Porez Na Dohodak

  • Published on
    17-Feb-2016

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Porez na dohodak

Transcript

Javne finansije (vjebe)

Javne finansije(vjebe)16.11.2015.

Predmetni asistent: Irina AliPOREZ NA DOHODAKNajznaajniji i najsloeniji oblik javnih prihoda.

Tri koncepta oporezivanja dohotka:CedularniSintetiki ili globalni i Mjeoviti

Porez na dohodak FBiHObveznik poreza na dohodak je :1) rezident koji ostvaruje dohodak na teritoriji Federacije i izvan teritorije Federacije,2) nerezident koji obavlja samostalnu djelatnost putem stalnog mjesta poslovanja na teritoriji Federacije,3) nerezident koji obavlja nesamostalnu djelatnost na teritoriji Federacije,4) nerezident koji ostvaruje prihod na teritoriji Federacije od pokretne i nepokretne imovine, autorskih prava, patenata, licenci, ulaganja kapitala, ili bilokoje druge djelatnosti koja rezultira ostvarenjem prihoda koji je oporeziv po ovom zakonu.

Predmet oporezivanja porezom na dohodak je dohodak ostvaren od: 1) od nesamostalne djelatnosti,2) od samostalne djelatnosti,3) od imovine i imovinskih prava,4) od ulaganja kapitala i5) od uea u nagradnim igrama i igrama na sreu.Porezna osnovicadohodak od nesamostalne djelatnosti+2. dohodak od samostalne djelatnosti+3. dohodak od imovine i imovinskih prava+4. dohodak od ulaganja kapitala+5. dohodak od uea u nagradnim igrama i igrama na sreu=ukupan dohodak-1. preneseni porezni gubitak iz lana2. lini odbitak u skladu sa lanom =porezna osnovicaUtvrivanje i akonacija poreza od nesamostalne djelatnostiAkontacija poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti obraunava se mjeseno po stopi 10%.PORESKA OSNOVICA = Oporezivi prihodi - doprinosi iz plae - lini odbici. Lini odbici se utvruju na osnovu poreske kartice zaposlenika. ( obrazac PK -1002)Faktor linog odbitka: 0,5 za branog druga, kao i za biveg branog druga kojem plaa alimentaciju (150,00 KM mjeseno),- 0,5 za prvo dijete (150,00 KM mjeseno),- 0,7 za drugo dijete (210,00 KM mjeseno),- 0,9 za tree i svako naredno dijete (270,00 KM mjeseno),- 0,3 za drugog lana ue porodice (90,00 KM mjeseno),- 0,3 za utvrenu invalidnost poreznog obveznika i svakog lana ue porodice koje porezni obveznik izdrava (90,00 KM mjeseno).Utvrivanje faktora linog odbitkaAko zaposlenik izdrava branog druga i jedno dijete izraunati faktor linog odbitka i lini odbitak.RJEENJE: Faktor linog odbitka = 2 Lini odbitak = 600 KM Ako zaposlenik izdrava branog druga, dvoje djece i jednog roditelja izraunati lini odbitak.RJEENJE: Faktor linog odbitka = 1+0,5+0,5+0,7+0,3 = 3Lini odbitak = 900 KM Doprinosi iz osnovice FBiH (31%)Doprinosi za PIO 17%Doprinosi za zdravstvo 12,50%Doprinosi za nezaposlenost 1,5%

Pored doprinosa iz osnovice u FBiH postoje i doprinosi na osnovicu koji idu na teret poslodavca (10,50%)PIO 6%Zdravstvo 4%Nezaposlenost 0,5 %Primjer:

Poslodavac odnosno lice koje ima obaveze poslodavca duan je podatke o isplaenim mjesenim plaama i drugim oporezivim prihodima od nesamostalne djelatnosti kao i podatke o obraunatim obaveznim doprinosima iz osnovice i na osnovicu i obraunatim i uplaenim iznosima mjesene akontacije poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti, duno je dostavljati Poreznoj upravi na Obrascu MIP-1023 Mjeseni izvjetaj o isplaenim plaama, ostvarenim koristima i drugim oporezivim prihodima zaposlenika od nesamostalne djelatnosti, plaenim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak.Rok dostavljana: dok 15. tekueg mjeseca za prethodni mjesec0brazac MIP 1023

Porez na dohodak RSNe postoji razdavanje na doprinose iz osnovice i doprinose na osnovicu.Jedinstvena stopa doprinosa 33% od ega:PIO 18%Zdravstvo 12,5 %Zapoljavanje 1%Djeija zatita 1,5%

Lini odbici:2.400 KM godinje (200 KM mjeseno)900 KM godinje za svakog izdravanog lana porodice (75 KM mjeseno)Kamate za stambene krediteDobrovoljno penzijsko osiguranje do 1200 KM godinjePlaeno ivotno osiguranje do 1200KM godinje.

1.Bruto plata 1.562

2.Doprinosi iz plae 33%PIO 17%Zdravstvo 12,5%Nezaposlenost 1,5%484,22

265,54

195,25

23,43

3.Bruto plata-doprinosi1077,78

4.Lini odbitak (faktor LO * 300)300

5.Oporeziva osnovica777,78

6.Porez na dohodak77,78

7. Neto plaa (1-2-6)1.000

1.Bruto plata1916.26

2.Doprinosi iz plae 33%PIO 17%Zdravstvo 12,5%Nezaposlenost 1,5%594,0406

325,7642

239,5325

28,7439

3.Bruto plata-doprinosi1322,2194

4.Lini odbitak (faktor LO * 300)600

5.Oporeziva osnovica722,2194

6.Porez na dohodak72,2194

7. Neto plaa (1-2-6)1.250

Recommended

View more >