POREZ NA DOBIT 20% = 96.000 </p><p>RAUNOVODSTVENA NETO DOBIT = 364.000 (460.000 96.000) </p><p>Poveanje rashoda za </p><p>isplate upravi </p></li><li><p>ZADATAK 3. Obveznik poreza na dobit pri obraunu amortizacije kao raunovodstvenog rashoda za graevinski objekt primjenjuje godinju amortizacijsku stopu 12,5%. Po poreznom propisu ovaj graevinski objekt spada u skupinu za koju je propisana najvia porezno dopustiva godinja stopa amortizacije 10%. Troak nabave graevinskog objekta je 1.200.000 kn, a procijenjeni ostatak vrijednosti je 200.000 kn. </p><p>Utvrdite porezne uinke privremenih razlika. U raunovodstvu je iskazana dobit za prvu godinu je 150.000, za drugu godinu je 120.000, za treu godinu je 110.000, za etvrtu godinu je 180.000, za petu godinu je 200.000 kuna, estu godinu 300.000 kn, sedmu godinu 300.000 kn, osmu godinu 200.000 kn, devetu godinu 150.000 kn i desetu godinu 300.000 kn. </p></li><li><p> AMORTIZIRAJUI IZNOS = TROAK NABAVE PROCIJENJENI OSTATAK VRIJEDNOSTI </p><p> AMORTIZIRAJUI IZNOS = 1.200.000 200.000 = 1.000.000 kn </p></li><li><p> Amortizacija u raunovodstvene svrhe je 12,5% to zapravo znai da e GRAEVINSKI OBJEKT imati vijek uporabe od 8 godine. Meutim, u porezne svrhe stopa amortizacije iznosi 10% to je zapravo 10 godina vijek uporabe. </p><p> Iznos amortizacije u raunovodstvu = 1.000.000 x 12,5/100 = 125.000 kn </p><p> Iznos amortizacije u porezne svrhe = 1.000.000 x 10/100 = 100.000 kn </p><p> Iznos privremene razlike = 125.000 100.000 = 25.000 kuna </p></li><li><p> Privremena razlika od 25.000 nastaje kroz 8 godina </p><p>obrauna amortizacije u raunovodstvu a ukida se u 9 i 10-oj godini obrauna amortizacije u porezne svrhe. </p><p> S obzirom na to da je u raunovodstvu troak amortizacije (125.000 kn.) vii od porezno priznatog troka amortizacije (100.000 kn.) kroz 8 godine obrauna uveavat e se raunovodstvena dobit za iznos privremene razlike od 25.000 kuna (porezno </p><p>nepriznati iznos amortizacije) da bi se dobila porezna </p><p>osnovica. </p></li><li><p> 1. godina </p><p>Raunovodstvena dobit = 150.000 x 20/100 = 30.000 </p><p>+ privremena razlika = 25.000 x 20/100 = 5.000 </p><p>Porezna osnovica = 175.000 x 20/100 = 35.000 </p><p> 2. godina </p><p>Raunovodstvena dobit = 120.000 x 20/100 = 24.000 </p><p>+ privremena razlika = 25.000 x 20/100 = 5.000 </p><p>Porezna osnovica = 145.000 x 20/100 = 29.000 </p><p> 3.godina </p><p>Raunovodstvena dobit = 110.000 x 20/100 = 22.000 </p><p>+ privremena razlika = 25.000 x 20/100 = 5.000 </p><p>Porezna osnovica = 135.000 x 20/100 = 27.000 </p><p> 4.godina </p><p>Raunovodstvena dobit = 180.000 x 20/100 = 36.000 </p><p>+ privremena razlika = 25.000 x 20/100 =5.000 </p><p>Porezna osnovica = 205.000 x 20/100 = 41.000 </p></li><li><p> 5. godina </p><p>Raunovodstvena dobit = 200.000 x 20/100 = 40.000 </p><p>+ privremena razlika = 25.000 x 20/100 = 5.000 </p><p>Porezna osnovica = 225.000 x 20/100 = 45.000 </p><p> 6. godina </p><p>Raunovodstvena dobit = 300.000 x 20/100 = 60.000 </p><p>+ privremena razlika = 25.000 x 20/100 = 5.000 </p><p>Porezna osnovica = 325.000 x 20/100 = 65.000 </p><p> 7.godina </p><p>Raunovodstvena dobit = 300.000 x 20/100 = 60.000 </p><p>+ privremena razlika = 25.000 x 20/100 = 5.000 </p><p>Porezna osnovica = 325.000 x 20/100 = 65.000 </p><p> 8.godina </p><p>Raunovodstvena dobit = 200.000 x 20/100 = 40.000 </p><p>+ privremena razlika = 25.000 x 20/100 = 