Poslovno-tehnološki inkubator tehničkih fakulteta ?· inkubator tehni čkih fakulteta ... Microsoft…

  • Published on
    09-Jun-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>Gordana Danilovi Grkovi</p> <p>Poslovno-tehnoloki inkubator tehnikih fakulteta </p> <p>Beograd</p> <p>Osnivai:etiri tehnika fakulteta Univerziteta u BeograduOptina Palilula Inicijativa za demokratsku tranziciju</p> <p>Podrani smo od strane Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju OSCE, a na osnovu Iskustva razvijenih zemalja i primera dobre prakse</p> <p>Nai ciljevi Stvaranje instrumenta za podrku mladim, </p> <p>tehniki obrazovanim ljudima da zaponu i razviju sopstveni biznis i tako ostvare svoju ekonomsku egzistenciju i ostanu u zemlji</p> <p> Stvaranje uslova za direktnu komercijalizaciju rezultata nauno istraivakog rada profesora i saradnika fakulteta kroz osnivanje sopstvenih preduzea</p> <p> Stvaranje novih MSP u oblasti visokih tehnologija </p> <p>Na potencijal Svake godine na tehnikim fakultetima diplomira </p> <p>oko 900 studenata</p> <p>Glavni pravci aktivnosti</p> <p>Predinkubaciona faza Priprema mladih, studenata zavrnih </p> <p>godina i diplomiranih na tehnikim fakultetima za zapoinjanje sopstvenog biznisa, kako kroz edukaciju i trening programe, tako i kroz permanentni konsalting i mentoring program.</p> <p> Razvoj inovacija kroz zavrne faze istraivakih procesa u razvoju i komercijalizaciji novih proizvoda i usluga, tehnologija i prototipova u procesu tranfera znanja i tehnologija sa fakulteta.</p> <p>Inkubaciona faza Pomo malim novoosnovanim </p> <p>inovativnim preduzeima - lanovima Poslovno-tehnolokog inkubatora, da u poetnim fazama svoga razvoja prebrode tekoe i da uz usluge Inkubatora (ekonomske, pravne, knjigovodstvene...) i stalnu obuku, konsalting i mentoring uspeno razviju svoj biznis.</p> <p>Nai rezultati za 6 godina rada 600 m2 renoviranog poslovnog prostora 550 studenata je pohaalo treninge iz preduzetnitva 250 mladih inenjera radno angaovano </p> <p>(od ega 20 povratnika iz inostranstva) 43 novoosnovana high -tech preduzea 3 nove tehnologije/proizvoda/usluga razvijeno 9 patenata prijavljeno 3 mree/klastera osnovano 1 servisni centar razvijen (biznis planiranje, finansijske</p> <p>i pravne usluge, zatita intelektualne svojine, fund raising)</p>

Recommended

View more >