povijesni zemljovidi

Embed Size (px)

Text of povijesni zemljovidi

 • IRE PODRUIRE PODRUJE JE HRVATSKOHRVATSKO--UGARSKOG UGARSKOG

  KRALJEVSTVAKRALJEVSTVA

 • HRVATSKA U SKLOPU UGARSKO-HRVATSKOG

  KRALJEVSTVA

  1102. GODINA

 • 1102.

  KRALJEVINAHRVATSKEDALMACIJEISLAVONIJE

  KRALJEVINAHRVATSKEDALMACIJEISLAVONIJE

  1102.

  NJEMAKOCARSTVO

  UGARSKA

  BIZANT

  DUKLJADUBROVNIK

 • HRVATSKA U XIII st.

  MLETAKI POSJEDI1250.

  DUBROVAKA KOMUNA

  UGARSKA

  RAKA(SRBIJA)

  NJEMAKOCARSTVO

 • HRVATSKA U XIV st.

  HABZBURKAMONARHIJA

  MLETAKAREPUBLIKA

  UGARSKA

  RAKA(SRBIJA)

  DUBROVAKA REPUBLIKA

  BOSNA od 1377.

 • .

  MLETAKAREPUBLIKA od 1420.

  DUBROVAKA REPUBLIKA

  HABSBURKAMONARHIJA

  TURCI

  HRVATSKA u prvoj polovici XV.st BOSNA

  UGARSKA

  TURCI 1463.TURCI 1482.

 • DUBROVAKA REPUBLIKA

  MLETAKA REPUBLIKA

  HRVATSKA 1522.

  HABZBURKA MONARHIJA

  TURCI 1522.TURCI 1537.

  HRVATSKA 1537.

  TURCI 1593.

  OSTACI OSTATAKA nekadanjeg hrvatskoga kraljevstva

 • HABZBURKA MONARHIJA

  MLETAKAREPUBLIKA

  OSTACI OSTATAKA nekadanjeg hrvatskoga kraljevstva

  TURCI 1593.

  DUBROVAKA REPUBLIKA

 • UGARSKAITALIJA AUSTRIJA

  FRANCUZI1805. !

  HRVATSKAXIX. st.

  OSMANLIJSKOCARSTVO

 • NEZAVISNADRAVA

  HRVATSKA

  NJEMAKA MAARSKA

  CRNAGORA

  SRBIJA

  ALBANIJA

  ITALIJA 1918.-1943.

 • KRINI PUT

 • BLEIBURG MARIBOR

  SLOVENSKABISTRICA

  HUDAUMA

  KOEVSKIROG

  MACELJSKAUMA

  JAZOVKA

 • BJELOVAR

  OGULIN

  OTOAC

  GOSPI

  KOZARA

  JASENOVAC

  APLJINA

  SKRADIN

 • ZAGREB

  SARAJEVO

  - Podruje u Hrvatskoj i BiH na kojem su poinjeni etniki zloini od 1941.-1945.

  BROTINJERUDOPOLJEOTRIZRMANJAGRAACMALOVANMEDAKBORIEVACPODLAPACORAKLOVINACRIICEDONJI ERVENIKTIKOVORAANIUPA BIOKOVSKAKOZICADRAGLJANIGATANAKLICE

  ILAOSTRVICAZVEANJEDUGOPOLJEKOTLENICESRIJANIDOLAC GORNJIBITELIOTIIRIBNIKKIJEVOKOSORIMAOVICEVRLIKARUIIOTAVICEGRADACKRIKEIMOTSKIPROMINA

  DUBRAVADANILORADONIIDOLAC DONJIGALAOTOKRUDAVOTANE-ROE

  Lokacije u Hrvatskoj na kojim su etnike postrojbe poinile zloine nad Hrvatima:

  KONAVLESKRADINCRIKVENICA

 • ZAGREB

  SARAJEVO

  - Podruje u Hrvatskoj i BiH na kojem su poinjeni etniki zloini od 1941.-1945.

  Lokacije u Bosni i Hercegovini na kojim su etnike postrojbe poinile zloine nad Hrvatima i Muslimanima:

  BOSANSKO GRAHOVOOBLJAJKORITALUKEUGARCICRVENI LUGDRVARPODGRMEBOSANSKA KRUPAOTRELJDABROVINABRIEVOKRNJEUAPODGRMEKULEN VAKUFSANSKI MOSTMRKONJI GRADGLAMOAPLJINA

  CIM (MOSTAR)GACKOBERKOVIBILEA (PLANA)STOLAC (FATNICA)DUBRAVEDIVINZVORNIKVIEGRADBJELJINA

  KLANIKBANJA LUKASTRUMICAGORADE FOASREBRENICAPRNJAVOREPEZENICAFOJNICADERVENTA