5.000 </p><p>Porezna osnovica = 225.000 x 20/100 = 45.000 </p></li><li><p>8 Dobit prije oporezivanja </p><p>930 Dobit nakon oporezivanja </p><p>(1) 30.000 </p><p>08 odgoeno pokrie poreza na dobit </p><p> (1) 5.000 </p><p>(2) 120.000 </p><p>26 Obveze za porez iz dobiti </p><p>35.000 (1) </p><p>120.000 (2) </p><p>Knjienje u 1.godini nastajanje privremene razlike </p><p>S0 150.000 </p></li><li><p>8 Dobit prije oporezivanja </p><p>930 Dobit nakon oporezivanja </p><p>(1) 24.000 </p><p>08 odgoeno pokrie poreza na dobit </p><p> (1) 5.000 </p><p>(2) 96.000 </p><p>26 Obveze za porez iz dobiti </p><p>29.000 (1) </p><p>96.000 (2) </p><p>Knjienje u 2.godini nastajanje privremene razlike knjienje identino i u 3./ 4./ 5./ 6./ 7./ 8. . godini </p><p>S0 120.000 </p><p>S0 5.000 </p></li><li><p> 9. godina </p><p>U 9.-oj godini ukida se dio privremene razlike koja je nastala zbog </p><p>razliitog naina obraunavanja amortizacije u raunovodstvene i porezne svrhe. Porezni uinak te razlike iskazan je na kontu 08 </p><p>Odgoeno pokrie poreza na dobit kao saldo od 40.000 kuna. </p><p> Iznos amortizacije u raunovodstvu = 0 </p><p> Iznos amortizacije u porezne svrhe = 1.000.000 x 10/100 =100.000 kn. </p><p> Iznos privremene razlike za ukidanje = 100.000 kuna </p><p> Raunovodstvena dobit = 150.000 x 20/100 = 30.000 </p><p> - privremena razlika za ukidanje = 100.000 x 20/100 = 20.000 </p><p> Porezna osnovica = 50.000 x 20/100 = 10.000 </p></li><li><p>8 Dobit prije oporezivanja </p><p>930 Dobit nakon oporezivanja </p><p>(1)30.000 </p><p>08 odgoeno pokrie poreza na dobit </p><p>(1) 20.000 </p><p>(2) 120.000 </p><p>26 Obveze za porez iz dobiti </p><p>10.000 (1) </p><p>120.000 (2) </p><p>Knjienje u 9.godini ukidanje privremene razlike </p><p>S0= 150.000 </p><p>S0 40.000 </p></li><li><p> 10. godina </p><p>U 10.-oj godini ukida se privremena razlika koja je nastala zbog </p><p>razliitog naina obraunavanja amortizacije u raunovodstvene i porezne svrhe. Porezni uinak te razlike iskazan je na kontu 08 </p><p>Odgoeno pokrie poreza na dobit kao saldo od 20.000 kuna. </p><p> Iznos amortizacije u raunovodstvu = 0 </p><p> Iznos amortizacije u porezne svrhe = 1.000.000 x 10/100 =100.000 kn. </p><p> Iznos privremene razlike za ukidanje = 100.000 kuna </p><p> Raunovodstvena dobit = 300.000 x 20/100 = 60.000 </p><p> - privremena razlika za ukidanje = 100.000 x 20/100 = 20.000 </p><p> Porezna osnovica = 200.000 x 20/100 = 40.000 </p></li><li><p>8 Dobit prije oporezivanja </p><p>930 Dobit nakon oporezivanja </p><p>(1) 60.000 </p><p>08 odgoeno pokrie poreza na dobit </p><p>(1) 20.000 </p><p>(2) 240.000 </p><p>26 Obveze za porez iz dobiti </p><p>40.000 (1) </p><p>240.000 (2) </p><p>Knjienje u 10.godini ukidanje privremene razlike </p><p>S0= 300.000 </p><p>S0 20.000 </p></li><li><p>ZADATAK 4. </p><p> Obveznik poreza na dobit pri obraunu amortizacije pri utvrivanju raunovodstvene dobiti za opremu koristi godinju amortizacijsku stopu 20%. Za ovu je opremu najvia porezno dopustiva stopa amortizacije 25% godinje. Amortizirajui iznos za ovu opremu jednak je troku nabave koji iznosi 600.000 kuna. Na temelju navedenih podataka, uz pretpostavku da je stopa poreza na dobit 20%, utvrdite porezne uinke privremenih razlika. U raunovodstvu iskazana dobit za prvu godinu je 220.000 kuna, za drugu godinu je 300.000, a za petu godinu je 270.000 kuna. </p><p> Kako e u navedenom primjeru postupiti obveznik poreza na dobit u Hrvatskoj? </p><p> to mora uiniti menadment da bi se ostvario financijski uinak koji prua porezni propis? </p><p> to u tom sluaju mora uiniti raunovodstvo? </p></li><li><p> Amortizacija u raunovodstvene svrhe je 20% to zapravo znai da e postrojenje imati vijek uporabe od 5 godine. Meutim, u porezne svrhe stopa amortizacije iznosi 25% to je zapravo 4 godina vijek uporabe. </p><p> Iznos amortizacije u raunovodstvu = 600.000 x 20/100 = 120.000 </p><p> Iznos amortizacije u porezne svrhe = 600.000 x 25/100 = 150.000 </p><p> Iznos privremene razlike = 120.000 150.000 = - 30.000 kuna </p></li><li><p> Privremena razlika od 30.000 nastaje kroz 4 godine </p><p>obrauna amortizacije u porezne svrhe a ukida se u 5 </p><p>godini obrauna amortizacije u raunovodstvene svrhe. </p><p>S obzirom na to da je u raunovodstvu troak </p><p>amortizacije (120.000 kn) nii od porezno priznatog </p><p>troka amortizacije (150.000 kn) kroz 4 godine obrauna </p><p>umanjivat e se raunovodstvena dobit za iznos </p><p>privremene razlike od 30.000 kuna (porezno priznati iznos </p><p>amortizacije) da bi se dobila porezna osnovica </p></li><li><p>1. godina </p><p>Raunovodstvena dobit = 220.000 x 20/100 = 44.000 </p><p>- privremena razlika = 30.000 x 20/100 = 6.000 </p><p>Porezna osnovica = 190.000 x 20/100 = 38.000 </p></li><li><p>8 Dobit prije oporezivanja </p><p>930 Dobit nakon oporezivanja </p><p>(1) 44.000 </p><p>9 odgoeno plaanje poreza na dobit </p><p>6.000 (1) </p><p>(2) 176.000 </p><p>26 Obveze za porez iz dobiti </p><p>38.000 (1) </p><p>176.000 (2) </p><p>Knjienje u 1.godini nastajanje privremene razlike </p><p>S0 220.000 </p><p>1. godina </p><p>Raunovodstvena dobit = 220.000 x 20/100 = 44.000 - privremena razlika = 30.000 x 20/100 = 6.000 </p><p>Porezna osnovica = 190.000 x 20/100 = 38.000 </p></li><li><p>8 Dobit prije oporezivanja </p><p>930 Dobit nakon oporezivanja </p><p>(1) 60.000 </p><p>9 odgoeno plaanje poreza na dobit </p><p>S0 6.000 </p><p>(2) 240.000 </p><p>26 Obveze za porez iz dobiti </p><p>54.000 (1) </p><p>240.000 (2) </p><p>Knjienje u 2.godini nastajanje privremene razlike </p><p>S0 300.000 </p><p>2. godina </p><p>Raunovodstvena dobit = 300.000 x 20/100 = 60.000 - privremena razlika = 30.000 x 20/100 = 6.000 </p><p>Porezna osnovica = 270.000 x 20/100 = 54.000 </p><p>6.000 (1) </p></li><li><p>3.godina i 4.godina </p><p> U treoj i etvrtoj godini sve je identino kao u prvoj i drugoj godini. Na kraju tree godine na kontu Odgoeno plaanje poreza na dobit odnosno na poetku etvrte godine saldo je 18.000 kuna. Na kraju etvrte tj. poetku pete saldo na istom kontu je 24.000 kuna. </p><p>5.godina </p><p> Peta godina je godina ukidanja privremene razlike odnosno poreznih </p><p>uinaka privremenih razlika. </p><p>Iznos amortizacije u raunovodstvu = 600.000 x 20/100 = 120.000 kn. Iznos amortizacije u porezne svrhe = 0 </p><p>Iznos privremene razlike za ukidanje = 120.000 </p><p>Raunovodstvena dobit = 270.000 x 20/100 = 54.000 + privremena razlika za ukidanje =120.000 x 20/100 = 24.000 </p><p>Porezna osnovica = 390.000 x 20/100 = 78.000 </p></li><li><p>8 Dobit prije oporezivanja </p><p>930 Dobit nakon oporezivanja </p><p>(1) 54.000 </p><p>9 odgoeno plaanje poreza na dobit </p><p>S0 24.000 </p><p>(2) 216.000 </p><p>26 Obveze za porez iz dobiti </p><p>78.000 (1) </p><p>216.000 (2) </p><p>Knjienje u 5.godini nastajanje privremene razlike </p><p>S0 270.000 </p><p>(1) 24.000 </p></li><li><p>Kako e u navedenom primjeru postupiti obveznik poreza na dobit u Hrvatskoj? </p><p>U navedenom primjeru porezni obveznik poreza na dobit duan je i u porezne svrhe iskazati amortizaciju kao i u raunovodstvene svrhe tj. niu stopu amortizacije (20%) mora koristiti i u porezne svrhe ako se odlui na niu stopu u raunovodstvu od najvie porezno dopustive. </p><p>to mora uiniti menadment da bi se ostvario financijski uinak koji prua porezni propis? </p><p>Menadment, da bi ostvario financijski uinak koji prua porezni propis, donijet e odluku da koristi najviu porezno dopustivu stopu (25% u primjeru). </p></li><li><p>to u tom sluaju mora uiniti raunovodstvo? </p><p>Specifinost Hrvatskog poreznog propisa je to to koritenje veih amortizacijskih stopa od objektivno utvrenih i procijenjenih prema vijeku uporabe za porezne svrhe (do najvie porezno dopustive) uvjetuje istodobnu primjenu i za raunovodstvene svrhe. Nije dozvoljeno razliito iskazivanje, za raunovodstvene svrhe objektivno procijenjena stopa a za porezne svrhe porezno najvie dopustiva jer bi to upravo znailo stvaranje poreznih uinaka privremenih razlika na kontu Odgoeno plaanje poreza na dobit. Znai ako se trgovako drutvo odlui za objektivno procijenjenu stopu u raunovodstvu koja je nia od porezno najvie dopustive, onda i u porezne svrhe mora iskazati niu stopu odnosno manji troak amortizacije. </p><p>U Hrvatskoj, na temelju ove specifinosti poreznog propisa javlja se odreena "pojava" koja se naziva prikrivena privremena razlika i porezni uinci prikrivenih privremenih razlika. Prikrivene privremene razlike nastaju onda kada trgovako drutvo odlui koristiti stopu u raunovodstvu koja je vea od objektivno procijenjene stope prema vijeku uporabe. Tada treba sastaviti dopunski izvjetaj u kojem e se objasniti nerealno visoka stopa amortizacije i koritenje poreznih pogodnosti upravo takvim nainom iskazivanja. </p></li><li><p>ZADATAK 5. </p><p> Trgovako drutvo La Vita d.d. sa sjeditem U Zagrebu bavi se od 2005. godine proizvodnjom proizvoda za njegu tijela i lica na prirodnoj bazi. Proizvodnja kozmetikih proizvoda za njegu tijela i lica odvija se u pogonu Apolon i u pogonu Bonita. U proizvodnom pogonu Apolon proizvodi se linija proizvoda za mukarce, tj. proizvodi krema za ruke i losion poslije brijanja, dok se u proizvodnom pogonu Bonita odvija proces proizvodnje kozmetike namijenjene njezi enskog tijela i lica, tj. proizvodi krema protiv bora i mlijeko za tijelo. </p></li><li><p> U 2012. godini nastali su sljedee stavke: </p><p> PRIHODI OD PRODAJE GOTOVIH PROIZVODA 606.000 </p><p> PRIHOD OD DRAVNE POTPORE ZA ISTRAIVAKE PROJEKTE 10.000 </p><p> MANJKOVI 6.000 KN (na imovini iznad visine utvrene odlukom HGK-a/ HOK-a) </p><p> RASHODI OD PRODAJE GOTOVIH PROIZVODA 194.000 </p><p> RASHOD OD VRIJENDOSNOG USKLAIVANJA POTRAIVANJA OD KUPACA 20.000 (od dospijea potraivanja od kupaca prolo je 13 dana) </p><p> RASHOD OD DONACIJA 20.000 (prihod prole godine je iznosio 500.000 kn) </p><p> POETNE ZALIHE PROIZVODNJE U TOKU I GOTOVIH PROIZVODA 50.000 </p><p> KONANE ZALIHE PROIZVODNJE U TOKU I GOTOVIH PROIZVODA 70.000 </p><p> TROKOVI REPREZENTACIJE 10.000 KN </p><p> NEREALIZIRANI DOBICI ZA DIONICE PO FER VRIJENDOSTI 15.000 KN </p><p> TROKOVI DUGORONIH REZERVIRANJA ZA INVESTICIJSKO ODRAVANJE 50.000 </p><p> REINVESTIRANA DOBIT 60.000 KN (U DUGOTRAJNU IMO...</p></li></ul>